Method: spaces.messages.reactions.create

Tworzy reakcję i dodaje ją do wiadomości. Przykład znajdziesz w artykule Tworzenie reakcji. Wymaga uwierzytelniania użytkownika. Obsługiwany jest tylko emotikon Unicode.

Żądanie HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagany. Komunikat, w którym tworzona jest reakcja.

Format: spaces/{space}/messages/{message}

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Reaction.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Reaction.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.