REST Resource: spaces.messages.reactions

Zasób: Reakcja

Reakcja na wiadomość.

Zapis JSON
{
  "name": string,
  "user": {
    object (User)
  },
  "emoji": {
    object (Emoji)
  }
}
Pola
name

string

Nazwa zasobu reakcji.

Format: spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

user

object (User)

Tylko dane wyjściowe. Użytkownik, który wywołał reakcję.

emoji

object (Emoji)

Emotikon użyty w reakcji.

Metody

create

Tworzy reakcję i dodaje ją do wiadomości.

delete

Usuwa reakcję na wiadomość.

list

Wyświetla listę reakcji na wiadomość.