Wersje

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wersja to statyczna kopia skryptu. Wersje pozwalają śledzić zmiany. Po zapisaniu wersji nie można jej zmienić. Używaj wersji podczas pracy ze skryptem, który przechodzi wiele zmian i iteracji.

Tworzenie wersji jest wymagane podczas pisania biblioteki. Więcej informacji znajdziesz w artykule Biblioteki.

Utwórz wersję

Wersja jest tworzona automatycznie podczas tworzenia nowego wdrożenia. Nową wersję możesz też utworzyć z istniejącego wdrożenia, wykonując te czynności:

  1. Otwórz projekt skryptu.
  2. U góry kliknij Wdróż > Zarządzaj wdrożeniami.
  3. Wybierz aktywne wdrożenie, dla którego chcesz utworzyć nową wersję, i kliknij Edytuj .
  4. W sekcji Wersja wybierz Nowa wersja.
  5. Kliknij Wdróż.