Webapps

ดูรายการเมธอดสําหรับทรัพยากรนี้ที่ท้ายหน้านี้

การนําเสนอแหล่งข้อมูล

ทรัพยากร WebApps แสดงถึงเว็บแอปที่สร้างขึ้นสําหรับองค์กร เว็บแอปได้รับการเผยแพร่ไปยัง Managed Google Play และสามารถเผยแพร่ได้เช่นเดียวกับแอป Android อื่นๆ ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ เว็บแอปจะเปิด URL ที่ระบุ

{
 "webAppId": string,
 "title": string,
 "startUrl": string,
 "icons": [
  {
   "imageData": string
  }
 ],
 "displayMode": string,
 "versionCode": long,
 "isPublished": boolean
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
displayMode string โหมดการแสดงผลของเว็บแอป

ค่าที่เป็นไปได้ ได้แก่
 • "minimalUi" แถบสถานะของอุปกรณ์ แถบนําทาง URL ของแอป และปุ่มรีเฟรชจะปรากฏเมื่อแอปเปิดอยู่ สำหรับ HTTP URL คุณเลือกตัวเลือกนี้ได้เท่านั้น
 • "standalone" แถบสถานะของอุปกรณ์และแถบนําทางจะปรากฎเมื่อแอปเปิดอยู่
 • "fullScreen" แอปจะเปิดขึ้นในโหมดเต็มหน้าจอ ซึ่งจะซ่อนสถานะของอุปกรณ์และแถบนําทาง องค์ประกอบ UI ทั้งหมดของเบราว์เซอร์, URL ของหน้า, แถบสถานะของระบบ และปุ่มย้อนกลับจะไม่ปรากฏ และเว็บแอปจะใช้พื้นที่แสดงผลทั้งหมดที่มีอยู่


ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • "fullScreen"
 • "minimalUi"
 • "standalone"
icons[] list รายการไอคอนที่แสดงถึงเว็บไซต์นี้ หากไม่มี ระบบจะใช้ไอคอนเริ่มต้น (สําหรับสร้าง) หรือไอคอนปัจจุบัน (สําหรับการอัปเดต)
icons[].imageData string ไบต์จริงของรูปภาพในสตริงที่เข้ารหัส Base64url (c.f. RFC4648 ส่วนที่ 5 "การเข้ารหัสพื้นฐาน 64 ที่มี URL ที่ปลอดภัยและชื่อไฟล์)
 • ประเภทรูปภาพเป็นไฟล์ png หรือ jpg
 • รูปภาพควรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ตามหลักแล้ว รูปภาพควรมีขนาด 512x512
isPublished boolean การแจ้งว่าไม่เหมาะสมว่าแอปได้รับการเผยแพร่ไปยัง Play Store แล้วหรือยัง
startUrl string URL เริ่มต้น ซึ่งก็คือ URL ที่ควรโหลดเมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน
title string ชื่อเว็บแอปที่แสดงต่อผู้ใช้ (เช่น ในรายการแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือเป็นป้ายกํากับสําหรับไอคอน)
versionCode long แอปเวอร์ชันปัจจุบัน

โปรดทราบว่าเวอร์ชันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติได้ตลอดอายุการใช้งานของเว็บแอป ขณะที่ Google จะปรับเปลี่ยนภายในให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้เว็บแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

webAppId string รหัสของแอปพลิเคชัน สตริงของแบบฟอร์ม "app:<package name>" ที่ชื่อแพ็กเกจขึ้นต้นด้วยคํานําหน้า "com.google.enterprise.webapp." เสมอ ตามด้วยรหัสแบบสุ่ม

วิธีการ

ลบ
ลบเว็บแอปที่มีอยู่
รับ
มีเว็บแอปที่มีอยู่แล้ว
แทรก
สร้างเว็บแอปใหม่สําหรับองค์กร
list
ดึงรายละเอียดของเว็บแอปทั้งหมดสําหรับองค์กรที่ระบุ
อัปเดต
อัปเดตเว็บแอปที่มีอยู่