BatchAvailabilityLookup yöntemi

BatchAvailabilityLookup araması yapıldığında, iş ortağı rezervasyon sunucusu, istenen toplantı aralıklarının şu anda geçerli ve kullanılabilir olduğunu doğrular. Bu, rezervasyon akışı sırasında kullanıcılara yalnızca mevcut slotların gösterilmesini sağlamak için Actions Center tarafından kullanılabilir.

İstek

BatchAvailabilityLookupRequest

Döndürülen değer

BatchAvailabilityLookupResponse

BatchAvailabilityLookupRequest/BatchAvailabilityLookupResponse

message BatchAvailabilityLookupRequest {
 // ID of the merchant.
 string merchant_id = 1;

 // Multiple slot times to be checked for availability. All queried times apply
 // to the same merchant_id and service_id.
 repeated SlotTime slot_time = 3;

 reserved 2;
}

// Response for the [ext.maps.booking.partner.v3.BatchAvailabilityLookupRequest]
// RPC with the availabilities of the appointment slots.
message BatchAvailabilityLookupResponse {
 // The availabilities for the requested SlotTime entries. There must be
 // exactly one slot_time_availability for each SlotTime entry in the
 // [ext.maps.booking.partner.v3.BatchAvailabilityLookupRequest].
 repeated SlotTimeAvailability slot_time_availability = 1;
}

İstekteki SlotTime

// Identifies a Slot service_id and start time and optionally, the Slot duration
// and resources, for a specific merchant. Note that this differs from the
// definition of Slot, as it does not include merchant_id identifier.
message SlotTime {
 // ID of the service. (required)
 string service_id = 5;

 // Start time of the appointment slot in seconds of UTC time since Unix epoch
 // (required)
 int64 start_sec = 1;

 // Duration of the appointment slot in seconds (optional)
 int64 duration_sec = 2;

 // Opaque tag that identifies the availability slot and matches the value
 // provided in the availability feed (optional)
 string availability_tag = 3;

 // The set of resources that specifies the appointment slot, e.g. by
 // indicating the staff member and room selected by the user, or party size
 // for dining slots (optional)
 ResourceIds resource_ids = 4;

 // Indicates whether bookings of this slot will be confirmed
 // synchronously or asynchronously. (optional)
 // An UNSPECIFIED value will be interpreted as synchronous.
 ConfirmationMode confirmation_mode = 6;
}

Yanıtta SlotTimeAvailability

Hiçbir yuva bulunmazsa boş bir yanıt döndürmeniz yeterlidir. 400 hatası döndürmeyin.

message SlotTimeAvailability {
 // The SlotTime for which availability was checked.
 SlotTime slot_time = 1;

 // Whether the requested SlotTime is available
 bool available = 2;
}