รับการแจ้งเตือนกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

Google Wallet จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ 3 ชั่วโมงก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้น เวลาของกิจกรรมจะกำหนดโดย class.dateTime.start

ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้การแจ้งเตือนจึงจะได้รับการแจ้งเตือนนี้ หากต้องการตรวจสอบ ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน แล้วดูว่าข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบัตรเปิดอยู่หรือไม่

การแจ้งเตือนจะปรากฏในพื้นที่การแจ้งเตือนและในหน้าจอล็อก หากผู้ใช้ เปิดการแจ้งเตือนสำหรับหน้าจอล็อก

การแจ้งเตือนมีรูปแบบที่แก้ไขไม่ได้ดังต่อไปนี้

class.eventName

หากผู้ใช้แตะการแจ้งเตือนและปลดล็อกอุปกรณ์ บัตรจะปรากฏในแอป Google Wallet

หากผู้ใช้มีบัตรหลายใบ ระบบจะแสดงเฉพาะบัตรที่ใช้ได้เร็วที่สุด หากผู้ใช้ได้เพิ่มบัตรที่จัดเป็นกลุ่มไว้ตามตั๋วเข้างานหลายรายการของกลุ่ม การแจ้งเตือนจะแสดงเฉพาะบัตรในกลุ่มเท่านั้น แต่เมื่อแตะบัตรแล้ว ผู้ใช้จะปัดไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูบัตรอื่นๆ ในกลุ่มนั้นได้

การแจ้งเตือนจะถูกปักหมุดไว้และจะไม่ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้เปิดการแจ้งเตือน การปิดอัตโนมัติจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป 60 นาทีหลังจากวันที่ class.dateTime.start