อัปเดตหลักของ Google Search และเว็บไซต์ของคุณ

Google ทําการเปลี่ยนแปลงสำคัญในขอบเขตที่กว้างกับอัลกอริทึมและระบบในการค้นหาปีละหลายครั้ง เราเรียกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ว่าอัปเดตหลัก และจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีอัปเดตหลักเกิดขึ้นในรายการอัปเดตการจัดอันดับของ Google Search อัปเดตหลักออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าโดยรวมแล้ว เราได้ทําตามพันธกิจของเราในการนําเสนอผลการค้นหาที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้แก่ผู้ค้นหา หน้านี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํางานของอัปเดตหลัก และสิ่งที่คุณทําได้เพื่อประเมินและปรับปรุงเนื้อหา

วิธีการทํางานของอัปเดตหลัก

หน้าเว็บที่อาจมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับก่อนอัปเดตหลักนั้นไม่ได้ทำสิ่งใดผิดพลาดไป หน้าเว็บดังกล่าวไม่ได้ละเมิดนโยบายสแปมและไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรืออัลกอริทึม ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับหน้าเว็บที่ละเมิดนโยบายเหล่านั้น ที่จริงแล้ว ไม่มีสิ่งใดในอัปเดตหลักที่กำหนดเป้าหมายเป็นหน้าหรือเว็บไซต์ใดโดยเฉพาะ แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวิธีที่ระบบของเราประเมินเนื้อหาโดยรวม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้หน้าเว็บบางหน้าซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในอันดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมีอันดับสูงขึ้นได้ในผลการค้นหา

เพื่อให้เข้าใจว่าอัปเดตหลักทำงานอย่างไร คุณอาจลองจินตนาการว่าได้ทำรายชื่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 100 อันดับแรกในปี 2021 จากนั้นต่อมาในปี 2024 ก็อัปเดตรายชื่อดังกล่าว คุณจะพบว่ารายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดา ตอนนี้ภาพยนตร์ใหม่และภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมบางเรื่องที่ไม่เคยอยู่ในรายชื่อมาก่อนได้กลายเป็นรายการที่โดดเด่นที่อาจเข้ามาอยู่ในรายชื่อ นอกจากนี้ คุณอาจทำการประเมินภาพยนตร์บางเรื่องอีกครั้งและพบว่าภาพยนตร์เหล่านั้นสมควรที่จะได้รับอันดับสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน

รายชื่อภาพยนตร์จะมีการเปลี่ยนแปลง และภาพยนตร์ที่อยู่ในอันดับต่ำกว่าที่เคยได้ก่อนหน้านี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นภาพยนตร์ที่แย่ แต่เป็นเพราะว่ามีภาพยนตร์เรื่องอื่นที่สมควรอยู่ในอันดับสูงกว่าเข้ามาเท่านั้นเอง

ประเมินเนื้อหาของคุณ

ตามที่ได้อธิบายไว้ หน้าเว็บที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตหลักอาจไม่ได้มีสิ่งใดผิดพลาดที่จะต้องแก้ไข อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าหน้าเว็บที่อาจทํางานได้ไม่ดีหลังอัปเดตหลักอาจยังจําเป็นต้องดำเนินการบางอย่าง

จึงขอแนะนำให้คุณมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าได้นำเสนอเนื้อหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่อัลกอริทึมของเราต้องการให้มีเพื่อจัดอันดับที่สูงขึ้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างเนื้อหาให้ประสบความสําเร็จ โปรดดูหน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ น่าเชื่อถือ และคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งจะมีคําถามสำหรับถามตัวคุณเองเมื่อต้องการประเมินเนื้อหาของคุณ

และให้พิจารณาทำการตรวจสอบการลดลงของอันดับด้วยในกรณีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ดูว่าหน้าใดได้รับผลกระทบมากที่สุดและเกิดขึ้นจากการค้นหาประเภทใด ตรวจสอบหน้าดังกล่าวอย่างละเอียดเทียบกับคําถามการประเมินตนเอง เพื่อให้เข้าใจประสิทธิภาพของหน้าเหล่านี้ เช่น อาจมีหน้าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหามากกว่าเพราะให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้นโดยตรง หรืออาจขอให้ผู้อื่นที่คุณไว้วางใจ (แต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ) ทำการประเมินอย่างซื่อตรง

จะใช้เวลานานเท่าใดผลกระทบจากอัปเดตหลักจึงจะหายไป

อัปเดตหลักในขอบเขตที่กว้างมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทุก 2-3 เดือน เนื้อหาที่ได้รับผลกระทบใน Search หรือ Discover โดยอัปเดตหลักอย่างหนึ่งอาจไม่กลับมาอยู่ในอันดับเดิม (โดยมีสมมติฐานว่ามีการปรับปรุงเนื้อหา) จนกว่าจะมีการเผยแพร่อัปเดตหลักในขอบเขตที่กว้างครั้งถัดไป

อย่างไรก็ตาม เราอัปเดตอัลกอริทึมการค้นหาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงอัปเดตหลักที่มีขอบเขตแคบกว่า เราไม่ได้ประกาศให้ทราบถึงอัปเดตหลักในขอบเขตที่แคบทั้งหมดเพราะโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่สังเกตเห็น แต่ถึงอย่างนั้น เมื่อมีการเผยแพร่ออกไป ก็อาจทำให้เนื้อหากลับมาอยู่ในอันดับเดิมได้หากมีการปรับปรุงเนื้อหาดีพอ

โปรดทราบว่าการปรับปรุงที่ทำโดยเจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้รับประกันว่าเว็บไซต์จะกลับมาอยู่ในอันดับเดิม รวมทั้งหน้าจะไม่อยู่ในอันดับที่คงที่และไม่มีการรับประกันอันดับของหน้าในผลการค้นหา หากมีเนื้อหาอื่นที่สมควรมากกว่า เนื้อหานั้นจะยังคงอยู่ในอันดับที่ดีในระบบของเราอยู่ต่อไป