การแก้ไขข้อบกพร่องในหน้าเว็บ

เคล็ดลับทั่วไป

โปรดทราบว่า Google ไม่ได้รวบรวมข้อมูลหน้าของคุณทันทีหลังจากที่คุณเผยแพร่เวอร์ชันที่แก้ไขใหม่แล้ว ดังนั้น Search Console (และ Google Search) อาจยังแสดงข้อผิดพลาดในหน้าที่คุณแก้ไขแล้วต่อไปจนกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลหน้านั้นอีกครั้ง บางครั้งคุณอาจขอให้เราเร่งการรวบรวมข้อมูลได้ เช่น ขอผ่านเครื่องมือตรวจสอบ URL แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องรอ 2-3 วันกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหน้า

เครื่องมือทดสอบที่มีประโยชน์

ลองดูเครื่องมือทดสอบที่มีประโยชน์ด้านล่างซึ่งจะช่วยคุณแก้ไขข้อบกพร่องในหน้าได้

เครื่องมือสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยัน

สำหรับเครื่องมือและรายงานต่อไปนี้ คุณจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันของเว็บไซต์สำหรับหน้า จึงจะใช้เครื่องมือนี้ในหน้าหรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้ นั่นเป็นเพราะ Search Console มีข้อมูลลับของเว็บไซต์ที่เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันของเว็บไซต์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงได้

 • Search Console - ลงชื่อสมัครใช้ Search Console และยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับตรวจสอบและทดสอบเว็บไซต์ เช่น รายการที่อยู่ด้านล่างนี้
 • รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ - ดูว่า Google อ่านผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ประเภทใดจากเว็บไซต์ได้บ้าง ดูข้อมูลในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ และขอให้มีการรวบรวมข้อมูลหลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว คุณทดสอบ URL ที่กำหนดเองผ่านเครื่องมือนี้ไม่ได้
 • เครื่องมือตรวจสอบ URL - ดูลักษณะที่หน้าปรากฏในดัชนีของ Google เรียกใช้การทดสอบดัชนีใน URL ที่เผยแพร่อยู่ ดูว่า Google แสดงหน้าของคุณอย่างไร และวิธีส่ง URL ให้จัดทำดัชนี
 • เครื่องมือทดสอบ Robots.txt - ทดสอบไวยากรณ์ของไฟล์ robots.txt คุณทดสอบไฟล์ robots.txt ที่กำหนดเองในเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ ยังทดสอบไวยากรณ์ในพื้นที่ข้อความที่แก้ไขได้ด้วย
 • รายงานสถานะ AMP - ดูข้อผิดพลาดของหน้า AMP สำหรับทั้งเว็บไซต์ซึ่ง Google ตรวจพบ ระบบตรวจพบข้อผิดพลาดระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ โดยคุณจะทดสอบ URL ที่กำหนดเองไม่ได้
 • รายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ - ดูข้อผิดพลาดด้านความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับทั้งเว็บไซต์ ระบบตรวจพบข้อผิดพลาดระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ โดยคุณจะทดสอบ URL ที่กำหนดเองไม่ได้

เครื่องมือที่ไม่ต้องระบุตัวบุคคล

เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้กับ URL ใดก็ได้แบบไม่ต้องมีสิทธิ์ของ Search Console ในเว็บไซต์ เครื่องมือบางชนิดยังอนุญาตให้วางข้อมูลโค้ดลงในตัวเครื่องมือได้ด้วย

หาก URL อยู่หลังไฟร์วอลล์หรือโฮสต์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณใช้โซลูชัน Tunnel เพื่อแสดงหน้าในเครื่องมือทดสอบได้ ดูวิธีการที่ด้านล่าง

เครื่องมือเพิ่มเติม

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการได้ที่หน้าความช่วยเหลือ

การทดสอบหน้าที่โฮสต์ในเครื่องหรือหน้าที่อยู่หลังไฟร์วอลล์

Google ให้บริการเครื่องมือทดสอบหลายอย่างไว้ให้คุณทดสอบหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่แต่ละหน้า ตัวอย่างเช่น เครื่องมือทดสอบ AMP เครื่องมือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากหน้าทำงานอยู่ในเครื่องของคุณเองโดยไม่มี URL สาธารณะหรือโฮสต์อยู่หลังไฟล์วอลล์ คุณจะยังทดสอบหน้าได้ด้วยการเปิด Tunnel ไปยังหน้าสำหรับเครื่องมือทดสอบ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อต้องการทดสอบหน้าก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะในเว็บ หรือจะเป็นขั้นตอนทดสอบในกระบวนการเผยแพร่ก็ได้

หากต้องการทดสอบหน้าในเครื่องหรือหน้าที่มีไฟร์วอลล์ ให้ใช้โซลูชันการสร้างอุโมงค์เสมือน เช่น ngrok เครื่องมือเหล่านี้มี URL สาธารณะที่เชื่อมต่อกับหน้าที่ไม่ได้เป็นแบบสาธารณะในโฮสต์ในเครื่องหรือบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอลล์

ตัวอย่างด้านล่างจะเริ่มจากการให้ SimpleHTTPServer ของ Python โฮสต์หน้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะใช้ ngrok เพื่อเปิดหน้าดังกล่าวใน URL ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มให้เซิร์ฟเวอร์ HTTP ในเครื่องโฮสต์หน้าในพอร์ตที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้ เราเลือกพอร์ต 5326

SimpleHTTPServer จะแมปไดเรกทอรีปัจจุบันเป็นรากของเว็บไซต์

 python -m SimpleHTTPServer 5326
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 5326
...
  

ขั้นตอนที่ 2

ในอีกเทอร์มินัลหนึ่ง ให้เริ่มแอป ngrok ในเครื่อง โดยฟังพอร์ต 5326 ซึ่งเราเปิดไว้ในขั้นตอนที่ 1

 ./ngrok http 5326 --request-header-add ngrok-skip-browser-warning:1
ngrok by @inconshreveable (Ctrl+C to quit)

Session Status online
Version 2.2.4
Region United States (us)
Web Interface http://127.0.0.1:4040
Forwarding http://ad0a5735.ngrok.io -> localhost:5326
Forwarding https://ad0a5735.ngrok.io -> localhost:5326

Connections ttl opn rt1 rt5 p50 p90
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
  

ขั้นตอนที่ 3

ส่ง URL ของ ngrok ที่เปิดอยู่ไปยังเครื่องมือทดสอบที่ต้องการ

URL ฐานในตัวอย่างของเราคือ http://ad0a5735.ngrok.io ดังนั้นหากเราบันทึกหน้าเว็บในเครื่องที่ ~/testwebdir/mypage.html และได้เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นจาก ~/testwebdir/ เราจะทดสอบ http://ad0a5735.ngrok.io/mypage.html คุณวาง URL ดังกล่าวในเครื่องมือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยตรง หรือไปที่ https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=http%3A%2F%2Fad0a5735.ngrok.io%2Fmypage.html

โปรดทราบว่าโฮสต์ในเครื่องและโซลูชัน Tunnel ที่ต่างกันจะแมปหน้าในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน

นอกจากนี้แล้ว โซลูชัน Tunnel บางรายการ (ที่ไม่ใช่ ngrok) จะปกป้อง URL สาธารณะชั่วคราวนี้ด้วย robots.txt โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คุณเรียกใช้การทดสอบของ Google กับ URL เหล่านั้นไม่ได้ เครื่องมือทดสอบของ Google จะคำนึงถึง robots.txt เป็นสำคัญ โปรดอ่านเอกสารสำหรับโซลูชัน Tunnel และซอฟต์แวร์เว็บโฮสติ้ง

การแก้ข้อผิดพลาดในการเข้าถึง

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดในการเข้าถึงระหว่างที่ใช้เครื่องมือทดสอบของ Google ให้ทำดังนี้

 • ตรวจสอบว่าหน้าไม่ได้รับการปกป้องโดย robots.txt และไม่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ
 • ลองเข้าถึงหน้าจากนอกไฟร์วอลล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือใช้ Chrome ในโหมดไม่ระบุตัวตน