Google ขอแนะนําให้คุณเริ่มต้นด้วยการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์เพื่อดูว่าระบบสร้างผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของ Google รายการใดสำหรับหน้าเว็บได้บ้าง สําหรับการตรวจสอบสคีมาทั่วไป ให้ใช้โปรแกรมตรวจสอบมาร์กอัปสคีมาเพื่อทดสอบมาร์กอัป schema.org ทุกประเภท โดยไม่มีการตรวจสอบเฉพาะสําหรับ Google

เครื่องมืออย่างเป็นทางการของ Google สําหรับทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง เพื่อดูว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บของคุณสามารถสร้างผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของ Google รายการใดได้บ้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงตัวอย่างผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์เพื่อดูว่าจะมีลักษณะอย่างไรใน Google Search ได้ด้วย

ตรวจสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างตาม schema.org ทั้งหมดที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บ โดยไม่มีคําเตือนเฉพาะสำหรับฟีเจอร์ของ Google

เราได้นําการตรวจสอบเฉพาะสําหรับ Google ออกจากเครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างและย้ายข้อมูลเครื่องมือไปยังโดเมนใหม่ที่เรียกว่าโปรแกรมตรวจสอบมาร์กอัปสคีมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในบล็อกโพสต์ของเรา