Chính sách nội dung Hồ sơ nhà phát triển

Bằng việc tạo hồ sơ nhà phát triển, bạn đồng ý chỉ cung cấp nội dung hoặc thông tin không vi phạm pháp luật cũng như quyền của bất kỳ ai (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ). Bạn cũng đồng ý rằng thông tin trong hồ sơ của bạn sẽ không gây hiểu lầm cho người khác. Nếu bạn tạo địa chỉ web cho hồ sơ, chúng tôi có thể xoá hoặc xác nhận lại địa chỉ hồ sơ của bạn theo quyết định riêng của mình.

Ngoài Điều khoản dịch vụ của Google, chúng tôi mong muốn người dùng tuân thủ Chính sách nội dung của Hồ sơ nhà phát triển. Trong đó, chúng tôi xây dựng các hệ thống tự động nhằm phát hiện và gỡ bỏ nội dung được cho là vi phạm chính sách nội dung của chúng tôi. Vấn đề này bao gồm:

Ngôn từ khiếm nhã và thô tục

Không được sử dụng ngôn từ khiêu dâm, tục tĩu hoặc thô tục.

Nội dung rác

Không được gửi nội dung không liên quan. Quy định này có thể bao gồm nội dung quảng cáo hoặc thương mại không mong muốn, nội dung không mong muốn được tạo bằng một chương trình tự động, nội dung không mong muốn lặp lại nhiều lần, nội dung vô nghĩa hoặc bất cứ nội dung nào mang ý đồ chào mời hàng loạt.

Không phát tán nội dung lạc đề hoặc không giải quyết được chủ đề đang nói đến.

Thông tin cá nhân và thông tin bí mật

Không lưu trữ hoặc phát tán thông tin cá nhân hoặc thông tin bí mật của người khác khi chưa được phép. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số an sinh xã hội của Hoa Kỳ, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, hình ảnh chữ ký và tài liệu sức khỏe cá nhân. Trong hầu hết các trường hợp, khi thông tin này được cung cấp rộng rãi ở những nơi khác trên Internet hoặc trong hồ sơ công khai, chẳng hạn như số căn cước công dân được liệt kê trên một trang web của chính phủ, thường thì chúng tôi sẽ không áp dụng các biện pháp thực thi.

Lời nói hận thù

Không nói lời hận thù. Lời nói hận thù là nội dung cổ xuý hoặc dung túng hành vi bạo lực hoặc có mục đích chính là kích động sự thù địch đối với một cá nhân hoặc một nhóm người dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, quốc tịch, tư cách cựu chiến binh, khuynh hướng tính dục, giới tính, bản dạng giới hay bất kỳ đặc điểm nào khác gắn liền với hành vi phân biệt đối xử hay khinh miệt có hệ thống.

Quấy rối

Không được quấy rối, bắt nạt hoặc đe doạ người khác. Chúng tôi cũng không cho phép sử dụng sản phẩm này để tham gia hoặc kích động người khác tham gia các hoạt động nêu trên. Điều này bao gồm việc đích thân người khác thực hiện hành vi ác ý, đe doạ gây tổn thương nghiêm trọng cho người nào đó, khiêu dâm người khác theo cách không mong muốn, tiết lộ thông tin riêng tư của người khác có thể được dùng để đe doạ, miệt thị hoặc coi thường nạn nhân của bạo lực, của thảm kịch hay quấy rối theo những cách khác hoặc kích động người khác thực hiện những hoạt động này. Xin lưu ý rằng ở nhiều nơi, hành vi quấy rối trên mạng cũng là hành vi phạm pháp và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong đời thực cho cả kẻ quấy rối lẫn nạn nhân. Chúng tôi có thể áp dụng biện pháp xử lý thích đáng nếu nhận được thông báo về các mối đe doạ gây hại hoặc những tình huống nguy hiểm khác, có thể bao gồm cả việc trình báo người dùng lên cơ quan hữu quan và/hoặc xoá tài khoản của bạn.

Phát tán phần mềm độc hại và nội dung độc hại tương tự

Không được phát tán phần mềm độc hại hoặc bất kỳ nội dung nào gây hại hoặc can thiệp vào hoạt động của mạng, máy chủ, thiết bị của người dùng cuối hoặc cơ sở hạ tầng khác. Điều này bao gồm việc lưu trữ trực tiếp, nhúng hoặc phát tán phần mềm độc hại, virus, mã phá hoại hoặc phần mềm độc hại hoặc không mong muốn khác hay nội dung tương tự. Nội dung như vậy bao gồm cả nội dung phát tán vi-rút, tạo cửa sổ bật lên, tìm cách cài đặt phần mềm khi chưa có sự đồng ý của người dùng hoặc nội dung tác động đến người dùng bằng mã độc hại. Hãy xem Chính sách duyệt web an toàn của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hành vi lừa đảo

Không sử dụng sản phẩm này để lừa đảo. Hành vi này bao gồm việc yêu cầu hoặc thu thập dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin tài chính và số an sinh xã hội. Hãy xem Chính sách duyệt web an toàn của chúng tôi để biết thêm thông tin.