Thanh toán và sử dụng API xác thực địa chỉ

API xác thực địa chỉ sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, có các giới hạn sử dụng dành riêng cho API xác thực địa chỉ. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ trong Google Cloud Console.

Cách tính phí đối với API Xác thực địa chỉ

API xác thực địa chỉ sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. API và SDK trên Nền tảng Google Maps sẽ do SKU tính phí. Hoạt động sử dụng được theo dõi cho từng SKU, và bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính theo

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Sử dụng Công cụ tính giá và mức sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng cho mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, mỗi tài khoản thanh toán sẽ nhận được khoản tín dụng trị giá 200 USD của Nền tảng Google Maps. Khoản tín dụng này được tự động áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Định giá cho API xác thực địa chỉ

SKU: Xác thực địa chỉ

Yêu cầu đối với phương thức validateAddress (REST) và phương thức ValidateAddress (gRPC) của API xác thực địa chỉ.

PHẠM VI HẠN CHẾ HÀNG THÁNG
(Giá mỗi YÊU CẦU)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,017 USD trên mỗi
(170000 VND trên 1.000)
0,0136 USD mỗi
(13,60 USD trên 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

SKU: Ưu tiên xác thực địa chỉ

Tính năng Ưu tiên xác thực địa chỉ hoạt động với điểm cuối Tự động hoàn thành (Mới) của Places API khi bạn sử dụng API này với những phiên kết thúc bằng lệnh gọi đến API xác thực địa chỉ. Cụ thể, các phiên sử dụng tính năng Tự động hoàn thành (Mới) và chấm dứt bằng một yêu cầu đến validateAddress (REST) hoặc ValidateAddress (gRPC) sẽ thuộc mô hình định giá này.

Để biết thông tin chi tiết về cả cách đặt giá và việc sử dụng các phiên Tự động hoàn thành (Mới) với Places API, hãy xem những hướng dẫn sau trong tài liệu về Places API:

Khi sử dụng tính năng Ưu tiên xác thực địa chỉ vào cuối phiên Tự động hoàn thành (Mới), bạn sẽ bị tính phí như sau:

PHẠM VI HẠN CHẾ HÀNG THÁNG
(Giá mỗi YÊU CẦU)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,025 USD trên mỗi
(25 USD trên 1000)
0,020 USD trên mỗi
(20 USD trên 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Hạn mức sử dụng khác

Mặc dù không có quy định về số lượng yêu cầu tối đa mỗi ngày, nhưng các giới hạn sử dụng sau đây vẫn áp dụng cho API xác thực địa chỉ.

  • Số truy vấn tối đa mỗi phút (QPM): 6.000

Các hạn chế của Điều khoản sử dụng

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết về việc sử dụng được phép, hãy tham khảo mục Hạn chế cấp phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng API xác thực địa chỉ hoặc để đáp ứng nhu cầu của lưu lượng truy cập thực tế, hãy đặt giới hạn hạn mức hằng ngày cho tất cả yêu cầu gửi đến API bất kỳ. Hạn mức hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Để xem hoặc thay đổi hạn mức cho API xác thực địa chỉ, hãy làm như sau:

  1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của Nền tảng Google Maps.
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API rồi chọn API xác thực địa chỉ.
  3. Để xem hạn mức, hãy di chuyển xuống thẻ Yêu cầu.
    Có một bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
  4. Để thay đổi một hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho giới hạn đó.
    Trong hộp thoại xuất hiện sau đó, trong trường Hạn mức, hãy nhập hạn mức có thể thanh toán hằng ngày mong muốn (lên đến hạn mức do Google chỉ định, nếu có) rồi chọn Lưu.

Nếu việc sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể lập hoá đơn vào một ngày cụ thể nào đó, thì ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


  1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo tài khoản thanh toán Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Nền tảng Google Maps để nhận tín dụng Maps Platform.