REST Resource: users.settings

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

getAutoForwarding

Pobiera ustawienie automatycznego przekazywania dalej z określonego konta.

getImap

Pobiera ustawienia IMAP.

getLanguage

Pobieranie ustawień języka.

getPop

Pobranie ustawień POP.

getVacation

Pobieranie ustawień wiadomości o nieobecności.

updateAutoForwarding

Aktualizuje ustawienie automatycznego przekazywania dalej dla określonego konta.

updateImap

Aktualizuje ustawienia IMAP.

updateLanguage

Aktualizuje ustawienia języka.

updatePop

Aktualizuje ustawienia POP.

updateVacation

Aktualizowanie ustawień wiadomości o nieobecności