Method: users.settings.updateImap

Aktualizuje ustawienia IMAP.

Żądanie HTTP

PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/imap

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu ImapSettings.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ImapSettings.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.