Method: users.settings.updateAutoForwarding

Aktualizuje ustawienie automatycznego przekazywania dalej dla określonego konta. Gdy włączone jest automatyczne przekazywanie, musisz określić zweryfikowany adres do przekazywania dalej.

Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów kont usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/autoForwarding

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu AutoForwarding.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu AutoForwarding.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.