Method: users.settings.updateLanguage

Aktualizuje ustawienia języka.

Jeśli operacja się uda, zwrócony obiekt będzie zawierał parametr displayLanguage, który został zapisany dla użytkownika. Może on różnić się od wartości przekazanej do żądania. Wynika to z tego, że element displayLanguage może nie być bezpośrednio obsługiwany przez Gmaila, ale ma zbliżoną odmianę, która może zostać wybrana i zapisana.

Żądanie HTTP

PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/language

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu LanguageSettings.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu LanguageSettings.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.