Wprowadzenie do Google Cloud Search

Google Cloud Search umożliwia pracownikom firmy wyszukiwanie i pobieranie informacji, takich jak dokumenty wewnętrzne, pola bazy danych i dane CRM, z wewnętrznych repozytoriów danych firmy.

Omówienie architektury

Rysunek 1 przedstawia wszystkie kluczowe elementy implementacji Google Cloud Search:

Omówienie architektury Google Cloud Search
Rysunek 1. Najważniejsze komponenty Google Cloud Search

Oto definicje najważniejszych terminów z Rys. 1:

Repozytorium
Oprogramowanie używane przez firmę do przechowywania danych, np. baza danych używana do przechowywania informacji o pracownikach.
Źródło danych
Dane z repozytorium, które zostało zindeksowane i zapisane w Google Cloud Search.
Interfejs wyszukiwania
Interfejs używany przez pracowników do wyszukiwania źródła danych. Interfejs wyszukiwarki można utworzyć do użytku na dowolnym urządzeniu – od telefonu komórkowego po komputer stacjonarny. Widżet wyszukiwania udostępniany przez Google można też wdrożyć, aby umożliwić wyszukiwanie w wewnętrznych witrynach. Identyfikator wyszukiwarki jest dołączany do każdego wyszukiwania, aby zapewnić, że kontekst wyszukiwania, np. w narzędziu obsługi klienta, jest znany. Witryna cloudsearch.google.com zawiera interfejs wyszukiwania.
Wyszukiwarka
Grupa ustawień, które po powiązaniu z interfejsem wyszukiwania zapewniają informacje kontekstowe dotyczące wyszukiwań. Informacje kontekstowe obejmują źródła danych i rankingi wyszukiwania, które powinny być używane podczas wyszukiwania za pomocą tego interfejsu. Wyszukiwarki zawierają również mechanizmy filtrowania wyników i umożliwiają raportowanie źródeł danych, takich jak liczba zapytań w danym przedziale czasu.
Schemat
Struktura danych określająca, jak dane z repozytorium firmy powinny być przedstawiane w Google Cloud Search. Schemat określa środowisko Google Cloud Search pracownika, na przykład sposób filtrowania i wyświetlania treści.
łącznik treści,
Program służący do przeglądania danych w repozytorium firmy i wypełniania źródła danych.
Oprogramowanie sprzęgające tożsamości
Program służący do synchronizowania tożsamości firmowych (użytkowników i grup) z tożsamościami wymaganymi przez Google Cloud Search.

Przypadki użycia Google Cloud Search

Oto kilka przypadków użycia dostępnych w Google Cloud Search:

 • Pracownicy potrzebują sposobu na znalezienie firmowych zasad, dokumentów i treści opracowanych przez innych pracowników.
 • Członkowie zespołu obsługi klienta muszą znaleźć odpowiednie dokumenty dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą wysłać do klientów.
 • Pracownicy muszą znajdować wewnętrzne informacje o projektach firmy.
 • Przedstawiciel handlowy chce wyświetlić stan wszystkich problemów z zespołem pomocy konkretnego klienta.
 • Pracownicy chcą mieć definicję terminu specyficznego dla firmy.

Pierwszym krokiem w implementacji Google Cloud Search jest identyfikacja przypadków użycia rozwiązanych przez Google Cloud Search.

Wdrażanie Google Cloud Search

Domyślnie Google Cloud Search indeksuje dane z Google Workspace, takie jak dokumenty i arkusze kalkulacyjne Google. W przypadku danych z Google Workspace nie musisz wdrażać Google Cloud Search. Musisz jednak wdrożyć Google Cloud Search w przypadku danych spoza Google Workspace, np. danych przechowywanych w zewnętrznej bazie danych, systemów plików (np. Windows Fileshare, OneDrive) czy portali intranetowych, takich jak Sharepoint. Aby wdrożyć Google Cloud Search w swojej firmie, wykonaj czynności opisane poniżej.

 1. Określ przypadek użycia, który może pomóc w rozwiązaniu Google Cloud Search.
 2. Zidentyfikuj repozytoria zawierające dane odpowiednie dla danego przypadku użycia.
 3. Zidentyfikuj systemy tożsamości używane przez Twoją firmę do zarządzania dostępem do danych w każdym repozytorium.
 4. Skonfiguruj dostęp do interfejsu Google Cloud Search API.
 5. Dodawanie źródła danych do Google Cloud Search
 6. Utwórz i zarejestruj schemat dla każdego źródła danych.
 7. Sprawdź, czy dla Twojego repozytorium jest dostępne oprogramowanie sprzęgające treści. Listę gotowych oprogramowania sprzęgającego znajdziesz w katalogu oprogramowania sprzęgającego Cloud Search. Jeśli oprogramowanie sprzęgające treści jest dostępne, przejdź do kroku 9.
 8. Utwórz oprogramowanie sprzęgające treści, aby uzyskać dostęp do danych w każdym repozytorium i zindeksować je w źródle danych Cloud Search.
 9. Sprawdź, czy potrzebujesz oprogramowania sprzęgającego tożsamości. Jeśli nie potrzebujesz oprogramowania sprzęgającego tożsamości, przejdź do kroku 11.
 10. Utwórz oprogramowanie sprzęgające tożsamości, aby zmapować repozytorium lub tożsamości firmowe na tożsamości Google.
 11. Skonfiguruj wyszukiwarki.
 12. Utwórz interfejs wyszukiwania do wykonywania zapytań.
 13. Wdróż oprogramowanie sprzęgające i interfejsy wyszukiwania. Jeśli używasz gotowego oprogramowania sprzęgającego, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi go, aby uzyskać i wdrożyć oprogramowanie sprzęgające. Dostępne oprogramowanie sprzęgające znajdziesz w katalogu programów sprzęgających Google Cloud Search.

Dalsze kroki

Oto kilka czynności, które możesz wykonać:

 1. Przeczytaj samouczek dla początkujących dotyczący Google Cloud Search.
 2. Określ przypadki użycia, w których będziesz używać Google Cloud Search.
 3. Zidentyfikuj repozytoria odpowiednie w tych przypadkach użycia.
 4. Zidentyfikuj systemy tożsamości używane przez repozytoria.
 5. Przejdź do sekcji Konfigurowanie dostępu do interfejsu Google Cloud Search API.