Wprowadzenie do Google Cloud Search

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Google Cloud Search umożliwia pracownikom firmy wyszukiwanie i pobieranie informacji, takich jak wewnętrzne dokumenty, pola bazy danych i dane CRM, z wewnętrznych repozytoriów firmy.

Omówienie architektury

Ilustracja 1 przedstawia wszystkie najważniejsze elementy implementacji Google Cloud Search:

Omówienie architektury Google Cloud Search
Ilustracja 1. Najważniejsze komponenty Google Cloud Search

Oto definicje najważniejszych pojęć przedstawionych na rys. 1:

Repozytorium
Oprogramowanie wykorzystywane przez firmę do przechowywania danych, na przykład bazę danych używaną do przechowywania informacji o pracownikach.
Źródło danych
Dane z repozytorium, które zostały zindeksowane i zapisane w Google Cloud Search.
Interfejs wyszukiwania
Interfejs używany przez pracowników do wyszukiwania źródła danych. Interfejs wyszukiwania można opracować na potrzeby każdego urządzenia, od telefonu komórkowego po komputer stacjonarny. Widżet wyszukiwania udostępniony przez Google można również wdrożyć, aby umożliwić wyszukiwanie w wewnętrznych witrynach internetowych. Identyfikator wyszukiwania jest dodawany do każdego wyszukiwania, aby zapewnić kontekst tego wyszukiwania, np. w narzędziu do obsługi klienta. Witryna cloudsearch.google.com zawiera interfejs wyszukiwania.
Wyszukiwarka
Grupa ustawień, które po powiązaniu z interfejsem wyszukiwania udostępniają informacje kontekstowe o wyszukiwaniach. Informacje kontekstowe obejmują źródła danych i rankingi wyszukiwania, które powinny być użyte do wyszukiwania przy użyciu tego interfejsu. Wyszukiwarki obejmują również mechanizmy filtrowania wyników oraz włączania raportowania na temat źródeł danych, takich jak liczba zapytań wysyłanych w danym okresie.
Schemat
Struktura danych określająca sposób przechowywania danych w repozytorium firmy w Google Cloud Search. Schemat określa środowisko Google Cloud Search dla pracowników, na przykład sposób filtrowania i wyświetlania.
Oprogramowanie sprzęgające zawartości
Program służący do przeglądania danych w repozytorium i uzupełniania źródła danych firmy.
Oprogramowanie sprzęgające tożsamości
Program służący do synchronizowania tożsamości firmowych (użytkowników i grup) z tożsamościami wymaganymi przez Google Cloud Search.

Przypadki użycia Google Cloud Search

Oto kilka przypadków użycia rozwiązania Google Cloud Search:

 • Pracownicy potrzebują sposobu na znajdowanie zasad, dokumentów i treści stworzonych przez innych pracowników.
 • Członkowie zespołu obsługi klienta muszą znaleźć odpowiednie dokumenty dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą wysłać klientom.
 • Pracownicy muszą znaleźć wewnętrzne informacje o projektach firmowych.
 • Przedstawiciel handlowy chce sprawdzić stan wszystkich problemów związanych z pomocą klienta.
 • Pracownicy potrzebują definicji związanej z daną firmą.

Pierwszym etapem wdrażania Google Cloud Search jest identyfikacja przypadków użycia rozwiązania Google Cloud Search.

Wdrażanie Google Cloud Search

Domyślnie Google Cloud Search indeksuje dane Google Workspace, takie jak dokumenty i arkusze kalkulacyjne Google. Nie musisz implementować danych Google Cloud Search dla Google Workspace. Musisz jednak wdrożyć Google Cloud Search dla danych spoza Google Workspace, takich jak dane przechowywane w bazie danych innych firm, systemy plików takie jak Windows Fileshare, OneDrive czy portale intranetowe, takie jak Sharepoint. Aby wdrożyć Google Cloud Search w firmie, trzeba wykonać te czynności.

 1. Ustal przypadek użycia, który pomoże Ci rozwiązać Google Cloud Search.
 2. Znajdź repozytoria zawierające dane istotne dla przypadku użycia.
 3. Określ systemy tożsamości używane przez Twoją firmę do zarządzania dostępem do danych w każdym repozytorium.
 4. Skonfiguruj dostęp do interfejsu Google Cloud Search API.
 5. Dodawanie źródła danych do Google Cloud Search
 6. Utwórz i zarejestruj schemat dla każdego źródła danych.
 7. Sprawdź, czy dla Twojego repozytorium jest dostępne oprogramowanie sprzęgające treści. Listę gotowych oprogramowania sprzęgającego znajdziesz w katalogu oprogramowania sprzęgającego Cloud Search. Jeśli dostępne jest oprogramowanie sprzęgające do treści, przejdź do kroku 9.
 8. Utwórz łącznik treści, aby uzyskać dostęp do danych w każdym repozytorium i zindeksować je do źródła danych Cloud Search.
 9. Określ, czy potrzebujesz oprogramowania sprzęgającego tożsamości. Jeśli nie potrzebujesz oprogramowania sprzęgającego tożsamości, przejdź do kroku 11.
 10. Utwórz oprogramowanie sprzęgające tożsamości, aby zmapować repozytorium lub tożsamości firmowe do tożsamości Google.
 11. Skonfiguruj wyszukiwarki.
 12. Utwórz interfejs wyszukiwania, aby wykonywać zapytania.
 13. Wdróż oprogramowanie sprzęgające i interfejsy wyszukiwania. Jeśli używasz gotowego oprogramowania sprzęgającego, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je uzyskać i wdrożyć. Dostępne oprogramowanie sprzęgające znajduje się w katalogu oprogramowania sprzęgającego Google Cloud Search

Dalsze kroki

Oto co możesz teraz zrobić:

 1. Skorzystaj z samouczka wprowadzającego do Google Cloud Search.
 2. Wskaż przypadki użycia, w których będziesz używać Google Cloud Search.
 3. Znajdź repozytoria istotne dla tych przypadków użycia.
 4. Zidentyfikuj wszystkie systemy tożsamości używane przez Twoje repozytoria.
 5. Przejdź do artykułu Konfigurowanie dostępu do interfejsu Google Cloud Search API.