Interfejs wyszukiwania

Interfejs wyszukiwania to graficzny interfejs użytkownika używany przez pracowników do przeszukiwania źródeł danych. Interfejs wyszukiwania można opracować do użytku na dowolnym urządzeniu, od telefonu komórkowego po komputer.

Interfejs wyszukiwania w Google Cloud Search można utworzyć na 2 sposoby: