Google Cloud Search reference

Witamy w dokumentacji Google Cloud. Ta dokumentacja zawiera te sekcje:
  • Dostarczone przez Google parametry oprogramowania sprzęgającego – opis wszystkich wstępnie zdefiniowanych parametrów oprogramowania sprzęgającego przekazanych przez Google.
  • Google Cloud Search API – służy do indeksowania danych spoza Google Workspace dla Google Cloud Search. Interfejs API REST najlepiej sprawdza się w przypadku programistów, którzy nie korzystają z programowania w języku Java.
  • Widżet wyszukiwania – umożliwia wdrożenie widżetu wyszukiwania jako interfejsu wyszukiwania w internecie.
  • Pakiet SDK Cloud Search w języku Java – służy do indeksowania danych spoza Google Workspace dla Google Cloud Search. Pakiet SDK najlepiej nadaje się dla programistów pracujących w języku Java.
  • Schematy – znane schematy i zarezerwowane operatory schematów.