Samouczek Google Cloud Search dla początkujących

W tym samouczku pokazujemy, jak wdrożyć proste rozwiązanie Cloud Search i używać GitHub jako repozytorium danych do indeksowania. Ten samouczek składa się z 2 przykładowych aplikacji:

 • Oprogramowanie sprzęgające treści utworzone przy użyciu pakietu SDK Cloud Search Connector używane do indeksowania danych znajdujących się w repozytoriach GitHub. Zindeksowane dane obejmują problemy, żądania pull i zawartość nagłówka gałęzi domyślnej (master).
 • Aplikacja internetowa korzystająca z widżetu wyszukiwania do udostępniania niestandardowego interfejsu wyszukiwania.

Wymagania wstępne

Ten samouczek wymaga spełnienia następujących wymagań wstępnych:

 • Dostęp administracyjny do domeny Google Workspace lub Cloud Identity z włączonym indeksowaniem danych w Cloud Search na potrzeby indeksowania danych przez inne firmy. Jeśli nie możesz wyświetlić ustawień w administracyjnym panelu sterowania, skontaktuj się z administratorem domeny lub zarejestruj się w Cloud Search.
 • Konto użytkownika GitHub.
 • Znajomość Javy i JavaScriptu.
 • Java 8 lub nowszej.
 • Maven.
 • Node.js w wersji 8.11 lub nowszej.

Tworzenie projektu samouczka

Na początek utwórz projekt Google Cloud Platform. Ten projekt stanowi podstawę do tworzenia, włączania i używania wszystkich usług Google Cloud Platform (GCP), takich jak zarządzanie interfejsami API, włączanie płatności, dodawanie i usuwanie współpracowników oraz zarządzanie uprawnieniami.

 1. Otwórz konsolę Google Cloud.

 2. U góry strony kliknij po prawej stronie opcji „Google Cloud Console”. Pojawi się okno z listą bieżących projektów.

 3. Kliknij NOWY PROJEKT. Pojawi się ekran Nowy projekt.

 4. W polu Nazwa projektu wpisz nazwę projektu, na przykład „SearchTutorial”.

 5. (Opcjonalnie) Kliknij Edytuj, aby zmodyfikować identyfikator projektu. Po utworzeniu projektu identyfikatora nie można już zmienić, dlatego wybierz taki identyfikator, który spełnia Twoje potrzeby przez cały okres istnienia projektu.

 6. Aby przeglądać lokalizacje dla projektu, kliknij PRZEGLĄDAJ.

 7. Kliknij lokalizację projektu, a następnie Wybierz.

 8. Kliknij UTWÓRZ. Konsola wyświetli stronę panelu. Projekt zostanie utworzony w ciągu kilku minut.

Więcej informacji o tworzeniu projektów i zarządzaniu nimi znajdziesz w artykule Tworzenie projektów i zarządzanie nimi.

Włącz API

Aby uzyskiwać dane logowania, musisz włączyć interfejs Google Cloud Search API i utworzyć konto usługi.

 1. W menu po lewej stronie kliknij Interfejsy API i usługi.
 2. Aby sprawdzić, czy korzystasz z nowo utworzonego projektu, kliknij ikonę po prawej stronie banera konsoli Google Cloud i wybierz nowo utworzony projekt.
 3. Kliknij WŁĄCZ INTERFEJSY API I USŁUGI. Pojawi się strona „Welcome to API Library” (Witamy w bibliotece interfejsów API).
 4. W polu wyszukiwania wpisz „Cloud Search API” i naciśnij return. Zostanie zwrócona lista interfejsów API.
 5. Kliknij Cloud Search API. Pojawi się strona „Cloud Search API”.
 6. Kliknij WŁĄCZ. Pojawi się strona Przegląd.

Więcej informacji o włączaniu i wyłączaniu interfejsów API znajdziesz w artykule Zarządzanie interfejsami API w konsoli Google Cloud.

Klonowanie repozytorium samouczka

Aby skopiować przykładowe repozytorium, uruchom to polecenie:

git clone https://github.com/googleworkspace/cloud-search-samples.git

Dalej