Method: spaces.get

Zwraca informacje o pokoju. Przykład: zarezerwuj pokój.

Wymaga uwierzytelniania. Pełna obsługa uwierzytelniania konta usługi i uwierzytelniania użytkowników.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa zasobu pokoju, w formacie „spaces/*”.

Format: spaces/{space}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Space.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.