Method: spaces.messages.reactions.delete

Usunięcie reakcji na wiadomość. Przykład znajdziesz w artykule Usuwanie reakcji. Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Żądanie HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/reactions/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa reakcji do usunięcia.

Format: spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.