Method: spaces.members.get

Zwraca szczegóły subskrypcji. Przykład znajdziesz w artykule Uzyskiwanie subskrypcji.

Wymaga uwierzytelniania. Pełna obsługa uwierzytelniania konta usługi i uwierzytelniania użytkowników. Uwierzytelnianie użytkownika.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/members/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa zasobu subskrypcji do pobrania.

Aby uzyskać indywidualną subskrypcję aplikacji, możesz użyć spaces/{space}/members/app.

Format: spaces/{space}/members/{member} lub spaces/{space}/members/app

Po uwierzytelnieniu jako użytkownika możesz używać adresu e-mail użytkownika jako aliasu domeny {member}. Na przykład spaces/{space}/members/example@gmail.com, gdzie example@gmail.com jest adresem e-mail użytkownika Google Chat.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Membership.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.