Method: spaces.members.delete

Usunięcie subskrypcji. Przykład znajdziesz w artykule Usuwanie subskrypcji.

Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Żądanie HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/members/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa zasobu subskrypcji, którą chcesz usunąć. Aplikacje do obsługi czatu mogą usuwać użytkowników i ich własne subskrypcje. Aplikacje do obsługi czatu nie mogą usuwać członkostwa innych aplikacji.

Aby usunąć subskrypcję człowieka, należy użyć zakresu chat.memberships i formatu spaces/{space}/members/{member}. Możesz użyć tego adresu e-mail jako aliasu {member}. Na przykład spaces/{space}/members/example@gmail.com, gdzie example@gmail.com jest adresem e-mail użytkownika Google Chat.

Aby usunąć członkostwo w aplikacji, musisz mieć zakres chat.memberships.app i spaces/{space}/members/app.

Format: spaces/{space}/members/{member} lub spaces/{space}/members/app.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Membership.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.