EventType

Typy zdarzeń interakcji z aplikacją Google Chat.

Szczegółowe informacje i przykłady ładunków interaktywnych znajdziesz w artykule Typy zdarzeń interakcji w aplikacji Google Chat.

Wartości w polu enum
UNSPECIFIED Wartość domyślna wyliczenia. NIE UŻYWAĆ.
MESSAGE Użytkownik wysyła aplikację do obsługi czatu lub wywołuje aplikację Google Chat w pokoju.
ADDED_TO_SPACE Użytkownik dodaje aplikację Google Chat do pokoju lub administrator Google Workspace instaluje ją w pokojach czatu u użytkowników w organizacji.
REMOVED_FROM_SPACE Użytkownik usuwa aplikację Google Chat z pokoju.
CARD_CLICKED

Użytkownik klika interaktywny element karty lub okna z aplikacji Google Chat, na przykład przycisk.

Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z oknem dialogowym, w polu CARD_CLICKED zdarzenia interakcji isDialogEvent zostanie ustawione wartości true i będzie ono zawierać wartość DialogEventType.