DialogEventType

Typy interakcji z CARD_CLICKED interakcji związanych z interakcjami z dialogami.

Więcej informacji o zdarzeniach interakcji z aplikacją Google Chat znajdziesz w artykule Otrzymywanie interakcji z aplikacją Google Chat i odpowiadanie na nie.

Wartości w polu enum
TYPE_UNSPECIFIED Wartość domyślna. Nie określono.
REQUEST_DIALOG Użytkownik otwiera okno.
SUBMIT_DIALOG Użytkownik klika interaktywny element okna. Na przykład użytkownik wpisuje informacje w oknie i klika przycisk, aby je przesłać.
CANCEL_DIALOG Użytkownik zamyka okno bez przesyłania informacji lub jest ono anulowane.