ภาพรวมแนวคิด

ผู้ใช้ปฏิทินแต่ละรายจะเชื่อมโยงกับปฏิทินหลักและปฏิทินอื่นๆ อีกหลายปฏิทินที่ผู้ใช้เข้าถึงได้เช่นกัน ผู้ใช้สามารถสร้างกิจกรรมและ เชิญผู้ใช้อื่นๆ ตามที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

โมเดลแบบง่ายของปฏิทินและกิจกรรม

ตัวอย่างนี้แสดงผู้ใช้ 2 คนคือ Susan A และ Wei X โดยที่แต่ละอันจะมีปฏิทินหลักและ ปฏิทินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายปฏิทิน ตัวอย่างนี้แสดงกิจกรรม 2 งานด้วย คือการนำเสนอช่วงสิ้นปีและการจัดทีมนอกสถานที่

นี่คือข้อเท็จจริงบางส่วนที่แสดงในแผนภาพ

  • รายการปฏิทินของ Susan ประกอบด้วยปฏิทินหลักของเธอ รวมถึงปฏิทินสำหรับทีมและบทเรียนเชลโล

  • รายการปฏิทินของ Wei ประกอบด้วยปฏิทินหลัก รวมถึงปฏิทินของทีม ปฏิทินติดตามสถานะ และปฏิทินหลักของ Susan

  • กิจกรรมการนำเสนอช่วงสิ้นปีมี Susan เป็นผู้จัดและมี Wei เป็นผู้เข้าร่วม

  • กิจกรรมของทีมที่จัดขึ้นที่ฮาวายมีปฏิทินของทีมเป็นผู้จัดกิจกรรม (หมายความว่าสร้างขึ้นในปฏิทินนั้น) และคัดลอกให้ Susan และ Wei เป็นผู้เข้าร่วม

แนวคิดเกี่ยวกับปฏิทิน กิจกรรม ผู้เข้าร่วม และอื่นๆ มีอธิบายอยู่ในส่วนอื่นๆ ของคู่มือนี้แล้ว