Sohbet İşlemleri, 13 Haziran 2023'te kullanımdan kaldırılacak. Daha fazla bilgi için Görüşme İşlemleri'nin kullanımdan kaldırılması başlıklı makaleyi inceleyin.

Actions on Google Siparişleri API'si

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Actions on Google Orders API'si, geliştiricilerin Actions'daki fiziksel ürünlerle ilgili işlemleri yürütmesine olanak tanır.

Kimlik doğrulama istekleri

API uç noktasına erişmek için OAuth 2.0 kimlik doğrulaması gerekir. https://www.googleapis.com/auth/actions.order kapsamı için yetkilendirilen bir OAuth 2.0 kullanıcı jetonuna ihtiyacınız vardır.

Jetonu almak için Hizmet hesapları akışı dışında kullanılabilir akışlardan herhangi birini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki snippet'te örnek bir siparişin JSON yükü yer almaktadır:

{
 "order": {
  "merchantOrderId": "1234",
  "userVisibleOrderId": "6789",
  "userVisibleStateLabel": "CONFIRMED",
  "buyerInfo": {
   "email": "xyz@example.com",
   "firstName": "Jane",
   "lastName": "Doe",
   "displayName": "Jane Doe",
   "phoneNumbers": [
    {
     "e164PhoneNumber": "+1234567890"
    }
   ]
  },
  "image": {
   "url": "www.someurl.com"
  },
  "createTime": "2017-01-15T01:30:15.01Z",
  "lastUpdateTime": "2017-01-15T01:30:15.01Z",
  "transactionMerchant": {
   "id": "www.examplemerchant.com",
   "name": "Example Merchant",
   "image": {
    "url": "www.someurl.com"
   },
   "phoneNumbers": [
    {
     "e164PhoneNumber": "+11112223333"
    }
   ],
   "address": {
    "zipCode": "94043",
    "city": "Mountain View",
    "postalAddress": {
     "regionCode": "US",
     "postalCode": "94043",
     "administrativeArea": "CA",
     "locality": "Mountain View",
     "addressLines": [
      "1600, Amphiteatre Parkway"
     ]
    }
   }
  },
  "contents": {
   "lineItems": [
    {
     "id": "1",
     "name": "Pizza Extreme",
     "description": "Has everything a pizza should have",
     "notes": [
      "Vegetarian please"
     ],
     "priceAttributes": [
      {
       "type": "REGULAR",
       "name": "Item Price",
       "state": "ACTUAL",
       "amount": {
        "currencyCode": "USD",
        "amountInMicros": "6000000"
       },
       "taxIncluded": false
      }
     ],
     "vertical": {
      "@type": "type.googleapis.com/google.actions.orders.v3.verticals.purchase.PurchaseItemExtension",
      "productId": "www.examplemerchant.com/123/3333",
      "quantity": 1,
      "itemOptions": [
       {
        "id": "",
        "name": "",
        "prices": [
         {
          "type": "REGULAR",
          "name": "Item Price",
          "state": "ACTUAL",
          "amount": {
           "currencyCode": "USD",
           "amountInMicros": "2000000"
          },
          "taxIncluded": false
         }
        ],
        "quantity": 1,
        "productId": "www.examplemerchant.com/123/3333/1",
        "subOptions": []
       }
      ]
     },
     "provider": {
      "id": "www.examplemerchant2.com/123",
      "name": "Example Merchant 2",
      "image": {},
      "phoneNumbers": [
       {
        "e164PhoneNumber": "+11112223333"
       }
      ],
      "address": {
       "zipCode": "94043",
       "city": "Mountain View",
       "postalAddress": {
        "regionCode": "US",
        "postalCode": "94043",
        "administrativeArea": "CA",
        "locality": "Mountain View",
        "addressLines": [
         "1350 Charleston Road"
        ]
       }
      }
     }
    }
   ]
  },
  "priceAttributes": [
   {
    "type": "TOTAL",
    "name": "Total Price",
    "state": "ACTUAL",
    "amount": {
     "currencyCode": "USD",
     "amountInMicros": "10000000"
    },
    "taxIncluded": true
   },
   {
    "type": "TAX",
    "name": "Tax",
    "state": "ACTUAL",
    "amount": {
     "currencyCode": "USD",
     "amountInMicros": "2000000"
    },
    "taxIncluded": true
   },
   {
    "type": "SUBTOTAL",
    "name": "Subtotal",
    "state": "ACTUAL",
    "amount": {
     "currencyCode": "USD",
     "amountInMicros": "6000000"
    },
    "taxIncluded": false
   },
   {
    "type": "DELIVERY",
    "name": "Delivery",
    "state": "ACTUAL",
    "amount": {
     "currencyCode": "USD",
     "amountInMicros": "2000000"
    },
    "taxIncluded": false
   }
  ],
  "followUpActions": [
   {
    "type": "CALL",
    "title": "Call us",
    "openUrlAction": {
     "url": "tel:+16501112222"
    }
   },
   {
    "type": "EMAIL",
    "title": "Email us",
    "openUrlAction": {
     "url": "mailto:person@example.com"
    }
   }
  ],
  "paymentData": {
   "paymentInfo": {
    "paymentMethodDisplayInfo": {
     "paymentType": "PAYMENT_CARD",
     "paymentMethodDisplayName": "VISA **** 1234"
    },
    "paymentMethodProvenance": "PAYMENT_METHOD_PROVENANCE_GOOGLE"
   }
  },
  "termsOfServiceUrl": "www.examplemerchant.com/policy",
  "note": "Vegetarian only",
  "vertical": {
   "@type": "type.googleapis.com/google.actions.orders.v3.verticals.purchase.PurchaseOrderExtension",
   "status": "IN_PREPARATION",
   "type": "FOOD",
   "returnsInfo": {
    "isReturnable": false
   },
   "fulfillmentInfo": {
    "id": "www.examplemerchant.com/merchant-id/123",
    "fulfillmentType": "DELIVERY",
    "expectedFulfillmentTime": {
     "timeIso8601": "PT10M"
    },
    "location": {
     "zipCode": "94086",
     "city": "Sunnyvale",
     "postalAddress": {
      "regionCode": "US",
      "postalCode": "94086",
      "administrativeArea": "CA",
      "locality": "Sunnyvale",
      "addressLines": [
       "222, Some other Street"
      ]
     }
    },
    "price": {
     "type": "REGULAR",
     "name": "Delivery Price",
     "state": "ACTUAL",
     "amount": {
      "currencyCode": "USD",
      "amountInMicros": "2000000"
     },
     "taxIncluded": "FALSE"
    },
    "fulfillmentContact": {
     "email": "xyz@example.com",
     "firstName": "Jane",
     "lastName": "Doe",
     "displayName": "Jane Doe",
     "phoneNumbers": [
      {
       "e164PhoneNumber": "+16507146554"
      }
     ]
    }
   }
  }
 }
}