Google Assistant API

Interfejs API Asystenta Google

Usługa: embedassistant.googleapis.com

Do tworzenia namiastek klienta RCP potrzebna jest nazwa usługi embeddedassistant.googleapis.com.

google.assistant.devices.v1alpha2.DevicesPlatformService

Metody
CreateDevice Zarejestruj jedno urządzenie, a jeśli urządzenie już istnieje lub się nie powiodło, zwróć je.
CreateDeviceModel Utwórz model urządzenia zewnętrznego.
DeleteDevice Usunięcie określonego urządzenia użytkownika.
DeleteDeviceModel Usuń model urządzenia innej firmy.
GetDevice Uzyskaj informacje o ustawieniach konkretnego urządzenia użytkownika. Jeśli urządzenie się powiedzie, zwróć urządzenie, a jeśli się nie uda, zwróć błąd.
GetDeviceModel Zwracając identyfikator modelu urządzenia, zwracaj jego model.
ListDeviceModels Wyświetl listę modeli urządzeń dla identyfikatora projektu powiązanego z tym wywołaniem interfejsu API REST.
ListDevices Uzyskaj listę urządzeń należących do użytkownika o danym identyfikatorze Project_id w tokenie protokołu OAuth.
UpdateDeviceModel Aktualizuje model urządzenia i zwraca nową wersję.

google.assistant.embedded.v1alpha1.EmbeddedAssistant

Metody
Converse Inicjuje lub kontynuuje rozmowę z osadzoną usługą Asystenta.

google.assistant.embedded.v1alpha2.EmbeddedAssistant

Metody
Assist Inicjuje lub kontynuuje rozmowę z wbudowaną usługą Asystenta.