Users: update

อัปเดตรายละเอียดของผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM

ใช้ได้กับผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM เท่านั้น (ไม่ใช่ผู้ใช้ที่จัดการโดย Google) ส่งรายละเอียดใหม่ในทรัพยากรผู้ใช้ในเนื้อหาคำขอ โดยจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะช่อง displayName ช่องอื่นๆ จะต้องไม่ได้ตั้งค่า หรือมีค่าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
userId string รหัสผู้ใช้

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในส่วนเนื้อหาของคำขอ ให้ระบุทรัพยากรผู้ใช้พร้อมด้วยพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
พร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่บังคับ
displayName string ชื่อที่จะปรากฏในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การตั้งค่านี้จะไม่บังคับเมื่อสร้างผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM หากตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้นี้ ให้ใช้ชื่อทั่วไปขององค์กร (เช่น "Example, Inc.") หรือชื่อของคุณ (เป็น EMM) ไม่ได้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่จัดการโดย Google เขียนได้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงผลทรัพยากรผู้ใช้ในเนื้อหาการตอบสนอง