Installs

ดูรายการเมธอดสําหรับทรัพยากรนี้ที่ท้ายหน้านี้

การนําเสนอแหล่งข้อมูล

การมีอยู่ของทรัพยากรการติดตั้งบ่งชี้ว่ามีการติดตั้งแอปในอุปกรณ์หนึ่งๆ (หรือรอดําเนินการการติดตั้ง)

API นี้สามารถใช้สร้างทรัพยากรการติดตั้งได้โดยใช้เมธอดอัปเดต ซึ่งจะเรียกให้ติดตั้งแอปได้จริงในอุปกรณ์ หากผู้ใช้ยังไม่มีการให้สิทธิ์สําหรับแอป ระบบจะพยายามสร้างบัญชี หากไม่สําเร็จ (เช่น เนื่องจากแอปฟรีและไม่มีใบอนุญาตที่ใช้งานได้) การสร้างการติดตั้งจะล้มเหลว

API ยังใช้ในการอัปเดตแอปที่ติดตั้งไว้ได้ด้วย หากมีการใช้เมธอด update กับการติดตั้งที่มีอยู่ แอปก็จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

โปรดทราบว่าการบังคับติดตั้งแอปเวอร์ชันหนึ่งๆ ทําไม่ได้: รหัสเวอร์ชันเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หากผู้ใช้ติดตั้งแอปเอง (ตามที่องค์กรอนุญาต) ระบบจะสร้างทรัพยากรสําหรับการติดตั้งอีกครั้งและอาจสร้างทรัพยากรการให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ

API ยังใช้ลบทรัพยากรการติดตั้งได้ด้วย ซึ่งจะทริกเกอร์การนําแอปออกจากอุปกรณ์ โปรดทราบว่าการลบการติดตั้งไม่ได้เป็นการนําการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องออกโดยอัตโนมัติ แม้จะไม่มีการติดตั้งที่เหลืออยู่ ระบบจะลบทรัพยากรการติดตั้ง หากผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอป

{
  "kind": "androidenterprise#install",
  "productId": string,
  "versionCode": integer,
  "installState": string
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
installState string สถานะการติดตั้ง สถานะ "installPending" หมายความว่าเพิ่งมีคําขอติดตั้งและมีการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์เมื่อเร็วๆ นี้ สถานะ "installed" หมายความว่าติดตั้งแอปแล้ว ช่องนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
  • "installPending"
  • "installed"
kind string
productId string รหัสของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง เช่น "app:com.google.android.gm"
versionCode integer เวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง รับประกันการตั้งค่าเฉพาะเมื่อสถานะการติดตั้งคือ "installed" เท่านั้น

วิธีการ

ลบ
คําขอให้นําแอปออกจากอุปกรณ์ การเรียก get หรือ list จะยังคงแสดงแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์จนกว่าจะนําออกจริง
รับ
ดึงข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งแอปในอุปกรณ์
list
เรียกข้อมูลรายละเอียดของแอปทั้งหมดที่ติดตั้งในอุปกรณ์ที่ระบุ
อัปเดต
คําขอติดตั้งแอปเวอร์ชันล่าสุดลงในอุปกรณ์ หากติดตั้งแอปไว้แล้ว ระบบจะอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดหากจําเป็น