Konfigurowanie Usług Google Play

Jeśli chcesz utworzyć aplikację przy użyciu interfejsów API Usług Google Play, wykonaj czynności opisane na tej stronie, aby skonfigurować projekt przy użyciu odpowiednich pakietów SDK dostępnych w repozytorium Google Maven.

Aby przetestować aplikację przy użyciu Usług Google Play, musisz użyć jednego z tych elementów:

  • Zgodne urządzenie z Androidem 5.0 (poziom interfejsu API 21) lub nowszym i zainstalowaną aplikacją Sklep Google Play.
  • Emulator Androida z interfejsem AVD, który uruchamia platformę interfejsów API Google w oparciu o Androida 5.0 (poziom API 21) lub nowszego.

Deklarowanie zależności od Usług Google Play

Aby utworzyć funkcje zależne od interfejsów API Usług Google Play w aplikacji, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz plik build.gradle w katalogu modułu aplikacji.

  2. Podaj zależność każdego pakietu SDK, którego wymaga Twoja aplikacja. Ta strona zawiera sekcję z listą typowych zależności Usług Google Play w przypadku aplikacji na Androida. Możesz też dodać do projektu zależności Firebase.

  3. Zapisz zmiany i zsynchronizuj projekt.

Ten fragment kodu pokazuje przykładowy plik build.gradle, który korzysta z biblioteki lokalizacji:

apply plugin: 'com.android.application'

...

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0'
}

Co jakiś czas publikowane są nowe wersje pakietów SDK Usług Google Play z poprawkami błędów i nowymi funkcjami. Te zmiany ogłaszamy w informacjach o wersji. Jeśli Twoja aplikacja korzysta ze zaktualizowanej zależności, to aby skorzystać z tych poprawek, przejdź w zależności aplikacji do najnowszej wersji.

Sprawdzanie, czy są zainstalowane Usługi Google Play

Jak opisano w omówieniu Usług Google Play, Usługi Google Play otrzymują automatyczne aktualizacje na Androida 5.0 (poziom interfejsu API 21) i nowszych za pomocą aplikacji Sklep Google Play. Jednak na urządzeniach z Androidem bez Sklepu Google Play nie ma ono zainstalowanych Usług Google Play. Jeśli Twoja aplikacja działa na urządzeniach bez Usług Google Play, przed skorzystaniem z interfejsów API Google sprawdź, czy usługi Google Play są zainstalowane na urządzeniu, lub włącz w aplikacji funkcje, które wymagają usług Google Play do działania.

Aby sprawdzić, czy na urządzeniu są dostępne Usługi Google Play, użyj metody isGooglePlayServicesAvailable().

Aby później rozpocząć połączenie z Usługami Google Play lub dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy wersja zainstalowanych Usług Google Play obsługuje określony interfejs API, przeczytaj przewodnik dotyczący uzyskiwania dostępu do interfejsów API Google.

Zależności Usług Google Play

Poniższa tabela zawiera listę zależności Usług Google Play, które możesz uwzględnić w aplikacji na Androida. Możesz filtrować listę według typu urządzenia, wybierając jeden z przycisków, a także wyszukać konkretny przypadek użycia lub nazwę zależności, wpisując tekst w polu widocznym za przyciskami.

Tabela 1. Zależności Usług Google Play do uwzględnienia w aplikacjach na Androida
Nazwa przypadku użycia i zależności Obsługiwane urządzenia
Reklamy mobilne Google
com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
Telefon, tablet
Identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu z Androidem (AAID)
com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
Telefon, tablet, Android TV, ChromeOS
Łatwa wersja reklam mobilnych Google
com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
Telefon, tablet
Reklamy AdSense dla wyszukiwania (AdSense dla wyszukiwania) w wyszukiwarce niestandardowej
com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
Telefon, tablet, ChromeOS
Pakiet SDK usług Google Analytics na Androida
com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
Wycofano. Zamiast niej używaj Google Analytics dla Firebase.
Indeks aplikacji
com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0
Telefon, tablet, Android TV
Identyfikator zestawu aplikacji na Androida
com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
Telefon, tablet, Android TV, ChromeOS
Logowanie przez Google na Androidzie
com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
SMS Retriever API
com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2
Telefon, tablet, Android Go
Block Store API (obejmuje magazyn danych logowania użytkownika)
com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Interfejs Google Awareness API
com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
Telefon, tablet, Auto, Android Go, ChromeOS
Klasy narzędzi
com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Testowanie fałszywych pod kątem klas narzędzi
com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Więcej klas użyteczności
com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Cast
com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Google Cast Application Framework (CAF)
com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Odbiorniki Android TV
com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1
Android TV
Skaner kodu Google
com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.1.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Stos sieciowy Chromium (Cronet)
com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Interakcje między urządzeniami (DTDI)
com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
Telefon, tablet, Android Go
Szybkie uwierzytelnianie online (FIDO)
com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS

Obsługiwane na urządzeniach z Androidem 7.0 (poziom interfejsu API 24) lub nowszym.
Google Fit API na Androida
com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Usługi gier Google Play w wersji 2 na Androida
com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0
Telefon, tablet, Android TV, Android Go, ChromeOS
Natywny pakiet SDK Usług gier Google Play w wersji 2 na Androida
com.google.android.gms:play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
Telefon, tablet, Android TV, Android Go, ChromeOS
Usługi gier Google Play w wersji 1 na Androida
com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0
Telefon, tablet, Android TV, Android Go, ChromeOS
Matter API
com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0
Telefon, tablet
Aplikacja błyskawiczna w Google Play
com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
Telefon, tablet, Android TV, Android Go i ChromeOS

Obsługiwane na urządzeniach z Androidem 5.0 (poziom interfejsu API 21) lub nowszym.
Usługi lokalizacyjne na Androidzie
com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Pakiet SDK Map Google na Androida
com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Skanowanie kodów kreskowych w ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Skaner dokumentów ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Wykrywanie twarzy przez ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Oznaczanie obrazów etykietami za pomocą ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Niestandardowe oznaczanie obrazów etykietami w ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Identyfikacja języka ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Inteligentna odpowiedź w ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Segmentacja tematów w ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Rozpoznawanie tekstu w ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Rozpoznawanie tekstu w języku chińskim (ML Kit)
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Rozpoznawanie tekstu w ML Kit w języku Dewanagari
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Rozpoznawanie tekstu w ML Kit w języku japońskim
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Rozpoznawanie tekstu w ML Kit w języku koreańskim
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Wykrywanie urządzeń w pobliżu i nawiązywanie połączeń
com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go
Pokaż licencje open source
com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go i ChromeOS
Obsługiwane na urządzeniach z Androidem 5.0 (poziom interfejsu API 21) lub nowszym.
Sprawdzanie jakości blokady ekranu
com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
telefony, tablety, Android Go, ChromeOS i Wear OS.

Obsługiwane na urządzeniach z Androidem od 4.4 (poziom interfejsu API 19) do 9 (poziom API 28).
Portfel Google (wcześniej Google Pay for Pass)
com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0
Telefon, tablet, Android Go i ChromeOS

Obsługiwane na urządzeniach z Androidem 5.0 (poziom interfejsu API 20) lub nowszym.
reCAPTCHA Enterprise na potrzeby narzędzi do obsługi aplikacji
com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
Telefon, tablet, Android TV, Android Go, ChromeOS
Interfejsy API SafetyNet (w tym atest urządzenia, bezpieczne przeglądanie, reCAPTCHA i weryfikacja aplikacji)
com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
Menedżer tagów Google
com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
Telefon, tablet, Android TV, Android Go, ChromeOS
Tasks API na Androidzie
com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Usługa Acceleration na Androida
com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite GPU Delegate API dla usług Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Java API dla Usług Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Support API dla Usług Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Thread Network API
com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0
Telefon, tablet
Mobile Vision
com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
Telefon, tablet, Android Go, ChromeOS
Google Pay na urządzeniach z Androidem
com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0
Telefon, tablet, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Wearable Data Layer API
com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0
Telefon, tablet, Wear OS

Wtyczki Gradle

Usługi Google Play zawierają też kilka wtyczek Gradle, jak pokazano w tej tabeli. Pamiętaj, że przyciski, które pojawiają się przed poprzednią tabelą, nie zmieniają informacji, które się w niej znajdują.

Tabela 2. Lista wtyczek Gradle w Usługach Google Play
Przypadek użycia i nazwa wtyczki Gradle Obsługiwane urządzenia
Pokaż licencje open source
com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6
Telefon, tablet, ChromeOS
Rygorystyczne sprawdzanie wersji
com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4
Telefon, tablet, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS