Krótkie wprowadzenie do Javy

Krótkie wprowadzenia wyjaśniają, jak skonfigurować i uruchomić aplikację, która wywołuje interfejs Google Workspace API.

Krótkie wprowadzenia do Google Workspace wykorzystują biblioteki klienta API do obsługi niektórych szczegółów procesu uwierzytelniania i autoryzacji. Zalecamy używanie bibliotek klienta dla własnych aplikacji. W tym krótkim wprowadzeniu wykorzystaliśmy uproszczone podejście do uwierzytelniania odpowiednie dla środowiska testowego. W przypadku środowiska produkcyjnego zalecamy zapoznanie się z informacjami o uwierzytelniania i autoryzacji przed wybraniem danych logowania odpowiednich dla Twojej aplikacji.

Jako administrator Google Workspace możesz korzystać z interfejsu Alert Center API, aby uzyskiwać dostęp do alertów dotyczących problemów z Twoją domeną.

Cele

 • skonfigurować środowisko,
 • skonfigurować i uruchomić przykładowy kod,

Wymagania wstępne

Konfigurowanie środowiska

Włączanie interfejsu API

Zanim zaczniesz korzystać z interfejsów API Google, musisz je włączyć w projekcie Google Cloud. W jednym projekcie Google Cloud możesz włączyć jeden lub więcej interfejsów API.

Tworzenie konta usługi

Konto usługi to specjalne konto używane przez aplikację, a nie osobę. Konta usługi możesz używać do uzyskiwania dostępu do danych i wykonywania działań przez konto robota, a także do uzyskiwania dostępu do danych w imieniu użytkowników Google Workspace lub Cloud Identity. Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie kont usługi.
 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Administracja > Konta usługi.

  Przejdź do kont usługi

 2. Kliknij Utwórz konto usługi.
 3. Wpisz szczegóły konta usługi, a potem kliknij Utwórz i kontynuuj.
 4. Opcjonalnie: przypisz role do konta usługi, aby przyznać dostęp do zasobów projektu Google Cloud. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przyznawanie, zmienianie i cofanie dostępu do zasobów.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Opcjonalnie: wpisz użytkowników lub grupy, które mogą zarządzać kontem usługi i wykonywać na nim czynności. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie personifikacją na koncie usługi.
 7. Kliknij Gotowe. Zanotuj adres e-mail konta usługi.

Tworzenie danych logowania dla konta usługi

Musisz uzyskać dane logowania w postaci pary kluczy publiczny/prywatny. Kody służą do autoryzacji działań konta usługi w aplikacji.
 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Administracja > Konta usługi.

  Przejdź do kont usługi

 2. Wybierz konto usługi.
 3. Kliknij Klucze > Dodaj klucz > Utwórz nowy klucz.
 4. Wybierz JSON i kliknij Utwórz.

  Nowa para kluczy publiczny/prywatny zostanie wygenerowana i pobrana na komputer jako nowy plik. Ten plik jest jedyną kopią tego klucza. Informacje o tym, jak bezpiecznie przechowywać klucz, znajdziesz w sekcji Zarządzanie kluczami konta usługi.

 5. Kliknij Zamknij.

Konfigurowanie i uruchamianie przykładu

 1. Uzyskaj dane logowania:

  adminSDK/alertcenter/quickstart/src/main/java/AdminSDKAlertCenterQuickstart.java
  InputStream in = AdminSDKAlertCenterQuickstart.class.getResourceAsStream(CREDENTIALS_FILE_PATH);
  if (in == null) {
   throw new FileNotFoundException("Resource not found: " + CREDENTIALS_FILE_PATH);
  }
  GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
    .fromStream(in)
    .createDelegated(delegatedAdminEmail)
    .createScoped(SCOPES);
 2. Utwórz instancję klienta:

  adminSDK/alertcenter/quickstart/src/main/java/AdminSDKAlertCenterQuickstart.java
  NetHttpTransport transport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
  AlertCenter service = new AlertCenter.Builder(transport, JSON_FACTORY,
    new HttpCredentialsAdapter(getCredentials(DELEGATED_ADMIN_EMAIL)))
    .setApplicationName(APPLICATION_NAME)
    .build();
 3. Wyświetl wszystkie alerty:

  adminSDK/alertcenter/quickstart/src/main/java/AdminSDKAlertCenterQuickstart.java
  String pageToken = null;
  do {
   ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
     .setPageSize(20).execute();
   if (listResponse.getAlerts() != null) {
    for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
     System.out.println(alert);
    }
   }
   pageToken = listResponse.getNextPageToken();
  } while (pageToken != null);
 4. Przekazywanie opinii na temat danego alertu:

  adminSDK/alertcenter/quickstart/src/main/java/AdminSDKAlertCenterQuickstart.java
  AlertFeedback newFeedback = new AlertFeedback();
  newFeedback.setType("VERY_USEFUL");
  AlertFeedback feedback = service.alerts().feedback().create(alertId, newFeedback).execute();
  System.out.println(feedback);