Pełne zasady rezerwacji

Poniższe zasady dotyczą kompleksowej integracji rezerwacji.

Wymagania zgodności

Odpowiednie zasady platformy

Odpowiednie zasady integracji