ประวัติการแก้ไข

หน้านี้จะแสดงการเปลี่ยนแปลง API และการอัปเดตเอกสารสำหรับทั้ง API การรายงานของ YouTube และ API ของ YouTube Analytics API ทั้งสองช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงข้อมูล YouTube Analytics ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีที่ต่างกัน ติดตามบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ สมัครใช้บริการ

6 พฤษภาคม 2024

API ของ YouTube Analytics (ข้อความค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) รองรับรายงานใหม่ 3 รูปแบบสำหรับแชแนล ได้แก่

 • รายงานกิจกรรมของผู้ใช้ตาม DMA คือรายงานทางภูมิศาสตร์ที่แสดงสถิติกิจกรรมของผู้ใช้ตามพื้นที่การตลาดที่กำหนด (DMA) สำหรับรายงานนี้ คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ filters เป็น country==US

 • รายงานจำนวนผู้ชมที่ดูพร้อมกันจะแสดงจำนวนผู้ชมในเวลาเดียวกันสำหรับส่วนต่างๆ ของวิดีโอที่สตรีมแบบสดรายการเดียว

 • รายงานการยกเลิกสมาชิกมีสถิติที่แสดงสาเหตุที่ผู้ใช้ยกเลิกการเป็นสมาชิกของช่อง

  รายงานนี้ใช้มิติข้อมูล membershipsCancellationSurveyReason ใหม่ซึ่งระบุสาเหตุที่ผู้ใช้ยกเลิกการเป็นสมาชิกของช่อง นอกจากนี้ ยังใช้เมตริก membershipsCancellationSurveyResponses ใหม่ซึ่งระบุจำนวนการเป็นสมาชิกของช่องที่มีการยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงรายงานการคงผู้ชมไว้ให้รองรับเมตริกใหม่ 3 แบบดังนี้

7 เมษายน 2024

API ของ YouTube Analytics (คำค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) มีการอัปเดตหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับรายงานเพลย์ลิสต์ของเจ้าของเนื้อหา การอัปเดตนี้จะเหมือนกับการอัปเดตเกี่ยวกับรายงานเพลย์ลิสต์ของช่องซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2024

รายการประวัติการแก้ไขต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกือบเหมือนกับรายการจากวันที่ 19 มกราคม 2024 อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ารายงานเพลย์ลิสต์ของเจ้าของเนื้อหาจะรองรับมิติข้อมูล isCurated จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ในขณะที่มิติข้อมูลจะได้รับการรองรับสำหรับรายงานเพลย์ลิสต์ของช่องจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2024

 • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

  เลิกใช้งานมิติข้อมูล isCurated ในรายงานเพลย์ลิสต์ของเจ้าของเนื้อหาแล้ว ระบบจะไม่รองรับฟีเจอร์นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2024 คําจํากัดความของมิติข้อมูลนั้นได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกันแล้ว

  หากต้องการรักษาความเข้ากันได้แบบย้อนหลังเมื่อนำมิติข้อมูล isCurated ออก คุณต้องอัปเดตโค้ดเพื่อดึงข้อมูลเมตริก playlistViews แทนเมตริก views สำหรับรายงานเพลย์ลิสต์เท่านั้นด้วย เนื่องจากรายงานเพลย์ลิสต์ยังรองรับเมตริก views แม้จะมีความหมายต่างกันก็ตาม API จะยังคงแสดงข้อมูลหากคุณไม่อัปเดตชื่อเมตริก แน่นอน คุณสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันเพื่อเรียกและแสดงทั้ง views และ playlistViews ได้

  นอกเหนือจากมิติข้อมูล isCurated แล้ว รายงานใหม่ก็ไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานของ API ต่อไปนี้อีกต่อไป

  • รายงานเพลย์ลิสต์ของช่องใหม่ไม่รองรับตัวกรองตำแหน่ง เช่น continent และ subcontinent
  • ระบบไม่รองรับเมตริก redViews และ estimatedRedMinutesWatched ในรายงานเพลย์ลิสต์ของช่องใหม่อีกต่อไป เมตริกเหล่านี้ยังไม่พร้อมใช้งานใน YouTube Studio การเปลี่ยนแปลงนี้จึงปรับฟังก์ชันของ API ให้สอดคล้องกับฟังก์ชันที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Studio
  • ระบบไม่รองรับมิติข้อมูล subscribedStatus และ youtubeProduct เป็นตัวกรองสำหรับรายงานเพลย์ลิสต์ของช่องอีกต่อไป ตัวกรองเหล่านี้ยังไม่พร้อมใช้งานใน YouTube Studio การเปลี่ยนแปลงนี้จึงปรับฟังก์ชันการทำงานของ API ให้สอดคล้องกับฟังก์ชันที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Studio
 • ส่วนรายงานเพลย์ลิสต์ในเอกสารประกอบการรายงานของเจ้าของเนื้อหาได้รับการอัปเดตให้อธิบายเมตริกประเภทต่างๆ ที่รองรับรายงานเพลย์ลิสต์ได้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้ว ดังนี้

  • เมตริกวิดีโอแบบรวม แสดงเมตริกกิจกรรมของผู้ใช้และการแสดงผลแบบรวมสำหรับวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ของเจ้าของเนื้อหาที่เจ้าของเนื้อหาเป็นเจ้าของด้วย เมตริกวิดีโอรวมจะรองรับเฉพาะคำขอ API ที่ไม่ได้ใช้มิติข้อมูล isCurated เท่านั้น
  • เมตริกในเพลย์ลิสต์ แสดงกิจกรรมของผู้ใช้และการมีส่วนร่วมในบริบทของหน้าเพลย์ลิสต์ เมตริกเหล่านี้มีข้อมูลยอดดูจากวิดีโอที่ไม่ใช่เจ้าของในเพลย์ลิสต์ด้วย แต่จะนับเฉพาะยอดดูเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในบริบทของเพลย์ลิสต์เท่านั้น
  • ส่วน เมตริกของเพลย์ลิสต์ที่รองรับจะระบุเมตริกวิดีโอแบบรวมและเมตริกในเพลย์ลิสต์ที่รายงานเพลย์ลิสต์รองรับ
 • ระบบรองรับเมตริกในเพลย์ลิสต์ใหม่ต่อไปนี้สำหรับรายงานเพลย์ลิสต์สำหรับเจ้าของเนื้อหา โปรดทราบว่าระบบจะรองรับเมตริกเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่คำขอ API เพื่อดึงข้อมูลรายงานไม่ได้ใช้มิติข้อมูล isCurated ดูคำจำกัดความของเมตริกแต่ละรายการในเอกสารประกอบของmetrics

 • ตอนนี้ลักษณะการทำงานของเมตริก views จะขึ้นอยู่กับว่าคำขอ API ที่ดึงรายงานเพลย์ลิสต์ใช้มิติข้อมูล isCurated หรือไม่

  • เมื่อคำขอมีมิติข้อมูล isCurated เมตริก views จะเป็นเมตริกในเพลย์ลิสต์ซึ่งระบุจำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอในบริบทของเพลย์ลิสต์ของเจ้าของเนื้อหา
  • เมื่อคำขอไม่มีมิติข้อมูล isCurated เมตริก views จะเป็นเมตริกวิดีโอแบบรวมที่ระบุจำนวนครั้งทั้งหมดที่มีการดูวิดีโอในเพลย์ลิสต์ของเจ้าของเนื้อหา โดยไม่คำนึงถึงว่ายอดดูเหล่านั้นเกิดขึ้นในบริบทของเพลย์ลิสต์หรือไม่ ยอดรวมทั้งหมดจะรวมเฉพาะยอดดูวิดีโอที่เป็นของเจ้าของเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับช่องที่เป็นเจ้าของเพลย์ลิสต์เท่านั้น

   ในรายงานเหล่านี้ซึ่งไม่ได้ใช้มิติข้อมูล isCurated เมตริก playlistViews จะระบุจำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอในบริบทของเพลย์ลิสต์ เมตริกดังกล่าวจะนับยอดดูของวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ ไม่ว่าช่องนั้นจะเป็นเจ้าของวิดีโอใดก็ตาม
 • สำหรับรายงานเพลย์ลิสต์แต่ละรายการ ตอนนี้เอกสารประกอบรายงานของเจ้าของเนื้อหามีตารางที่แสดงเมตริกที่รองรับสำหรับรายงานนั้น โดยขึ้นอยู่กับว่าคำขอ API รวมมิติข้อมูล isCurated หรือไม่ ดูตัวอย่างได้ที่ส่วนการกำหนดรายงานเพลย์ลิสต์ตามเวลา

19 มกราคม 2024

API ของ YouTube Analytics (คำค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) มีการอัปเดตหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับรายงานเพลย์ลิสต์ของช่อง การอัปเดตนี้รวมถึงมิติข้อมูลที่เลิกใช้งาน รวมถึงเมตริกใหม่และเมตริกที่อัปเดตหลายรายการ ดังนี้

 • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

  เลิกใช้งานมิติข้อมูล isCurated สําหรับรายงานแชแนลแล้ว ระบบจะไม่รองรับฟีเจอร์นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2024 คําจํากัดความของมิติข้อมูลนั้นได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกันแล้ว

  หากต้องการรักษาความเข้ากันได้แบบย้อนหลังเมื่อนำมิติข้อมูล isCurated ออก คุณต้องอัปเดตโค้ดเพื่อดึงข้อมูลเมตริก playlistViews แทนเมตริก views สำหรับรายงานเพลย์ลิสต์เท่านั้นด้วย เนื่องจากรายงานเพลย์ลิสต์ยังรองรับเมตริก views แม้จะมีความหมายต่างกันก็ตาม API จะยังคงแสดงข้อมูลหากคุณไม่อัปเดตชื่อเมตริก แน่นอน คุณสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันเพื่อเรียกและแสดงทั้ง views และ playlistViews ได้

  นอกเหนือจากมิติข้อมูล isCurated แล้ว รายงานใหม่ก็ไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานของ API ต่อไปนี้อีกต่อไป

  • รายงานเพลย์ลิสต์ของช่องใหม่ไม่รองรับตัวกรองตำแหน่ง เช่น continent และ subcontinent
  • ระบบไม่รองรับเมตริก redViews และ estimatedRedMinutesWatched ในรายงานเพลย์ลิสต์ของช่องใหม่อีกต่อไป เมตริกเหล่านี้ยังไม่พร้อมใช้งานใน YouTube Studio การเปลี่ยนแปลงนี้จึงปรับฟังก์ชันของ API ให้สอดคล้องกับฟังก์ชันที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Studio
  • ระบบไม่รองรับมิติข้อมูล subscribedStatus และ youtubeProduct เป็นตัวกรองสำหรับรายงานเพลย์ลิสต์ของช่องอีกต่อไป ตัวกรองเหล่านี้ยังไม่พร้อมใช้งานใน YouTube Studio การเปลี่ยนแปลงนี้จึงปรับฟังก์ชันการทำงานของ API ให้สอดคล้องกับฟังก์ชันที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Studio
 • เราได้อัปเดตส่วนรายงานเพลย์ลิสต์ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับรายงานของช่องเพื่อให้อธิบายเมตริกประเภทต่างๆ ที่รองรับรายงานเพลย์ลิสต์ได้ละเอียดยิ่งขึ้น ดังนี้

  • เมตริกวิดีโอรวมจะแสดงกิจกรรมของผู้ใช้และเมตริกการแสดงผลที่รวบรวมไว้สำหรับวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ของช่องที่ช่องนั้นเป็นเจ้าของด้วย เมตริกวิดีโอรวมจะรองรับเฉพาะคำขอ API ที่ไม่ได้ใช้มิติข้อมูล isCurated เท่านั้น
  • เมตริกในเพลย์ลิสต์ แสดงกิจกรรมของผู้ใช้และการมีส่วนร่วมในบริบทของหน้าเพลย์ลิสต์ เมตริกเหล่านี้มีข้อมูลยอดดูจากวิดีโอที่ไม่ใช่เจ้าของในเพลย์ลิสต์ด้วย แต่จะนับเฉพาะยอดดูเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในบริบทของเพลย์ลิสต์เท่านั้น
  • ส่วน เมตริกของเพลย์ลิสต์ที่รองรับจะระบุเมตริกวิดีโอแบบรวมและเมตริกในเพลย์ลิสต์ที่รายงานเพลย์ลิสต์รองรับ
 • ระบบรองรับเมตริกในเพลย์ลิสต์ใหม่ต่อไปนี้สำหรับรายงานเพลย์ลิสต์สำหรับช่อง เมตริกเหล่านี้ยังไม่รองรับในรายงานเจ้าของเนื้อหา โปรดทราบว่าระบบจะรองรับเมตริกเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่คำขอ API เพื่อดึงข้อมูลรายงานไม่ได้ใช้มิติข้อมูล isCurated ดูคำจำกัดความของเมตริกแต่ละรายการในเอกสารประกอบของmetrics

 • ตอนนี้ลักษณะการทำงานของเมตริก views จะขึ้นอยู่กับว่าคำขอ API ที่ดึงรายงานเพลย์ลิสต์ใช้มิติข้อมูล isCurated หรือไม่

  • เมื่อคำขอมีมิติข้อมูล isCurated เมตริก views จะเป็นเมตริกในเพลย์ลิสต์ซึ่งระบุจำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอในบริบทของเพลย์ลิสต์ของช่อง
  • เมื่อคำขอไม่มีมิติข้อมูล isCurated เมตริก views จะเป็นเมตริกวิดีโอแบบรวมที่ระบุจำนวนครั้งทั้งหมดที่มีการดูวิดีโอในเพลย์ลิสต์ของช่อง ไม่ว่ายอดดูเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในบริบทของเพลย์ลิสต์หรือไม่ก็ตาม ยอดรวมทั้งหมดจะรวมเฉพาะยอดดูวิดีโอของช่องที่เป็นเจ้าของเพลย์ลิสต์เท่านั้น

   ในรายงานเหล่านี้ซึ่งไม่ได้ใช้มิติข้อมูล isCurated เมตริก playlistViews จะระบุจำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอในบริบทของเพลย์ลิสต์ เมตริกดังกล่าวจะนับยอดดูของวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ ไม่ว่าช่องนั้นจะเป็นเจ้าของวิดีโอใดก็ตาม
 • สำหรับรายงานเพลย์ลิสต์แต่ละรายการ ตอนนี้เอกสารประกอบรายงานแชแนลมีตารางที่แสดงเมตริกที่รองรับสำหรับรายงานนั้น โดยขึ้นอยู่กับว่าคำขอ API มีมิติข้อมูล isCurated หรือไม่ ดูตัวอย่างได้ที่ส่วนการกำหนดรายงานเพลย์ลิสต์ตามเวลา

4 ธันวาคม 2023

อัปเดต API ของ YouTube Analytics (คำค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) ให้รวมค่ามิติข้อมูล insightTrafficSourceType 2 ค่าเข้าด้วยกัน ก่อนหน้านี้ มิติข้อมูลที่เห็นความแตกต่างระหว่างวิดีโอที่เล่นเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์ (PLAYLIST) และยอดดูที่มาจากหน้าที่แสดงรายการวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ (YT_PLAYLIST_PAGE) นับจากนี้ไป ยอดดูทั้ง 2 ประเภทจะเชื่อมโยงกับค่ามิติข้อมูล PLAYLIST

15 ธันวาคม 2022

API ของ YouTube Analytics (ข้อความค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) รองรับมิติข้อมูลใหม่ 2 รายการและรายงานใหม่ 1 ฉบับ ได้แก่

 • รายงานใหม่แสดงข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้ตามเมือง รายงานนี้มีไว้สำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา รายงานนี้มีมิติข้อมูล city ใหม่ ซึ่งระบุค่าประมาณของ YouTube เกี่ยวกับเมืองที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้

 • มิติข้อมูล creatorContentType ใหม่ระบุประเภทของเนื้อหา YouTube ที่เชื่อมโยงกับเมตริกกิจกรรมของผู้ใช้ในแถวข้อมูล ค่าที่รองรับคือ LIVE_STREAM, SHORTS, STORY และ VIDEO_ON_DEMAND

  มิติข้อมูล creatorContentType เป็นมิติข้อมูลที่ไม่บังคับสำหรับรายงานวิดีโอของช่องและเจ้าของเนื้อหาทั้งหมด

 • ตอนนี้คู่มือตัวอย่างคำขอ API ของ YouTube Analytics มีตัวอย่างสำหรับมิติข้อมูลใหม่ทั้ง 2 รายการ

 • นำการอ้างอิงมิติข้อมูล 7DayTotals และ 30DayTotals ออกจากเอกสารประกอบแล้ว เราได้ประกาศการเลิกใช้งานมิติข้อมูลเหล่านี้ในเดือนตุลาคม 2019

26 สิงหาคม 2022

ทั้ง API ของ YouTube Analytics (ข้อความค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) และ API การรายงานของ YouTube (รายงานเป็นกลุ่ม) จะรองรับค่ารายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ ดังนี้

 • ใน API ของ YouTube Analytics API (ข้อความค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) หากค่าของมิติข้อมูล insightTrafficSourceType คือ SUBSCRIBER คุณอาจตั้งค่า insightTrafficSourceDetail เป็น podcasts ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเข้าชมได้รับการอ้างอิงจากหน้าปลายทางของ Podcasts
 • ใน API การรายงานของ YouTube (รายงานแบบกลุ่ม) หากค่าของมิติข้อมูล traffic_source_type คือ 3 คุณจะตั้งค่า traffic_source_detail เป็น podcasts ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเข้าชมได้รับการอ้างอิงจากหน้าปลายทางของ Podcasts

11 กุมภาพันธ์ 2022

ชุดค่าที่ถูกต้องสำหรับมิติข้อมูล gender จะเปลี่ยนแปลงในวันที่ 11 สิงหาคม 2022 หรือหลังจากนั้น นี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้งาน API ที่เข้ากันไม่ได้แบบย้อนหลัง เราขอประกาศการเปลี่ยนแปลงนี้ 6 เดือนก่อนจะมีผล เพื่อให้เป็นไปตามส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากันไม่ได้ย้อนหลังในข้อกำหนดในการให้บริการของบริการ API ของ YouTube โปรดอัปเดตการใช้งาน API ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2022 เพื่อให้เปลี่ยนไปใช้ชุดค่าใหม่ได้อย่างราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีดังนี้

 • ใน API ของ YouTube Analytics (ข้อความค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) ปัจจุบันมิติข้อมูล gender รองรับค่า 2 ค่า ได้แก่ female และ male ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2022 เป็นต้นไป มิติข้อมูลดังกล่าวจะรองรับค่า 3 ค่า ได้แก่ female, male และ user_specified
 • ใน API การรายงาน (รายงานแบบกลุ่ม) ของ YouTube ปัจจุบันมิติข้อมูล gender รองรับค่า 3 ค่า ได้แก่ FEMALE, MALE และ GENDER_OTHER ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2022 เป็นต้นไป ชุดค่าที่รองรับจะเปลี่ยนเป็น FEMALE, MALE และ USER_SPECIFIED

9 กุมภาพันธ์ 2022

เราได้ปรับปรุงเมตริก 2 รายการให้ยกเว้นการเข้าชมคลิปวนซ้ำตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2021 การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อทั้ง API การรายงานของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) และ API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก)

2 กุมภาพันธ์ 2022

API การรายงาน (รายงานแบบกลุ่ม) ของ YouTube นี้รองรับค่ามิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ที่ระบุว่ายอดดูมาจากการส่งผู้ชมแบบสด

 • ใน API การรายงาน (รายงานแบบกลุ่ม) ของ YouTube มิติข้อมูล traffic_source_type รองรับค่า 28

สำหรับประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้ มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุรหัสช่องที่อ้างอิงผู้ชมมา

23 กันยายน 2020

ทั้ง API ของ YouTube Analytics (คำค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) และ API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก) รองรับค่ามิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ชมได้รับการแนะนำจากการเลื่อนแนวตั้งในประสบการณ์การรับชม YouTube Shorts

 • ใน API ของ YouTube Analytics API (ข้อความค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) มิติข้อมูล insightTrafficSourceType รองรับค่า SHORTS
 • ใน API การรายงาน (รายงานแบบกลุ่ม) ของ YouTube มิติข้อมูล traffic_source_type รองรับค่า 24

มิติข้อมูลรายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชม — insightTrafficSourceDetail ใน API ของ YouTube Analytics หรือ traffic_source_detail ใน API การรายงานของ YouTube — จะไม่มีการเติมข้อมูลสำหรับประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่นี้

20 กรกฎาคม 2020

การอัปเดตนี้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง 2 อย่างซึ่งส่งผลต่อ API ของ YouTube Analytics (คำค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) ดังนี้

 • ขนาดสูงสุดของกลุ่มการรายงานของ YouTube Analytics เพิ่มขึ้นจาก 200 เป็น 500 รายการ
 • พารามิเตอร์ filters ของเมธอด reports.query จะระบุรายการตัวกรองที่ควรนำไปใช้เมื่อดึงข้อมูล YouTube Analytics พารามิเตอร์นี้รองรับความสามารถในการระบุค่าหลายค่าสำหรับตัวกรอง video, playlist และ channel อีกทั้งจำนวนรหัสสูงสุดที่สามารถระบุสำหรับตัวกรองเหล่านั้นได้เพิ่มขึ้นจาก 200 เป็น 500 รหัส

13 กุมภาพันธ์ 2020

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API การรายงาน (รายงานจำนวนมาก) ของ YouTube Analytics (การค้นหาเป้าหมาย) และ API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube

ชุดค่ารายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เป็นไปได้สำหรับการแจ้งเตือนในทั้ง 2 API กำลังจะเปลี่ยนแปลง ในการค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย ระบบจะรายงานการแจ้งเตือนเป็น insightTrafficSourceType=NOTIFICATION ในรายงานหลายรายการ ระบบจะรายงานการแจ้งเตือนเป็น traffic_source_type=17

ค่าใหม่จะแยกการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอและสตรีมแบบสดที่อัปโหลด ซึ่งก่อนหน้านี้รายงานเป็น uploaded ออกเป็น 2 หมวดหมู่ ดังนี้

 • uploaded_push - ยอดดูที่มาจากข้อความ Push ที่ส่งไปยังผู้ติดตามเมื่ออัปโหลดวิดีโอ
 • uploaded_other - ยอดดูที่มาจากข้อความที่ไม่ใช่ข้อความ Push เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือกล่องจดหมาย ที่ส่งไปยังผู้ติดตามเมื่ออัปโหลดวิดีโอ

ระบบจะแสดงค่าเหล่านี้สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 13-01-2020 (13 มกราคม 2020)

นอกจากนี้ ค่าเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงการแจ้งเตือน แต่จะแสดงแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ทำให้เกิดยอดดู YouTube บางรายการ ตัวอย่างเช่น หากแถวรายงานแสดงถึง views=3, traffic_source_type=17 (NOTIFICATION) และ traffic_source_detail=uploaded_push แถวดังกล่าวจะระบุว่ายอดดู 3 ครั้งเกิดจากผู้ชมคลิกข้อความ Push ที่ส่งเมื่ออัปโหลดวิดีโอ

15 ตุลาคม 2019

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาเป้าหมาย)

 • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

  YouTube จะเลิกรองรับมิติข้อมูล 7DayTotals และ 30DayTotals คุณยังคงเรียกข้อมูลโดยใช้มิติข้อมูลเหล่านั้นได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2020 ในหรือหลังวันที่ดังกล่าว การพยายามเรียกดูรายงานโดยใช้มิติข้อมูล 7DayTotals หรือ 30DayTotals จะแสดงข้อผิดพลาด

  โปรดทราบว่าผู้ใช้ทำซ้ำข้อมูลบางส่วนสำหรับมิติข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการค้นหาโดยใช้มิติข้อมูล day และรวบรวมหรือได้ข้อมูลในช่วง 7 หรือ 30 วัน เช่น

  • จำนวนยอดดูในระยะเวลา 7 วันคำนวณได้โดยการรวมยอดดูจากแต่ละวันในช่วงเวลานั้น
  • เปอร์เซ็นต์ผู้ชมสำหรับช่วง 7 วันสามารถคำนวณได้โดยการคูณจำนวนการดูที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคูณเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมในวันนั้นเพื่อดูจำนวนผู้ชมที่เข้าสู่ระบบเมื่อดูวิดีโอในวันนั้น จากนั้นจึงเพิ่มจำนวนผู้ชมที่เข้าสู่ระบบสำหรับช่วงเวลาทั้งหมดและหารด้วยจำนวนการดูทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ผู้ชมของช่วงเวลานั้น
  • ระบบคำนวณจำนวนผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันในระยะเวลา 7 วันไม่ได้เนื่องจากระบบคำนวณผู้ชมรายเดียวกันเป็นผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันคนละวันได้ แต่คุณสามารถใช้มิติข้อมูล month แทนมิติข้อมูล 30DayTotals เพื่อประเมินข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันในระยะเวลา 30 วันได้ โปรดทราบว่ามิติข้อมูล month หมายถึงเดือนในปฏิทิน ขณะที่มิติข้อมูล 30DayTotals จะคำนวณระยะเวลา 30 วันโดยอิงตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ระบุ

27 มิถุนายน 2019

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาเป้าหมาย)

 • เนื่องจากตอนนี้ API เวอร์ชัน 1 เลิกใช้งานแล้วอย่างสมบูรณ์ จึงมีการอัปเดตเอกสารประกอบเพื่อนำการอ้างอิงเวอร์ชันนั้นออก รวมถึงประกาศการเลิกใช้งานและคำแนะนำในการย้ายข้อมูลที่อธิบายวิธีอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2

1 พฤศจิกายน 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาเป้าหมาย)

 • ตอนนี้เราเลิกใช้งาน API เวอร์ชัน 1 แล้ว หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดอัปเดตไคลเอ็นต์ API ให้ใช้ API เวอร์ชัน 2 โดยเร็วที่สุดเพื่อลดการหยุดชะงักของบริการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำแนะนำในการย้ายข้อมูล

  โปรดทราบว่าเราประกาศกำหนดเวลาการเลิกใช้งานนี้ครั้งแรกในวันที่ 26 เมษายน 2018

17 กันยายน 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาเป้าหมาย)

 • ส่วนการลบข้อมูลระบุตัวบุคคลใหม่ในเอกสารภาพรวมโมเดลข้อมูลจะอธิบายว่าข้อมูล YouTube Analytics บางรายการจะถูกจำกัดเมื่อเมตริกไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี ในทางปฏิบัติ หมายความว่ารายงานอาจไม่มีข้อมูลทั้งหมดของคุณ (หรือบางส่วน) ในกรณีต่อไปนี้

  1. วิดีโอหรือช่องมีปริมาณการเข้าชมจำกัดในระยะเวลาที่ระบุ

   หรือ

  2. คุณได้เลือกตัวกรองหรือมิติข้อมูล เช่น แหล่งที่มาของการเข้าชมหรือประเทศ ซึ่งมีค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  ส่วนใหม่นี้ยังพูดถึงประเภทของข้อมูลที่อาจมีการจำกัดในรายงาน YouTube Analytics ด้วย

 • เอกสารรายงานช่องและรายงานเจ้าของเนื้อหาได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมตริก redViews และ estimatedRedMinutesWatched ไม่รองรับรายงานตำแหน่งที่เล่น แหล่งที่มาของการเข้าชม และรายงานประเภทอุปกรณ์/ระบบปฏิบัติการอีกต่อไป

18 มิถุนายน 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

 • มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดขอบเขตของวิธีการต่อไปนี้
  • คำขอที่ส่งไปยังเมธอด reports.query ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงขอบเขตของ https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly
  • คำขอที่ส่งไปยังเมธอด groupItems.list ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งต่อไปนี้
   • https://www.googleapis.com/auth/youtubeขอบเขต
    หรือ
   • ขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly
    และ
    ขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly

   ตัวเลือกแรกใช้ขอบเขตเดียว ซึ่งเกิดขึ้นเป็นขอบเขตแบบอ่าน-เขียน ขณะที่ตัวเลือกที่ 2 ใช้ขอบเขตแบบอ่านอย่างเดียว 2 ขอบเขต

23 พฤษภาคม 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

 • ภาพรวมของ API ประกอบด้วยส่วนใหม่คือเมตริกรวมและรายการที่ถูกลบ ซึ่งจะอธิบายวิธีที่การตอบกลับของ API จัดการกับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ถูกลบ เช่น วิดีโอ เพลย์ลิสต์ หรือช่อง
 • เราได้ปรับปรุงส่วนแนวทางปฏิบัติแนะนำของภาพรวมของ API เพื่อช่วยเตือนว่าคุณสามารถใช้ API ข้อมูลของ YouTube เพื่อเรียกข้อมูลเมตาเพิ่มเติมสำหรับแหล่งข้อมูลที่ระบุในการตอบกลับจาก API ของ YouTube Analytics ได้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายสำหรับนักพัฒนาบริการ API ของ YouTube (ส่วน III.E.4.b ถึง III.E.4.d) ไคลเอ็นต์ API จะต้องลบหรือรีเฟรชข้อมูลเมตาของทรัพยากรที่จัดเก็บไว้จาก API ดังกล่าวหลังผ่านไป 30 วัน

22 พฤษภาคม 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ API การรายงาน (รายงานเป็นกลุ่ม) ของ YouTube ดังต่อไปนี้

 • ในตอนนี้ การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีกำหนดเริ่มมีผลในเดือนกรกฎาคม 2018 โดยนโยบายใหม่จะมีผลกับรายงานและงานการรายงานทั้งหมด
  • หลังจากการเปลี่ยนแปลง รายงาน API ส่วนใหญ่ รวมถึงรายงานโฆษณาทดแทนจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 60 วันนับจากวันที่สร้าง อย่างไรก็ตาม รายงานที่มีข้อมูลย้อนหลังจะใช้ได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่สร้าง

   ก่อนการประกาศนี้ รายงาน API ทั้งหมดจะพร้อมให้ใช้งานเป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้างรายงาน เราขอกล่าวย้ำเพื่อความชัดเจน เมื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงรายงานข้อมูลย้อนหลังที่มีอายุนานกว่า 30 วันผ่าน API ได้อีกต่อไป นอกจากนี้ รายงานอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอายุมากกว่า 60 วันก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ดังนั้น เอกสารประกอบจึงระบุว่ารายงานที่สร้างขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะใช้งานได้สูงสุด 180 วัน

  • หลังจากการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณกำหนดเวลางานการรายงาน YouTube จะสร้างรายงานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป โดยครอบคลุมระยะเวลา 30 วันก่อนเวลาที่มีการกำหนดเวลางาน ก่อนการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณกำหนดเวลางานการรายงาน YouTube จะสร้างรายงานที่ครอบคลุมระยะเวลา 180 วันก่อนที่จะถึงงานนั้น

 • เราได้อัปเดตส่วนแนวทางปฏิบัติแนะนำเพื่อช่วยเตือนว่าคุณสามารถใช้ YouTube Data API เพื่อเรียกข้อมูลเมตาเพิ่มเติมสำหรับแหล่งข้อมูลที่ระบุในรายงานได้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายสำหรับนักพัฒนาบริการ API ของ YouTube (ส่วน III.E.4.b ถึง III.E.4.d) ไคลเอ็นต์ API จะต้องลบหรือรีเฟรชข้อมูลเมตาของทรัพยากรที่จัดเก็บไว้จาก API ดังกล่าวหลังผ่านไป 30 วัน

 • ส่วนลักษณะของรายงานได้อัปเดตแล้วเพื่อให้ทราบว่าแม้จะไม่มีการกรองข้อมูลรายงาน แต่รายงานที่มีข้อมูลสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไปจะไม่มีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลของ YouTube ที่ถูกลบออกก่อนวันที่สร้างรายงานอย่างน้อย 30 วัน

 • เราได้อัปเดตส่วนข้อมูลย้อนหลังของภาพรวม API โปรดทราบว่าเมื่อคุณตั้งเวลางานการรายงานใหม่ โดยปกติแล้วระบบจะโพสต์รายงานข้อมูลย้อนหลังภายใน 2-3 วัน ก่อนหน้านี้เอกสารระบุว่าอาจใช้เวลาถึง 30 วันกว่ารายงานดังกล่าวจะพร้อมใช้งาน

 • เราได้อัปเดตส่วนข้อมูลทดแทนของภาพรวม API เพื่อกำหนดข้อมูลทดแทนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นชุดข้อมูลที่จะมาแทนที่ชุดที่ส่งก่อนหน้านี้

26 เมษายน 2018

YouTube Analytics (Targeted Query API) API (v2) เวอร์ชัน 2 พร้อมให้บริการแบบสาธารณะแล้ว รายการต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ API เวอร์ชันใหม่

 • API v2 นั้นแทบจะเหมือนกับ API v1 เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องอัปเดตโค้ดของคุณให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่แสดงด้านล่าง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มีการอธิบายอย่างละเอียดในคำแนะนำในการย้ายข้อมูลใหม่

  • เวอร์ชันของ API เปลี่ยนจาก v1 เป็น v2 แล้ว
  • URL ฐานสำหรับคำขอ API เปลี่ยนจาก https://www.googleapis.com/youtube/analytics/v1 เป็น https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2
  • มีการอัปเดตชื่อพารามิเตอร์หลายรายการสำหรับเมธอด reports.query กล่าวอย่างเจาะจงคือ ชื่อพารามิเตอร์ที่มีขีดกลาง เช่น end-date ใน v1 API จะใช้ตัวพิมพ์ Caml (endDate) แทนขีดกลางใน API เวอร์ชัน 2 การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ชื่อพารามิเตอร์สอดคล้องกันทั่วทั้ง API เนื่องจากวิธีการที่ API สร้างและจัดการกลุ่มที่ใช้ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่สำหรับชื่อพารามิเตอร์อยู่แล้ว
  • API v2 ไม่รองรับคำขอแบบกลุ่มที่ส่งไปยังปลายทางกลุ่ม HTTP ส่วนกลางของ Google (www.googleapis.com/batch) หากส่งคำขอแบบกลุ่มใน API v2 คุณจะต้องใช้ปลายทาง https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2 แทน

  นอกจากนี้ บางฟีเจอร์ v1 ไม่ได้รับการสนับสนุนใน API v2:

  • เมธอด reports.query ไม่รองรับพารามิเตอร์คำขอ alt, quotaUser และ userIp อีกต่อไป
  • API v2 ไม่มีปลายทางแบบกลุ่มที่รองรับกลุ่มที่ประกอบด้วยคำขอไปยัง API ที่ต่างกัน (อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาจประกอบด้วยคำขอถึงเมธอดต่างๆ ของ API เดียวกัน) การเลิกใช้งานนี้ไม่ได้เจาะจงสําหรับ API ของ YouTube Analytics เนื่องจาก Google กำลังเลิกใช้งานปลายทางแบบกลุ่มทั่วโลกใน API ทั้งหมด
  • API v2 ไม่รองรับโปรโตคอล JSON-RPC ซึ่ง API v1 รองรับ ขอย้ำอีกครั้งว่าการเลิกใช้งานนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics โดยเฉพาะ

 • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

  ตอนนี้เราเลิกใช้งาน API เวอร์ชัน 1 (v1) แล้ว และจะรองรับจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2018 คำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API เวอร์ชัน 1 จะหยุดทำงานหลังจากวันที่ดังกล่าว ดังนั้น โปรดอัปเกรดเป็น API เวอร์ชัน 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2018 เพื่อไม่ให้การเข้าถึงข้อมูล YouTube Analytics ผ่าน API หยุดชะงัก

21 กุมภาพันธ์ 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

 • รายงานข้อมูลประชากรของผู้ชมซึ่งรวบรวมสถิติการดูตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ชมจะไม่รองรับมิติข้อมูล youtubeProduct อีกต่อไป ซึ่งระบุบริการของ YouTube ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้

18 มกราคม 2018

อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API การรายงานของ YouTube (รายงานเป็นกลุ่ม)

  • มิติข้อมูล operating_system ที่ระบุระบบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่เกิดการดู ปัจจุบันรองรับค่าต่อไปนี้
   • 25: KaiOS
 • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

  • มิติข้อมูล operatingSystem รองรับค่ามิติข้อมูล KAIOS

20 ธันวาคม 2017

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลง 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับ API การรายงานของ YouTube ดังนี้

 • ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ API รองรับการบีบอัด gzip สำหรับคำขอที่ดาวน์โหลดรายงานแล้ว โปรดทราบว่าคำขอ API ประเภทอื่นๆ ไม่รองรับการบีบอัด gzip การเปิดใช้การบีบอัด gzip จะลดแบนด์วิดท์ที่ต้องใช้สำหรับการตอบสนองของ API แต่ละรายการ และแม้ว่าแอปพลิเคชันของคุณจะต้องใช้เวลา CPU เพิ่มเติมเพื่อยกเลิกการบีบอัดการตอบกลับจาก API แต่ข้อดีในการใช้ทรัพยากรเครือข่ายน้อยลงมักจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า

  หากต้องการรับการตอบกลับที่เข้ารหัสด้วย gzip ให้ตั้งค่าส่วนหัวของคำขอ HTTP Accept-Encoding เป็น gzip ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

  Accept-Encoding: gzip

  มีคำอธิบายฟังก์ชันการทำงานนี้ในภาพรวม API และในคำจำกัดความของพร็อพเพอร์ตี้ downloadUrl ของทรัพยากร report

 • ระบบแก้ไขเอกสารประกอบของมิติข้อมูล age group และ gender เพื่อแสดงค่าจริงที่ API แสดงผลสำหรับมิติข้อมูลเหล่านั้น โปรดทราบว่านี่เป็นการแก้ไขเอกสารประกอบและไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือลักษณะการทำงานของ API กล่าวอย่างเจาะจงคือ ค่าต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลง

  • ค่าสำหรับมิติข้อมูล age_group ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ มีขีดล่างระหว่างคำว่า AGE และตัวเลขในกลุ่มอายุ และใช้ขีดล่างแทนขีดกลาง ด้วยเหตุนี้ ค่าอย่างเช่น age13-17 และ age18-24 จึงได้รับการแก้ไขเป็น AGE_13_17 และ AGE_18_24 ตามลำดับ
  • ค่าสำหรับมิติข้อมูล gender จะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ดังนั้น ค่า female, male และ gender_other จึงได้รับการแก้ไขเป็น FEMALE, MALE และ GENDER_OTHER

10 สิงหาคม 2017

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2016 เอกสารนี้ได้ประกาศเลิกใช้งานเมตริก earnings ของ API ของ YouTube Analytics (ในขณะเดียวกัน API ได้เพิ่มการรองรับเมตริกใหม่ที่ชื่อ estimatedRevenue ซึ่งให้ข้อมูลเดียวกัน)

เนื่องจากเมตริก earnings เป็นเมตริกหลัก เราจึงรองรับเมตริกนี้เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศ ตอนนี้ระยะเวลาตลอดทั้งปีได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ระบบจะไม่รองรับเมตริก earnings อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ ตอนนี้คําขอ API ที่ระบุเมตริก earnings จะส่งคืนโค้ดตอบกลับ HTTP 400 หากคุณยังไม่ได้อัปเดตแอปให้ใช้เมตริก estimatedRevenue แทนเมตริก earnings โปรดดำเนินการโดยเร็วที่สุด

เอกสารเกี่ยวกับ API ได้รับการอัปเดตเพื่อนําการอ้างอิงเมตริก earnings ที่เหลืออยู่ออก

6 กรกฎาคม 2017

อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

  • เอกสารประกอบของ API ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงให้เห็นว่าการตอบกลับจาก API มีข้อมูลจนถึงวันสุดท้ายในช่วงวันที่ที่ขอ ซึ่งมีเมตริกทั้งหมดที่ค้นหา

   ตัวอย่างเช่น หากคำขอระบุวันที่สิ้นสุดเป็น 5 กรกฎาคม 2017 และค่าสำหรับเมตริกที่ขอทั้งหมดใช้ได้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 เท่านั้น วันที่ดังกล่าวจะเป็นวันสุดท้ายที่มีข้อมูลรวมอยู่ในคำตอบ (กรณีนี้จะเกิดขึ้นแม้ว่าข้อมูลสำหรับเมตริกที่ขอบางรายการจะพร้อมใช้งานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2017)

  • ตอนนี้มิติข้อมูล adType รองรับค่า reservedBumperInstream ซึ่งหมายถึงโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวสูงสุด 6 วินาทีซึ่งเล่นก่อนที่จะดูวิดีโอ รูปแบบโฆษณาเหมือนกับโฆษณา auctionBumperInstream แต่โฆษณาประเภทนี้หมายถึงโฆษณาที่ขายแบบจองแทนที่จะเป็นการประมูล

 • API การรายงานของ YouTube (รายงานเป็นกลุ่ม)

  • ตอนนี้มิติข้อมูล ad_type รองรับค่า 20 ซึ่งหมายถึงโฆษณาบัมเปอร์ที่ขายด้วยวิธีการจอง โฆษณาบัมเปอร์เป็นโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวได้สูงสุด 6 วินาทีซึ่งจะเล่นก่อนที่จะดูวิดีโอ โปรดทราบว่าค่า 19 ของมิติข้อมูลนี้ยังหมายถึงโฆษณาบัมเปอร์ที่ขายในการประมูลแทนรูปแบบการจองด้วย

  • เราลบงานการรายงานของ YouTube Reporting API ต่อไปนี้แล้ว

   • channel_basic_a1
   • channel_province_a1
   • channel_playback_location_a1
   • channel_traffic_source_a1
   • channel_device_os_a1
   • channel_subtitles_a1
   • channel_combined_a1
   • content_owner_basic_a2
   • content_owner_province_a1
   • content_owner_playback_location_a1
   • content_owner_traffic_source_a1
   • content_owner_device_os_a1
   • content_owner_subtitles_a1
   • content_owner_combined_a1
   • content_owner_asset_basic_a1
   • content_owner_asset_province_a1
   • content_owner_asset_playback_location_a1
   • content_owner_asset_traffic_source_a1
   • content_owner_asset_device_os_a1
   • content_owner_asset_combined_a1

   เราได้ประกาศเลิกใช้งานรายงานประเภทเหล่านี้ในวันที่ 15 กันยายน 2016 และจะไม่สร้างรายงานสำหรับประเภทรายงานดังกล่าวอีกต่อไปหลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2016 รายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงใช้ได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้างรายงาน คุณจึงเข้าถึงรายงานบางฉบับได้ในช่วงปลายปี 15 มิถุนายน 2017 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายงานใช้ไม่ได้แล้ว งานที่เชื่อมโยงกับรายงานจึงไม่จำเป็นเช่นกัน

24 พฤษภาคม 2017

ระบบได้ลบงานการรายงานทั้งหมดสำหรับรายงาน YouTube Reporting API ต่อไปนี้แล้ว

 • content_owner_ad_performance_a1
 • content_owner_asset_estimated_earnings_a1
 • content_owner_estimated_earnings_a1

เราได้ประกาศเลิกใช้งานรายงานประเภทเหล่านี้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2016 และจะไม่สร้างรายงานสำหรับประเภทรายงานดังกล่าวอีกต่อไปหลังจากวันที่ 22 กันยายน 2016 รายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงใช้ได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้างรายงาน คุณจึงเข้าถึงรายงานบางฉบับได้ในช่วงปลายปี 22 มีนาคม 2017 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายงานใช้ไม่ได้แล้ว งานที่เชื่อมโยงกับรายงานจึงไม่จำเป็นเช่นกัน

22 พฤษภาคม 2017

อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API การรายงานของ YouTube (รายงานเป็นกลุ่ม)

  • ตอนนี้มิติข้อมูล sharing_service ซึ่งระบุบริการที่ใช้ในการแชร์วิดีโอ รองรับค่าต่อไปนี้แล้ว

   • 85: YouTube Music
   • 86: YouTube Gaming
   • 87: YouTube Kids
   • 88: YouTube TV

   นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตชื่อที่ใช้ระบุค่า 52 ในเอกสารเป็น Kakao (Kakao Talk) เพื่อให้แตกต่างจากค่า 73 (Kakao Story) อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ API หรือการแยกประเภทวิดีโอที่แชร์กับบริการเหล่านี้

 • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

  • ตอนนี้มิติข้อมูล sharingService รองรับค่าต่อไปนี้แล้ว

   • YOUTUBE_GAMING
   • YOUTUBE_KIDS
   • YOUTUBE_MUSIC
   • YOUTUBE_TV

28 มีนาคม 2017

นอกจากนี้ เจ้าของช่องที่เข้าถึงข้อมูลรายได้ผ่าน YouTube Analytics ใน Creator Studio ยังเข้าถึงข้อมูลรายได้ดังกล่าวผ่าน API ของ YouTube Analytics ได้ด้วย โดยทำดังนี้

17 มีนาคม 2017

อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API ของ YouTube Analytics สนับสนุนเมตริก redViews และ estimatedRedMinutesWatched ซึ่งทั้งคู่เกี่ยวข้องกับผู้ชม YouTube Red ที่จริงแล้ว API นี้รองรับเมตริกเหล่านี้มาระยะหนึ่งแล้ว และ YouTube Reporting API ก็รองรับเมตริกทั้ง 2 อย่างที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2016 อยู่แล้ว

  • เมตริก redViews จะระบุจำนวนครั้งที่สมาชิก YouTube Red ดูวิดีโอ
  • เมตริก estimatedRedMinutesWatched จะระบุจำนวนนาทีที่สมาชิก YouTube Red ดูวิดีโอ

  เอกสารรายงานแชแนลและรายงานของเจ้าของเนื้อหาได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงรายงานที่รองรับเมตริกใหม่ 2 แบบ การตั้งค่าเหล่านี้ใช้ได้ในรายงานทั้งหมดที่รองรับเมตริก views และ estimatedMinutesWatched อยู่แล้ว

3 มีนาคม 2017

อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API การรายงานของ YouTube (รายงานเป็นกลุ่ม)

  • คำจำกัดความของมิติข้อมูล date ได้รับการแก้ไขแล้ว โปรดทราบว่าค่ามิติข้อมูลหมายถึงช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่ 00:00 น. เวลาเขตแปซิฟิก และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ตามเวลาแปซิฟิกในวันที่ เดือน และปีที่ระบุ เวลามาตรฐานแปซิฟิกคือ UTC-7 หรือ UTC-8 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี

   แม้ว่าโดยปกติวันที่จะแสดงระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่วันที่ที่มีการปรับนาฬิกาไปข้างหน้าจะแสดงช่วงเวลา 23 ชั่วโมง และวันที่ที่มีการปรับนาฬิกาย้อนหลังจะหมายถึงระยะเวลา 25 ชั่วโมง (ก่อนหน้านี้ เอกสารระบุว่าแต่ละวันที่แสดงระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ไม่ซ้ำกัน และเวลาแปซิฟิกเป็น UTC-8 เสมอ)

   โปรดทราบว่าการแก้ไขนี้ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานจริงของ API

  • มิติข้อมูล operating_system ที่ระบุระบบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่เกิดการดู สนับสนุนค่าต่อไปนี้แล้ว
   • 22: ทิเซน
   • 23: Firefox
   • 24: RealMedia
  • ลบงานการรายงานทั้งหมดสำหรับประเภทรายงาน content_owner_basic_a1 แล้ว เราได้เลิกใช้งานรายงานประเภทดังกล่าวโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2016 แต่รายงาน content_owner_basic_a1 ที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้จะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้างรายงาน รายงานบางอย่างจึงเข้าถึงได้ในช่วงปลายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายงานใช้ไม่ได้แล้ว งานที่เชื่อมโยงกับรายงานจึงไม่จำเป็นเช่นกัน

 • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

  • คำอธิบายมิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ time periods ได้รับการแก้ไขแล้ว โปรดทราบว่าค่ามิติข้อมูลหมายถึงระยะเวลาที่เริ่มจากเวลา 00:00 น. เวลาเขตแปซิฟิก และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ตามเวลาแปซิฟิกในวันที่ เดือน และปีที่ระบุ เวลามาตรฐานแปซิฟิกคือ UTC-7 หรือ UTC-8 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี

   แม้ว่าโดยปกติวันที่จะแสดงระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่วันที่ที่มีการปรับนาฬิกาไปข้างหน้าจะแสดงช่วงเวลา 23 ชั่วโมง และวันที่ที่มีการปรับนาฬิกาย้อนหลังจะหมายถึงระยะเวลา 25 ชั่วโมง (ก่อนหน้านี้เอกสารระบุว่าเวลาแปซิฟิกคือ UTC-8 และไม่ได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่วันหนึ่งอาจไม่ได้แสดงถึงระยะเวลา 24 ชั่วโมง)

   โปรดทราบว่าการแก้ไขนี้ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานจริงของ API

  • เอกสารรายงานแชแนลได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดทราบว่าขณะนี้รายงานแชแนลไม่มีเมตริกรายได้หรือประสิทธิภาพโฆษณา ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly จึงไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลด้านการเงินในรายงานแชแนล

  • มิติข้อมูล operatingSystem รองรับค่ามิติข้อมูลใหม่ 3 ค่า ดังนี้
   • FIREFOX
   • REALMEDIA
   • TIZEN

8 กุมภาพันธ์ 2017

ตอนนี้ YouTube Analytics API รองรับพารามิเตอร์ include-historical-channel-data ที่ไม่บังคับแล้ว โปรดทราบว่าพารามิเตอร์นี้มีความเกี่ยวข้องเมื่อดึงรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น

พารามิเตอร์นี้จะช่วยให้เจ้าของเนื้อหาสามารถระบุว่าการตอบกลับจาก API ควรรวมเวลาในการรับชมของช่องและดูข้อมูลจากระยะเวลาก่อนหน้าที่ช่องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา ค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นคือ false ซึ่งหมายความว่าโดยค่าเริ่มต้น การตอบกลับของ API จะรวมเฉพาะเวลาในการรับชมและข้อมูลการดูจากเวลาที่ช่องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น

กฎเหล่านี้ยังใช้ในกรณีที่คำขอ API ดึงข้อมูลของหลายแชแนลด้วย

 • หากค่าพารามิเตอร์คือ false ข้อมูลเวลาในการรับชมและยอดดูที่ได้รับในช่องใดช่องหนึ่งจะอิงตามวันที่ที่ช่องดังกล่าวลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา

  อย่าลืมว่าช่องต่างๆ อาจลิงก์กับเจ้าของเนื้อหาคนละวันกัน หากคำขอ API กำลังดึงข้อมูลของหลายช่องและค่าพารามิเตอร์คือ false การตอบกลับของ API จะมีข้อมูลเวลาในการรับชมและยอดดูตามวันที่ที่ลิงก์สำหรับแต่ละช่องที่เกี่ยวข้อง
 • หากค่าพารามิเตอร์คือ true การตอบกลับจะแสดงเวลาในการรับชมและข้อมูลของทุกช่องโดยอิงตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ระบุไว้ในคําขอ API

15 ธันวาคม 2016

ระบบไม่รองรับรายงาน API การรายงานของ YouTube ต่อไปนี้อีกต่อไปและถูกนำออกจากเอกสารประกอบแล้ว แต่ละรายงานจะมีเวอร์ชันใหม่ (ประกาศการเลิกใช้งานสำหรับรายงานเหล่านี้มีขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2016)

นอกจากนี้รายการประเภทรายงานปัจจุบันในเอกสารอ้างอิง API ก็ได้รับการอัปเดตด้วย

11 พฤศจิกายน 2016

อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  YouTube Reporting API รองรับรายงาน End Screen ใหม่ 3 แบบ รวมถึงมิติข้อมูลและเมตริกใหม่สำหรับรายงานเหล่านั้น รายงานจะแสดงสถิติการแสดงผลและการคลิกผ่านสำหรับ End Screen ที่แสดงหลังจากวิดีโอหยุดเล่น

  • รายงาน End Screen

  • ขนาด End Screen

   • end_screen_element_type: ประเภทขององค์ประกอบ End Screen ที่เกี่ยวข้องกับสถิติ
   • end_screen_element_id: รหัสที่ YouTube ใช้เพื่อระบุองค์ประกอบ End Screen แบบไม่ซ้ำ

  • เมตริก End Screen

   หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับเมตริก End Screen จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2016

   • end_screen_element_impressions: จำนวนการแสดงผลองค์ประกอบ End Screen ทั้งหมด ระบบจะบันทึกการแสดงผล 1 ครั้งสำหรับองค์ประกอบ End Screen แต่ละรายการที่แสดง
   • end_screen_element_clicks: จำนวนครั้งที่มีการคลิกองค์ประกอบ End Screen
   • end_screen_element_click_rate: อัตราการคลิกผ่านขององค์ประกอบ End Screen

  • ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่ม End Screen ลงในวิดีโอ

  • ระบบไม่รองรับรายงานต่อไปนี้อีกต่อไปและถูกนำออกจากเอกสารประกอบแล้ว แต่ละรายงานจะมีเวอร์ชันใหม่ (ประกาศการเลิกใช้งานสำหรับรายงานเหล่านี้มีขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2016)

  8 พฤศจิกายน 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API ของ YouTube Analytics

  • เมตริกในรายการต่อไปนี้เลิกใช้งานแล้วและไม่มีการรองรับอีกต่อไป ตามที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2016 เมตริกใหม่ที่อ้างอิงข้อมูลเดียวกันนั้นได้รับการสนับสนุนแล้ว ตารางด้านล่างแสดงชื่อเมตริกที่เลิกใช้งานแล้วและชื่อเมตริกใหม่

   เมตริกที่เลิกใช้งานแล้ว เมตริกใหม่
   adEarnings estimatedAdRevenue
   impressionBasedCpm cpm
   impressions adImpressions
   redPartnerRevenue estimatedRedPartnerRevenue

  27 ตุลาคม 2016

  ขณะนี้ YouTube จะสร้างชุดรายงานรายได้จากโฆษณาที่จัดการโดยระบบโดยอัตโนมัติสำหรับเจ้าของเนื้อหาที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนรายงานของ Creator Studio ของ YouTube รายงาน API ใหม่ที่จัดการโดยระบบออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่มีในรายงาน Creator Studio ที่ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองด้วย

  ภาพรวมรายงานที่จัดการโดยระบบจะให้ภาพรวมคร่าวๆ เกี่ยวกับรายงานใหม่และอธิบายขั้นตอนในการเรียกข้อมูลรายงานผ่าน API กระบวนการนี้แตกต่างจากการดึงข้อมูลรายงานจำนวนมากสำหรับ YouTube Analytics เนื่องจากพาร์ทเนอร์ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลางานเพื่อสร้างรายงาน

  พร็อพเพอร์ตี้ id ของทรัพยากร reportType ได้รับการอัปเดตให้รวมรายการรายงานที่จัดการโดยระบบที่คุณเข้าถึงได้ผ่าน API ดังนี้

  • รายได้จากโฆษณาทั่วโลกต่อวิดีโอรายเดือน
  • รายได้จากโฆษณารายวันต่อประเทศต่อวิดีโอ
  • รายได้จากโฆษณาทั่วโลกรายเดือนต่อเนื้อหา
  • รายได้จากโฆษณารายวันต่อประเทศต่อเนื้อหา
  • การอ้างสิทธิ์ (รายงานนี้ไม่มีข้อมูลรายได้)

  27 กันยายน 2016

  หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

  เราเลิกใช้งานเมตริก uniques ของ YouTube Analytics API แล้ว เมตริกนี้ไม่ใช่บริการหลัก และจะรองรับจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2016

  15 กันยายน 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ของ YouTube Reporting API

  • API รองรับเมตริกใหม่ 2 แบบที่เกี่ยวข้องกับการดู YouTube Red ดังนี้

   • red_views: จำนวนครั้งที่สมาชิก YouTube Red ดูวิดีโอ
   • red_watch_time_minutes: จำนวนนาทีที่สมาชิก YouTube Red ดูวิดีโอ

  • API รองรับรายงานเวอร์ชันใหม่ 20 ฉบับ เวอร์ชันใหม่ทั้งหมดรองรับเมตริก red_views และ red_watch_time_minutes ใหม่

   สำหรับแต่ละรายงาน ตัวเลขในรหัสประเภทรายงานใหม่จะเป็นตัวเลขที่สูงกว่ารหัสประเภทรายงานเดิม 1 ตัว (เราได้เลิกใช้งานรายงานเหล่านี้เวอร์ชันเก่าแล้ว ตามที่อธิบายไว้ภายหลังในประวัติการแก้ไขนี้) ตัวอย่างเช่น รายงาน channel_basic_a1 เลิกใช้งานแล้วและแทนที่ด้วยรายงาน channel_basic_a2

   รายการต่อไปนี้ระบุรหัสประเภทรายงานใหม่

  • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

   โปรดทราบว่าหากคุณมีงานที่สร้างรายงานเวอร์ชันเก่าตามรายการด้านบนอยู่แล้ว คุณจะต้องสร้างงานใหม่สำหรับรายงานที่เปลี่ยนชื่อ รวมถึงได้เลิกใช้งานรายงานเวอร์ชันต่อไปนี้ พร้อมกับการเปิดตัวเวอร์ชันรายงานใหม่

   • channel_basic_a1
   • channel_province_a1
   • channel_playback_location_a1
   • channel_traffic_source_a1
   • channel_device_os_a1
   • channel_subtitles_a1
   • channel_combined_a1
   • content_owner_basic_a2
   • content_owner_province_a1
   • content_owner_playback_location_a1
   • content_owner_traffic_source_a1
   • content_owner_device_os_a1
   • content_owner_subtitles_a1
   • content_owner_combined_a1
   • content_owner_asset_basic_a1
   • content_owner_asset_province_a1
   • content_owner_asset_playback_location_a1
   • content_owner_asset_traffic_source_a1
   • content_owner_asset_device_os_a1
   • content_owner_asset_combined_a1

   หากคุณมีงานสำหรับรายงานเหล่านั้น คุณไม่ควรคาดหวังว่า YouTube จะสร้างรายงานใหม่สำหรับงานเหล่านั้นหลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2016 รายงานที่สร้างขึ้นจะยังคงแสดงอยู่เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

  19 สิงหาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ของ YouTube Reporting API

  • เราได้เลิกใช้งานรายงาน content_owner_basic_a1 โดยสมบูรณ์และนำออกจากเอกสารประกอบแล้ว YouTube จะไม่สร้างรายงานประเภทดังกล่าวใหม่อีกต่อไป แม้ว่ารายงานที่สร้างไว้แล้วจะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้างรายงาน

   การแทนที่รายงาน content_owner_basic_a1 คือรายงาน content_owner_basic_a2 ตามที่อธิบายไว้ในรายการประวัติการแก้ไขสำหรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2016

  11 สิงหาคม 2016

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ข้อกำหนดในการให้บริการของบริการ API ของ YouTube ที่เผยแพร่ใหม่ ("ข้อกำหนดฉบับปรับปรุง") ซึ่งกล่าวถึงในรายละเอียดในบล็อกวิศวกรรมและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ YouTube จะให้ข้อมูลอัปเดตมากมายสำหรับข้อกำหนดในการให้บริการปัจจุบัน นอกเหนือจากข้อกำหนดที่อัปเดตซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 แล้ว การปรับปรุงนี้ยังมีเอกสารสนับสนุนอีกหลายฉบับเพื่อช่วยอธิบายนโยบายที่นักพัฒนาแอปต้องปฏิบัติตาม

   ดูเอกสารใหม่ทั้งชุดได้ในประวัติการแก้ไขสำหรับข้อกำหนดฉบับปรับปรุง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ปรับปรุงหรือเอกสารสนับสนุนในอนาคตจะมีการอธิบายไว้ในประวัติการแก้ไขดังกล่าวด้วย คุณสมัครรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายการฟีด RSS ในประวัติการแก้ไขดังกล่าวได้จากลิงก์ในเอกสารนั้น

  10 สิงหาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

   • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

    เมตริกในตารางต่อไปนี้จะเลิกใช้งาน ในขณะเดียวกัน เราก็จะเปิดตัวเมตริกใหม่ที่อ้างอิงข้อมูลเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเมตริกเก่า แต่ API ของ YouTube Analytics จะรองรับเมตริกทั้ง 2 ชื่อจนกว่าจะถึงวันที่เลิกใช้งานซึ่งแสดงในตาราง

    ชื่อเมตริกเดิม ชื่อเมตริกใหม่ วันที่ให้การสนับสนุน
    earnings estimatedRevenue 10 สิงหาคม 2017
    adEarnings estimatedAdRevenue 4 พฤศจิกายน 2016
    redPartnerRevenue estimatedRedPartnerRevenue 4 พฤศจิกายน 2016
    impressionBasedCpm cpm 4 พฤศจิกายน 2016
    impressions adImpressions 4 พฤศจิกายน 2016

    โปรดทราบว่าเมตริก earnings เป็นเมตริกหลัก ดังนั้นจึงรองรับเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศนี้ ส่วนเมตริกอื่นๆ ที่ไม่ใช่เมตริกหลักจะได้รับการสนับสนุนเป็นเวลา 3 เดือนจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2016

    ตัวอย่างเช่น คำขอ API จะระบุเมตริก impressionBasedCpm, เมตริก cpm หรือทั้งคู่ได้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2016 แต่หลังจากวันนั้น ระบบจะรองรับเฉพาะเมตริก cpm เท่านั้น

   • มิติข้อมูล insightTrafficSourceType รองรับค่ามิติข้อมูลใหม่ 2 ค่า ดังนี้
    • CAMPAIGN_CARD: แหล่งที่มาของการเข้าชมนี้ใช้ได้กับรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น โดยจะระบุว่ายอดดูมาจากวิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลดซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาใช้เพื่อโปรโมตเนื้อหาที่มีคนดู
    • END_SCREEN: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับยอดดูที่มาจาก End Screen ของวิดีโออื่น

    และยังเรียกข้อมูลรายงาน traffic source detail สำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ทั้ง 2 แหล่งได้ด้วย ในทั้ง 2 กรณี มิติข้อมูล insightTrafficSourceDetail จะระบุวิดีโอที่อ้างอิงผู้ชม

   • ตอนนี้มิติข้อมูล adType รองรับค่า auctionBumperInstream ซึ่งหมายถึงโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวสูงสุด 6 วินาทีซึ่งเล่นก่อนที่จะดูวิดีโอ

  • API การรายงานของ YouTube (รายงานเป็นกลุ่ม)

   • ตอนนี้มิติข้อมูล traffic_source_type รองรับค่าต่อไปนี้แล้ว
    • 19: แหล่งที่มาของการเข้าชมนี้ใช้ได้กับรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น โดยจะระบุว่ายอดดูมาจากวิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลดซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาใช้เพื่อโปรโมตเนื้อหาที่มีคนดู
    • 20: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับยอดดูที่มาจาก End Screen ของวิดีโออื่น

    สำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ทั้ง 2 แหล่ง มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุวิดีโอที่อ้างอิงผู้ชมมา

   • รายการเมตริกหลักของ API ได้รับการแก้ไขแล้วเพื่อแสดง estimated_partner_revenue เป็นเมตริกหลัก และนำ earnings ออกจากรายการดังกล่าว (YouTube Reporting API ไม่เคยรองรับเมตริก earnings)

   • ตอนนี้มิติข้อมูล ad_type รองรับค่า 19 ที่อ้างถึงโฆษณาบัมเปอร์ ซึ่งเป็นโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวได้สูงสุด 6 วินาที โดยจะเล่นก่อนที่จะดูวิดีโอ

  18 กรกฎาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

   • อัปเดตรายการเมตริกที่รองรับสำหรับรายงานแชแนลต่อไปนี้ให้รวมเมตริกการ์ดแล้ว เราได้เพิ่มการรองรับเมตริกการ์ดในรายงานเหล่านี้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2016 และรายการประวัติการแก้ไขสำหรับวันที่ดังกล่าวจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด รายงานมีดังต่อไปนี้
    • กิจกรรมของผู้ใช้เบื้องต้นสำหรับรัฐในสหรัฐอเมริกา
    • กิจกรรมของผู้ใช้ในรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาที่เจาะจง
    • กิจกรรมของผู้ใช้ตามจังหวัด
    • กิจกรรมของผู้ใช้ตามสถานะที่สมัครรับข้อมูล
    • กิจกรรมของผู้ใช้ตามสถานะที่สมัครรับข้อมูลสำหรับจังหวัด
    • วิดีโอยอดนิยมตามรัฐ
    • วิดีโอยอดนิยมสำหรับผู้ชมที่ติดตามหรือไม่ได้ติดตาม
   • เราได้แก้ไขรายการตัวกรองสำหรับทั้งรายงานการรักษาผู้ชมของช่องและรายงานการรักษาผู้ชมของเจ้าของเนื้อหาแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นว่าต้องใช้ตัวกรอง video และไม่รองรับตัวกรอง group

    ก่อนหน้านี้เอกสารสําหรับรายงานทั้ง 2 ฉบับระบุไม่ถูกต้องว่าสามารถเรียกดูรายงานได้โดยใช้ตัวกรอง 1 ใน 2 ตัวกรองนี้ หรือไม่ได้ใช้ทั้ง 2 ตัวกรอง

  • API การรายงานของ YouTube (รายงานเป็นกลุ่ม)

   • ในภาพรวม API ส่วนที่อธิบายวิธีเรียกข้อมูล URL ดาวน์โหลดของรายงานได้รับการแก้ไขแล้วเพื่อระบุว่า YouTube สร้างรายงานที่ดาวน์โหลดได้สำหรับวันที่ไม่มีข้อมูล รายงานเหล่านี้มีแถวส่วนหัว แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดตแล้วในส่วนลักษณะเฉพาะของรายงานของเอกสารเดียวกันเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2016
   • รายการมิติข้อมูลในรายงาน content_owner_asset_cards_a1 ได้รับการแก้ไขให้แสดงว่ารายงานใช้มิติข้อมูล card_id ก่อนหน้านี้เอกสารแสดงชื่อมิติข้อมูลเป็น card_title ไม่ถูกต้อง

  28 มิถุนายน 2016

  เอกสาร API ของ YouTube Analytics ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงการสนับสนุนเมตริกการ์ดในรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหาจำนวนมาก เมตริกใหม่ที่รองรับ ได้แก่

  เมตริกใช้ได้ในรายงานประเภทต่อไปนี้

  22 มิถุนายน 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ของ YouTube Reporting API การเปลี่ยนแปลงแรกเกี่ยวข้องกับ API โดยทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงที่เหลือจะมีผลกับรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น ดังนี้

  • ส่วนลักษณะเฉพาะของรายงานของภาพรวม API ได้รับการอัปเดตเพื่อชี้แจงว่ารายงานจะพร้อมใช้งานผ่าน API เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

   ก่อนหน้านี้เอกสารระบุว่ารายงานจะใช้ได้เป็นเวลาสูงสุด 180 วันก่อนวันที่มีการส่งคำขอ API แม้ในทางเทคนิคแล้ว ข้อความต้นฉบับก็ยังดูน่าสับสนที่สุด

  • API รองรับรายงาน 3 เวอร์ชันใหม่ นอกจากนี้ รายงาน 2 รายการดังกล่าวยังมีเมตริกใหม่และที่เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วย ดังนี้

   • รายงาน content_owner_ad_rates_a1 เป็นรายงาน content_owner_ad_performance_a1 เวอร์ชันใหม่ รายงานที่เปลี่ยนชื่อใหม่จะเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้าทุกประการ

   • มีการเปลี่ยนชื่อรายงาน 2 ฉบับที่เป็นเวอร์ชันใหม่ ดังนี้

    • รายงาน content_owner_estimated_earnings_a1 เวอร์ชันใหม่มีชื่อว่า content_owner_estimated_revenue_a1
    • รายงาน content_owner_asset_estimated_earnings_a1 เวอร์ชันใหม่มีชื่อว่า content_owner_asset_estimated_revenue_a1

    รายงานที่เปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งสองฉบับแตกต่างจากรายงานเดิมดังนี้

    • และเพิ่มเมตริก estimated_partner_red_revenue ใหม่ ซึ่งจะประมาณรายได้ทั้งหมดจากการสมัครใช้บริการ YouTube Red
    • บริษัทเพิ่มเมตริก estimated_partner_transaction_revenue ใหม่ ซึ่งจะประมาณรายได้จากธุรกรรม เช่น เนื้อหาแบบชำระเงินและการให้เงินสนับสนุนของแฟนๆ ลบด้วยการคืนเงินที่พาร์ทเนอร์เรียกเก็บ
    • ทีมเปลี่ยนชื่อเมตริก estimated_partner_ad_sense_revenue เป็น estimated_partner_ad_auction_revenue
    • ทีมเปลี่ยนชื่อเมตริก estimated_partner_double_click_revenue เป็น estimated_partner_ad_reserved_revenue

   โปรดทราบว่าหากคุณมีงานที่สร้างรายงานเวอร์ชันเก่าอยู่แล้ว คุณจำเป็นต้องสร้างงานใหม่สำหรับรายงานที่เปลี่ยนชื่อ เราได้เลิกใช้งานรายงาน content_owner_ad_performance_a1, content_owner_estimated_earnings_a1 และ content_owner_asset_estimated_earnings_a1 พร้อมกับการเปิดตัวรายงานเวอร์ชันใหม่แล้ว

   หากคุณมีงานสำหรับรายงานเหล่านั้น คุณไม่ควรคาดหวังว่า YouTube จะสร้างรายงานใหม่สำหรับงานเหล่านั้นหลังจากวันที่ 22 กันยายน 2016 รายงานที่สร้างขึ้นจะยังคงแสดงอยู่เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

  • อัปเดตคำจำกัดความของพร็อพเพอร์ตี้ id ของทรัพยากร reportType เพื่อให้สอดคล้องกับชุดรายงานที่ใช้ได้ในปัจจุบันแล้ว

  • ชื่อของเมตริก 2 รายการได้รับการแก้ไขในเอกสารให้ตรงกับชื่อที่ปรากฏในรายงาน ปัญหานี้เป็นเพียงการแก้ไขเอกสาร และไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายงานจริง

   • ชื่อเมตริก estimated_partner_adsense_revenue ได้รับการอัปเดตเป็น estimated_partner_ad_sense_revenue อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเมตริกนี้จะปรากฏในรายงาน 2 ฉบับที่กำลังเลิกใช้งานพร้อมกับการอัปเดตนี้ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราได้เปลี่ยนชื่อเมตริกนี้เป็น estimated_partner_ad_auction_revenue ในรายงานดังกล่าวในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
   • ชื่อเมตริก estimated_partner_doubleclick_revenue ได้รับการอัปเดตเป็น estimated_partner_double_click_revenue และเช่นเดียวกัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้จะปรากฏในรายงาน 2 ฉบับที่กำลังเลิกใช้งานพร้อมกับการอัปเดตนี้ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราได้เปลี่ยนชื่อเมตริกนี้เป็น estimated_partner_ad_reserved_revenue ในรายงานดังกล่าวในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • เอกสารมิติข้อมูลสำหรับ Reporting API ได้รับการอัปเดตให้ไม่แสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้ elapsed_video_time_percentage และ audience_retention_type อีกต่อไป ปัจจุบันรายงานที่พร้อมใช้งานผ่าน API ยังไม่รองรับมิติข้อมูลเหล่านี้

  19 พฤษภาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ของ YouTube Reporting API

  • API รองรับรายงานกิจกรรมของผู้ใช้สำหรับเจ้าของเนื้อหาเวอร์ชันใหม่ รหัสประเภทรายงานสำหรับรายงานใหม่คือ content_owner_basic_a2 เวอร์ชันใหม่นี้รองรับเมตริก likes และ dislikes ซึ่งต่างจากรายงานเวอร์ชันก่อนหน้า content_owner_basic_a1

   หากมีงานสร้างรายงาน content_owner_basic_a1 อยู่แล้ว คุณก็ยังต้องสร้างงานใหม่สำหรับรายงาน content_owner_basic_a2 YouTube ไม่ได้ย้ายข้อมูลเจ้าของเนื้อหาไปยังรายงานเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติ หรือการสร้างงานเพื่อสร้างรายงานเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติ ในการใช้งานบางอย่าง ลักษณะที่ปรากฏของงานใหม่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบ

   เราได้เลิกใช้งานรายงาน content_owner_basic_a1 แล้ว พร้อมกับการเปิดตัวรายงานใหม่ หากคุณมีงานสำหรับรายงานนั้น คุณไม่ควรคาดหวังว่า YouTube จะสร้างรายงานใหม่สำหรับงานนั้นหลังจากวันที่ 19 สิงหาคม 2016 รายงานที่สร้างขึ้นจะยังคงแสดงอยู่เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

  • ทรัพยากร reportType, job และ report ล้วนรองรับพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ที่ระบุว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องแสดงถึงประเภทรายงานที่เลิกใช้งานแล้วหรือไม่

   • พร็อพเพอร์ตี้ deprecateTime ของทรัพยากร reportType ระบุวันที่และเวลาที่จะเลิกใช้งานประเภทรายงาน พร็อพเพอร์ตี้นี้มีเฉพาะค่าสำหรับรายงานที่ประกาศว่าเลิกใช้งานแล้ว และค่านี้จะแสดงวันที่ที่ YouTube จะหยุดสร้างรายงานประเภทดังกล่าว

    หลังจากมีการประกาศประเภทรายงานเป็นเลิกใช้งานแล้ว YouTube จะสร้างรายงานประเภทนั้นต่อไปอีก 3 เดือน ตัวอย่างเช่น การอัปเดตนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2016 จะประกาศการเลิกใช้งานรายงาน content_owner_basic_a1 ดังนั้น deprecateTime สำหรับประเภทรายงานดังกล่าวจะระบุเวลาในวันที่ 19 สิงหาคม 2016 ซึ่งหลังจากนั้น YouTube จะหยุดสร้างรายงานประเภทดังกล่าว

   • พร็อพเพอร์ตี้ expireTime ของทรัพยากร job ระบุวันที่และเวลาที่งานหมดอายุหรือจะหมดอายุ พร็อพเพอร์ตี้นี้จะมีค่าหากประเภทรายงานที่เชื่อมโยงกับงานถูกเลิกใช้งาน หรือไม่มีการดาวน์โหลดรายงานที่สร้างขึ้นสำหรับงานเป็นเวลานาน วันที่จะระบุเวลาที่ YouTube ไม่สร้างรายงานใหม่สำหรับงานอีกต่อไป

   • พร็อพเพอร์ตี้ jobExpireTime ของทรัพยากร report ระบุวันที่และเวลาที่งานที่เชื่อมโยงกับรายงานหมดอายุหรือจะหมดอายุ พร็อพเพอร์ตี้นี้มีค่าเหมือนกับพร็อพเพอร์ตี้ expireTime ในทรัพยากร job ตามที่อธิบายไว้ในรายการก่อนหน้าในรายการนี้

  • ตอนนี้เมธอด jobs.create จะแสดงโค้ดตอบกลับ HTTP 400 (Bad Request) หากคุณพยายามสร้างงานสำหรับรายงานที่เลิกใช้งานแล้ว นอกจากนี้ เอกสารประกอบของเมธอดจะแสดงสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้คำขอ API ล้มเหลว

  12 เมษายน 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อ YouTube Reporting API เท่านั้น

  • ตอนนี้ YouTube จะสร้างข้อมูลที่ครอบคลุมระยะเวลา 180 วันก่อนที่จะถึงกำหนดเวลางานการรายงานครั้งแรก ก่อนหน้านี้ Reporting API ไม่ได้ส่งข้อมูลย้อนหลังใดๆ การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่องานทั้งหมด รวมถึงงานที่สร้างขึ้นก่อนการประกาศนี้

   ระบบจะโพสต์รายงานข้อมูลย้อนหลังทันทีที่พร้อมเผยแพร่ แต่อาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือนกว่าที่โพสต์ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดสําหรับตำแหน่งงาน ดังนั้น 1 เดือนหลังจากกำหนดเวลางานการรายงาน คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลประมาณ 7 เดือน (ควรโพสต์ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดของงานที่สร้างขึ้นก่อนการประกาศนี้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประกาศ)

   โปรดทราบว่าข้อมูลย้อนหลังจะมีให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015 เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ งานที่สร้างก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2015 จะมีข้อมูลย้อนหลังน้อยกว่า 180 วัน

   การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อธิบายไว้ในส่วนข้อมูลย้อนหลังใหม่ของภาพรวม Reporting API

  • ส่วนลักษณะเฉพาะของรายงานในภาพรวม API การรายงานของ YouTube ได้รับการอัปเดตให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

   • ตอนนี้เอกสารระบุว่ารายงานจะใช้ได้เป็นเวลา 180 วันหลังจากที่สร้างขึ้น และพร้อมให้ไคลเอ็นต์ API ดาวน์โหลดได้ ก่อนหน้านี้เอกสารระบุว่ารายงานจะใช้ได้นานสูงสุด 6 เดือนก่อนวันที่มีการส่งคำขอ API

   • เอกสารประกอบได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ API ได้สร้างรายงานที่ดาวน์โหลดได้สำหรับวันที่ไม่มีข้อมูล รายงานเหล่านี้จะมีแถวส่วนหัวแต่จะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

  • เร็วๆ นี้ YouTube Reporting API จะรองรับชุดรายงานที่จัดการโดยระบบและสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีข้อมูลรายได้จากโฆษณาหรือข้อมูลรายได้จากการติดตาม YouTube Red เจ้าของเนื้อหาที่เข้าถึงรายงานรายได้ที่ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองใน YouTube Creator Studio ดูรายงานดังกล่าวได้อยู่แล้ว ดังนั้น ฟังก์ชันการทำงานใหม่ของ API จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแบบเป็นโปรแกรมได้

   มีการประกาศการเปลี่ยนแปลง API ต่อไปนี้ในตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวรายงานที่จัดการโดยระบบ

   • พร็อพเพอร์ตี้ systemManaged ใหม่ของทรัพยากร job จะระบุว่าทรัพยากรอธิบายงานที่สร้างรายงานที่จัดการโดยระบบหรือไม่ YouTube จะสร้างรายงานที่จัดการโดยระบบโดยอัตโนมัติสำหรับเจ้าของเนื้อหา YouTube และเจ้าของเนื้อหาจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบงานที่สร้างรายงานเหล่านั้นได้

   • พารามิเตอร์ includeSystemManaged ใหม่ของเมธอด jobs.list จะระบุว่าการตอบกลับจาก API ควรมีงานสำหรับรายงานที่จัดการโดยระบบหรือไม่ ค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์คือ false

   • พารามิเตอร์ startTimeAtOrAfter ใหม่ของเมธอด jobs.reports.list บ่งบอกว่าการตอบกลับจาก API ควรมีรายงานเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลแรกสุดในรายงานเป็นวันที่หรือหลังจากวันที่ที่ระบุ ในทํานองเดียวกัน พารามิเตอร์ startTimeBefore บ่งบอกว่าการตอบกลับจาก API ควรมีรายงานเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลแรกสุดในรายงานอยู่ก่อนวันที่ที่ระบุ

    พารามิเตอร์ใหม่จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลในรายงาน ซึ่งต่างจากพารามิเตอร์ createdAfter ของเมธอดซึ่งเกี่ยวกับเวลาที่สร้างรายงาน

   • พร็อพเพอร์ตี้ systemManaged ใหม่ของทรัพยากร reportType จะระบุว่าทรัพยากรนั้นอธิบายรายงานที่จัดการโดยระบบหรือไม่

   • พารามิเตอร์ includeSystemManaged ใหม่ของเมธอด reportTypes.list จะระบุว่าการตอบกลับจาก API ควรรวมรายงานที่จัดการโดยระบบหรือไม่ ค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์คือ false

  28 มีนาคม 2016

  ตอนนี้ API การรายงานของ YouTube และ API ของ YouTube Analytics จะแสดงสถิติการดูสำหรับบริการด้านการแชร์เพิ่มเติมหลายรายการ

  • ใน YouTube Reporting API มิติข้อมูล sharing_service จะรองรับค่าใหม่ต่อไปนี้
   • 82: กล่องโต้ตอบกิจกรรมของระบบ iOS
   • 83: กล่องจดหมาย Google
   • 84: Android Messenger
  • ใน API ของ YouTube Analytics มิติข้อมูล sharingService จะรองรับค่าใหม่ต่อไปนี้
   • ANDROID_MESSENGER: Android Messenger
   • INBOX: กล่องจดหมาย Google
   • IOS_SYSTEM_ACTIVITY_DIALOG: กล่องโต้ตอบกิจกรรมของระบบ iOS

  16 มีนาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อทั้ง API การรายงานของ YouTube และ API ของ YouTube Analytics

  API การรายงานของ YouTube

  • มิติข้อมูล playback_location_type รองรับค่ามิติข้อมูลใหม่ 2 ค่า ดังนี้
   • 7: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นบนหน้าแรกหรือหน้าจอหลักของ YouTube, ในฟีดการติดตามของผู้ใช้ หรือในฟีเจอร์การเรียกดูอื่นๆ ของ YouTube
   • 8: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นในหน้าผลการค้นหาของ YouTube โดยตรง
  • ตอนนี้มิติข้อมูล traffic_source_type รองรับ 18 เป็นค่ามิติข้อมูลแล้ว ค่านี้ระบุว่ายอดดูวิดีโอมาจากหน้าเว็บที่แสดงวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ แหล่งที่มานี้แตกต่างจากประเภทแหล่งที่มา 14 ซึ่งระบุว่ายอดดูที่เกิดขึ้นขณะที่วิดีโอกำลังเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์

  API ของ YouTube Analytics

  • มิติข้อมูล insightPlaybackLocationType รองรับค่ามิติข้อมูลใหม่ 2 ค่า ดังนี้
   • BROWSE: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นบนหน้าแรกหรือหน้าจอหลักของ YouTube, ในฟีดการติดตามของผู้ใช้ หรือในฟีเจอร์การเรียกดูอื่นๆ ของ YouTube
   • SEARCH: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นในหน้าผลการค้นหาของ YouTube โดยตรง
  • ตอนนี้มิติข้อมูล insightTrafficSourceType รองรับ YT_PLAYLIST_PAGE เป็นค่ามิติข้อมูลแล้ว ค่านี้ระบุว่ายอดดูวิดีโอมาจากหน้าเว็บที่แสดงวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ แหล่งที่มานี้แตกต่างจากประเภทแหล่งที่มา PLAYLIST ซึ่งระบุว่าจำนวนการดูเกิดขึ้นขณะที่วิดีโอกำลังเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์

  8 กุมภาพันธ์ 2016

  เราได้อัปเดตรายการเมตริกที่รองรับสำหรับ API ของ YouTube Analytics แล้ว เพื่อให้เมตริกการ์ดไม่แสดงเป็นเมตริกที่รองรับสำหรับ API นั้นอีกต่อไป (ไม่มีการบันทึกรายงานใดๆ ของ API นั้นไว้ว่ารองรับเมตริกการ์ดเลย)

  โปรดทราบว่าคุณยังคงสามารถเรียกดูเมตริกการ์ดได้โดยใช้ API การรายงานของ YouTube ซึ่งรองรับเมตริกเหล่านั้นสำหรับรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหาจำนวนมาก

  6 มกราคม 2016

  ตอนนี้ทั้ง API การรายงานของ YouTube และ API ของ YouTube Analytics จะระบุการดูที่เกิดขึ้นผ่านอุปกรณ์ Chromecast ได้อย่างเจาะจง

  • ใน YouTube Reporting API มิติข้อมูล operating_system จะใช้ค่า 21 ในการระบุข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่เกิดขึ้นผ่าน Chromecast
  • ใน API ของ YouTube Analytics มิติข้อมูล operatingSystem จะใช้ค่า CHROMECAST ในการระบุการดูที่เกิดขึ้นผ่าน Chromecast

  21 ธันวาคม 2015

  ในเอกสาร ได้อัปเดตชื่อเมตริก annotation_clickable_impressions และ annotation_closable_impressions ให้ตรงกับชื่อที่แสดงผลในรายงาน ก่อนหน้านี้ชื่อบันทึกไว้เป็น clickable_annotation_impressions และ closable_annotation_impressions

  18 ธันวาคม 2015

  กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) กำหนดว่าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างต่อผู้ใช้ปลายทางในสหภาพยุโรปและได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ ดังนั้น สำหรับผู้ใช้ปลายทางในสหภาพยุโรป คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายความยินยอมของผู้ใช้ EU เราได้เพิ่มประกาศข้อกำหนดนี้ไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ API ของ YouTube

  15 ธันวาคม 2015

  การอัปเดตนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ซึ่งทั้งหมดจะมีผลต่อ API ของ YouTube Analytics

  • ตอนนี้ API ของ YouTube Analytics รองรับมิติข้อมูลรายละเอียดการเล่นใหม่ 3 แบบ ซึ่งสามารถใช้ได้ในรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหาที่หลากหลาย ดังนี้

   • liveOrOnDemand: มิติข้อมูลนี้ระบุว่าข้อมูลในรายงานอธิบายกิจกรรมของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดหรือไม่
   • subscribedStatus: มิติข้อมูลนี้ระบุว่าเมตริกกิจกรรมของผู้ใช้ในข้อมูลเชื่อมโยงกับผู้ชมที่ติดตามช่องของวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์หรือไม่
   • youtubeProduct: มิติข้อมูลนี้จะระบุพร็อพเพอร์ตี้ YouTube ที่มีกิจกรรมของผู้ใช้ ค่าที่เป็นไปได้ ได้แก่ เว็บไซต์หลัก (หรือแอป YouTube), YouTube Gaming และ YouTube Kids

   เอกสารประกอบนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อระบุรายงานรายละเอียดการเล่นใหม่ที่พร้อมใช้งานสำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา นอกจากนี้ ยังมีการอัปเดตรายงานอื่นๆ อีกจำนวนมากเพื่อให้ทราบว่าสามารถใช้มิติข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลและ/หรือตัวกรองในรายงานเหล่านั้นได้ด้วย

  • รูปแบบของตารางที่อธิบายรายงานได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้คุณระบุชุดค่าผสมของมิติข้อมูล เมตริก และตัวกรองที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลแต่ละรายงาน ตารางด้านล่างซึ่งอธิบายรายงาน "ประเภทอุปกรณ์" สำหรับแชแนลต่างๆ แสดงรูปแบบใหม่ต่อไปนี้

   เนื้อหา
   มิติข้อมูล:
   จำเป็น deviceType
   ใช้ 0 รายการขึ้นไป วัน, liveOrOnDemand, subscribedStatus, youtubeProduct
   เมตริก:
   ใช้อย่างน้อย 1 รายการ จำนวนการดู, estimatedMinutesWatched
   ตัวกรอง:
   ใช้ 0 หรือ 1 ประเทศ จังหวัด ทวีป subContinent
   ใช้ 0 หรือ 1 วิดีโอ กลุ่ม
   ใช้ 0 รายการขึ้นไป operatingSystem, liveOrOnDemand, subscribedStatus, youtubeProduct

   คำศัพท์ที่อธิบายช่องที่จำเป็นและไม่บังคับมีอธิบายอยู่ในเอกสารสำหรับรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหา

  • ตอนนี้ API ของ YouTube Analytics จะทิ้งเอนทิตีที่ผู้ใช้ API ดึงข้อมูลจากตัวกรองที่รองรับหลายค่า (video, playlist และ channel) โดยอัตโนมัติไม่ได้ ก่อนหน้านี้เซิร์ฟเวอร์ API จะแสดงข้อผิดพลาดหากผู้ใช้ API เข้าถึงข้อมูลที่ระบุอย่างน้อย 1 รายการไม่ได้

   ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้ส่งคำขอ API ที่ตัวกรอง video แสดงรหัสวิดีโอ 20 รายการ ผู้ใช้เป็นเจ้าของวิดีโอ 18 รายการ แต่รหัสวิดีโอหนึ่งจะระบุวิดีโอของช่องอื่น ส่วนอีกรหัสหนึ่งระบุถึงวิดีโอที่ถูกลบ ทำให้ไม่มีอีกต่อไปแล้ว ในกรณีนี้ แทนที่จะแสดงข้อผิดพลาด ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ API จะทิ้งวิดีโอ 2 รายการที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้ และการตอบกลับของ API มีข้อมูลของวิดีโอ 18 รายการที่ผู้ใช้ API เป็นเจ้าของ

  • หากขอข้อมูล group ของ YouTube Analytics ที่ว่างเปล่า ตอนนี้ API จะแสดงผลชุดข้อมูลที่ว่างเปล่าแทนข้อผิดพลาด

  • ตอนนี้เมธอด groupItems.insert ของ YouTube Analytics API จะแสดงผลข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับอนุญาต (รหัสการตอบกลับ HTTP 403 รหัส) หากคุณพยายามเพิ่มเอนทิตีลงในกลุ่ม แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเอนทิตีดังกล่าว ก่อนหน้านี้ API จะอนุญาตให้คุณเพิ่มเอนทิตีลงในกลุ่ม แต่ภายหลังกลับแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคุณพยายามเรียกข้อมูลรายงานของกลุ่มนั้น

  • เมธอด groups.list ของ YouTube Analytics API รองรับการใส่เลขหน้าแล้ว หากการตอบกลับของ API ไม่มีกลุ่มที่ใช้ได้ทั้งหมด พารามิเตอร์ nextPageToken ของการตอบกลับจะระบุโทเค็นที่ใช้เพื่อเรียกผลการค้นหาหน้าถัดไป ตั้งค่าพารามิเตอร์ pageToken ของเมธอดเป็นค่านั้นเพื่อดึงผลลัพธ์เพิ่มเติม

  10 พฤศจิกายน 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  29 ตุลาคม 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เอกสารสำหรับมิติข้อมูล date ของ YouTube Reporting API ได้รับการแก้ไขแล้วเพื่อแสดงวันที่ดังกล่าวอ้างอิงถึงช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเริ่มต้น ณ เวลา 00:00 น. เวลาแปซิฟิก (UTC-8) ก่อนหน้านี้ เอกสารระบุว่าวันที่เริ่มต้นเวลา 00:00 น. (GMT)

   นอกจากนี้ ได้อัปเดตเอกสารประกอบของ YouTube Analytics API เพื่อระบุว่ามิติข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ทั้งหมด (day, 7DayTotals, 30DayTotals และ month) อ้างอิงถึงวันที่ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก (UTC-8)

  • ตอนนี้เมธอด jobs.reports.list() ของ YouTube Reporting API รองรับพารามิเตอร์การค้นหา createdAfter แล้ว หากระบุไว้ พารามิเตอร์นี้จะระบุว่าการตอบกลับจาก API ควรแสดงเฉพาะรายงานที่สร้างหลังจากวันที่และเวลาที่ระบุเท่านั้น รวมถึงรายงานใหม่ที่มีข้อมูลทดแทนด้วย โปรดทราบว่าค่าพารามิเตอร์เกี่ยวข้องกับเวลาที่สร้างรายงาน ไม่ใช่วันที่ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ส่งคืนมา

   ค่าพารามิเตอร์คือการประทับเวลาในรูปแบบ RFC3339 UTC "ซูลู" ที่แม่นยำเป็นไมโครวินาที ตัวอย่าง: "2015-10-02T15:01:23.045678Z"

   เราได้อัปเดตแนวทางปฏิบัติแนะนำของ API การรายงานของ YouTube แล้ว เพื่ออธิบายวิธีใช้พารามิเตอร์ createdAfter เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การประมวลผลรายงานเดิมซ้ำๆ

  • คำจำกัดความพร็อพเพอร์ตี้ createTime ของทรัพยากร job และพร็อพเพอร์ตี้ startTime, endTime และ createTime ของทรัพยากร report ได้รับการแก้ไขแล้ว โปรดทราบว่าค่าพร็อพเพอร์ตี้มีความถูกต้องเป็นไมโครวินาที ไม่ใช่นาโนวินาที นอกจากนี้ คําจํากัดความทั้งหมดยังสะท้อนให้เห็นอย่างถูกต้องว่าค่าของพร็อพเพอร์ตี้คือการประทับเวลา

  8 ตุลาคม 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเดตเอกสารประกอบสำหรับมิติข้อมูล sharingService ของ YouTube Analytics API ให้รวมรายการค่ามิติข้อมูลที่เป็นไปได้ ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีบริการใหม่ที่รองรับจำนวนหนึ่ง

   นอกจากนี้ คําจํากัดความของมิติข้อมูล sharing_service ของ API การรายงานของ YouTube ยังได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงค่าใหม่ที่รองรับด้วย ค่า enum ที่มากกว่า 59 คือค่าใหม่ในรายการ

  24 กันยายน 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • API การรายงานของ YouTube ใหม่จะเรียกรายงานข้อมูลจำนวนมากที่มีข้อมูล YouTube Analytics ของช่องหรือเจ้าของเนื้อหา โดยออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่สามารถนำเข้าชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และมีเครื่องมือในการกรอง จัดเรียง และขุดเหมืองข้อมูลดังกล่าว

   รายงาน API การรายงานของ YouTube แต่ละฉบับจะมีชุดมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (รายงาน API ของ YouTube Analytics ยังใช้เมตริกและมิติข้อมูลด้วย) ในรายงาน ข้อมูลแต่ละแถวจะมีชุดค่าผสมของมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน คุณรวมข้อมูลในแถวต่างๆ ตามค่ามิติข้อมูลเพื่อคำนวณเมตริกสำหรับวิดีโอแต่ละรายการ ประเทศ วิดีโอสด ผู้ใช้ที่ติดตาม และอื่นๆ ได้

   คุณสามารถใช้ API เพื่อตั้งเวลางานการรายงานได้ โดยแต่ละ API จะระบุรายงานที่ YouTube ควรสร้าง เมื่อคุณตั้งค่างานแล้ว YouTube จะสร้างรายงานประจำวันที่สามารถดาวน์โหลดแบบไม่พร้อมกัน แต่ละรายงานจะมีข้อมูลระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ไม่ซ้ำกัน

  • แม้ว่าจะเป็น API ที่ต่างกัน แต่ทั้ง API ของ YouTube Analytics และ API การรายงานของ YouTube จะช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถดึงข้อมูล YouTube Analytics ได้ เนื่องจาก API ทั้งสองให้การเข้าถึงชุดข้อมูลที่คล้ายกัน จึงจะเผยแพร่เอกสารประกอบสำหรับ API ทั้ง 2 รายการเป็นเอกสารชุดเดียว

   • แท็บ Guides ในชุดเอกสารประกอบมีข้อมูลทั่วไปสำหรับ API ทั้งสอง รวมถึงวิธีการให้สิทธิ์คำขอ API
   • แท็บรายงานจำนวนมากมีเอกสารอ้างอิงและเนื้อหาอื่นๆ สำหรับ API การรายงานของ YouTube โดยเฉพาะ
   • แท็บการค้นหาที่กำหนดเป้าหมายมีเอกสารอ้างอิงและเนื้อหาอื่นๆ สำหรับ API ของ YouTube Analytics โดยเฉพาะ
   • แท็บตัวอย่างจะแสดงตัวอย่างโค้ดที่พร้อมใช้งานสำหรับ API ดังกล่าวรายการใดรายการหนึ่ง
   • แท็บเครื่องมือจะแสดงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งาน API ตัวใดตัวหนึ่งจาก 2 ตัวได้

  20 สิงหาคม 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เราได้ปรับโครงสร้างเอกสารประกอบของ API เพื่อทำให้เข้าใจ API ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงไม่ได้อธิบายถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ

   • ขณะนี้เอกสารประกอบจะมีหน้าหนึ่งที่แสดงรายงานแชแนลทั้งหมด และอีกหน้าหนึ่งที่แสดงรายงานของเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ ก่อนหน้านี้เอกสารดังกล่าวมีหน้าต่างๆ แยกต่างหากสำหรับรายงานวิดีโอของช่อง รายงานเพลย์ลิสต์ของช่อง ฯลฯ

   • ภาพรวมโมเดลข้อมูลใหม่ต้องการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ API ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวอย่างเจาะจงคือ เอกสารนี้พยายามให้อธิบายถึงวิธีที่ YouTube ใช้เมตริก มิติข้อมูล และตัวกรองในการคำนวณค่าในรายงานได้ดียิ่งขึ้น

   • ตอนนี้เมธอด reports.query ของ API ที่คุณใช้เพื่อเรียกข้อมูลรายงานจะมีการบันทึกแยกต่างหากแล้ว ก่อนหน้านี้ ข้อมูลบนหน้าเว็บดังกล่าวเคยอยู่ในหน้าอื่นๆ บางหน้าแล้ว หน้าเว็บใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณระบุข้อมูลที่ต้องการส่งเพื่อเรียกดูรายงานได้ง่ายขึ้น

  22 กรกฎาคม 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งทั้งหมดจะมีผลกับเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น

  • เมตริก adEarnings ใหม่นี้ประกอบด้วยรายได้โดยประมาณทั้งหมด (รายได้สุทธิ) จากแหล่งโฆษณาทั้งหมดที่ Google เป็นผู้ขาย ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นเมตริกหลัก API รองรับเมตริก adEarnings สําหรับรายงานที่รองรับเมตริก earnings อยู่แล้ว

   นอกจากนี้ คําจํากัดความของเมตริก earnings ก็ได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่ามูลค่านี้รวมถึงรายได้โดยประมาณทั้งหมดจากแหล่งที่มาของโฆษณาที่ Google เป็นผู้ขายและแหล่งที่มาที่ไม่ใช่การโฆษณา ก่อนหน้านี้ คำจำกัดความได้ระบุอย่างไม่ถูกต้องว่าเมตริกมีเฉพาะรายได้จากแหล่งที่มาของโฆษณาเท่านั้น

  • เราเลิกใช้งานเมตริก primaryAdGrossRevenue แล้ว โปรดใช้เมตริก grossRevenue เพื่อเรียกดูข้อมูลรายได้แทน

  • นอกจากเมตริก primaryAdGrossRevenue ที่เลิกใช้งานแล้ว รายงานประสิทธิภาพโฆษณาก็ไม่รองรับเมตริก monetizedPlaybacks และ playbackBasedCpm อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม รายงานวิดีโอหลายรายการยังคงรองรับเมตริกเหล่านั้นอยู่

  1 มิถุนายน 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับเมตริกใหม่ 2 รายการสำหรับรายงานวิดีโอแล้ว ได้แก่ videosAddedToPlaylists และ videosRemovedFromPlaylists รายการรายงานวิดีโอสำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหาได้รับการอัปเดตเพื่อระบุรายงานที่รองรับเมตริกใหม่

   • videosAddedToPlaylists – จำนวนครั้งที่มีการเพิ่มวิดีโอที่อยู่ในขอบเขตของการค้นหาลงในเพลย์ลิสต์ YouTube ระบบอาจเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ของเจ้าของวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ของช่องอื่น
   • videosRemovedFromPlaylists – จำนวนครั้งที่วิดีโอที่อยู่ในขอบเขตของการค้นหาถูกนำออกจากเพลย์ลิสต์ YouTube วิดีโออาจถูกนำออกจากเพลย์ลิสต์ของเจ้าของวิดีโอหรือจากเพลย์ลิสต์ของช่องอื่น

   เมตริกทั้ง 2 รายการจะมีเพลย์ลิสต์เริ่มต้น เช่น เพลย์ลิสต์ "ดูภายหลัง" แต่จะไม่นับเพลย์ลิสต์ที่มีการเพิ่มวิดีโอโดยอัตโนมัติ เช่น เพลย์ลิสต์การอัปโหลดของช่องหรือประวัติการดูของผู้ใช้ และโปรดทราบว่าเมตริกเหล่านี้แสดงจำนวนสัมบูรณ์ของการเพิ่มและการลบ ดังนั้น หากผู้ใช้เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ แล้วนำวิดีโอนั้นออก แล้วเพิ่มกลับเข้าไปอีกครั้ง เมตริกจะระบุว่ามีการเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ 2 รายการและนำออกจากเพลย์ลิสต์เดียว

   ข้อมูลสำหรับเมตริกเหล่านี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2014

  31 มีนาคม 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ทั้งเมตริก favoritesAdded และ favoritesRemoved เลิกใช้งานไปแล้วซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ เมตริกเหล่านี้เป็นเมตริกหลักและขึ้นอยู่กับนโยบายการเลิกใช้งานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ

  16 มีนาคม 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • พารามิเตอร์ currency ใหม่ช่วยให้คุณเรียกดูเมตริกรายได้ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หากมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ไว้ API จะแปลงค่าของเมตริก earnings, grossRevenue, playbackBasedCpm และ impressionBasedCpm เป็นสกุลเงินที่ระบุ ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณที่คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

   ค่าพารามิเตอร์จะเป็นรหัสสกุลเงิน 3 ตัวอักษรตามมาตรฐาน ISO 4217 ค่าเริ่มต้นคือ USD คำจำกัดความพารามิเตอร์มีรายการรหัสสกุลเงินที่รองรับ

  25 กุมภาพันธ์ 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการสร้างและจัดการกลุ่ม YouTube Analytics รวมถึงเรียกข้อมูลรายงานของกลุ่มเหล่านั้นแล้ว

   • การสร้างและจัดการกลุ่ม

    การอัปเดตนี้จะแนะนำทรัพยากร group และ groupItem สำหรับการสร้างและจัดการกลุ่ม

    • ทรัพยากร group แสดงถึงกลุ่ม Analytics ซึ่งเป็นคอลเล็กชันที่กำหนดเองที่มีช่อง วิดีโอ เพลย์ลิสต์ หรือเนื้อหาสูงสุด 200 รายการ API รองรับเมธอด list, insert, update และ delete สำหรับทรัพยากรนี้
    • ทรัพยากร groupItem หมายถึงรายการในกลุ่ม Analytics API รองรับเมธอด list, insert และ delete สำหรับทรัพยากรนี้

    เช่น สร้างกลุ่มโดยใช้เมธอด groups.insert แล้วเพิ่มรายการลงในกลุ่มนั้นโดยใช้เมธอด groupItems.insert

   • การดึงข้อมูลรายงานของกลุ่ม

    เอกสารเกี่ยวกับมิติข้อมูลได้รับการอัปเดตให้รวมมิติข้อมูล group ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวกรองสำหรับรายงานแชแนลและรายงานเจ้าของเนื้อหาได้หลายรายการ เมื่อคุณใช้ตัวกรอง group API จะแสดงข้อมูลสำหรับรายการทั้งหมดในกลุ่มนั้น โปรดทราบว่าขณะนี้ API ยังไม่รองรับความสามารถในการสร้างรายงานสําหรับกลุ่มชิ้นงาน

   ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม YouTube Analytics

  13 กุมภาพันธ์ 2015

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • API ไม่รองรับมิติข้อมูล show อีกต่อไป

  28 สิงหาคม 2014

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการระบุค่าหลายค่าสำหรับมิติข้อมูล video, playlist, channel และ show เมื่อใช้มิติข้อมูลเหล่านั้นเป็นตัวกรอง หากต้องการระบุหลายค่า ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ filters เป็นรายการที่คั่นด้วยคอมมาของวิดีโอ เพลย์ลิสต์ ช่อง หรือรหัสรายการที่ควรกรองการตอบกลับจาก API ค่าพารามิเตอร์ระบุรหัสได้สูงสุด 200 รหัส

   หากระบุค่าหลายค่าสำหรับตัวกรองเดียวกัน คุณจะเพิ่มตัวกรองนั้นลงในรายการมิติข้อมูลที่ระบุสำหรับคำขอได้ด้วย ถึงแม้จะไม่ได้แสดงตัวกรองนั้นเป็นมิติข้อมูลที่รองรับสำหรับรายงานที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม หากคุณเพิ่มตัวกรองลงในรายการมิติข้อมูล API จะใช้ค่าตัวกรองในการจัดกลุ่มผลลัพธ์ด้วย

   ดูคำจำกัดความพารามิเตอร์ filters สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานนี้

  16 กรกฎาคม 2014

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เมื่อดึงรายงานแชแนล คุณจะดึงข้อมูลสำหรับแชแนลของผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ ids เป็น channel==MINE (คุณยังสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ ids เป็น channel==CHANNEL_ID เพื่อดึงข้อมูลสำหรับแชแนลที่ระบุ)

  • ตอนนี้ API รองรับรายงานเพลย์ลิสต์แล้ว ซึ่งมีสถิติเกี่ยวกับยอดดูวิดีโอที่เกิดขึ้นในบริบทของเพลย์ลิสต์ รายงานเพลย์ลิสต์มีให้บริการสำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา

   รายงานเพลย์ลิสต์ทั้งหมดรองรับเมตริก views และ estimatedMinutesWatched และบางรายการรองรับเมตริก averageViewDuration ด้วย

   นอกจากนี้ รายงานเพลย์ลิสต์ทั้งหมดยังรองรับเมตริกใหม่ต่อไปนี้ด้วย โปรดทราบว่าเมตริกแต่ละรายการเหล่านี้แสดงถึงยอดดูเพลย์ลิสต์ที่เกิดขึ้นบนเว็บเท่านั้น

   • playlistStarts: จำนวนครั้งที่ผู้ชมเริ่มเล่นเพลย์ลิสต์
   • viewsPerPlaylistStart: จำนวนยอดดูวิดีโอเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่สร้างเพลย์ลิสต์
   • averageTimeInPlaylist: ระยะเวลาเฉลี่ยโดยประมาณเป็นนาทีที่ผู้ชมดูวิดีโอในเพลย์ลิสต์หลังจากเริ่มเพลย์ลิสต์

   คำขอเรียกรายงานเพลย์ลิสต์ต้องใช้ตัวกรอง isCurated ซึ่งต้องตั้งค่าเป็น 1 (isCurated==1)

  • ตอนนี้ API รองรับรายงานการรักษาผู้ชมแล้ว รายงานนี้วัดความสามารถของวิดีโอในการรักษาผู้ชมเอาไว้ มิติข้อมูล elapsedVideoTimeRatio ใหม่ของรายงานจะวัดจำนวนวิดีโอที่ผ่านไปแล้วสำหรับค่าเมตริกที่เกี่ยวข้อง

   • เมตริก audienceWatchRatio จะระบุอัตราส่วนสัมบูรณ์ของผู้ชมที่ดูวิดีโอ ณ เวลาที่ระบุของวิดีโอ อัตราส่วนนี้คำนวณโดยการเปรียบเทียบจำนวนครั้งที่มีการรับชมส่วนใดส่วนหนึ่งของวิดีโอกับจำนวนการดูทั้งหมดของวิดีโอ

    โปรดทราบว่าวิดีโอส่วนหนึ่งอาจดูได้มากกว่า 1 ครั้ง (หรือไม่ดูเลย) ในการดูวิดีโอหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้กรอกลับและดูวิดีโอส่วนเดิมหลายครั้ง อัตราส่วนสัมบูรณ์ของส่วนดังกล่าวของวิดีโออาจมากกว่า 1

   • เมตริก relativeRetentionPerformance แสดงให้เห็นว่าวิดีโอคงผู้ชมไว้ระหว่างการเล่นได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับวิดีโอ YouTube ทั้งหมดที่มีความยาวใกล้เคียงกัน ค่า 0 หมายความว่าวิดีโอคงผู้ชมไว้ได้แย่กว่าวิดีโออื่นๆ ที่มีความยาวใกล้เคียงกัน ขณะที่ค่า 1 หมายความว่าวิดีโอรักษาผู้ชมไว้ได้ดีกว่าวิดีโออื่นๆ ที่มีความยาวใกล้เคียงกัน ค่ามัธยฐาน 0.5 แสดงให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งของวิดีโอที่มีความยาวใกล้เคียงกันรักษาผู้ชมได้ดีกว่า ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งดึงดูดผู้ชมได้น้อยลง

   คุณยังสามารถใช้ตัวกรอง audienceType เพื่อให้รายงานแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูทั่วไป การดูจากโฆษณา TrueView ในสตรีม หรือการดูจากโฆษณา TrueView แบบบนหน้าจอเท่านั้น (การดูทั่วไปเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินการของผู้ใช้ เช่น การค้นหาวิดีโอหรือการคลิกวิดีโอแนะนำ)

  • API รองรับเมตริกใหม่หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายประกอบ คุณเรียกดูเมตริกที่แสดงด้านล่างได้โดยใช้รายงานที่รองรับเมตริก annotationClickThroughRate และ annotationCloseRate ก่อนหน้านี้

   • annotationImpressions: จำนวนการแสดงผลคำอธิบายประกอบทั้งหมด
   • annotationClickableImpressions: จำนวนคำอธิบายประกอบที่ปรากฏและคลิกได้
   • annotationClosableImpressions: จำนวนคำอธิบายประกอบที่ปรากฏและปิดได้
   • annotationClicks: จำนวนคำอธิบายประกอบทั้งหมดที่คลิก
   • annotationCloses: จำนวนคำอธิบายประกอบที่ปิดทั้งหมด

   เมตริกใหม่ทั้งหมดเป็นเมตริกหลักและอยู่ภายใต้นโยบายการเลิกใช้งาน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเมตริกใหม่สามารถใช้ข้อมูลได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2013 (ข้อมูลสำหรับเมตริก annotationClickThroughRate และ annotationCloseRate ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2012)

  • ระบบจะไม่รายงาน GOOGLE_SEARCH เป็นค่าแยกต่างหากสำหรับมิติข้อมูล insightTrafficSourceType อีกต่อไป แต่ตอนนี้การอ้างอิงจากผลการค้นหาของ Google จะมาจากประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชม EXT_URL แทน ด้วยเหตุนี้ คุณจะเรียกดูรายงาน insightTrafficSourceDetail ที่ตั้งค่าตัวกรอง insightTrafficSourceType เป็น GOOGLE_SEARCH ไม่ได้อีกต่อไป

  31 มกราคม 2014

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  16 มกราคม 2014

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เอกสารคำขอตัวอย่างมีการออกแบบใหม่ให้แสดงตัวอย่างในหมวดหมู่ต่างๆ โดยใช้รูปแบบแท็บที่คล้ายกับรูปแบบที่เผยแพร่ล่าสุดสำหรับรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหา ในการออกแบบใหม่ ตัวอย่างจะถูกจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

   • สถิติพื้นฐาน
   • ตามเวลา
   • ภูมิศาสตร์
   • ตำแหน่งที่เล่น
   • แหล่งที่มาของการเข้าชม
   • อุปกรณ์/ระบบปฏิบัติการ
   • ข้อมูลประชากร
   • โซเชียล
   • รายได้/โฆษณา (สำหรับรายงานของเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น)

  • ตอนนี้เอกสารคำขอตัวอย่างมีตัวอย่างใหม่สำหรับการดึงข้อมูลเฉพาะจังหวัดในรายงานช่องหรือรายงานเจ้าของเนื้อหา

   • เมตริกเฉพาะจังหวัดสำหรับรัฐในสหรัฐอเมริกาและวอชิงตัน ดี.ซี.: รายงานนี้แสดงยอดดูและสถิติอื่นๆ แยกตามจังหวัดและสถิติอื่นๆ สำหรับวิดีโอของช่อง ข้อมูลนี้ครอบคลุมรัฐในสหรัฐอเมริกาและวอชิงตัน ดี.ซี. ตัวอย่างนี้ใช้มิติข้อมูล province และยังใช้พารามิเตอร์ filters เพื่อจํากัดการตอบกลับให้รวมเฉพาะผลลัพธ์ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

   • ข้อมูลประชากรของผู้ชมในแคลิฟอร์เนีย (กลุ่มอายุและเพศ): รายงานนี้แสดงสถิติเกี่ยวกับกลุ่มอายุและเพศของผู้ชมในแคลิฟอร์เนียที่ดูวิดีโอของช่องหนึ่งๆ หรือเนื้อหาที่เจ้าของเนื้อหาอ้างสิทธิ์ หากเจ้าของเนื้อหารายงาน ตัวอย่างนี้ใช้พารามิเตอร์ filters เพื่อให้แน่ใจว่าการตอบกลับมีเฉพาะข้อมูลสำหรับจังหวัดที่ต้องการเท่านั้น

  • มีการอัปเดตคำจำกัดความของมิติข้อมูล province เพื่อให้ทราบว่าเมื่อ province รวมอยู่ในค่าพารามิเตอร์ dimensions คำขอจะต้องจำกัดข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาด้วย โดยใส่ country==US ในค่าพารามิเตอร์ filters

  6 มกราคม 2014

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เอกสารที่แสดงรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหาที่รองรับได้รับการออกแบบใหม่แล้ว แทนที่จะมีตารางที่แสดงรายการรายงานที่เป็นไปได้ทั้งหมด เอกสารแต่ละรายการจะจัดกลุ่มรายงานออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ แทน ดังนี้

   • สถิติพื้นฐาน
   • ตามเวลา
   • ภูมิศาสตร์
   • ตำแหน่งที่เล่น
   • แหล่งที่มาของการเข้าชม
   • อุปกรณ์/ระบบปฏิบัติการ
   • ข้อมูลประชากร
   • โซเชียล
   • วิดีโอยอดนิยม

   เอกสารแต่ละฉบับแสดงหมวดหมู่เหล่านี้เป็นรายการแท็บ และคุณสามารถคลิกแท็บใดก็ได้เพื่อดูรายงานที่รองรับในหมวดหมู่นั้น

  • ตอนนี้ API รองรับมิติข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใหม่ 3 รายการ ได้แก่ province, continent และ subContinent

   • มิติข้อมูล province ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูสถิติสำหรับรัฐในสหรัฐฯ และดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียได้ API รองรับการใช้งาน 2 ประการสำหรับมิติข้อมูลนี้ ได้แก่

    • API รองรับรายงาน 2 ประเภทที่แยกรายละเอียดสถิติเป็นรายรัฐ รายงานทั้งสองมีให้สำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา

     • รายงานสถิติหลักจะแสดงสถิติหลายอย่าง รวมถึงจำนวนการดูและจำนวนนาทีที่ดูโดยประมาณ
     • รายงานตามเวลาให้สถิติเดียวกัน แต่จะรวบรวมข้อมูลแบบรายวัน, 7 วัน, 30 วัน หรือรายเดือน

    • คุณสามารถใช้พารามิเตอร์การค้นหา filters เพื่อจำกัดให้รายงานมีสถิติสำหรับสถานะที่ระบุเท่านั้น มีรายงานหลายอย่างที่สนับสนุนการกรองประเภทนี้ ได้แก่ รายงานทางภูมิศาสตร์ รายงานตำแหน่งที่เล่น รายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม รายงานอุปกรณ์ รายงานระบบปฏิบัติการ รายงานข้อมูลประชากร และรายงานวิดีโอยอดนิยม

   • มิติข้อมูล continent ระบุรหัสภูมิภาคทางสถิติของสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุทวีป มิติข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นตัวกรองเท่านั้น

   • มิติข้อมูล subContinent ระบุรหัสภูมิภาคทางสถิติของสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุภูมิภาคย่อยของทวีป มิติข้อมูลนี้ยังใช้เป็นตัวกรองได้ด้วย

    เนื่องจากแต่ละภูมิภาคย่อยเชื่อมโยงกับทวีปเดียว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกรอง continent เมื่อใช้ตัวกรอง subContinent (ซึ่ง API จะแสดงข้อผิดพลาดหากคำขอใช้มิติข้อมูลทั้ง 2 รายการ)

  • เอกสารได้รับการแก้ไขจนมิติข้อมูล insightTrafficSourceDetail ไม่รวมค่า insightTrafficSourceType PROMOTED เป็นค่าตัวกรองที่ถูกต้อง

  30 กันยายน 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ขณะนี้ API ของ YouTube Analytics อยู่ภายใต้นโยบายการเลิกใช้งานที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ อย่างไรก็ตาม มิติข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มหลักและเมตริกที่ไม่ใช่กลุ่มหลักของ API จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการเลิกใช้งาน อัปเดตหน้ามิติข้อมูลและmetricsให้แสดงรายการมิติข้อมูลหลักและเมตริกหลักแล้ว นอกจากนี้ คําจํากัดความในหน้าเหล่านั้นยังได้รับการอัปเดตเพื่อระบุมิติข้อมูลและเมตริกหลักอย่างชัดเจน

  • ตอนนี้ API รองรับ EXTERNAL_APP เป็นค่าสําหรับมิติข้อมูล insightPlaybackLocationType แล้ว เนื่องด้วยการอัปเดตนี้ ณ วันที่ 10 กันยายน 2013 การเล่นจะไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่การเล่น MOBILE อีกต่อไป แต่การเล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ดังกล่าวจะยังคงมีการจัดหมวดหมู่ด้วยค่าดังกล่าว

   การอัปเดตนี้ทำให้การเล่นจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้รับการจัดประเภทเป็นการเล่นแบบ WATCH, EMBEDDED หรือ EXTERNAL_APP โดยขึ้นอยู่กับประเภทของแอปพลิเคชันที่จะเล่น

  • ตอนนี้ API รองรับ PLAYLIST เป็นค่าสําหรับมิติข้อมูล insightTrafficSourceType แล้ว ค่านี้บ่งบอกว่ายอดดูวิดีโอมาจากเพลย์ลิสต์ ก่อนหน้านี้ ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้จะได้รับการจัดประเภทโดยใช้หมวดหมู่ YT_OTHER_PAGE ของมิติข้อมูล

  16 กรกฎาคม 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการจัดเรียงรายงานตามมิติข้อมูลและเมตริกหลายรายการแล้ว เอกสารคำขอตัวอย่างมีตัวอย่างใหม่คือการจัดเรียงคำขอตามมิติข้อมูล/เมตริกหลายรายการที่แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันการทำงานนี้ คำขอนี้จะเรียกข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมและมีค่าพารามิเตอร์ sort เป็น day,-views ผลลัพธ์จะจัดเรียงตามลำดับเวลา แต่ภายในชุดผลลัพธ์สำหรับแต่ละวัน แถวแรกจะมีข้อมูลของแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ทำให้เกิดการดูมากที่สุด แถวที่ 2 จะมีข้อมูลของแหล่งที่มาซึ่งมีจำนวนการดูสูงสุดในลำดับถัดไป เป็นต้น

  • ตอนนี้ API รองรับมิติข้อมูลใหม่ 2 รายการ ได้แก่ deviceType และ operatingSystem ซึ่งสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ชมใช้ดูวิดีโอของคุณ API รองรับรายงานที่ใช้มิติข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้ง 2 รายการ

   • รายงาน deviceType ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูจำนวนการดูและเวลาในการรับชมโดยประมาณสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เดสก์ท็อป มือถือ และอุปกรณ์แท็บเล็ต คุณยังใช้ตัวกรอง operatingSystem เพื่อจำกัดรายงานประเภทอุปกรณ์ให้เก็บเฉพาะสถิติสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง เช่น Android หรือ iOS ได้ด้วย

   • รายงาน operatingSystem ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูจำนวนการดูและเวลาในการรับชมโดยประมาณสำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Android, iOS, Linux และอื่นๆ คุณยังใช้ตัวกรอง deviceType เพื่อจำกัดรายงานระบบปฏิบัติการให้เก็บเฉพาะสถิติของอุปกรณ์บางประเภทได้ด้วย เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

   รายงานประเภทอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการใหม่จะพร้อมใช้งานสำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา

  • เอกสารตัวอย่างคำขอได้รับการอัปเดตให้รวมรายงานอุปกรณ์ 3 ฉบับสำหรับช่องทางและรายงานอุปกรณ์ 3 ฉบับสำหรับเจ้าของเนื้อหา

  • มิติข้อมูล insightPlaybackLocationType อาจแสดงผลค่า YT_OTHER ซึ่งระบุข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้จัดประเภทโดยใช้ค่าอื่นของมิติข้อมูล

  23 พฤษภาคม 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  10 พฤษภาคม 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  6 พฤษภาคม 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการดึงเมตริกเวลาในการรับชม estimatedMinutesWatched, averageViewDuration และ averageViewPercentage ร่วมกับเมตริกอื่นๆ แล้ว เช่น เมตริกการดู เมตริกการมีส่วนร่วม เมตริกรายได้ และเมตริกประสิทธิภาพโฆษณา

   รายการรายงานแชแนลและรายงานของเจ้าของเนื้อหาที่ใช้ได้ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว (ในตอนนี้ รายการสั้นลงเนื่องจากสามารถดึงข้อมูลเมตริกเวลาในการรับชมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานอื่นๆ ในรายการได้)

   เอกสารตัวอย่างคําขอ API ก็ได้รับการอัปเดตด้วย

  • รายงานที่ใช้มิติข้อมูล insightPlaybackLocationDetail และ insightTrafficSourceDetail ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในลักษณะต่อไปนี้

   • ตอนนี้รองรับตัวกรอง country แบบไม่บังคับแล้ว

   • ตอนนี้เจ้าของเนื้อหาสามารถเรียกดูรายงานเหล่านี้ได้โดยใช้ชุดค่าผสม filter ใหม่ต่อไปนี้ โปรดทราบว่าชุดค่าผสมเหล่านี้ทั้งหมดรองรับตัวกรอง country ที่ไม่บังคับด้วย

    • รายละเอียดของตำแหน่งที่เล่น

     • channel,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED
     • show,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED
     • claimedStatus,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED
     • uploaderType,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED
     • uploaderType,claimedStatus,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED

    • รายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชม

     • channel,insightTrafficSourceType
     • show,insightTrafficSourceType
     • claimedStatus,insightTrafficSourceType
     • uploaderType,insightTrafficSourceType
     • uploaderType,claimedStatus,insightTrafficSourceType

  3 พฤษภาคม 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เอกสารตัวอย่างคำขอ API ใหม่มีตัวอย่างที่สาธิตวิธีเรียกรายงานประเภทต่างๆ โดยใช้ YouTube Analytics API แต่ละตัวอย่างจะมีคำอธิบายรายงานสั้นๆ ที่คำขอดึงข้อมูล จากนั้นแสดงมิติข้อมูล เมตริก ตัวกรอง และพารามิเตอร์การจัดเรียงสำหรับคำขอ

  • ตอนนี้มิติข้อมูล insightTrafficSourceType รองรับ SUBSCRIBER เป็นค่าที่ถูกต้องแล้ว ค่านี้จะระบุยอดดูวิดีโอที่มาจากฟีดในหน้าแรกของ YouTube หรือจากฟีเจอร์การติดตามของ YouTube หากคุณกรองตามแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้ ช่อง insightTrafficSourceDetail จะระบุฟีดหน้าแรกหรือหน้าอื่นๆ ที่มีการอ้างอิงข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้

  28 มีนาคม 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับเมตริกใหม่ 2 รายการ ได้แก่ annotationClickThroughRate และ annotationCloseRate ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของผู้ชมที่มีต่อคำอธิบายประกอบที่แสดงระหว่างวิดีโอของคุณ ทั้งรายการรายงานแชแนลและรายงานของเจ้าของเนื้อหาได้รับการอัปเดตเพื่อระบุรายงานที่รองรับเมตริกใหม่

   • annotationClickThroughRate – อัตราส่วนของคำอธิบายประกอบที่ผู้ชมคลิกต่อจำนวนการแสดงผลคำอธิบายประกอบที่คลิกได้ทั้งหมด
   • annotationCloseRate – อัตราส่วนของคำอธิบายประกอบที่ผู้ชมปิดต่อจำนวนการแสดงผลคำอธิบายประกอบทั้งหมด

  21 มีนาคม 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับรายได้และเมตริกประสิทธิภาพโฆษณา ตลอดจนรายงานประสิทธิภาพของโฆษณาใหม่แล้ว เมตริกและรายงานทั้งหมดจะเข้าถึงได้เฉพาะพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube ที่เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube

   • รายงานใหม่ที่รองรับจะรองรับเมตริกประสิทธิภาพของโฆษณาตามการเล่นและเมตริกประสิทธิภาพของโฆษณาตามการแสดงผล ดูเอกสารรายงานเจ้าของเนื้อหาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประสิทธิภาพโฆษณา

   • เมตริกใหม่ที่รองรับมีดังนี้ เราได้อัปเดตรายการรายงานของเจ้าของเนื้อหาเพื่อระบุรายงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงรายงานใหม่ 2 ฉบับที่รองรับเมตริกเหล่านี้แล้ว

    • earnings – รายได้โดยประมาณทั้งหมดจากแหล่งโฆษณาที่ขายโดย Google ทั้งหมด
    • grossRevenue – รายได้รวมโดยประมาณจาก Google หรือพาร์ทเนอร์ของ DoubleClick
    • primaryAdGrossRevenue – รายได้รวมโดยประมาณ สรุปและจัดอยู่ในประเภทโฆษณาหลักสำหรับการเล่นวิดีโอที่อยู่ในรายงาน ซึ่ง Google หรือพาร์ทเนอร์ DoubleClick
    • monetizedPlaybacks – จำนวนการเล่นที่แสดงการแสดงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง
    • playbackBasedCpm – รายได้รวมโดยประมาณต่อการเล่น 1,000 ครั้ง
    • impressions – จำนวนครั้งในการแสดงโฆษณาที่ยืนยันแล้ว
    • impressionBasedCpm – รายได้รวมโดยประมาณต่อการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง

    หมายเหตุ: ดูคำจำกัดความของเมตริกสำหรับรายละเอียดทั้งหมด

   • คำขอใดๆ ที่เรียกเมตริกรายได้หรือประสิทธิภาพโฆษณาต้องส่งโทเค็นการให้สิทธิ์ที่ให้สิทธิ์เข้าถึงโดยใช้ขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly ใหม่

  • เอกสารประกอบของ API ได้รับการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้สามารถอธิบายรายงานประเภทต่างๆ ในหน้าแยกกัน ด้วยเหตุนี้ ตอนนี้จึงมีหน้าแยกต่างหากที่อธิบายรายงานช่องและรายงานของเจ้าของเนื้อหาประเภทต่างๆ

  4 กุมภาพันธ์ 2013

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้คู่มืออ้างอิงของ API มีส่วนตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างโค้ดที่สาธิตวิธีเรียก API โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java, JavaScript, Python และ Ruby ตัวอย่างโค้ด JavaScript คือตัวอย่างเดียวกับที่พูดถึงโดยละเอียดในเอกสารประกอบเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวอย่าง

  14 พฤศจิกายน 2012

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้คู่มืออ้างอิง API ได้รวม APIs Explorer แล้ว ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียก API, ดูคำขอ API และดึงข้อมูลจริงในการตอบกลับได้

  • API รองรับรายงานใหม่จำนวนมากสำหรับทั้งช่องและเจ้าของเนื้อหาตามคำอธิบายด้านล่าง รายงานแต่ละฉบับจะพร้อมใช้งานเป็นรายงานช่องหรือรายงานเจ้าของเนื้อหา หน้ามิติข้อมูลและmetricsก็ได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกันด้วย

   • รายงานตำแหน่งที่เล่นจะระบุจำนวนการดูวิดีโอที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ

   • รายงานรายละเอียดตำแหน่งที่เล่นจะระบุโปรแกรมเล่นแบบฝังที่สร้างจำนวนการดูมากที่สุดสำหรับวิดีโอที่ระบุ ซึ่งให้มุมมองที่ละเอียดกว่ารายงานตำแหน่งการเล่น โดยระบุ URL ที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมเล่นแบบฝังยอดนิยม

   • รายงานแหล่งที่มาของการเข้าชมจะระบุยอดดูวิดีโอที่มาจากURL ที่มาประเภทต่างๆ

   • รายงานรายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชมจะระบุผู้อ้างอิงที่สร้างยอดดูสูงสุดสำหรับวิดีโอที่ระบุ และประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ระบุ ตัวอย่างเช่น รายงานนี้อาจบอกข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเข้าชมวิดีโอนั้นๆ มากที่สุด รายงานนี้ใช้ได้กับแหล่งที่มาของการเข้าชมหลายรายการ

   • รายงานเวลาในการรับชมแสดงระยะเวลาที่ผู้ชมใช้ในการรับชมเนื้อหาของคุณ รายงานนี้สามารถรวบรวมข้อมูลสำหรับกรอบเวลาหนึ่งๆ เช่น วัน, 7 วันก่อนหน้า, 30 วันก่อนหน้า ฯลฯ หรือประเทศ หากรายงานรวบรวมข้อมูลตามวันหรือประเทศ ก็จะระบุความยาวเฉลี่ยของการดูวิดีโอแต่ละครั้ง รวมทั้งเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของวิดีโอแต่ละรายการที่ผู้ใช้ดูได้ด้วย

  2 ตุลาคม 2012

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • YouTube Analytics API พร้อมใช้งานแล้วสำหรับนักพัฒนาแอปทุกราย คุณเปิดใช้งาน API สำหรับโปรเจ็กต์ได้โดยไม่ต้องขอสิทธิ์เข้าถึงก่อนจากแผงบริการใน APIs console

  • ส่วนเริ่มต้นใช้งานใหม่จะสรุปข้อกำหนดเบื้องต้นและขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ YouTube Analytics API

  12 กันยายน 2012

  อัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ส่วนการทำความเข้าใจการใช้งานโควต้าใหม่มีหลักเกณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโควต้า API เซิร์ฟเวอร์ API จะคำนวณค่าใช้จ่ายการค้นหาสำหรับแต่ละคำขอ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกหักออกจากโควต้าการใช้งาน API ของคุณ เนื่องจากรายงานประเภทต่างๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการค้นหาที่แตกต่างกันอย่างมาก คุณจึงควรวางแผนใช้โควต้าอย่างมีประสิทธิภาพ และแอปพลิเคชันควรขอเฉพาะเมตริกและข้อมูลที่ต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

  • ส่วนมิติข้อมูลชั่วคราวได้รับการอัปเดตเพื่ออธิบายว่ามิติข้อมูลเหล่านั้นระบุว่ารายงาน Analytics ควรรวบรวมข้อมูลตามระยะเวลา ตอนนี้ API รองรับมิติข้อมูลชั่วคราวเพิ่มเติมต่อไปนี้แล้ว

   • 7DayTotals – ระบบจะรวมข้อมูลในรายงานเพื่อให้แต่ละแถวมีข้อมูลในช่วงเวลา 7 วัน
   • 30DayTotals – ระบบจะรวมข้อมูลในรายงานเพื่อให้แต่ละแถวมีข้อมูลในช่วงเวลา 30 วัน
   • month – ระบบจะรวบรวมข้อมูลในรายงานตามเดือนปฏิทิน

   ในทำนองเดียวกัน เราได้อัปเดตส่วนรายงานที่ใช้ได้ให้สอดคล้องกับการรองรับรายงานที่ใช้มิติข้อมูลเหล่านี้ของ API แล้ว

  • ส่วนมิติข้อมูลบุคคลที่รายงานได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดทราบว่าคำขอ API เพื่อเรียกดูรายงานของเจ้าของเนื้อหาต้องกรองข้อมูลโดยใช้มิติข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (video, channel หรือ show) หรือชุดค่าผสมของมิติข้อมูล claimedStatus และ uploaderType ที่รองรับ

  • ตอนนี้ API รองรับตัวเลือกการจัดเรียงใหม่ 2 ตัวเลือกสำหรับรายงานวิดีโอยอดนิยม รายงานเหล่านี้เป็นรายงานของช่องหรือรายงานเจ้าของเนื้อหา มีเมตริกต่างๆ (ยอดดู ความคิดเห็น การกดชอบ ฯลฯ) ในแต่ละประเทศและแยกรายละเอียดเมตริกเหล่านั้นตามวิดีโอ ตอนนี้คุณจัดเรียงรายงานเหล่านี้ตามจำนวนผู้ใช้ที่สมัครหรือยกเลิกการติดตามช่องจากหน้าดูวิดีโอได้แล้ว

  • อัปเดตคำจำกัดความของmetrics subscribersGained และ subscribersLost เพื่ออธิบายว่าช่องอาจมีหรือสูญเสียผู้ติดตามในหลายตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงหน้าดูวิดีโอ หน้าช่อง และคำแนะนำที่จะปรากฏในหน้าแรกของ YouTube เมื่อเมตริกเหล่านี้ปรากฏในรายงานเฉพาะวิดีโอ เมตริกดังกล่าวจะรวมเฉพาะสถิติจากหน้าดูวิดีโอที่ระบุเท่านั้น