ประวัติการแก้ไข

หน้านี้แสดงการเปลี่ยนแปลง API และการอัปเดตเอกสารสำหรับทั้ง API การรายงานของ YouTube และ API ของ YouTube Analytics API ทั้งสองช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าถึงข้อมูล YouTube Analytics ได้ด้วยวิธีที่ต่างกัน ติดตามบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ติดตาม

4 ธันวาคม 2023

อัปเดต API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) เพื่อรวมค่ามิติข้อมูล insightTrafficSourceType 2 ค่าเข้าด้วยกัน ก่อนหน้านี้มิติข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างวิดีโอที่เล่นเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์ (PLAYLIST) และยอดดูที่มาจากหน้าที่แสดงวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ (YT_PLAYLIST_PAGE) โดยนับจากนี้ไป ยอดดูทั้ง 2 ประเภทจะเชื่อมโยงกับค่ามิติข้อมูล PLAYLIST

15 ธันวาคม 2022

API ของ YouTube Analytics (ข้อความค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) รองรับมิติข้อมูลใหม่ 2 รายการและรายงานใหม่ 1 รายการ ได้แก่

 • รายงานใหม่แสดงกิจกรรมของผู้ใช้ตามเมือง รายงานนี้มีไว้สำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา รายงานนี้มีมิติข้อมูล city ใหม่ ซึ่งระบุค่าประมาณเมืองที่ YouTube เกิดขึ้นจากผู้ใช้

 • มิติข้อมูล creatorContentType ใหม่ระบุประเภทเนื้อหา YouTube ที่เชื่อมโยงกับเมตริกกิจกรรมของผู้ใช้ในแถวข้อมูล ค่าที่รองรับคือ LIVE_STREAM, SHORTS, STORY และ VIDEO_ON_DEMAND

  ระบบรองรับมิติข้อมูล creatorContentType เป็นมิติข้อมูลที่ไม่บังคับสำหรับรายงานวิดีโอของช่องและเจ้าของเนื้อหาทั้งหมด

 • ตอนนี้คู่มือตัวอย่างคำขอสำหรับ YouTube Analytics API มีตัวอย่างสำหรับมิติข้อมูลใหม่ทั้ง 2 รายการรวมอยู่ด้วย

 • เรานำการอ้างอิงมิติข้อมูล 7DayTotals และ 30DayTotals ออกจากเอกสารประกอบแล้ว เราได้ประกาศการเลิกใช้งานมิติข้อมูลเหล่านี้ไปเมื่อเดือนตุลาคม 2019

26 สิงหาคม 2022

ทั้ง API ของ YouTube Analytics (คำค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) และ API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก) รองรับค่ารายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ ดังนี้

 • ใน API ของ YouTube Analytics API (Targeted Query) หากค่าของมิติข้อมูล insightTrafficSourceType คือ SUBSCRIBER คุณจะกำหนดค่า insightTrafficSourceDetail เป็น podcasts ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเข้าชมได้รับการอ้างอิงจากหน้าปลายทางของ Podcasts
 • ใน API การรายงานของ YouTube (รายงานแบบกลุ่ม) หากค่าของมิติข้อมูล traffic_source_type คือ 3 ค่า traffic_source_detail จะตั้งค่าเป็น podcasts ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเข้าชมได้รับการอ้างอิงจากหน้าปลายทางของ Podcasts

11 กุมภาพันธ์ 2022

ชุดค่าที่ถูกต้องสำหรับมิติข้อมูล gender จะเปลี่ยนแปลงในวันที่ 11 สิงหาคม 2022 หรือหลังจากนั้น นี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากันไม่ได้แบบย้อนหลังในการใช้งาน API ของคุณ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงนี้ 6 เดือนก่อนจะมีผล เพื่อให้เป็นไปตามส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากันไม่ได้แบบย้อนหลังในข้อกำหนดในการให้บริการบริการ API ของ YouTube โปรดอัปเดตการใช้งาน API ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2022 เพื่อให้เปลี่ยนไปใช้ชุดค่าใหม่ได้อย่างราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นมีดังนี้

 • ปัจจุบันมิติข้อมูล gender รองรับ 2 ค่า ได้แก่ female และ male ใน API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2022 เป็นต้นไป มิติข้อมูลดังกล่าวจะรองรับค่า 3 ค่า ได้แก่ female, male และ user_specified
 • ใน API การรายงานของ YouTube (รายงานแบบกลุ่ม) ปัจจุบันมิติข้อมูล gender รองรับ 3 ค่า ได้แก่ FEMALE, MALE และ GENDER_OTHER ในวันที่ 11 สิงหาคม 2022 หรือหลังจากนั้น ชุดค่าที่รองรับจะเปลี่ยนเป็น FEMALE, MALE และ USER_SPECIFIED

9 กุมภาพันธ์ 2022

มีการอัปเดตเมตริก 2 รายการให้ไม่รวมการเข้าชมผ่านคลิปวนซ้ำตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2021 การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อทั้ง API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) และ API การรายงานของ YouTube (รายงานแบบกลุ่ม)

2 กุมภาพันธ์ 2022

API การรายงานของ YouTube (รายงานแบบเป็นกลุ่ม) นี้รองรับค่ามิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ที่ระบุว่ายอดดูมาจากการส่งผู้ชมแบบสด ดังนี้

 • ใน API การรายงานของ YouTube (รายงานแบบกลุ่ม) มิติข้อมูล traffic_source_type รองรับค่า 28

สำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชมประเภทนี้ มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุรหัสช่องที่มีการอ้างอิงผู้ชม

23 กันยายน 2020

ทั้ง API ของ YouTube Analytics (คำค้นหาที่กำหนดเป็นเป้าหมาย) และ API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก) รองรับค่ามิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ที่ระบุว่ามีการอ้างอิงถึงผู้ชมด้วยการปัดในแนวตั้งในประสบการณ์การรับชม YouTube Shorts

 • ใน API ของ YouTube Analytics API (Targeted Query) มิติข้อมูล insightTrafficSourceType จะรองรับค่า SHORTS
 • ใน API การรายงานของ YouTube (รายงานแบบกลุ่ม) มิติข้อมูล traffic_source_type รองรับค่า 24

มิติข้อมูลรายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชม insightTrafficSourceDetail ใน API ของ YouTube Analytics หรือ traffic_source_detail ใน API การรายงานของ YouTube ไม่ได้ป้อนข้อมูลสำหรับประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่นี้

20 กรกฎาคม 2020

การอัปเดตนี้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง 2 อย่างที่ส่งผลกระทบต่อ API ของ YouTube Analytics (คำค้นหาที่กำหนดเป็นเป้าหมาย) ดังนี้

 • ขนาดสูงสุดของกลุ่มการรายงานของ YouTube Analytics เพิ่มขึ้นจาก 200 เป็น 500 รายการ
 • พารามิเตอร์ filters ของเมธอด reports.query จะระบุรายการตัวกรองที่ควรใช้เมื่อดึงข้อมูล YouTube Analytics พารามิเตอร์ดังกล่าวรองรับความสามารถในการระบุค่าหลายค่าสำหรับตัวกรอง video, playlist และ channel อีกทั้งจำนวนรหัสสูงสุดที่ระบุสำหรับตัวกรองเหล่านั้นได้ก็เพิ่มขึ้นจาก 200 เป็น 500 รหัส

13 กุมภาพันธ์ 2020

การอัปเดตนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย) และ API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube

ใน API ทั้งสอง ชุดค่ารายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เป็นไปได้สำหรับการแจ้งเตือนจะเปลี่ยนแปลง ในการค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย ระบบจะรายงานการแจ้งเตือนเป็น insightTrafficSourceType=NOTIFICATION ในรายงานจำนวนมาก ระบบจะรายงานการแจ้งเตือนเป็น traffic_source_type=17

ค่าใหม่จะแยกการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่อัปโหลดและสตรีมแบบสดซึ่งก่อนหน้านี้รายงานเป็น uploaded ออกเป็น 2 หมวดหมู่ ดังนี้

 • uploaded_push - ยอดดูที่มาจากข้อความ Push ที่ส่งไปยังผู้ติดตามเมื่ออัปโหลดวิดีโอ
 • uploaded_other - ยอดดูที่มาจากการแจ้งเตือนที่ไม่ใช่ข้อความ Push เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือกล่องจดหมาย ที่ส่งไปยังผู้ติดตามเมื่ออัปโหลดวิดีโอ

ค่าเหล่านี้จะแสดงผลสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 13-01-2020 (13 มกราคม 2020)

ทั้งนี้ เราขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าค่าเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงการแจ้งเตือน แต่แสดงแหล่งที่มาของการเข้าชมที่กระตุ้นให้เกิดยอดดูบางส่วนใน YouTube เช่น หากแถวรายงานระบุว่า views=3, traffic_source_type=17 (NOTIFICATION) และ traffic_source_detail=uploaded_push แสดงว่าแถวระบุว่ายอดดู 3 ครั้งเกิดจากผู้ชมคลิกข้อความ Push ที่ส่งเมื่ออัปโหลดวิดีโอ

15 ตุลาคม 2019

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

 • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

  YouTube จะเลิกรองรับมิติข้อมูล 7DayTotals และ 30DayTotals คุณจะยังคงดึงข้อมูลโดยใช้มิติข้อมูลเหล่านั้นได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2020 ตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป การพยายามเรียกดูรายงานโดยใช้มิติข้อมูล 7DayTotals หรือ 30DayTotals จะแสดงข้อผิดพลาด

  โปรดทราบว่าผู้ใช้สามารถทำซ้ำข้อมูลบางส่วนสำหรับมิติข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการค้นหาโดยใช้มิติข้อมูล day และรวบรวมข้อมูลหรือดึงข้อมูลในช่วง 7 หรือ 30 วัน เช่น

  • จำนวนการดูสำหรับช่วงเวลา 7 วันคำนวณได้ด้วยการรวมจำนวนการดูจากแต่ละวันของช่วงเวลานั้น
  • เปอร์เซ็นต์ผู้ชมสำหรับช่วง 7 วันสามารถคำนวณได้โดยการคูณจำนวนการดูที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคูณเปอร์เซ็นต์ผู้ชมในวันนั้นๆ เพื่อหาจำนวนผู้ชมที่เข้าสู่ระบบเมื่อดูวิดีโอในวันนั้น จากนั้นจึงสามารถเพิ่มจำนวนผู้ชมที่เข้าสู่ระบบตลอดระยะเวลาหนึ่งและหารด้วยจำนวนการดูทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ผู้ดูตลอดระยะเวลาดังกล่าว
  • ระบบคำนวณจำนวนผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันในระยะเวลา 7 วันไม่ได้เนื่องจากระบบคำนวณผู้ชมรายเดียวกันเป็นผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันคนละวันกัน อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถใช้มิติข้อมูล month แทนมิติข้อมูล 30DayTotals เพื่อประเมินข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันในช่วงระยะเวลา 30 วันได้ โปรดทราบว่ามิติข้อมูล month หมายถึงเดือนในปฏิทิน ส่วนมิติข้อมูล 30DayTotals จะคำนวณระยะเวลา 30 วันโดยอิงตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ระบุ

27 มิถุนายน 2019

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

 • เนื่องจากตอนนี้เราได้เลิกใช้งาน API เวอร์ชัน 1 โดยสมบูรณ์แล้ว จึงมีการอัปเดตเอกสารประกอบเพื่อนำการอ้างอิงเวอร์ชันดังกล่าวออก ซึ่งรวมถึงประกาศการเลิกใช้งานและคำแนะนำในการย้ายข้อมูลที่อธิบายวิธีอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2

1 พฤศจิกายน 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

 • และเลิกใช้งาน API เวอร์ชัน 1 แล้ว หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดอัปเดตไคลเอ็นต์ API ให้ใช้ API เวอร์ชัน 2 โดยเร็วที่สุดเพื่อลดการหยุดชะงักของบริการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำแนะนำในการย้ายข้อมูล

  โปรดทราบว่าเราได้ประกาศกำหนดเวลาสำหรับการเลิกใช้งานนี้ไปก่อนหน้านี้ในวันที่ 26 เมษายน 2018

17 กันยายน 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

 • ส่วนการลบข้อมูลระบุตัวบุคคลใหม่ในเอกสารภาพรวมโมเดลข้อมูลจะอธิบายว่าข้อมูลบางอย่างใน YouTube Analytics จะถูกจำกัดเมื่อเมตริกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี ในทางปฏิบัติหมายความว่ารายงานอาจไม่มีข้อมูลทั้งหมด (หรือข้อมูลใดเลย) ในกรณีต่อไปนี้

  1. วิดีโอหรือช่องมีปริมาณการเข้าชมจำกัดในระยะเวลาที่ระบุ

   หรือ

  2. คุณได้เลือกตัวกรองหรือมิติข้อมูล เช่น แหล่งที่มาของการเข้าชมหรือประเทศ ซึ่งค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  ส่วนใหม่นี้ยังพูดถึงประเภทของข้อมูลที่อาจถูกจำกัดในรายงานของ YouTube Analytics ด้วย

 • เอกสารรายงานช่องและรายงานของเจ้าของเนื้อหาได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงข้อเท็จจริงที่ว่าเมตริก redViews และ estimatedRedMinutesWatched ไม่รองรับในรายงานตำแหน่งที่เล่น แหล่งที่มาของการเข้าชม และรายงานประเภทอุปกรณ์/ระบบปฏิบัติการอีกต่อไป

18 มิถุนายน 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API ของ YouTube Analytics (การค้นหาเป้าหมาย)

 • มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านขอบเขตสำหรับเมธอดต่อไปนี้
  • คำขอที่ส่งไปยังเมธอด reports.query ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly
  • คำขอที่ส่งไปยังเมธอด groupItems.list ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
   • https://www.googleapis.com/auth/youtubeขอบเขต
    หรือ
   • ขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly
    และ
    ขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly

   ตัวเลือกแรกใช้ขอบเขตเดียว ซึ่งก็คือขอบเขตแบบอ่าน-เขียน ในขณะที่ตัวเลือกที่ 2 ใช้ขอบเขตแบบอ่านอย่างเดียว 2 ขอบเขต

23 พฤษภาคม 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API ของ YouTube Analytics (การค้นหาเป้าหมาย)

 • ภาพรวม API มีส่วนใหม่คือเมตริกรวมและรายการที่ถูกลบ ซึ่งจะอธิบายวิธีที่การตอบกลับของ API จัดการกับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ถูกลบ เช่น วิดีโอ เพลย์ลิสต์ หรือช่อง
 • เราได้อัปเดตส่วนแนวทางปฏิบัติแนะนำของภาพรวม API เพื่อช่วยเตือนว่าคุณสามารถใช้ API ข้อมูลของ YouTube เพื่อเรียกข้อมูลเมตาเพิ่มเติมสำหรับแหล่งข้อมูลที่ระบุในการตอบกลับเกี่ยวกับ API ของ YouTube Analytics ได้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายสำหรับนักพัฒนาบริการ YouTube API (ส่วน III.E.4.b ถึง III.E.4.d) ไคลเอ็นต์ API จะต้องลบหรือรีเฟรชข้อมูลเมตาของทรัพยากรที่จัดเก็บไว้จาก API นั้นหลังผ่านไป 30 วัน

22 พฤษภาคม 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ API การรายงาน (รายงานจำนวนมาก) ของ YouTube ดังต่อไปนี้

 • ในตอนนี้ การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีกำหนดมีผลในเดือนกรกฎาคม 2018 และนโยบายใหม่จะมีผลกับรายงานและงานการรายงานทั้งหมดทั่วโลก
  • หลังจากการเปลี่ยนแปลง รายงาน API ส่วนใหญ่รวมถึงรายงานโฆษณาทดแทนจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 60 วันนับจากวันที่สร้าง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูรายงานที่มีข้อมูลย้อนหลังได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่สร้าง

   ก่อนการประกาศนี้ รายงาน API ทั้งหมดจะใช้ได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง เราขอกล่าวย้ำเพื่อความชัดเจน เมื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ คุณจะเข้าถึงรายงานข้อมูลย้อนหลังที่มีอายุเกิน 30 วันผ่าน API ไม่ได้อีกต่อไป คุณจะไม่สามารถเข้าถึงรายงานอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอายุมากกว่า 60 วันได้ ด้วยเหตุนี้ เอกสารประกอบจึงระบุว่ารายงานที่สร้างขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะใช้งานได้สูงสุด 180 วัน

  • หลังจากการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณกำหนดเวลางานการรายงาน YouTube จะสร้างรายงานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปโดยครอบคลุมระยะเวลา 30 วันก่อนเวลาที่งานนั้นกำหนดไว้ ก่อนการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณกำหนดเวลางานการรายงาน YouTube จะสร้างรายงานที่ครอบคลุมช่วงเวลา 180 วันก่อนที่จะถึงวันงานนั้น

 • เราได้อัปเดตส่วนแนวทางปฏิบัติแนะนำเพื่อช่วยเตือนว่าคุณสามารถใช้ YouTube Data API เพื่อเรียกข้อมูลเมตาเพิ่มเติมสำหรับแหล่งข้อมูลที่ระบุในรายงานได้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายสำหรับนักพัฒนาบริการ YouTube API (ส่วน III.E.4.b ถึง III.E.4.d) ไคลเอ็นต์ API จะต้องลบหรือรีเฟรชข้อมูลเมตาของทรัพยากรที่จัดเก็บไว้จาก API นั้นหลังผ่านไป 30 วัน

 • เราได้อัปเดตส่วนลักษณะของรายงานเพื่อให้ทราบว่าแม้ข้อมูลรายงานจะไม่ได้รับการกรอง แต่รายงานที่มีข้อมูลสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป จะไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลของ YouTube ที่มีการลบข้อมูลไปอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่สร้างรายงาน

 • ส่วนข้อมูลย้อนหลังของภาพรวม API ได้รับการอัปเดตเพื่อให้ทราบว่าเมื่อคุณตั้งเวลางานการรายงานใหม่ โดยทั่วไปจะมีการโพสต์รายงานข้อมูลย้อนหลังภายใน 2-3 วัน ก่อนหน้านี้เอกสารระบุว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 30 วันกว่าที่รายงานดังกล่าวจะแสดงได้

 • เราได้อัปเดตส่วนข้อมูลทดแทนในภาพรวม API เพื่อระบุข้อมูลทดแทนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นชุดข้อมูลที่จะแทนที่ชุดข้อมูลที่ส่งก่อนหน้านี้

26 เมษายน 2018

API ของ YouTube Analytics (Targeted Query) API (v2) เวอร์ชัน 2 พร้อมให้บริการแบบสาธารณะแล้ว รายการต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ API เวอร์ชันใหม่

 • API v2 นั้นแทบจะเหมือนกับ v1 API เลย อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องอัปเดตโค้ดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่แสดงด้านล่าง รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ได้อธิบายไว้ในคำแนะนำในการย้ายข้อมูลใหม่

  • เวอร์ชันของ API เปลี่ยนจาก v1 เป็น v2 แล้ว
  • URL ฐานสำหรับคำขอ API เปลี่ยนจาก https://www.googleapis.com/youtube/analytics/v1 เป็น https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2
  • พารามิเตอร์หลายรายการสำหรับเมธอด reports.query มีการอัปเดตชื่อ กล่าวอย่างเจาะจงคือ ชื่อพารามิเตอร์ที่มีขีดกลาง เช่น end-date ใน API v1 จะใช้ตัวพิมพ์ Caml (endDate) แทนขีดกลางใน API v2 การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ชื่อพารามิเตอร์สอดคล้องกันทั่วทั้ง API เนื่องจากวิธีการของ API สร้างและจัดการกลุ่มที่ใช้ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ที่ใช้ตัวอักษรอูฐอยู่แล้วสำหรับชื่อพารามิเตอร์
  • API v2 ไม่รองรับคำขอแบบกลุ่มที่ส่งไปยังปลายทางกลุ่ม HTTP ส่วนกลางของ Google (www.googleapis.com/batch) หากส่งคำขอแบบกลุ่มใน API v2 คุณจะต้องใช้ปลายทาง https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2 แทน

  นอกจากนี้ v1 API v2 ยังไม่รองรับฟีเจอร์ v1 บางอย่าง:

  • เมธอด reports.query ไม่รองรับพารามิเตอร์คำขอ alt, quotaUser และ userIp อีกต่อไป
  • API v2 ไม่มีปลายทางแบบกลุ่มที่รองรับกลุ่มที่ประกอบด้วยคำขอไปยัง API ที่แตกต่างกัน (แต่แบบกลุ่มอาจประกอบด้วยคำขอที่ส่งไปยังเมธอดต่างๆ ของ API เดียวกัน) การเลิกใช้งานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ API ของ YouTube Analytics โดยเฉพาะเนื่องจาก Google กำลังเลิกใช้งานปลายทางแบบกลุ่มทั่วโลกใน API ทั้งหมด
  • API v2 ไม่รองรับโปรโตคอล JSON-RPC ที่รองรับใน API v1 ขอย้ำอีกครั้งว่าการเลิกใช้งานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ API ของ YouTube Analytics โดยเฉพาะ

 • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

  ขณะนี้มีการเลิกใช้งาน API เวอร์ชัน 1 (v1) แล้วและรองรับจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2018 คำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API เวอร์ชัน 1 จะหยุดทำงานหลังจากวันที่ดังกล่าว ดังนั้น โปรดอัปเกรดไปใช้ API เวอร์ชัน 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2018 เพื่อไม่ให้การเข้าถึงข้อมูล YouTube Analytics ผ่าน API หยุดชะงัก

21 กุมภาพันธ์ 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API ของ YouTube Analytics (การค้นหาเป้าหมาย)

 • รายงานข้อมูลประชากรของผู้ชมซึ่งรวบรวมสถิติการดูตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ชมไม่รองรับมิติข้อมูล youtubeProduct ที่ระบุบริการของ YouTube ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้อีกต่อไป

18 มกราคม 2018

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก)

  • ขณะนี้มิติข้อมูล operating_system ซึ่งระบุระบบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่เกิดการดู รองรับค่าต่อไปนี้
   • 25: KaiOS
 • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

  • มิติข้อมูลoperatingSystemรองรับค่ามิติข้อมูล KAIOS

20 ธันวาคม 2017

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลง 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับ API การรายงานของ YouTube ดังนี้

 • ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ API รองรับการบีบอัด gzip สำหรับคำขอที่ดาวน์โหลดรายงานแล้ว โปรดทราบว่าระบบไม่รองรับการบีบอัด gzip สำหรับคำขอ API ประเภทอื่น การเปิดใช้การบีบอัด gzip จะลดแบนด์วิดท์ที่ต้องใช้ในการตอบสนองของ API แต่ละรายการ และแม้ว่าแอปพลิเคชันจะต้องใช้เวลา CPU เพิ่มเติมในการคลายการบีบอัดการตอบกลับจาก API แต่ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรเครือข่ายน้อยลงมักจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า

  หากต้องการได้รับการตอบกลับที่เข้ารหัสด้วย gzip ให้ตั้งค่าส่วนหัวของคำขอ HTTP Accept-Encoding เป็น gzip ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

  Accept-Encoding: gzip

  ฟังก์ชันการทำงานนี้มีอธิบายในภาพรวม API และในคำจำกัดความของพร็อพเพอร์ตี้ downloadUrl ของทรัพยากร report

 • เอกสารประกอบของมิติข้อมูล age group และ gender ได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงค่าจริงที่ API แสดงสำหรับมิติข้อมูลเหล่านั้น โปรดทราบว่านี่เป็นการแก้ไขเอกสารประกอบ และไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือลักษณะการทำงานของ API กล่าวอย่างเจาะจงคือ ค่าต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลง

  • ค่าสำหรับมิติข้อมูล age_group ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ มีขีดล่างระหว่างคำว่า AGE และตัวเลขในกลุ่มอายุ และใช้ขีดล่างแทนขีดกลาง ด้วยเหตุนี้ ค่า เช่น age13-17 และ age18-24 จึงได้รับการแก้ไขเป็น AGE_13_17 และ AGE_18_24 ตามลำดับ
  • ค่าของมิติข้อมูล gender จะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ดังนั้น ค่า female, male และ gender_other จึงได้รับการแก้ไขเป็น FEMALE, MALE และ GENDER_OTHER

10 สิงหาคม 2017

เอกสารฉบับนี้ได้ประกาศการเลิกใช้งานเมตริก earnings API ของ YouTube Analytics API เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2016 (ในขณะเดียวกัน API ได้เพิ่มการรองรับเมตริกใหม่ที่ชื่อว่า estimatedRevenue ซึ่งให้ข้อมูลเดียวกัน)

เนื่องจากเมตริก earnings เป็นเมตริกหลัก เมตริกนี้จึงรองรับเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศ เนื่องจากช่วงเวลาตลอดทั้งปีได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ระบบจะไม่รองรับเมตริก earnings อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ คำขอ API ที่ระบุเมตริก earnings จึงแสดงโค้ดตอบกลับ HTTP 400 แล้วในตอนนี้ หากคุณยังไม่ได้อัปเดตแอปเพื่อใช้เมตริก estimatedRevenue แทนเมตริก earnings โปรดดำเนินการโดยเร็วที่สุด

เราได้อัปเดตเอกสารประกอบเกี่ยวกับ API เพื่อนำการอ้างอิงที่เหลือไปยังเมตริก earnings ออก

6 กรกฎาคม 2017

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

  • เอกสารประกอบของ API ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงข้อเท็จจริงที่ว่าการตอบกลับ API มีข้อมูลจนถึงวันสุดท้ายในช่วงวันที่ที่ขอซึ่งมีเมตริกทั้งหมดที่ค้นหา

   ตัวอย่างเช่น หากคำขอระบุวันที่สิ้นสุดเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2017 และค่าสำหรับเมตริกที่ขอทั้งหมดจะใช้ได้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2017 วันที่ดังกล่าวจะเป็นวันสุดท้ายที่มีข้อมูลรวมอยู่ในการตอบกลับ (ถึงแม้ว่าข้อมูลสำหรับเมตริกที่ขอบางรายการจะพร้อมใช้งานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2017 ก็ตาม)

  • ตอนนี้มิติข้อมูล adType รองรับค่า reservedBumperInstream ซึ่งหมายถึงโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวสูงสุด 6 วินาทีซึ่งเล่นก่อนที่จะดูวิดีโอ รูปแบบโฆษณาเหมือนกับโฆษณา auctionBumperInstream แต่ประเภทนี้หมายถึงโฆษณาที่ขายแบบจอง ไม่ใช่การประมูล

 • API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก)

  • ตอนนี้มิติข้อมูล ad_type รองรับค่า 20 ซึ่งหมายถึงโฆษณาบัมเปอร์ที่ขายแบบจองแล้ว โฆษณาบัมเปอร์คือโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวได้สูงสุด 6 วินาทีซึ่งจะเล่นก่อนที่จะดูวิดีโอ โปรดทราบว่าค่า 19 สำหรับมิติข้อมูลนี้ยังหมายถึงโฆษณาบัมเปอร์ที่ขายในการประมูลไม่ใช่แบบจองด้วย

  • มีการลบงานการรายงานของ YouTube Reporting API ต่อไปนี้

   • channel_basic_a1
   • channel_province_a1
   • channel_playback_location_a1
   • channel_traffic_source_a1
   • channel_device_os_a1
   • channel_subtitles_a1
   • channel_combined_a1
   • content_owner_basic_a2
   • content_owner_province_a1
   • content_owner_playback_location_a1
   • content_owner_traffic_source_a1
   • content_owner_device_os_a1
   • content_owner_subtitles_a1
   • content_owner_combined_a1
   • content_owner_asset_basic_a1
   • content_owner_asset_province_a1
   • content_owner_asset_playback_location_a1
   • content_owner_asset_traffic_source_a1
   • content_owner_asset_device_os_a1
   • content_owner_asset_combined_a1

   เราได้ประกาศว่ารายงานประเภทนี้เลิกใช้งานแล้วในวันที่ 15 กันยายน 2016 และระบบจะไม่สร้างรายงานสำหรับประเภทรายงานดังกล่าวอีกต่อไปหลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2016 รายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง รายงานบางอย่างจึงเข้าถึงได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2017 แต่เนื่องจากรายงานใช้ไม่ได้แล้ว งานที่เชื่อมโยงกับรายงานจึงไม่จำเป็นเช่นกัน

24 พฤษภาคม 2017

งานการรายงานทั้งหมดสำหรับรายงาน YouTube Reporting API ต่อไปนี้ถูกลบแล้ว

 • content_owner_ad_performance_a1
 • content_owner_asset_estimated_earnings_a1
 • content_owner_estimated_earnings_a1

เราได้ประกาศว่ารายงานประเภทนี้เลิกใช้งานแล้วในวันที่ 22 มิถุนายน 2016 และระบบจะไม่สร้างรายงานสำหรับประเภทรายงานดังกล่าวอีกต่อไปหลังจากวันที่ 22 กันยายน 2016 รายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง รายงานบางอย่างจึงเข้าถึงได้ย้อนหลังถึงวันที่ 22 มีนาคม 2017 แต่เนื่องจากรายงานใช้ไม่ได้แล้ว งานที่เชื่อมโยงกับรายงานจึงไม่จำเป็นเช่นกัน

22 พฤษภาคม 2017

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก)

  • ตอนนี้มิติข้อมูล sharing_service ซึ่งระบุบริการที่ใช้ในการแชร์วิดีโอรองรับค่าต่อไปนี้แล้ว

   • 85: YouTube Music
   • 86: YouTube Gaming
   • 87: YouTube Kids
   • 88: YouTube TV

   นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตชื่อที่ใช้ระบุค่า 52 ในเอกสารประกอบเป็น Kakao (Kakao Talk) เพื่อให้แตกต่างจากค่า 73 (Kakao Story) อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการทำงานของ API หรือการจัดประเภทวิดีโอที่แชร์กับบริการเหล่านี้

 • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

  • ตอนนี้มิติข้อมูล sharingService รองรับค่าต่อไปนี้แล้ว

   • YOUTUBE_GAMING
   • YOUTUBE_KIDS
   • YOUTUBE_MUSIC
   • YOUTUBE_TV

28 มีนาคม 2017

ตอนนี้เจ้าของช่องที่เข้าถึงข้อมูลรายได้ผ่าน YouTube Analytics ใน Creator Studio ได้จะเข้าถึงข้อมูลรายได้ดังกล่าวผ่าน API ของ YouTube Analytics ดังต่อไปนี้ได้ด้วย

17 มีนาคม 2017

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API ของ YouTube Analytics รองรับเมตริก redViews และ estimatedRedMinutesWatched ซึ่งทั้งคู่เกี่ยวข้องกับผู้ชม YouTube Red จริงๆ แล้ว API รองรับเมตริกเหล่านี้มาระยะหนึ่งแล้ว และ YouTube Reporting API รองรับเมตริกทั้ง 2 อย่างที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2016 อยู่แล้ว

  • เมตริก redViews จะระบุจำนวนครั้งที่สมาชิก YouTube Red ดูวิดีโอ
  • เมตริก estimatedRedMinutesWatched จะระบุจำนวนนาทีที่สมาชิก YouTube Red ดูวิดีโอ

  มีการอัปเดตรายงานแชแนลและรายงานของเจ้าของเนื้อหาเพื่อแสดงรายงานที่สนับสนุนเมตริกใหม่ 2 รายการ โดยใช้ได้กับรายงานที่รองรับเมตริก views และ estimatedMinutesWatched อยู่แล้ว

3 มีนาคม 2017

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก)

  • คำจำกัดความของมิติข้อมูล date ได้รับการแก้ไขแล้ว โปรดทราบว่าค่ามิติข้อมูลอ้างอิงถึงช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ 00:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ตามเวลาแปซิฟิกในวันที่ เดือน และปีที่ระบุ เวลาแปซิฟิกจะเป็น UTC-7 หรือ UTC-8 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี

   แม้ว่าวันที่โดยทั่วไปจะแสดงช่วงเวลา 24 ชั่วโมง แต่วันที่ที่มีการปรับนาฬิกาไปข้างหน้าจะแสดงระยะเวลา 23 ชั่วโมง และวันที่ที่มีการปรับนาฬิกาย้อนหลังจะแสดงช่วงเวลา 25 ชั่วโมง (ก่อนหน้านี้ เอกสารระบุว่าแต่ละวันที่มีระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ไม่ซ้ำกันและเวลาแปซิฟิกเป็น UTC-8 เสมอ)

   โปรดทราบว่าการแก้ไขนี้ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานจริงของ API

  • ขณะนี้มิติข้อมูล operating_system ซึ่งระบุระบบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่เกิดการดู รองรับค่าต่อไปนี้
   • 22: ทิเซน
   • 23: Firefox
   • 24: RealMedia
  • งานการรายงานทั้งหมดสําหรับรายงานประเภท content_owner_basic_a1 ถูกลบแล้ว เราได้เลิกใช้งานรายงานประเภทดังกล่าวโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2016 แต่รายงานที่สร้างก่อนหน้านี้ของ content_owner_basic_a1 จะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง รายงานบางอย่างจึงเข้าถึงได้ล่าช้าในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 แต่เนื่องจากรายงานใช้ไม่ได้แล้ว งานที่เชื่อมโยงกับรายงานจึงไม่จำเป็นเช่นกัน

 • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

  • เราได้แก้ไขคำอธิบายมิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ time periods แล้ว โปรดทราบว่าค่ามิติข้อมูลหมายถึงช่วงเวลาโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ตามเวลาแปซิฟิกในวันที่ เดือน และปีที่ระบุ เวลาแปซิฟิกจะเป็น UTC-7 หรือ UTC-8 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี

   แม้ว่าวันที่โดยทั่วไปจะแสดงช่วงเวลา 24 ชั่วโมง แต่วันที่ที่มีการปรับนาฬิกาไปข้างหน้าจะแสดงระยะเวลา 23 ชั่วโมง และวันที่ที่มีการปรับนาฬิกาย้อนหลังจะแสดงช่วงเวลา 25 ชั่วโมง (ก่อนหน้านี้ เอกสารประกอบระบุว่าเวลาแปซิฟิกคือ UTC-8 และไม่ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่วันหนึ่งๆ อาจไม่ได้แสดงถึงระยะเวลา 24 ชั่วโมง)

   โปรดทราบว่าการแก้ไขนี้ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานจริงของ API

  • เอกสารรายงานแชแนลได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดทราบว่าขณะนี้รายงานแชแนลยังไม่มีเมตริกรายได้หรือประสิทธิภาพโฆษณา ด้วยเหตุนี้ ขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly จึงไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลด้านการเงินในรายงานแชแนลในขณะนี้

  • มิติข้อมูล operatingSystem รองรับค่ามิติข้อมูลใหม่ 3 ค่า ดังนี้
   • FIREFOX
   • REALMEDIA
   • TIZEN

8 กุมภาพันธ์ 2017

ขณะนี้ API ของ YouTube Analytics รองรับพารามิเตอร์ include-historical-channel-data ที่ไม่บังคับแล้ว โปรดทราบว่าพารามิเตอร์นี้จะเกี่ยวข้องเมื่อเรียกข้อมูลรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น

พารามิเตอร์นี้จะช่วยให้เจ้าของเนื้อหาระบุได้ว่าการตอบกลับของ API ควรรวมเวลาในการรับชมของช่องและข้อมูลการดูจากระยะเวลาก่อนที่ช่องจะลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา ค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นคือ false ซึ่งหมายความว่าโดยค่าเริ่มต้นแล้ว การตอบกลับของ API จะรวมเฉพาะเวลาในการรับชมและข้อมูลการดูจากช่วงเวลาที่ช่องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น

กฎเหล่านี้ยังใช้ในกรณีที่คำขอ API เรียกข้อมูลของหลายแชแนลด้วย

 • หากค่าพารามิเตอร์คือ false ข้อมูลเวลาในการรับชมและยอดดูที่ส่งกลับมาในช่องใดก็ตามจะอิงตามวันที่ลิงก์ช่องกับเจ้าของเนื้อหา

  โปรดอย่าลืมว่าช่องต่างๆ อาจลิงก์กับเจ้าของเนื้อหาในวันที่ต่างกัน หากคำขอ API กำลังดึงข้อมูลของหลายช่องและค่าพารามิเตอร์คือ false การตอบกลับของ API จะมีข้อมูลเวลาในการรับชมและข้อมูลการดูตามวันที่ลิงก์ช่องที่เกี่ยวข้องแต่ละช่อง
 • หากค่าพารามิเตอร์คือ true การตอบกลับจะแสดงผลข้อมูลเวลาในการรับชมและการดูของช่องทั้งหมดตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ระบุไว้ในคำขอ API

15 ธันวาคม 2016

ระบบไม่รองรับรายงาน API การรายงานของ YouTube ต่อไปนี้อีกต่อไปและเราได้นำรายงาน API ดังกล่าวออกจากเอกสารประกอบแล้ว แต่ละรายงานจะมีเวอร์ชันใหม่ให้ใช้งาน (ประกาศการเลิกใช้งานรายงานเหล่านี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2016)

นอกจากนี้รายการประเภทรายงานปัจจุบันในเอกสารอ้างอิง API ก็ได้รับการอัปเดตด้วย

11 พฤศจิกายน 2016

การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  API การรายงานของ YouTube รองรับรายงาน End Screen ใหม่ 3 แบบ รวมถึงมิติข้อมูลและเมตริกใหม่สำหรับรายงานเหล่านั้น รายงานจะแสดงสถิติการแสดงผลและการคลิกผ่านสำหรับ End Screen ที่แสดงหลังจากวิดีโอหยุดเล่น

  • รายงาน End Screen

  • ขนาด End Screen

   • end_screen_element_type: ประเภทขององค์ประกอบ End Screen ที่เชื่อมโยงกับสถิติ
   • end_screen_element_id: รหัสที่ YouTube ใช้เพื่อระบุองค์ประกอบ End Screen แบบไม่ซ้ำ

  • เมตริก End Screen

   หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับเมตริก End Screen พร้อมใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2016

   • end_screen_element_impressions: จำนวนการแสดงผลขององค์ประกอบ End Screen ทั้งหมด ระบบจะบันทึกการแสดงผล 1 ครั้งสำหรับองค์ประกอบ End Screen แต่ละรายการที่แสดง
   • end_screen_element_clicks: จำนวนครั้งที่มีการคลิกองค์ประกอบ End Screen
   • end_screen_element_click_rate: อัตราการคลิกผ่านขององค์ประกอบ End Screen

  • ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่ม End Screen ลงในวิดีโอ

  • ระบบไม่รองรับรายงานต่อไปนี้อีกต่อไปและเราได้นำออกจากเอกสารประกอบแล้ว แต่ละรายงานจะมีเวอร์ชันใหม่ให้ใช้งาน (ประกาศการเลิกใช้งานรายงานเหล่านี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2016)

  8 พฤศจิกายน 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API ของ YouTube Analytics

  • เราเลิกใช้งานเมตริกในรายการต่อไปนี้โดยสมบูรณ์แล้วและไม่รองรับอีกต่อไป ตามที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2016 เมตริกใหม่ที่อ้างถึงข้อมูลเดียวกันได้รับการรองรับอยู่แล้ว ตารางด้านล่างแสดงชื่อเมตริกที่เลิกใช้งานแล้วและชื่อเมตริกใหม่

   เมตริกที่เลิกใช้งานแล้ว เมตริกใหม่
   adEarnings estimatedAdRevenue
   impressionBasedCpm cpm
   impressions adImpressions
   redPartnerRevenue estimatedRedPartnerRevenue

  27 ตุลาคม 2016

  ตอนนี้ YouTube สร้างชุดรายงานรายได้จากโฆษณาที่จัดการโดยระบบโดยอัตโนมัติสำหรับเจ้าของเนื้อหาที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนรายงานของ Creator Studio ของ YouTube ได้แล้ว รายงาน API ใหม่ที่จัดการโดยระบบออกแบบมาเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแบบเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในรายงาน Creator Studio ที่ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง

  ภาพรวมรายงานที่จัดการโดยระบบมีภาพรวมโดยสรุปเกี่ยวกับรายงานใหม่ และอธิบายกระบวนการดึงข้อมูลผ่าน API ขั้นตอนนี้จะแตกต่างจากการดึงข้อมูลรายงานจำนวนมากสำหรับ YouTube Analytics เนื่องจากพาร์ทเนอร์ไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลางานเพื่อสร้างรายงาน

  พร็อพเพอร์ตี้ id ของทรัพยากร reportType ได้รับการอัปเดตให้รวมรายการรายงานที่จัดการโดยระบบซึ่งคุณเข้าถึงได้ผ่าน API ดังนี้

  • รายได้จากโฆษณารายเดือนต่อวิดีโอทั่วโลก
  • รายได้จากโฆษณารายวันต่อประเทศต่อวิดีโอ
  • รายได้จากโฆษณารายเดือนทั่วโลกต่อเนื้อหา
  • รายได้จากโฆษณารายวันต่อประเทศต่อเนื้อหา
  • การอ้างสิทธิ์ (รายงานนี้ไม่มีข้อมูลรายได้)

  27 กันยายน 2016

  หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

  เราเลิกใช้งานเมตริก uniques ของ YouTube Analytics API แล้ว เมตริกนี้ไม่ใช่เมตริกหลักและได้รับการรองรับจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2016

  15 กันยายน 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API การรายงานของ YouTube

  • API รองรับเมตริกใหม่ 2 แบบที่เกี่ยวข้องกับการดู YouTube Red ดังนี้

   • red_views: จำนวนครั้งที่สมาชิก YouTube Red ดูวิดีโอ
   • red_watch_time_minutes: จำนวนนาทีที่สมาชิก YouTube Red ดูวิดีโอ

  • API รองรับรายงาน 20 เวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันใหม่ทั้งหมดรองรับเมตริก red_views และ red_watch_time_minutes ใหม่

   สําหรับแต่ละรายงาน ตัวเลขในรหัสประเภทรายงานใหม่จะสูงกว่ารหัสประเภทรายงานเดิม 1 ตัว (ขณะนี้เราได้เลิกใช้งานเวอร์ชันเก่าของรายงานเหล่านี้แล้ว ดังอธิบายไว้ภายหลังในประวัติการแก้ไขนี้) ตัวอย่างเช่น ตอนนี้มีการเลิกใช้งานรายงาน channel_basic_a1 แล้ว และใช้รายงาน channel_basic_a2 แทน

   รายการต่อไปนี้ระบุรหัสประเภทรายงานใหม่

  • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

   โปรดทราบว่าหากคุณมีงานที่ต้องการสร้างรายงานเวอร์ชันเก่าตามรายการด้านบนอยู่แล้ว คุณจะต้องสร้างงานใหม่สำหรับรายงานที่เปลี่ยนชื่อ เราจึงเลิกใช้งานเวอร์ชันรายงานต่อไปนี้ร่วมกับการเปิดตัวรายงานเวอร์ชันใหม่

   • channel_basic_a1
   • channel_province_a1
   • channel_playback_location_a1
   • channel_traffic_source_a1
   • channel_device_os_a1
   • channel_subtitles_a1
   • channel_combined_a1
   • content_owner_basic_a2
   • content_owner_province_a1
   • content_owner_playback_location_a1
   • content_owner_traffic_source_a1
   • content_owner_device_os_a1
   • content_owner_subtitles_a1
   • content_owner_combined_a1
   • content_owner_asset_basic_a1
   • content_owner_asset_province_a1
   • content_owner_asset_playback_location_a1
   • content_owner_asset_traffic_source_a1
   • content_owner_asset_device_os_a1
   • content_owner_asset_combined_a1

   หากคุณมีงานสำหรับรายงานใดๆ เหล่านั้น คุณไม่ควรคาดหวังว่า YouTube จะสร้างรายงานใหม่สำหรับงานเหล่านั้นหลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2016 รายงานที่สร้างขึ้นจะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

  19 สิงหาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API การรายงานของ YouTube

  • เราเลิกใช้งานรายงาน content_owner_basic_a1 โดยสมบูรณ์และนำออกจากเอกสารประกอบแล้ว YouTube จะไม่สร้างรายงานใหม่ประเภทนี้อีกต่อไป แต่รายงานที่สร้างไว้แล้วจะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

   การแทนที่รายงาน content_owner_basic_a1 คือรายงาน content_owner_basic_a2 ตามที่อธิบายไว้ในรายการประวัติการแก้ไขสําหรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2016

  11 สิงหาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ข้อกำหนดในการให้บริการของบริการ API ของ YouTube ที่เผยแพร่ใหม่ ("ข้อกำหนดฉบับปรับปรุง") ซึ่งกล่าวถึงโดยละเอียดในบล็อกด้านวิศวกรรมและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ YouTube จะให้ข้อมูลอัปเดตมากมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการปัจจุบัน นอกเหนือจากข้อกำหนดที่อัปเดตซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 แล้ว การปรับปรุงนี้ยังมีเอกสารสนับสนุนอีกหลายฉบับเพื่อช่วยอธิบายนโยบายที่นักพัฒนาแอปต้องปฏิบัติตาม

   ดูเอกสารทั้งหมดฉบับใหม่ได้ในประวัติการแก้ไขสำหรับข้อกำหนดฉบับปรับปรุง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ปรับปรุงในอนาคตหรือเอกสารสนับสนุนต่างๆ จะมีอธิบายไว้ในประวัติการแก้ไขดังกล่าวด้วย คุณสมัครรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายการฟีด RSS ในประวัติการแก้ไขได้จากลิงก์ในเอกสารนั้น

  10 สิงหาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

   • หมายเหตุ: นี่เป็นประกาศการเลิกใช้งาน

    เมตริกในตารางต่อไปนี้จะเลิกใช้งาน ในขณะเดียวกัน เรายังได้เปิดตัวเมตริกใหม่ที่อ้างอิงข้อมูลเดียวกันนี้ด้วย ซึ่งหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเมตริกเก่า อย่างไรก็ตาม API ของ YouTube Analytics จะรองรับชื่อเมตริกทั้ง 2 ชื่อจนกว่าจะถึงวันที่เลิกใช้งานซึ่งแสดงในตาราง

    ชื่อเมตริกเดิม ชื่อเมตริกใหม่ วันที่ให้การสนับสนุน
    earnings estimatedRevenue 10 สิงหาคม 2017
    adEarnings estimatedAdRevenue 4 พฤศจิกายน 2016
    redPartnerRevenue estimatedRedPartnerRevenue 4 พฤศจิกายน 2016
    impressionBasedCpm cpm 4 พฤศจิกายน 2016
    impressions adImpressions 4 พฤศจิกายน 2016

    โปรดทราบว่าเมตริก earnings เป็นเมตริกหลัก ดังนั้นจึงรองรับเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศนี้ ส่วนเมตริกอื่นๆ ที่ไม่ใช่เมตริกหลักจะได้รับการสนับสนุนเป็นเวลา 3 เดือนจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2016

    ตัวอย่างเช่น จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2016 คำขอ API สามารถระบุเมตริก impressionBasedCpm, เมตริก cpm หรือทั้ง 2 อย่าง แต่หลังจากวันดังกล่าว ระบบจะรองรับเฉพาะเมตริก cpm เท่านั้น

   • มิติข้อมูล insightTrafficSourceType รองรับค่ามิติข้อมูลใหม่ 2 ค่า ได้แก่
    • CAMPAIGN_CARD: รองรับเฉพาะแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้สำหรับรายงานเจ้าของเนื้อหา ซึ่งเป็นการระบุว่ายอดดูมาจากวิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลดซึ่งมีการอ้างสิทธิ์และเจ้าของเนื้อหาใช้เพื่อโปรโมตเนื้อหาที่มีคนดู
    • END_SCREEN: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับยอดดูที่มาจาก End Screen ของวิดีโออื่น

    และยังเรียกข้อมูลรายงาน traffic source detail สำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ทั้ง 2 แหล่งได้ด้วย ในทั้ง 2 กรณี มิติข้อมูล insightTrafficSourceDetail จะระบุวิดีโอที่อ้างอิงผู้ชม

   • ตอนนี้มิติข้อมูล adType รองรับค่า auctionBumperInstream ซึ่งหมายถึงโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวสูงสุด 6 วินาทีซึ่งเล่นก่อนที่จะดูวิดีโอ

  • API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก)

   • ตอนนี้มิติข้อมูล traffic_source_type รองรับค่าต่อไปนี้แล้ว
    • 19: รองรับเฉพาะแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้สำหรับรายงานเจ้าของเนื้อหา ซึ่งเป็นการระบุว่ายอดดูมาจากวิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลดซึ่งมีการอ้างสิทธิ์และเจ้าของเนื้อหาใช้เพื่อโปรโมตเนื้อหาที่มีคนดู
    • 20: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับยอดดูที่มาจาก End Screen ของวิดีโออื่น

    สำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ทั้ง 2 แหล่ง มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุวิดีโอที่เป็นแหล่งที่มาของการเข้าชม

   • เราได้แก้ไขรายการเมตริกหลักของ API ให้แสดง estimated_partner_revenue เป็นเมตริกหลักและนำ earnings ออกจากรายการดังกล่าว (ระบบยังไม่รองรับเมตริก earnings ใน API การรายงานของ YouTube)

   • ตอนนี้มิติข้อมูล ad_type รองรับค่า 19 ที่หมายถึงโฆษณาบัมเปอร์ ซึ่งเป็นโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวสูงสุด 6 วินาทีที่เล่นก่อนที่จะดูวิดีโอ

  18 กรกฎาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • API ของ YouTube Analytics (การค้นหาที่กำหนดเป้าหมาย)

   • รายการเมตริกที่รองรับสำหรับรายงานแชแนลต่อไปนี้ได้รับการอัปเดตให้รวมเมตริกการ์ด จริงๆ แล้วมีการรองรับเมตริกการ์ดในรายงานเหล่านี้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2016 และรายการประวัติการแก้ไขสำหรับวันที่ดังกล่าวจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โดยรายงานมีลักษณะดังนี้
    • กิจกรรมของผู้ใช้เบื้องต้นสําหรับรัฐในสหรัฐอเมริกา
    • กิจกรรมของผู้ใช้ในรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาที่เจาะจง
    • กิจกรรมของผู้ใช้ตามจังหวัด
    • กิจกรรมของผู้ใช้ตามสถานะที่สมัครใช้บริการ
    • กิจกรรมของผู้ใช้ตามสถานะที่สมัครรับข้อมูลสำหรับจังหวัด
    • วิดีโอยอดนิยมตามรัฐ
    • วิดีโอยอดนิยมสำหรับผู้ชมที่ติดตามหรือเลิกติดตาม
   • เราได้แก้ไขรายการตัวกรองทั้งในรายงานการรักษาผู้ชมของช่องและรายงานการรักษาผู้ชมของเจ้าของเนื้อหาเพื่อให้แสดงว่าต้องมีตัวกรอง video และไม่รองรับตัวกรอง group

    ก่อนหน้านี้ เอกสารสําหรับรายงานทั้ง 2 ฉบับระบุอย่างไม่ถูกต้องว่าสามารถเรียกดูรายงานได้โดยใช้ตัวกรอง 1 ใน 2 ตัวกรองนั้นหรือไม่ได้ใช้ทั้ง 2 ตัวกรอง

  • API การรายงานของ YouTube (รายงานจำนวนมาก)

   • ในภาพรวม API ส่วนที่อธิบายวิธีเรียกข้อมูล URL ดาวน์โหลดรายงานได้รับการแก้ไขแล้วเพื่อระบุว่า YouTube ได้สร้างรายงานที่ดาวน์โหลดได้สำหรับวันที่ไม่มีข้อมูล รายงานเหล่านี้มีแถวส่วนหัว แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดตแล้วในส่วนลักษณะของรายงานของเอกสารเดียวกันเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2016
   • รายการมิติข้อมูลในรายงาน content_owner_asset_cards_a1 ได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานใช้มิติข้อมูล card_id ก่อนหน้านี้เอกสารแสดงชื่อมิติข้อมูลเป็น card_title ไม่ถูกต้อง

  28 มิถุนายน 2016

  เอกสาร API ของ YouTube Analytics ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงการสนับสนุนเมตริกการ์ดในรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหาจำนวนมาก เมตริกใหม่ที่รองรับ ได้แก่

  เมตริกได้รับการรองรับในรายงานประเภทต่อไปนี้

  22 มิถุนายน 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ของ YouTube Reporting API การเปลี่ยนแปลงแรกเกี่ยวกับ API โดยทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงที่เหลือจะมีผลกับรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น ดังนี้

  • ส่วนลักษณะของรายงานในภาพรวม API ได้รับการอัปเดตเพื่อชี้แจงว่ารายงานจะพร้อมใช้งานผ่าน API เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

   ก่อนหน้านี้ เอกสารระบุว่ารายงานจะใช้ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 180 วันก่อนวันที่มีการส่งคำขอ API ถึงแม้จะเป็นความจริงในทางเทคนิค แต่ข้อความต้นฉบับกลับสร้างความสับสนได้ดีที่สุด

  • API รองรับรายงาน 3 เวอร์ชันใหม่ นอกจากนี้ 2 ในบรรดารายงานเหล่านั้นยังมีเมตริกใหม่และที่เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วย ดังนี้

   • รายงาน content_owner_ad_rates_a1 เป็นเวอร์ชันใหม่ของรายงาน content_owner_ad_performance_a1 รายงานที่เปลี่ยนชื่อใหม่จะเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้าทุกประการ

   • รายงาน 2 ฉบับที่มีการเปลี่ยนชื่อใหม่มีดังนี้

    • รายงาน content_owner_estimated_earnings_a1 เวอร์ชันใหม่มีชื่อว่า content_owner_estimated_revenue_a1
    • รายงาน content_owner_asset_estimated_earnings_a1 เวอร์ชันใหม่มีชื่อว่า content_owner_asset_estimated_revenue_a1

    รายงานที่เปลี่ยนชื่อใหม่ทั้ง 2 แบบแตกต่างจากรายงานก่อนหน้าดังนี้

    • เพิ่มเมตริก estimated_partner_red_revenue ใหม่ ซึ่งจะประมาณรายได้ทั้งหมดจากการสมัครใช้บริการ YouTube Red
    • เพิ่มเมตริก estimated_partner_transaction_revenue ใหม่ ซึ่งจะประมาณรายได้จากธุรกรรม เช่น เนื้อหาแบบชำระเงินและการให้เงินสนับสนุนของแฟนๆ ลบด้วยการคืนเงินที่พาร์ทเนอร์เรียกเก็บ
    • ทางทีมเปลี่ยนชื่อเมตริก estimated_partner_ad_sense_revenue เป็น estimated_partner_ad_auction_revenue
    • ทางทีมเปลี่ยนชื่อเมตริก estimated_partner_double_click_revenue เป็น estimated_partner_ad_reserved_revenue

   โปรดทราบว่าหากคุณมีงานสร้างรายงานเวอร์ชันเก่าๆ เหล่านี้อยู่แล้ว คุณจะต้องสร้างงานใหม่สำหรับรายงานที่เปลี่ยนชื่อใหม่ เราได้เลิกใช้งานรายงาน content_owner_ad_performance_a1, content_owner_estimated_earnings_a1 และ content_owner_asset_estimated_earnings_a1 พร้อมกับการเปิดตัวรายงานเวอร์ชันใหม่แล้ว

   หากคุณมีงานสำหรับรายงานใดๆ เหล่านั้น คุณไม่ควรคาดหวังว่า YouTube จะสร้างรายงานใหม่สำหรับงานเหล่านั้นหลังจากวันที่ 22 กันยายน 2016 รายงานที่สร้างขึ้นจะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

  • อัปเดตคำจำกัดความของพร็อพเพอร์ตี้ id ของทรัพยากร reportType เพื่อให้สอดคล้องกับชุดรายงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  • แก้ไขชื่อเมตริก 2 รายการในเอกสารเพื่อให้ตรงกับชื่อที่ปรากฏในรายงาน การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงการแก้ไขเอกสารประกอบเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหารายงานจริง

   • ชื่อเมตริก estimated_partner_adsense_revenue ได้รับการอัปเดตเป็น estimated_partner_ad_sense_revenue อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเมตริกนี้จะปรากฏในรายงาน 2 ฉบับที่จะเลิกใช้งานในการอัปเดตนี้เท่านั้น ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราได้เปลี่ยนชื่อเมตริกนี้เป็น estimated_partner_ad_auction_revenue ในรายงานเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
   • ชื่อเมตริก estimated_partner_doubleclick_revenue ได้รับการอัปเดตเป็น estimated_partner_double_click_revenue ขอย้ำอีกครั้งว่าเมตริกนี้จะปรากฏในรายงาน 2 ฉบับที่จะเลิกใช้งานพร้อมกับการอัปเดตนี้ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราได้เปลี่ยนชื่อเมตริกนี้เป็น estimated_partner_ad_reserved_revenue ในรายงานเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • ระบบได้อัปเดตเอกสารประกอบของมิติข้อมูลสำหรับ Reporting API ให้ไม่แสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้ elapsed_video_time_percentage และ audience_retention_type อีกต่อไป ปัจจุบันรายงานที่พร้อมใช้งานผ่าน API ยังไม่รองรับมิติข้อมูลเหล่านี้

  19 พฤษภาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API การรายงานของ YouTube

  • API รองรับรายงานกิจกรรมของผู้ใช้สำหรับเจ้าของเนื้อหาเวอร์ชันใหม่ รหัสประเภทรายงานสำหรับรายงานใหม่คือ content_owner_basic_a2 ต่างจากรายงานเวอร์ชันก่อนหน้า content_owner_basic_a1 เวอร์ชันใหม่รองรับเมตริก likes และ dislikes

   หากมีงานสร้างรายงาน content_owner_basic_a1 อยู่แล้ว คุณยังต้องสร้างงานใหม่สำหรับรายงาน content_owner_basic_a2 YouTube ไม่ได้ย้ายข้อมูลเจ้าของเนื้อหาไปยังรายงานเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติ หรือไม่ได้สร้างงานเพื่อสร้างรายงานเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติ ในการใช้งานบางอย่าง การปรากฏงานใหม่ที่คาดไม่ถึงอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบ

   เราได้เลิกใช้งานรายงาน content_owner_basic_a1 แล้วพร้อมกับการเปิดตัวรายงานใหม่ หากคุณมีงานสำหรับรายงานดังกล่าว คุณไม่ควรคาดหวังว่า YouTube จะสร้างรายงานใหม่สำหรับงานนั้นหลังจากวันที่ 19 สิงหาคม 2016 รายงานที่สร้างขึ้นจะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่สร้าง

  • ทรัพยากร reportType, job และ report ล้วนรองรับพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ที่ระบุว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องแสดงถึงประเภทรายงานที่เลิกใช้งานแล้วหรือไม่

   • พร็อพเพอร์ตี้ deprecateTime ของทรัพยากร reportType ระบุวันที่และเวลาที่จะเลิกใช้งานประเภทรายงาน พร็อพเพอร์ตี้นี้จะมีค่าสำหรับรายงานที่ประกาศว่าเลิกใช้งานแล้วเท่านั้น และค่านี้จะแสดงวันที่ YouTube จะหยุดสร้างรายงานประเภทดังกล่าว

    หลังจากมีการประกาศว่ารายงานประเภทนั้นเลิกใช้งานแล้ว YouTube จะสร้างรายงานประเภทดังกล่าวต่อไปอีก 3 เดือน ตัวอย่างเช่น การอัปเดตนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2016 จะเป็นการประกาศการเลิกใช้งานรายงาน content_owner_basic_a1 ดังนั้น deprecateTime สำหรับประเภทรายงานดังกล่าวจะระบุเวลาในวันที่ 19 สิงหาคม 2016 ซึ่งหลังจากนั้น YouTube จะหยุดสร้างรายงานประเภทดังกล่าว

   • พร็อพเพอร์ตี้ expireTime ของทรัพยากร job ระบุวันที่และเวลาที่งานหมดอายุหรือจะหมดอายุ พร็อพเพอร์ตี้นี้จะมีค่าหากประเภทรายงานที่เชื่อมโยงกับงานถูกเลิกใช้งาน หรือไม่มีการดาวน์โหลดรายงานที่สร้างขึ้นสำหรับงานเป็นเวลานาน วันที่จะระบุเวลาที่ YouTube จะไม่สร้างรายงานใหม่สําหรับงานนี้อีกต่อไป

   • พร็อพเพอร์ตี้ jobExpireTime ของทรัพยากร report ระบุวันที่และเวลาที่งานที่เชื่อมโยงกับรายงานหมดอายุหรือหมดอายุ พร็อพเพอร์ตี้นี้มีค่าเหมือนกับพร็อพเพอร์ตี้ expireTime ในทรัพยากร job ตามที่อธิบายไว้ในรายการก่อนหน้าในรายการนี้

  • ตอนนี้เมธอด jobs.create จะแสดงโค้ดตอบกลับ HTTP 400 (Bad Request) หากคุณพยายามสร้างงานสำหรับรายงานที่เลิกใช้งานแล้ว นอกจากนี้ เอกสารประกอบของเมธอดจะแสดงสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้คำขอ API ล้มเหลว

  12 เมษายน 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อ API การรายงานของ YouTube เท่านั้น

  • ขณะนี้ YouTube สร้างข้อมูลที่ครอบคลุมช่วงเวลา 180 วันก่อนที่จะกำหนดเวลางานการรายงานเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ Reporting API ไม่ได้แสดงข้อมูลย้อนหลัง การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่องานทั้งหมด รวมถึงงานที่สร้างขึ้นก่อนการประกาศนี้ด้วย

   ระบบจะโพสต์รายงานข้อมูลย้อนหลังทันทีที่พร้อมแสดง แต่อาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการโพสต์ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดสําหรับตำแหน่งงาน ดังนั้น 1 เดือนหลังจากกำหนดเวลางานการรายงาน คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ประมาณ 7 เดือน (ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดของงานที่สร้างขึ้นก่อนการประกาศนี้ควรโพสต์ภายใน 1 เดือนนับจากการประกาศ)

   โปรดทราบว่าข้อมูลย้อนหลังจะพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015 เท่านั้น งานที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2015 จะมีข้อมูลย้อนหลังไม่ถึง 180 วัน

   การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อธิบายไว้ในส่วนข้อมูลย้อนหลังใหม่ของภาพรวม Reporting API

  • ส่วนลักษณะของรายงานในภาพรวม API การรายงานของ YouTube ได้รับการอัปเดตให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

   • ขณะนี้เอกสารประกอบระบุว่ารายงานจะใช้ได้เป็นเวลา 180 วันหลังจากที่สร้างขึ้น และพร้อมให้ไคลเอ็นต์ API ดาวน์โหลดได้ ก่อนหน้านี้ เอกสารระบุว่ารายงานจะใช้ได้เป็นเวลาสูงสุด 6 เดือนก่อนวันที่มีการส่งคำขอ API

   • เอกสารนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงข้อเท็จจริงที่ว่าตอนนี้ API จะสร้างรายงานที่ดาวน์โหลดได้สำหรับวันที่ไม่มีข้อมูล รายงานเหล่านี้จะมีแถวส่วนหัวแต่จะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

  • เร็วๆ นี้ API การรายงานของ YouTube จะสนับสนุนชุดรายงานที่จัดการโดยระบบที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีข้อมูลรายได้จากโฆษณาหรือข้อมูลรายได้จากการติดตาม YouTube Red เจ้าของเนื้อหาที่เข้าถึงรายงานรายได้ที่ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองอยู่แล้วใน YouTube Creator Studio จะใช้รายงานเหล่านี้ได้ ดังนั้น ฟังก์ชันการทำงานใหม่ของ API จะให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนั้นแบบเป็นโปรแกรม

   เราประกาศการเปลี่ยนแปลง API ต่อไปนี้ในตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวรายงานที่จัดการโดยระบบ

   • พร็อพเพอร์ตี้ systemManaged ใหม่ของทรัพยากร job จะระบุว่าทรัพยากรนั้นอธิบายงานที่สร้างรายงานที่จัดการโดยระบบหรือไม่ YouTube จะสร้างรายงานที่จัดการโดยระบบสำหรับเจ้าของเนื้อหา YouTube โดยอัตโนมัติ และเจ้าของเนื้อหาจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบงานที่สร้างรายงานเหล่านั้นได้

   • พารามิเตอร์ includeSystemManaged ใหม่ของเมธอด jobs.list จะระบุว่าการตอบกลับของ API ควรรวมงานสำหรับรายงานที่จัดการโดยระบบหรือไม่ ค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์คือ false

   • พารามิเตอร์ startTimeAtOrAfter ใหม่ของเมธอด jobs.reports.list ระบุว่าการตอบกลับของ API ควรมีรายงานต่อเมื่อข้อมูลแรกสุดในรายงานเป็นวันที่เดียวกับหรือหลังจากวันที่ที่ระบุเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน พารามิเตอร์ startTimeBefore บ่งบอกว่าการตอบกลับของ API ควรมีรายงานเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลแรกสุดในรายงานอยู่ก่อนวันที่ที่ระบุ

    พารามิเตอร์ใหม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในรายงาน ซึ่งต่างจากพารามิเตอร์ createdAfter ของเมธอดซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลาที่สร้างรายงาน

   • พร็อพเพอร์ตี้ systemManaged ใหม่ของทรัพยากร reportType จะระบุว่าทรัพยากรอธิบายรายงานที่จัดการโดยระบบหรือไม่

   • พารามิเตอร์ includeSystemManaged ใหม่ของเมธอด reportTypes.list จะระบุว่าการตอบสนองของ API ควรรวมรายงานที่จัดการโดยระบบหรือไม่ ค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์คือ false

  28 มีนาคม 2016

  ขณะนี้ API การรายงานของ YouTube และ API ของ YouTube Analytics จะแสดงสถิติการดูสำหรับบริการการแชร์เพิ่มเติมหลายรายการ

  • ใน API การรายงานของ YouTube มิติข้อมูล sharing_service จะรองรับค่าใหม่ต่อไปนี้
   • 82: กล่องโต้ตอบกิจกรรมของระบบ iOS
   • 83: กล่องจดหมายของ Google
   • 84: Android Messenger
  • ใน API ของ YouTube Analytics มิติข้อมูล sharingService รองรับค่าใหม่ต่อไปนี้
   • ANDROID_MESSENGER: Android Messenger
   • INBOX: กล่องจดหมายของ Google
   • IOS_SYSTEM_ACTIVITY_DIALOG: กล่องโต้ตอบกิจกรรมของระบบ iOS

  16 มีนาคม 2016

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ซึ่งส่งผลต่อทั้ง API การรายงานของ YouTube และ API ของ YouTube Analytics

  API การรายงานของ YouTube

  • มิติข้อมูล playback_location_type รองรับค่ามิติข้อมูลใหม่ 2 ค่า ได้แก่
   • 7: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นบนหน้าแรกหรือหน้าจอหลักของ YouTube ในฟีดการติดตามของผู้ใช้ หรือในฟีเจอร์การท่องเว็บอื่นๆ ของ YouTube
   • 8: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นในหน้าผลการค้นหาของ YouTube โดยตรง
  • ตอนนี้มิติข้อมูล traffic_source_type รองรับ 18 เป็นค่ามิติข้อมูลแล้ว ค่านี้บ่งบอกว่ายอดดูวิดีโอมาจากหน้าที่แสดงวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ แหล่งที่มานี้แตกต่างจากแหล่งที่มาประเภท 14 ซึ่งบ่งชี้ว่าการดูเกิดขึ้นในขณะที่วิดีโอกำลังเล่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์

  API ของ YouTube Analytics

  • มิติข้อมูล insightPlaybackLocationType รองรับค่ามิติข้อมูลใหม่ 2 ค่า ได้แก่
   • BROWSE: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นบนหน้าแรกหรือหน้าจอหลักของ YouTube ในฟีดการติดตามของผู้ใช้ หรือในฟีเจอร์การท่องเว็บอื่นๆ ของ YouTube
   • SEARCH: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นในหน้าผลการค้นหาของ YouTube โดยตรง
  • ตอนนี้มิติข้อมูล insightTrafficSourceType รองรับ YT_PLAYLIST_PAGE เป็นค่ามิติข้อมูลแล้ว ค่านี้บ่งบอกว่ายอดดูวิดีโอมาจากหน้าที่แสดงวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ แหล่งที่มานี้แตกต่างจากแหล่งที่มาประเภท PLAYLIST ซึ่งบ่งชี้ว่าการดูเกิดขึ้นในขณะที่วิดีโอกำลังเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์

  8 กุมภาพันธ์ 2016

  อัปเดตรายการเมตริกที่รองรับ API ของ YouTube Analytics แล้ว เพื่อให้เมตริกการ์ดไม่แสดงเป็นเมตริกที่รองรับสำหรับ API นั้นอีกต่อไป (ไม่มีรายงานใดๆ ของ API นั้นที่ได้รับการบันทึกไว้ว่าสนับสนุนเมตริกของการ์ดเลย)

  โปรดทราบว่าคุณยังคงสามารถเรียกดูเมตริกการ์ดได้โดยใช้ API การรายงานของ YouTube ซึ่งรองรับเมตริกเหล่านั้นสำหรับรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหาจำนวนมาก

  6 มกราคม 2016

  ขณะนี้ API การรายงานของ YouTube และ API ของ YouTube Analytics จะระบุการดูที่เกิดขึ้นผ่านอุปกรณ์ Chromecast ได้อย่างเจาะจง

  • ใน API การรายงานของ YouTube มิติข้อมูล operating_system จะใช้ค่า 21 เพื่อระบุการดูที่เกิดขึ้นผ่าน Chromecast
  • ใน API ของ YouTube Analytics มิติข้อมูล operatingSystem จะใช้ค่า CHROMECAST เพื่อระบุการดูที่เกิดขึ้นผ่าน Chromecast

  21 ธันวาคม 2015

  ในเอกสารนี้ ชื่อของเมตริก annotation_clickable_impressions และ annotation_closable_impressions ได้รับการอัปเดตให้ตรงกับชื่อที่แสดงผลในรายงาน ก่อนหน้านี้ ชื่อจะบันทึกเป็น clickable_annotation_impressions และ closable_annotation_impressions

  18 ธันวาคม 2015

  กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) กำหนดว่าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างต่อผู้ใช้ปลายทางในสหภาพยุโรปและได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ดังกล่าว ดังนั้น สำหรับผู้ใช้ปลายทางในสหภาพยุโรป คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายความยินยอมของผู้ใช้ EU เราได้เพิ่มประกาศข้อกำหนดนี้ไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ API ของ YouTube

  15 ธันวาคม 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อ API ของ YouTube Analytics

  • ขณะนี้ API ของ YouTube Analytics รองรับมิติข้อมูลรายละเอียดการเล่นใหม่ 3 แบบ ซึ่งสามารถใช้ได้ในรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหาที่หลากหลาย ดังนี้

   • liveOrOnDemand: มิติข้อมูลนี้จะระบุว่าข้อมูลในรายงานอธิบายกิจกรรมของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดหรือไม่
   • subscribedStatus: มิติข้อมูลนี้จะระบุว่าเมตริกกิจกรรมของผู้ใช้ในข้อมูลเชื่อมโยงกับผู้ชมที่ติดตามช่องของวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์หรือไม่
   • youtubeProduct: มิติข้อมูลนี้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ YouTube ที่มีกิจกรรมของผู้ใช้ ค่าที่เป็นไปได้ ได้แก่ เว็บไซต์หลักของ YouTube (หรือแอป YouTube), YouTube Gaming และ YouTube Kids

   เอกสารประกอบได้รับการอัปเดตเพื่อระบุรายงานรายละเอียดการเล่นใหม่ที่พร้อมใช้งานสำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา นอกจากนี้ รายงานอื่นๆ อีกจำนวนมากก็ได้รับการอัปเดตเพื่อให้ทราบว่ามิติข้อมูลเหล่านี้อย่างน้อย 1 รายการสามารถเลือกใช้เป็นมิติข้อมูลและ/หรือตัวกรองในรายงานเหล่านั้นได้

  • มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตารางที่อธิบายรายงานเพื่อช่วยให้คุณระบุชุดค่าผสมของมิติข้อมูล เมตริก และตัวกรองที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลแต่ละรายงานได้ ตารางด้านล่างซึ่งอธิบายรายงาน "ประเภทอุปกรณ์" สำหรับแชแนลต่างๆ แสดงรูปแบบใหม่นี้

   เนื้อหา
   มิติข้อมูล:
   จำเป็น deviceType
   ใช้ 0 ขึ้นไป day, liveOrOnDemand, subscribedStatus, youtubeProduct
   เมตริก:
   ใช้อย่างน้อย 1 รายการ จำนวนการดู, estimatedMinutesWatched
   ตัวกรอง:
   ใช้ 0 หรือ 1 ประเทศ จังหวัด ทวีป subContinent
   ใช้ 0 หรือ 1 วิดีโอ, กลุ่ม
   ใช้ 0 ขึ้นไป operatingSystem, liveOrOnDemand, subscribedStatus, youtubeProduct

   คำศัพท์ที่อธิบายช่องที่จำเป็นและช่องที่ไม่บังคับมีอธิบายไว้ในเอกสารประกอบสำหรับรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหา

  • ขณะนี้ API ของ YouTube Analytics จะทิ้งเอนทิตีที่ผู้ใช้ API ไม่สามารถเรียกข้อมูลจากตัวกรองที่รองรับหลายค่า (video, playlist และ channel) โดยอัตโนมัติ ก่อนหน้านี้เซิร์ฟเวอร์ API จะส่งคืนข้อผิดพลาดหากผู้ใช้ API เข้าถึงข้อมูลที่ระบุอย่างน้อย 1 รายการไม่ได้

   เช่น สมมติว่าผู้ใช้ส่งคำขอ API ที่ตัวกรอง video แสดงรหัสวิดีโอ 20 รายการ ผู้ใช้เป็นเจ้าของวิดีโอ 18 รายการ อย่างไรก็ตาม รหัสวิดีโอรหัสหนึ่งระบุวิดีโอของช่องอื่น และรหัสอีกรหัสจะระบุวิดีโอที่ถูกลบไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอีกต่อไป ในกรณีนี้ แทนที่จะแสดงข้อผิดพลาด ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ API จะทิ้งวิดีโอ 2 รายการที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้ และการตอบกลับของ API จะมีข้อมูลสำหรับวิดีโอ 18 รายการที่ผู้ใช้ API เป็นเจ้าของ

  • หากคุณขอข้อมูล group ของ YouTube Analytics ที่ว่างเปล่า ตอนนี้ API จะแสดงชุดข้อมูลที่ว่างเปล่าแทนข้อผิดพลาด

  • ตอนนี้เมธอด groupItems.insert ของ API ของ YouTube Analytics จะแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับอนุญาต (รหัสการตอบกลับ HTTP 403 รหัส) หากคุณพยายามเพิ่มเอนทิตีลงในกลุ่ม แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเอนทิตีนั้น ก่อนหน้านี้ API จะอนุญาตให้คุณเพิ่มเอนทิตีลงในกลุ่ม แต่ภายหลังแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคุณพยายามดึงข้อมูลรายงานสำหรับกลุ่มนั้น

  • ตอนนี้เมธอด groups.list ของ YouTube Analytics API รองรับการใส่เลขหน้าแล้ว หากการตอบกลับของ API ไม่มีกลุ่มที่ใช้ได้ทั้งหมด พารามิเตอร์ nextPageToken ของการตอบกลับจะระบุโทเค็นที่ใช้เพื่อเรียกผลการค้นหาหน้าถัดไป ตั้งค่าพารามิเตอร์ pageToken ของเมธอดเป็นค่านั้นเพื่อดึงผลลัพธ์เพิ่มเติม

  10 พฤศจิกายน 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ขณะนี้ API ของ YouTube Analytics รองรับเมตริก redPartnerRevenue ซึ่งจะรายงานรายได้โดยประมาณทั้งหมดที่ได้รับจากการติดตาม YouTube Red สำหรับมิติข้อมูลรายงานที่เลือก ค่าของเมตริกแสดงถึงรายได้จากทั้งเนื้อหาเพลงและเนื้อหาที่ไม่ใช่เพลง และอาจขึ้นอยู่กับการปรับค่าใช้จ่ายตอนสิ้นเดือน

   อัปเดตรายการรายงานเจ้าของเนื้อหาใน API ของ YouTube Analytics เพื่อระบุรายงานวิดีโอที่สนับสนุนเมตริก redPartnerRevenue ดังนี้

  • ปัจจุบันคำจำกัดความของรายงานวิดีโอยอดนิยมสำหรับ API ของ YouTube Analytics แสดงให้เห็นว่ารายงานนี้รองรับเมตริกรายได้ earnings, adEarnings, grossRevenue, monetizedPlaybacks, playbackBasedCpm, impressions และ impressionBasedCpm ด้วย

  29 ตุลาคม 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เอกสารสำหรับมิติข้อมูล date ของ YouTube Reporting API ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเพื่อแสดงวันที่ที่อ้างอิงช่วงเวลา 24 ชั่วโมงซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก (UTC-8) ก่อนหน้านี้ เอกสารประกอบระบุว่าวันที่เริ่มต้นเวลา 00:00 น. (GMT)

   นอกจากนี้ เอกสาร API ของ YouTube Analytics ได้รับการอัปเดตให้ทราบว่ามิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่ทั้งหมด (day, 7DayTotals, 30DayTotals และ month) อ้างอิงถึงวันที่เริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก (UTC-8)

  • ตอนนี้เมธอด jobs.reports.list() ของ YouTube Reporting API รองรับพารามิเตอร์การค้นหา createdAfter แล้ว หากระบุไว้ พารามิเตอร์นี้จะระบุว่าการตอบกลับของ API ควรแสดงเฉพาะรายงานที่สร้างหลังจากวันที่และเวลาที่ระบุเท่านั้น รวมถึงรายงานใหม่ที่มีข้อมูลทดแทนด้วย โปรดทราบว่าค่าพารามิเตอร์เกี่ยวข้องกับเวลาที่สร้างรายงาน ไม่ใช่วันที่ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ส่งคืน

   ค่าพารามิเตอร์คือการประทับเวลาในรูปแบบ RFC3339 UTC "ซูลู" ซึ่งมีความแม่นยำเป็นไมโครวินาที ตัวอย่าง: "2015-10-02T15:01:23.045678Z"

   นอกจากนี้ เรายังได้อัปเดตแนวทางปฏิบัติแนะนำของ API การรายงานของ YouTube เพื่ออธิบายวิธีใช้พารามิเตอร์ createdAfter เพื่อหลีกเลี่ยงการประมวลผลรายงานเดียวกันซ้ำ

  • คำจำกัดความพร็อพเพอร์ตี้ createTime ของทรัพยากร job และพร็อพเพอร์ตี้ startTime, endTime และ createTime ของทรัพยากร report ได้รับการแก้ไขแล้ว โปรดทราบว่าค่าพร็อพเพอร์ตี้มีความแม่นยำเป็นไมโครวินาที ไม่ใช่นาโนวินาที นอกจากนี้ คําจํากัดความทั้งหมดยังสะท้อนให้เห็นอย่างถูกต้องว่าค่าของพร็อพเพอร์ตี้คือการประทับเวลา

  8 ตุลาคม 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเดตเอกสารประกอบสำหรับมิติข้อมูล sharingService ของ YouTube Analytics API ให้แสดงรายการค่ามิติข้อมูลที่เป็นไปได้ ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีบริการใหม่ที่รองรับจำนวนหนึ่ง

   นอกจากนี้ ยังอัปเดตคำจำกัดความของมิติข้อมูล sharing_service ของ API การรายงานของ YouTube เพื่อแสดงค่าใหม่ที่รองรับด้วย ค่า enum ที่มากกว่า 59 คือค่าใหม่ในรายการ

  24 กันยายน 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • API การรายงานของ YouTube ใหม่จะเรียกรายงานข้อมูลจำนวนมากที่มีข้อมูล YouTube Analytics สำหรับช่องหรือเจ้าของเนื้อหา โดยออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่สามารถนำเข้าชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และมีเครื่องมือในการกรอง จัดเรียง และขุดเหมืองข้อมูลดังกล่าว

   รายงาน API การรายงานของ YouTube แต่ละฉบับจะมีชุดมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (รายงาน API ของ YouTube Analytics ยังใช้เมตริกและมิติข้อมูลด้วย) ในรายงาน ข้อมูลแต่ละแถวจะมีชุดค่าผสมของมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถรวมข้อมูลจากแถวต่างๆ ตามค่ามิติข้อมูลเพื่อคำนวณเมตริกสำหรับวิดีโอแต่ละรายการ ประเทศ วิดีโอสด ผู้ใช้ที่ติดตาม และอื่นๆ

   คุณสามารถใช้ API เพื่อตั้งเวลางานการรายงานได้ ซึ่งแต่ละ API จะระบุรายงานที่ YouTube ควรสร้าง เมื่อคุณตั้งค่างานแล้ว YouTube จะสร้างรายงานประจำวันที่สามารถดาวน์โหลดแบบไม่พร้อมกัน แต่ละรายงานจะมีข้อมูลของช่วงเวลา 24 ชั่วโมงที่ไม่ซ้ำ

  • แม้ว่าจะเป็น API ที่ต่างกัน แต่ทั้ง API ของ YouTube Analytics และ API การรายงานของ YouTube ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียกข้อมูล YouTube Analytics ได้ เนื่องจากทั้ง API ให้การเข้าถึงชุดข้อมูลที่คล้ายกัน ระบบจึงเผยแพร่เอกสารประกอบสำหรับ API ทั้ง 2 รายการเป็นชุดเอกสารประกอบชุดเดียว

   • แท็บคำแนะนำในชุดเอกสารประกอบมีข้อมูลทั่วไปสำหรับ API ทั้งสอง รวมถึงวิธีการสำหรับการให้สิทธิ์คำขอ API
   • แท็บรายงานจำนวนมากมีเอกสารอ้างอิงและเนื้อหาอื่นๆ สำหรับ YouTube Reporting API โดยเฉพาะ
   • แท็บการค้นหาที่กำหนดเป้าหมายมีเอกสารอ้างอิงและเนื้อหาอื่นๆ สำหรับ API ของ YouTube Analytics โดยเฉพาะ
   • แท็บตัวอย่างจะแสดงตัวอย่างโค้ดที่พร้อมใช้งานสำหรับ API ใด 2 รายการ
   • แท็บเครื่องมือจะแสดงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีเพื่อช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งาน API ตัวใดตัวหนึ่งจาก 2 ตัวได้

  20 สิงหาคม 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เราได้ปรับโครงสร้างเอกสารประกอบของ API เพื่อทำให้ API เข้าใจง่ายขึ้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงไม่ได้อธิบายถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ

   • ขณะนี้เอกสารประกอบจะมีหน้าเว็บหนึ่งที่แสดงรายงานช่องทั้งหมด และอีกหน้าหนึ่งที่แสดงรายงานเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ ก่อนหน้านี้ เอกสารประกอบดังกล่าวมีหน้าแยกต่างหากสำหรับรายงานวิดีโอของช่อง รายงานเพลย์ลิสต์ของช่อง ฯลฯ

   • ภาพรวมโมเดลข้อมูลใหม่ต้องการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ API ที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารนี้พยายามอธิบายถึงวิธีที่ YouTube ใช้เมตริก มิติข้อมูล และตัวกรองเพื่อคำนวณค่าในรายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

   • ตอนนี้เมธอด reports.query ของ API ที่คุณใช้เพื่อเรียกดูรายงานได้รับการจัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากแล้ว ก่อนหน้านี้ ข้อมูลดังกล่าวเคยอยู่ในหน้าอื่นๆ แล้ว หน้าเว็บใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณระบุข้อมูลที่คุณต้องส่งเพื่อเรียกดูรายงานได้ง่ายขึ้น

  22 กรกฎาคม 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งทั้งหมดจะมีผลกับเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น

  • เมตริก adEarnings ใหม่นี้ประกอบด้วยรายได้โดยประมาณทั้งหมด (รายได้สุทธิ) จากแหล่งโฆษณาที่จำหน่ายโดย Google ทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่เมตริกหลัก API รองรับเมตริก adEarnings สําหรับรายงานที่รองรับเมตริก earnings อยู่แล้ว

   นอกจากนี้ เรายังได้แก้ไขคำจำกัดความของเมตริก earnings เพื่อแสดงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าค่าดังกล่าวรวมถึงรายได้โดยประมาณทั้งหมดจากแหล่งที่มาของโฆษณาที่ขายโดย Google ทั้งหมดและแหล่งที่มาที่ไม่ใช่เพื่อการโฆษณา ก่อนหน้านี้ คำจำกัดความระบุอย่างไม่ถูกต้องว่าเมตริกรวมเฉพาะรายได้จากแหล่งที่มาของการโฆษณาเท่านั้น

  • เราเลิกใช้งานเมตริก primaryAdGrossRevenue แล้ว ให้ใช้เมตริก grossRevenue เพื่อดึงข้อมูลรายได้แทน

  • นอกจากเมตริก primaryAdGrossRevenue ที่เลิกใช้งานแล้ว รายงานประสิทธิภาพของโฆษณาก็ไม่รองรับเมตริก monetizedPlaybacks และ playbackBasedCpm อีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตาม รายงานวิดีโอหลายรายการยังคงรองรับเมตริกเหล่านั้นอยู่

  1 มิถุนายน 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับเมตริกใหม่ 2 รายการสำหรับรายงานวิดีโอแล้ว videosAddedToPlaylists และ videosRemovedFromPlaylists อัปเดตทั้งรายการรายงานวิดีโอสำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหาเพื่อระบุรายงานที่รองรับเมตริกใหม่

   • videosAddedToPlaylists – จำนวนครั้งที่มีการเพิ่มวิดีโอในขอบเขตการค้นหาลงในเพลย์ลิสต์ YouTube วิดีโออาจเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ของเจ้าของวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ของช่องอื่น
   • videosRemovedFromPlaylists – จำนวนครั้งที่มีการนำวิดีโอในขอบเขตการค้นหาออกจากเพลย์ลิสต์ YouTube ระบบอาจนำวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์ของเจ้าของวิดีโอหรือจากเพลย์ลิสต์ของช่องอื่น

   โดยทั้ง 2 เมตริกจะมีเพลย์ลิสต์เริ่มต้น เช่น เพลย์ลิสต์ "ดูภายหลัง" แต่จะไม่นับเพลย์ลิสต์ที่มีการเพิ่มวิดีโอโดยอัตโนมัติ เช่น เพลย์ลิสต์การอัปโหลดของช่องหรือประวัติการดูของผู้ใช้ และโปรดทราบว่าเมตริกเหล่านี้แสดงจำนวนสัมบูรณ์ของการเพิ่มและลบ ดังนั้น หากผู้ใช้เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์แล้วนำออก แล้วเพิ่มอีกครั้ง เมตริกจะระบุว่ามีการเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ 2 รายการและนำออกจากเพลย์ลิสต์เดียว

   ข้อมูลสำหรับเมตริกเหล่านี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2014

  31 มีนาคม 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  16 มีนาคม 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • พารามิเตอร์ currency ใหม่ช่วยให้คุณดึงข้อมูลเมตริกรายได้ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หากมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ไว้ API จะแปลงค่าของเมตริก earnings, grossRevenue, playbackBasedCpm และ impressionBasedCpm เป็นสกุลเงินที่ระบุ ค่าที่เป็นผลลัพธ์เป็นค่าประมาณที่คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

   ค่าพารามิเตอร์จะเป็นรหัสสกุลเงิน 3 ตัวอักษรตามมาตรฐาน ISO 4217 ค่าเริ่มต้นคือ USD คำจำกัดความพารามิเตอร์มีรายการรหัสสกุลเงินที่รองรับ

  25 กุมภาพันธ์ 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ขณะนี้ API รองรับความสามารถในการสร้างและจัดการกลุ่ม YouTube Analytics รวมถึงสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานของกลุ่มเหล่านั้น

   • การสร้างและจัดการกลุ่ม

    การอัปเดตนี้จะแนะนำทรัพยากร group และ groupItem สำหรับการสร้างและจัดการกลุ่ม

    • ทรัพยากร group แสดงถึงกลุ่ม Analytics ซึ่งเป็นคอลเล็กชันที่กำหนดเองที่มีช่อง วิดีโอ เพลย์ลิสต์ หรือเนื้อหาสูงสุด 200 รายการ API รองรับเมธอด list, insert, update และ delete สำหรับทรัพยากรนี้
    • ทรัพยากร groupItem หมายถึงรายการในกลุ่ม Analytics API รองรับเมธอด list, insert และ delete สำหรับทรัพยากรนี้

    เช่น คุณอาจสร้างกลุ่มโดยใช้เมธอด groups.insert แล้วเพิ่มรายการลงในกลุ่มนั้นโดยใช้เมธอด groupItems.insert

   • การเรียกดูข้อมูลรายงานของกลุ่ม

    เอกสารมิติข้อมูลได้รับการอัปเดตให้รวมมิติข้อมูล group ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวกรองสำหรับรายงานแชแนลและรายงานเจ้าของเนื้อหาหลายรายการได้ เมื่อคุณใช้ตัวกรอง group API จะแสดงข้อมูลสำหรับรายการทั้งหมดในกลุ่มนั้น โปรดทราบว่าขณะนี้ API ยังไม่รองรับความสามารถในการสร้างรายงานสําหรับกลุ่มชิ้นงาน

   ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม YouTube Analytics

  13 กุมภาพันธ์ 2015

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • API ไม่รองรับมิติข้อมูล show อีกต่อไป

  28 สิงหาคม 2014

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการระบุค่าหลายค่าสำหรับมิติข้อมูล video, playlist, channel และ show เมื่อใช้มิติข้อมูลเหล่านั้นเป็นตัวกรอง หากต้องการระบุหลายค่า ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ filters เป็นรายการที่คั่นด้วยคอมมาของวิดีโอ เพลย์ลิสต์ ช่อง หรือรหัสของรายการที่ควรกรองการตอบกลับของ API ค่าพารามิเตอร์ระบุรหัสได้สูงสุด 200 รหัส

   หากคุณระบุค่าหลายค่าสำหรับตัวกรองเดียวกัน คุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองนั้นลงในรายการมิติข้อมูลที่คุณระบุสำหรับคำขอได้ด้วย กรณีนี้จะเกิดขึ้นแม้ว่าตัวกรองจะไม่ได้อยู่ในรายการเป็นมิติข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรายงานหนึ่งๆ หากคุณเพิ่มตัวกรองลงในรายการมิติข้อมูล API จะใช้ค่าตัวกรองในการจัดกลุ่มผลลัพธ์ด้วย

   ดูคำจำกัดความพารามิเตอร์ filters สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

  16 กรกฎาคม 2014

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เมื่อดึงรายงานแชแนล คุณจะดึงข้อมูลสำหรับแชแนลของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ ids เป็น channel==MINE (คุณยังสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ ids เป็น channel==CHANNEL_ID เพื่อดึงข้อมูลสำหรับแชแนลที่ระบุ)

  • ปัจจุบัน API รองรับรายงานเพลย์ลิสต์ ซึ่งมีสถิติเกี่ยวกับยอดดูวิดีโอที่เกิดขึ้นในบริบทของเพลย์ลิสต์แล้ว รายงานเพลย์ลิสต์พร้อมใช้งานสำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา

   รายงานเพลย์ลิสต์ทั้งหมดรองรับเมตริก views และ estimatedMinutesWatched และบางรายการยังรองรับเมตริก averageViewDuration ด้วย

   นอกจากนี้ รายงานเพลย์ลิสต์ทั้งหมดยังรองรับเมตริกใหม่ต่อไปนี้ด้วย โปรดทราบว่าเมตริกแต่ละรายการเหล่านี้จะแสดงเฉพาะการดูเพลย์ลิสต์ที่เกิดขึ้นบนเว็บเท่านั้น

   • playlistStarts: จำนวนครั้งที่ผู้ชมเล่นเพลย์ลิสต์
   • viewsPerPlaylistStart: จำนวนการดูวิดีโอเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เพลย์ลิสต์หนึ่งๆ เริ่มต้น
   • averageTimeInPlaylist: ระยะเวลาเฉลี่ยโดยประมาณเป็นนาทีที่ผู้ชมดูวิดีโอในเพลย์ลิสต์หลังจากเริ่มเพลย์ลิสต์

   คำขอในการเรียกรายงานเพลย์ลิสต์ต้องใช้ตัวกรอง isCurated ซึ่งต้องตั้งค่าเป็น 1 (isCurated==1)

  • ตอนนี้ API รองรับรายงานการคงผู้ชมไว้แล้ว รายงานนี้จะวัดความสามารถของวิดีโอในการรักษาผู้ชมเอาไว้ มิติข้อมูล elapsedVideoTimeRatio ใหม่ของรายงานจะวัดจำนวนวิดีโอที่ผ่านไปแล้วสำหรับค่าเมตริกที่เกี่ยวข้อง

   • เมตริก audienceWatchRatio จะระบุอัตราส่วนสัมบูรณ์ของผู้ชมที่ดูวิดีโอ ณ จุดที่กำหนดของวิดีโอ อัตราส่วนนี้จะคำนวณโดยการเปรียบเทียบจำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งกับจำนวนการดูทั้งหมดของวิดีโอ

    โปรดทราบว่าผู้ชมอาจดูวิดีโอบางส่วนได้มากกว่า 1 ครั้ง (หรือไม่ดูเลย) ในการดูวิดีโอที่กำหนด เช่น หากผู้ใช้กรอกลับและดูวิดีโอส่วนเดิมหลายครั้ง อัตราส่วนสัมบูรณ์ของส่วนนั้นในวิดีโออาจมากกว่า 1

   • เมตริก relativeRetentionPerformance แสดงให้เห็นว่าวิดีโอรักษาผู้ชมระหว่างการเล่นได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับวิดีโอ YouTube ทั้งหมดที่มีความยาวใกล้เคียงกัน ค่า 0 หมายความว่าวิดีโอรักษาผู้ชมได้แย่กว่าวิดีโออื่นๆ ที่มีความยาวใกล้เคียงกัน ขณะที่ค่า 1 แสดงว่าวิดีโอรักษาผู้ชมได้ดีกว่าวิดีโออื่นๆ ที่มีความยาวเท่าๆ กัน ค่ามัธยฐานที่ 0.5 หมายความว่าวิดีโอครึ่งหนึ่งที่มีความยาวใกล้เคียงกันคงผู้ชมไว้ได้ดีกว่า ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งดึงดูดผู้ชมได้น้อยกว่า

   คุณยังสามารถใช้ตัวกรอง audienceType เพื่อให้รายงานแสดงเฉพาะข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการดูทั่วไป การดูจากโฆษณา TrueView ในสตรีม หรือการดูจากโฆษณา TrueView แบบบนหน้าจอเท่านั้น (การดูทั่วไปเป็นผลลัพธ์โดยตรงของการกระทำของผู้ใช้ เช่น การค้นหาวิดีโอหรือการคลิกวิดีโอแนะนำ)

  • API รองรับเมตริกใหม่หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายประกอบ คุณเรียกดูเมตริกที่แสดงด้านล่างได้โดยใช้รายงานที่รองรับเมตริก annotationClickThroughRate และ annotationCloseRate ก่อนหน้านี้

   • annotationImpressions: จำนวนการแสดงผลคำอธิบายประกอบทั้งหมด
   • annotationClickableImpressions: จำนวนคำอธิบายประกอบที่ปรากฏและสามารถคลิกได้
   • annotationClosableImpressions: จำนวนคำอธิบายประกอบที่ปรากฏและปิดได้
   • annotationClicks: จำนวนคำอธิบายประกอบที่คลิกทั้งหมด
   • annotationCloses: จำนวนคำอธิบายประกอบที่ปิดทั้งหมด

   โดยเมตริกใหม่ทั้งหมดเป็นเมตริกหลัก และอยู่ภายใต้นโยบายการเลิกใช้งาน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเมตริกใหม่มีให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2013 เป็นต้นไป (ข้อมูลสำหรับเมตริก annotationClickThroughRate และ annotationCloseRate พร้อมให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2012)

  • ระบบไม่รายงาน GOOGLE_SEARCH เป็นค่าแยกต่างหากสำหรับมิติข้อมูล insightTrafficSourceType อีกต่อไป แต่ตอนนี้การอ้างอิงจากผลการค้นหาของ Google จะถือว่าเป็นแหล่งที่มาของการเข้าชมประเภท EXT_URL ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่สามารถเรียกดูรายงาน insightTrafficSourceDetail ที่ตั้งค่าตัวกรอง insightTrafficSourceType เป็น GOOGLE_SEARCH ได้อีกต่อไป

  31 มกราคม 2014

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  16 มกราคม 2014

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เอกสารตัวอย่างคำขอได้รับการออกแบบใหม่ให้จัดกลุ่มตัวอย่างในหมวดหมู่ต่างๆ โดยใช้รูปแบบแท็บคล้ายกับเอกสารที่เผยแพร่ล่าสุดสำหรับรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหา เมื่อใช้รูปลักษณ์ใหม่นี้ ตัวอย่างจะถูกจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

   • สถิติพื้นฐาน
   • ตามเวลา
   • ภูมิศาสตร์
   • ตำแหน่งที่เล่น
   • แหล่งที่มาของการเข้าชม
   • อุปกรณ์/ระบบปฏิบัติการ
   • ข้อมูลประชากร
   • โซเชียล
   • รายได้/โฆษณา (สำหรับรายงานของเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น)

  • ตอนนี้เอกสารตัวอย่างคำขอมีตัวอย่างใหม่สำหรับการดึงข้อมูลเฉพาะจังหวัดในรายงานช่องหรือรายงานเจ้าของเนื้อหา

   • เมตริกเฉพาะจังหวัดสำหรับรัฐในสหรัฐอเมริกาและวอชิงตัน ดี.ซี. รายงานนี้จะแสดงผลจำนวนการดูและสถิติอื่นๆ แยกตามจังหวัดและสถิติอื่นๆ สำหรับวิดีโอของช่อง ข้อมูลครอบคลุมรัฐในสหรัฐอเมริกาและวอชิงตัน ดี.ซี. ตัวอย่างนี้ใช้มิติข้อมูล province และใช้พารามิเตอร์ filters เพื่อจำกัดการตอบสนองให้รวมเฉพาะผลลัพธ์สำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

   • ข้อมูลประชากรของผู้ชมในแคลิฟอร์เนีย (กลุ่มอายุและเพศ): รายงานนี้จะแสดงสถิติเกี่ยวกับกลุ่มอายุและเพศของผู้ชมในแคลิฟอร์เนียที่ดูวิดีโอของช่อง หรือสำหรับรายงานเจ้าของเนื้อหาหรือเนื้อหาที่เจ้าของเนื้อหาอ้างสิทธิ์ ตัวอย่างนี้ใช้พารามิเตอร์ filters เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบจะมีเฉพาะข้อมูลของจังหวัดที่เฉพาะเจาะจง

  • มีการอัปเดตคำจำกัดความของมิติข้อมูล province เพื่อให้ทราบว่าเมื่อ province รวมอยู่ในค่าพารามิเตอร์ dimensions คำขอนั้นต้องจำกัดข้อมูลให้อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย โดยใส่ country==US ในค่าพารามิเตอร์ filters

  6 มกราคม 2014

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เอกสารที่แสดงรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหาที่รองรับได้รับการออกแบบใหม่แล้ว แทนที่จะสร้างตารางที่แสดงรายการรายงานที่เป็นไปได้ทั้งหมด เอกสารแต่ละฉบับจะจัดกลุ่มรายงานเป็นหมวดหมู่ต่างๆ แทน ดังนี้

   • สถิติพื้นฐาน
   • ตามเวลา
   • ภูมิศาสตร์
   • ตำแหน่งที่เล่น
   • แหล่งที่มาของการเข้าชม
   • อุปกรณ์/ระบบปฏิบัติการ
   • ข้อมูลประชากร
   • โซเชียล
   • วิดีโอยอดนิยม

   เอกสารแต่ละฉบับจะแสดงหมวดหมู่เหล่านี้เป็นรายการแท็บ และคุณสามารถคลิกแท็บใดก็ได้เพื่อดูรายงานที่สนับสนุนในหมวดหมู่นั้นๆ

  • ตอนนี้ API รองรับมิติข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใหม่ 3 รายการ ได้แก่ province, continent และ subContinent

   • มิติข้อมูล province ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูสถิติสำหรับรัฐในสหรัฐอเมริกาและดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย API รองรับการใช้งาน 2 แบบสำหรับมิติข้อมูลนี้ ได้แก่

    • API รองรับรายงาน 2 ฉบับที่แจกแจงสถิติในแต่ละรัฐ รายงานทั้ง 2 ประเภทมีไว้สำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา

     • รายงานสถิติหลักแสดงสถิติหลายอย่าง รวมถึงจำนวนการดูและจำนวนนาทีที่ดูโดยประมาณ
     • รายงานตามเวลาจะให้สถิติเดียวกัน แต่รวบรวมข้อมูลแบบรายวัน, 7 วัน, 30 วัน หรือรายเดือน

    • คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ข้อความค้นหา filters เพื่อจำกัดรายงานให้มีเฉพาะสถิติสำหรับสถานะที่ระบุเท่านั้น รายงานหลายประเภทสนับสนุนการกรองประเภทนี้ ซึ่งรวมถึงรายงานทางภูมิศาสตร์ รายงานตำแหน่งที่เล่น รายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม รายงานอุปกรณ์ รายงานระบบปฏิบัติการ รายงานข้อมูลประชากร และรายงานวิดีโอยอดนิยม

   • มิติข้อมูล continent ระบุรหัสภูมิภาคทางสถิติของสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุทวีป มิติข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นตัวกรองเท่านั้น

   • มิติข้อมูล subContinent ระบุรหัสภูมิภาคทางสถิติของสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุภูมิภาคย่อยของทวีป มิติข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นตัวกรองได้เท่านั้น

    เนื่องจากแต่ละภูมิภาคย่อยเชื่อมโยงกับทวีปเพียง 1 ทวีปเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกรอง continent เมื่อใช้ตัวกรอง subContinent (ซึ่ง API จะแสดงผลข้อผิดพลาดหากคำขอใช้มิติข้อมูลทั้ง 2 รายการ)

  • เอกสารประกอบได้รับการแก้ไขแล้ว มิติข้อมูล insightTrafficSourceDetail ไม่รวมค่า insightTrafficSourceType PROMOTED เป็นค่าตัวกรองที่ถูกต้อง

  30 กันยายน 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API ของ YouTube Analytics อยู่ภายใต้นโยบายการเลิกใช้งานที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ อย่างไรก็ตาม มิติข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มหลักและเมตริกที่ไม่ใช่กลุ่มหลักของ API จะไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายการเลิกใช้งาน มีการอัปเดตหน้ามิติข้อมูลและmetricsให้แสดงรายการมิติข้อมูลและเมตริกหลัก นอกจากนี้ คําจํากัดความในหน้าเหล่านั้นยังได้รับการอัปเดตเพื่อระบุมิติข้อมูลและเมตริกหลักอย่างชัดเจน

  • ตอนนี้ API รองรับ EXTERNAL_APP เป็นค่าสําหรับมิติข้อมูล insightPlaybackLocationType แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2013 เป็นต้นไป การเล่นจะไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่การเล่น MOBILE อีกต่อไป แต่การเล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ดังกล่าวจะยังคงมีการจัดหมวดหมู่ด้วยค่าดังกล่าว

   ด้วยการอัปเดตนี้ การเล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงได้รับการจัดประเภทเป็นการเล่น WATCH, EMBEDDED หรือ EXTERNAL_APP โดยขึ้นอยู่กับประเภทของแอปพลิเคชันที่จะเล่น

  • ตอนนี้ API รองรับ PLAYLIST เป็นค่าสําหรับมิติข้อมูล insightTrafficSourceType แล้ว ค่าดังกล่าวบ่งบอกว่ายอดดูวิดีโอมาจากเพลย์ลิสต์ ก่อนหน้านี้ ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้จะได้รับการจัดประเภทโดยใช้หมวดหมู่YT_OTHER_PAGEของมิติข้อมูล

  16 กรกฎาคม 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการจัดเรียงรายงานตามมิติข้อมูลและเมตริกหลายรายการแล้ว เอกสารตัวอย่างคำขอมีตัวอย่างใหม่ชื่อการจัดเรียงคำขอตามมิติข้อมูล/เมตริกหลายรายการที่แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันการทำงานนี้ คำขอนี้ดึงข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมและมีค่าพารามิเตอร์ sort เป็น day,-views ผลลัพธ์จะจัดเรียงตามลำดับเวลา แต่ภายในชุดผลลัพธ์ของแต่ละวัน แถวแรกจะมีข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ทำให้เกิดการดูมากที่สุด แถวที่ 2 จะมีข้อมูลของแหล่งที่มาซึ่งมียอดดูสูงสุดในลำดับถัดไป เป็นต้น

  • ตอนนี้ API รองรับมิติข้อมูลใหม่ 2 รายการคือ deviceType และ operatingSystem ซึ่งสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ชมใช้ดูวิดีโอของคุณ API รองรับรายงานที่ใช้มิติข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้ง 2 รายการ

   • รายงาน deviceType ช่วยให้คุณสามารถเรียกข้อมูลจำนวนการดูและเวลาในการรับชมโดยประมาณของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เดสก์ท็อป มือถือ และแท็บเล็ต คุณยังใช้ตัวกรอง operatingSystem เพื่อจำกัดรายงานประเภทอุปกรณ์ให้มีเฉพาะสถิติสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง เช่น Android หรือ iOS ได้ด้วย

   • รายงาน operatingSystem จะเรียกข้อมูลจำนวนการดูและเวลาในการรับชมโดยประมาณสำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Android, iOS, Linux และอื่นๆ คุณยังใช้ตัวกรอง deviceType เพื่อจำกัดให้รายงานระบบปฏิบัติการมีสถิติสำหรับอุปกรณ์บางประเภทเท่านั้น เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตได้ด้วย

   รายงานประเภทอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการใหม่พร้อมให้ใช้งานสำหรับช่องและเจ้าของเนื้อหา

  • เอกสารตัวอย่างคำขอได้รับการอัปเดตให้รวมรายงานอุปกรณ์ 3 ฉบับสำหรับช่อง และรายงานอุปกรณ์ 3 ฉบับสำหรับเจ้าของเนื้อหา

  • มิติข้อมูล insightPlaybackLocationType อาจแสดงผลค่า YT_OTHER ซึ่งระบุข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้จัดประเภทโดยใช้ค่าอื่นๆ ของมิติข้อมูลดังกล่าว

  23 พฤษภาคม 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  10 พฤษภาคม 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  6 พฤษภาคม 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการเรียกข้อมูลเมตริกเวลาในการรับชม estimatedMinutesWatched, averageViewDuration และ averageViewPercentage ร่วมกับเมตริกอื่นๆ แล้ว เช่น เมตริกการดู เมตริกการมีส่วนร่วม เมตริกรายได้ และเมตริกประสิทธิภาพโฆษณา

   รายการรายงานของช่องและรายงานเจ้าของเนื้อหาที่มีอยู่ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว (จริงๆ แล้ว รายการจะสั้นลงเนื่องจากสามารถดึงเมตริกเวลาในการรับชมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานอื่นๆ ในรายการได้)

   นอกจากนี้ เอกสารตัวอย่างคำขอ API ก็ได้รับการอัปเดตด้วย

  • รายงานที่ใช้มิติข้อมูล insightPlaybackLocationDetail และ insightTrafficSourceDetail ได้รับการปรับปรุงในลักษณะต่อไปนี้

   • ตอนนี้รองรับตัวกรอง country แบบไม่บังคับแล้ว

   • ตอนนี้เจ้าของเนื้อหาสามารถเรียกดูรายงานเหล่านี้ได้โดยใช้ชุดค่าผสม filter ใหม่ต่อไปนี้ โปรดทราบว่าชุดค่าผสมเหล่านี้ทั้งหมดรองรับตัวกรอง country ที่ไม่บังคับด้วย

    • รายละเอียดตำแหน่งที่เล่น

     • channel,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED
     • show,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED
     • claimedStatus,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED
     • uploaderType,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED
     • uploaderType,claimedStatus,insightPlaybackLocationType==EMBEDDED

    • รายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชม

     • channel,insightTrafficSourceType
     • show,insightTrafficSourceType
     • claimedStatus,insightTrafficSourceType
     • uploaderType,insightTrafficSourceType
     • uploaderType,claimedStatus,insightTrafficSourceType

  3 พฤษภาคม 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เอกสารคำขอ API ตัวอย่างใหม่มีตัวอย่างที่สาธิตวิธีการเรียกรายงานประเภทต่างๆ โดยใช้ YouTube Analytics API แต่ละตัวอย่างจะมีคำอธิบายสั้นๆ ของรายงานที่คำขอดึงมา จากนั้นจะแสดงมิติข้อมูล เมตริก ตัวกรอง และพารามิเตอร์การจัดเรียงสำหรับคำขอ

  • ตอนนี้มิติข้อมูล insightTrafficSourceType รองรับ SUBSCRIBER เป็นค่าที่ถูกต้อง ค่านี้จะระบุจำนวนการดูวิดีโอที่อ้างอิงมาจากฟีดในหน้าแรกของ YouTube หรือจากคุณลักษณะการติดตามของ YouTube หากคุณกรองตามแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้ ช่อง insightTrafficSourceDetail จะระบุฟีดหน้าแรกหรือหน้าอื่นๆ ที่มีการอ้างอิงมาจากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้

  28 มีนาคม 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับเมตริกใหม่ 2 รายการคือ annotationClickThroughRate และ annotationCloseRate ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของผู้ชมที่มีต่อคำอธิบายประกอบที่แสดงระหว่างวิดีโอของคุณ เราได้อัปเดตทั้งรายการรายงานแชแนลและรายงานของเจ้าของเนื้อหาเพื่อระบุรายงานที่สนับสนุนเมตริกใหม่

   • annotationClickThroughRate – อัตราส่วนของคำอธิบายประกอบที่ผู้ชมคลิกต่อจำนวนการแสดงผลคำอธิบายประกอบที่คลิกได้ทั้งหมด
   • annotationCloseRate – อัตราส่วนของคำอธิบายประกอบที่ผู้ชมปิดเทียบกับจำนวนการแสดงผลทั้งหมดของคำอธิบายประกอบ

  21 มีนาคม 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ API รองรับเมตริกรายได้และประสิทธิภาพของโฆษณา รวมถึงรายงานประสิทธิภาพโฆษณาแบบใหม่แล้ว มีเพียงพาร์ทเนอร์ด้านเนื้อหาของ YouTube ที่เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube เท่านั้นที่จะเข้าถึงเมตริกและรายงานได้

   • รายงานใหม่ที่รองรับจะรองรับเมตริกประสิทธิภาพของโฆษณาตามการเล่นและเมตริกประสิทธิภาพของโฆษณาตามการแสดงผล ดูเอกสารรายงานเจ้าของเนื้อหาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประสิทธิภาพโฆษณา

   • เมตริกใหม่ที่รองรับจะแสดงอยู่ด้านล่าง เราได้อัปเดตรายการรายงานของเจ้าของเนื้อหาเพื่อระบุรายงาน ซึ่งรวมถึงรายงานใหม่ 2 ฉบับที่รองรับเมตริกเหล่านี้

    • earnings – รายได้โดยประมาณทั้งหมดจากแหล่งโฆษณาที่ขายโดย Google ทั้งหมด
    • grossRevenue – รายได้รวมโดยประมาณจาก Google หรือพาร์ทเนอร์ DoubleClick
    • primaryAdGrossRevenue – รายได้รวมโดยประมาณ สรุปและจัดอยู่ในหมวดหมู่โฆษณาหลักสำหรับการเล่นวิดีโอที่รายงานครอบคลุมจากพาร์ทเนอร์ Google หรือ DoubleClick
    • monetizedPlaybacks – จำนวนการเล่นที่แสดงการแสดงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง
    • playbackBasedCpm – รายได้รวมโดยประมาณต่อการเล่น 1,000 ครั้ง
    • impressions – จำนวนการแสดงโฆษณาที่ยืนยันแล้ว
    • impressionBasedCpm – รายได้รวมโดยประมาณต่อการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง

    หมายเหตุ: ดูรายละเอียดทั้งหมดในคำจำกัดความของเมตริก

   • คำขอที่ดึงรายได้หรือเมตริกประสิทธิภาพโฆษณาต้องส่งโทเค็นการให้สิทธิ์ที่ให้สิทธิ์เข้าถึงโดยใช้ขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly ใหม่

  • เอกสารประกอบของ API ได้รับการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้รายงานประเภทต่างๆ อธิบายในหน้าที่แยกกัน ด้วยเหตุนี้ ตอนนี้จึงมีหน้าแยกต่างหากที่อธิบายรายงานช่องและรายงานเจ้าของเนื้อหาประเภทต่างๆ

  4 กุมภาพันธ์ 2013

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้คู่มืออ้างอิงของ API จะมีส่วนตัวอย่าง ซึ่งมีตัวอย่างโค้ดที่สาธิตวิธีเรียก API โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java, JavaScript, Python และ Ruby ตัวอย่างโค้ด JavaScript คือโค้ดเดียวกับที่กล่าวถึงอย่างละเอียดในเอกสารประกอบของแอปพลิเคชันตัวอย่าง

  14 พฤศจิกายน 2012

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้คู่มืออ้างอิง API จะมี APIs Explorer ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียกใช้ API ดูคำขอ API และเรียกข้อมูลจริงในการตอบสนองได้

  • API รองรับรายงานใหม่จำนวนมากสำหรับทั้งช่องและเจ้าของเนื้อหาตามรายละเอียดด้านล่าง รายงานแต่ละฉบับจะพร้อมใช้งานเป็นรายงานช่องหรือรายงานเจ้าของเนื้อหา หน้ามิติข้อมูลและmetricsก็ได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกันด้วย

   • รายงานตำแหน่งที่เล่นจะระบุจำนวนการดูวิดีโอที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ

   • รายงานรายละเอียดตำแหน่งที่เล่นจะระบุโปรแกรมเล่นแบบฝังที่สร้างยอดดูมากที่สุดให้กับวิดีโอที่ระบุ ซึ่งจะให้มุมมองที่ละเอียดมากกว่ารายงานตำแหน่งที่เล่น โดยการระบุ URL ที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมเล่นแบบฝังยอดนิยม

   • รายงานแหล่งที่มาของการเข้าชมจะระบุยอดดูวิดีโอที่มาจากURL ที่มาประเภทต่างๆ

   • รายงานรายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชมจะระบุ URL ที่มาซึ่งสร้างยอดดูสูงสุดสำหรับวิดีโอหนึ่งๆ และประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ระบุ ตัวอย่างเช่น รายงานนี้อาจแสดงวิดีโอที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเข้าชมมากที่สุดไปยังวิดีโอใดวิดีโอหนึ่ง มีแหล่งที่มาของการเข้าชมหลายแห่งที่รองรับรายงานนี้

   • รายงานเวลาในการรับชมแสดงระยะเวลาที่ผู้ชมใช้ในการรับชมเนื้อหาของคุณ รายงานจะสามารถรวบรวมข้อมูลสำหรับกรอบเวลาหนึ่งๆ เช่น วัน, 7 วันก่อนหน้า, 30 วันก่อนหน้า ฯลฯ หรือประเทศ หากรายงานรวบรวมข้อมูลตามวันหรือประเทศ รายงานยังสามารถระบุความยาวเฉลี่ยของการดูวิดีโอแต่ละครั้ง รวมทั้งเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของแต่ละวิดีโอที่ผู้ใช้ดู

  2 ตุลาคม 2012

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • YouTube Analytics API พร้อมให้บริการแก่นักพัฒนาแอปทุกรายแล้ว คุณเปิดใช้งาน API สำหรับโปรเจ็กต์ได้โดยไม่ต้องขอสิทธิ์เข้าถึงก่อน จากแผงบริการใน APIs console

  • ส่วนเริ่มต้นใช้งานใหม่จะสรุปข้อกำหนดเบื้องต้นและขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ YouTube Analytics API

  12 กันยายน 2012

  การอัปเดตนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ส่วนการทำความเข้าใจการใช้งานโควต้าใหม่จะมีหลักเกณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โควต้า API ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ API จะคํานวณค่าใช้จ่ายการค้นหาสําหรับคําขอแต่ละรายการ และค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกหักออกจากโควต้าการใช้งาน API เนื่องจากรายงานประเภทต่างๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการค้นหาที่ต่างกันอย่างมาก คุณจึงควรวางแผนให้ใช้โควต้าอย่างมีประสิทธิภาพและแอปพลิเคชันของคุณควรขอเฉพาะเมตริกและข้อมูลที่ต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

  • เราได้อัปเดตส่วนมิติข้อมูลชั่วคราวเพื่ออธิบายว่ามิติข้อมูลเหล่านั้นระบุว่ารายงาน Analytics ควรรวบรวมข้อมูลโดยอิงตามระยะเวลา ขณะนี้ API รองรับมิติข้อมูลเวลาเพิ่มเติมต่อไปนี้

   • 7DayTotals – ระบบจะรวมข้อมูลในรายงานเพื่อให้แต่ละแถวมีข้อมูลในระยะเวลา 7 วัน
   • 30DayTotals – ระบบจะรวมข้อมูลในรายงานเพื่อให้แต่ละแถวมีข้อมูลในระยะเวลา 30 วัน
   • month – ระบบจะรวบรวมข้อมูลในรายงานตามเดือนปฏิทิน

   ในทำนองเดียวกัน ส่วนรายงานที่ใช้ได้ก็ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงการสนับสนุนของ API สำหรับรายงานที่ใช้มิติข้อมูลเหล่านี้

  • ส่วนมิติข้อมูลบุคคลที่รายงานได้รับการอัปเดตให้สังเกตว่าคำขอ API สำหรับเรียกข้อมูลรายงานของเจ้าของเนื้อหาต้องกรองข้อมูลโดยใช้มิติข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (video, channel หรือ show) หรือชุดค่าผสมของมิติข้อมูล claimedStatus และ uploaderType ที่รองรับ

  • ตอนนี้ API รองรับตัวเลือกการจัดเรียงใหม่ 2 แบบสำหรับรายงานวิดีโอยอดนิยม รายงานเหล่านี้เป็นรายงานของช่องหรือรายงานเจ้าของเนื้อหา มีเมตริกต่างๆ (ยอดดู ความคิดเห็น การกดชอบ ฯลฯ) ในแต่ละประเทศและแจกแจงเมตริกเหล่านั้นตามวิดีโอ ตอนนี้คุณจัดเรียงรายงานเหล่านี้ตามจำนวนผู้ใช้ที่ติดตามหรือเลิกติดตามช่องจากหน้าสำหรับดูของวิดีโอได้แล้ว

  • เราได้ปรับปรุงคำจำกัดความของmetrics subscribersGained และ subscribersLost เพื่ออธิบายว่าช่องอาจได้รับหรือสูญเสียผู้ติดตามในหลายตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงหน้าสำหรับดูวิดีโอ หน้าช่อง และคำแนะนำที่จะปรากฏในหน้าแรกของ YouTube เมื่อเมตริกเหล่านี้ปรากฏในรายงานเฉพาะวิดีโอ เมตริกเหล่านี้จะรวมเฉพาะสถิติจากหน้าสำหรับดูของวิดีโอที่ระบุเท่านั้น