Method: spaces.delete

Usuwa pokój nazwany. Zawsze usuwa się kaskadowo, co oznacza, że zasoby podrzędne pokoju, takie jak wiadomości opublikowane w pokoju i członkostwo w nim, również są usuwane. Przykład: Usuwanie pokoju. Wymaga uwierzytelniania użytkownika, który ma uprawnienia do usunięcia pokoju.

Żądanie HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu pokoju do usunięcia.

Format: spaces/{space}

Parametry zapytania

Parametry
useAdminAccess

boolean

Gdy true, metoda uruchamia się z wykorzystaniem uprawnień administratora Google Workspace użytkownika.

Użytkownik dzwoniący musi być administratorem Google Workspace z uprawnieniami do zarządzania rozmowami na czacie i w pokojach.

Wymaga zakresu OAuth 2.0 chat.admin.delete.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.delete
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.delete

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.