Method: spaces.messages.attachments.get

Pobiera metadane załącznika wiadomości. Dane załączników są pobierane za pomocą interfejsu media API. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pobieranie metadanych załącznika do wiadomości. Wymaga uwierzytelniania aplikacji.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu załącznika, w formie spaces/{space}/messages/{message}/attachments/{attachment}.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Attachment.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.