จัดสรรบัตรใหม่

หากต้องการจัดสรรรหัสสถานศึกษาใหม่ ผู้ใช้ต้องทําตามขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และการเชื่อมโยงในอุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีนี้จะลิงก์บัญชีผู้ใช้ภายนอกของผู้ใช้กับบัญชี Google Wallet บทความนี้อธิบายกระบวนการดังกล่าวในระดับสูง

เพิ่มลงใน Google Wallet จากแอป Android

ในส่วนนี้ เราจะอธิบายขั้นตอนเพื่อบันทึกบัญชีไปยัง Google Wallet จากแอป Android ของผู้ให้บริการ

โฟลว์ผู้ใช้

ภาพเหล่านี้แสดงโฟลว์ผู้ใช้เพื่อจัดสรรรหัสสถานศึกษาจากมุมมองของ Google Wallet

ในหน้าจอนี้ แอปจะเชื่อมต่อกับ Google Wallet ในหน้าจอที่ 2 ผู้ใช้ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการและดําเนินการต่อ
รูปที่ 1: ผู้ใช้เริ่มจัดสรรบัตรและยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการ

  • ภาพเคลื่อนไหวของการเชื่อมต่อแบบหมุนจะแสดงให้ผู้ใช้เห็นขณะกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายและบริการเริ่มต้น
  • หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ใช้ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการและจะดําเนินการต่อไป

ในหน้าจอแรก แอปจะบันทึกรหัสลงในโทรศัพท์ของผู้ใช้ ในหน้าจอที่ 2 รหัสจะได้รับการบันทึกไว้และมีข้อความความสําเร็จปรากฏขึ้น
รูปที่ 2: การจัดสรรผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์

  • ภาพเคลื่อนไหวของไอคอนหมุนที่หมุนจะแสดงต่อผู้ใช้ ขณะที่บริการในเบื้องหลังจะจัดสรรบัญชีในอุปกรณ์
  • หลังจากบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าจอความสําเร็จจะปรากฏขึ้น
  • ระบบอาจแจ้งให้ผู้ใช้ในหน้าจอถัดไปให้ดาวน์โหลดแอป Google Wallet หากยังไม่มีแอปดังกล่าวไว้ในอุปกรณ์

ข้อมูลสำคัญ

  • Google รองรับการลิงก์บัญชีจากแอปพลิเคชัน Android เท่านั้น หากต้องการรองรับกรณีการใช้งานอื่นๆ โปรดตรวจสอบกับผู้ติดต่อของ Google
  • หากบันทึกบัตรลงในบัญชี Google ที่เลือกแล้ว ผู้ใช้จะเห็นลิงก์สําหรับเปิดบัตรในแอป Google Wallet แทน ซึ่งผู้ใช้จะดูรายละเอียดบัตรได้
  • หากบันทึกบัตรลงในบัญชี Google อื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะได้รับข้อความที่ระบุว่าบัญชี Google อื่นได้บันทึกบัตรนั้นไว้แล้ว
  • หากผู้ใช้พยายามเพิ่มบัตรและไม่มีบัญชี Google ข้อความแจ้งให้สร้างบัญชีจะปรากฏขึ้น หลังจากสร้างบัญชี Google แล้ว ขั้นตอนดังกล่าวดําเนินต่อไปตามปกติ

API ของแอป

แอปที่รองรับขั้นตอนของ Campus จะต้องผสานรวมกับ Google Play Services API

อย่างไรก็ตาม วิธีการโทรจากแอปผู้ให้บริการไปยังบริการ Google Play ไม่พร้อมใช้งานในบริการ Google Play เวอร์ชันที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่นักพัฒนาแอปต้องเพิ่มและเข้าถึงโมดูลที่กําหนดเองเพื่อเรียกเมธอดบางอย่าง

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ