Chính sách dành cho API Địa điểm

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu cụ thể cho tất cả ứng dụng được phát triển bằng API Địa điểm, bao gồm dịch vụ Tự động điền địa điểm thuộc API đó. Bạn có thể xem thêm thông tin chung dành cho nhà phát triển Google Maps trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Cung cấp điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư

Nếu bạn phát triển một ứng dụng API Địa điểm, bạn phải cung cấp Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật với ứng dụng của bạn để đáp ứng các nguyên tắc được nêu trong Thỏa thuận của bạn với Google:

  • Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư phải được cung cấp công khai.
  • Bạn phải nêu rõ trong Điều khoản sử dụng của ứng dụng rằng khi sử dụng ứng dụng của bạn, người dùng sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của Google.
  • Bạn phải thông báo cho người dùng trong Chính sách quyền riêng tư rằng bạn đang sử dụng(các) API Google Maps và đưa vào bằng cách tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Google.

Bạn nên cung cấp Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư của mình tùy theo nền tảng ứng dụng của bạn.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động

Nếu phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn nên cung cấp đường liên kết đến Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư trên trang tải ứng dụng xuống trong cửa hàng ứng dụng liên quan và trong trình đơn cài đặt ứng dụng.

Ứng dụng web

Nếu phát triển một ứng dụng web, bạn nên cung cấp liên kết đến Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư ở chân trang web của bạn.

Tìm nạp trước, lưu vào bộ nhớ cache hoặc lưu trữ nội dung

Các ứng dụng sử dụng API Địa điểm bị ràng buộc bởi các điều khoản trong Thỏa thuận của bạn với Google. Theo các điều khoản trong Thỏa thuận của bạn, bạn không được tìm nạp trước, lập chỉ mục, lưu trữ hoặc lưu vào bộ nhớ đệm bất kỳ Nội dung nào trừ các điều kiện giới hạn được nêu trong các điều khoản.

Hiển thị kết quả API Địa điểm

Bạn có thể hiển thị kết quả API Địa điểm trên Google Map hoặc không cần bản đồ. Nếu bạn muốn hiển thị kết quả API Địa điểm trên bản đồ, thì các kết quả này phải được hiển thị trên Google Map. Nghiêm cấm sử dụng dữ liệu API Địa điểm trên bản đồ không phải là bản đồ của Google.

Nếu ứng dụng của bạn hiển thị dữ liệu trên Google Map, thì biểu trưng của Google sẽ được đưa vào và không thể thay đổi. Các ứng dụng hiển thị dữ liệu trên Google trên cùng một màn hình với Google Map không bắt buộc phải cung cấp thêm thông tin cho Google.

Nếu ứng dụng của bạn hiển thị dữ liệu trên một trang hoặc chế độ xem không hiển thị Google Map, thì bạn phải hiển thị biểu trưng của Google với dữ liệu đó. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn hiển thị dữ liệu của Google trên một thẻ và Google Map chứa dữ liệu đó trên một thẻ khác, thì thẻ đầu tiên phải hiển thị biểu trưng của Google. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng các trường tìm kiếm có hoặc không có tính năng tự động hoàn thành, thì biểu trưng phải hiển thị nội tuyến.

Bạn nên đặt biểu trưng của Google ở góc dưới cùng bên trái của bản đồ, cùng với thông tin ghi nhận tác giả được đặt ở góc dưới cùng bên phải, cả hai thông tin phải hiển thị trên tổng thể bản đồ chứ không phải bên dưới bản đồ hoặc vị trí khác trong ứng dụng. Ví dụ về bản đồ sau đây cho thấy biểu trưng của Google ở phía dưới bên trái bản đồ và phần ghi nhận tác giả ở phía dưới bên phải.

Tệp zip sau đây chứa biểu trưng của Google ở đúng kích thước cho các ứng dụng máy tính để bàn, Android và iOS. Bạn không được định lại kích thước hoặc sửa đổi các biểu trưng này theo bất kỳ cách nào.

Tải xuống: google_logo.zip

Không sửa đổi thuộc tính. Đừng xóa, che khuất hoặc cắt bỏ thông tin phân bổ. Bạn không thể sử dụng các biểu trưng của Google nội tuyến (ví dụ: "Các bản đồ này là từ [Google_logo]").

Giữ nguyên thuộc tính. Nếu sử dụng ảnh chụp màn hình cho hình ảnh của Google bên ngoài video nhúng trực tiếp, hãy bao gồm thuộc tính tiêu chuẩn như xuất hiện trong hình ảnh. Nếu cần, bạn có thể tuỳ chỉnh kiểu và vị trí của văn bản ghi nhận tác giả, miễn là văn bản nằm gần nội dung và dễ đọc đối với người xem hoặc người đọc thông thường. Bạn không được di chuyển ghi nhận tác giả khỏi nội dung, chẳng hạn như phần cuối sách, phần ghi công của tệp hoặc chương trình, hoặc phần chân trang trong trang web của bạn.

Bao gồm nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba. Một số dữ liệu và hình ảnh trên các sản phẩm liên kết của chúng tôi là của các nhà cung cấp khác ngoài Google. Nếu sử dụng hình ảnh như vậy, văn bản ghi nhận tác giả của bạn phải có tên "Google" và(các) nhà cung cấp dữ liệu có liên quan, chẳng hạn như "Dữ liệu bản đồ: Google, Maxar Technologies". Nếu có nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba được trích dẫn cùng hình ảnh, thì việc chỉ bao gồm "Google" hoặc biểu trưng Google là không đúng.

Nếu bạn đang sử dụng Nền tảng Google Maps trên một thiết bị không hiển thị mô hình phân bổ, vui lòng liên hệ với nhóm bán hàng của Google để thảo luận về các giấy phép phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.

Các yêu cầu khác về mô hình phân bổ

Phản hồi của API Địa điểm có thể bao gồm thông tin ghi nhận nhà cung cấp Trang thông tin ở định dạng HTML mà người dùng phải nhìn thấy như được cung cấp. Bạn phải giữ nguyên mọi đường liên kết có trong HTML. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt thông tin này bên dưới bất kỳ kết quả tìm kiếm hoặc thông tin Chi tiết địa điểm nào.

Xin lưu ý rằng mã địa điểm (dùng để nhận dạng duy nhất một địa điểm) không được áp dụng quy định hạn chế về việc lưu vào bộ nhớ đệm. Do đó, bạn có thể lưu trữ các giá trị mã địa điểm vô thời hạn. Mã địa điểm được trả về trong trường place_id trong các phản hồi của API Địa điểm.

Nguyên tắc về kiểu cho mô hình phân bổ trên Google

Sau đây là các nguyên tắc về kiểu cho thuộc tính Google trong CSS và HTML nếu bạn không thể sử dụng biểu trưng Google có thể tải xuống.

Không gian trống

Khoảng không gian trống xung quanh khoá phải bằng hoặc lớn hơn chiều cao của chữ "G" trong Google.

Khoảng trống giữa bản sao ghi nhận tác giả và biểu trưng Google phải bằng một nửa chiều rộng của chữ "G".

Mức độ dễ đọc

Dòng tên tác giả phải luôn rõ ràng, dễ đọc và xuất hiện với đúng màu sắc của nền cho trước. Luôn đảm bảo cung cấp đủ độ tương phản cho biến thể biểu tượng mà bạn chọn.

Màu

Sử dụng văn bản Google Material Grey 700 trên nền trắng hoặc sáng, với dải màu đen tối đa là 0%–40%.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Trên nền tối hơn và trên các mẫu nhiếp ảnh hoặc không bận rộn, hãy sử dụng văn bản màu trắng để ghi tên tác giả và ghi nhận tác giả.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Phông chữ

Dùng phông chữ Roboto.

Ví dụ về CSS

Khi được áp dụng cho văn bản "Google", CSS sau đây sẽ hiển thị "Google" với phông chữ, màu sắc và khoảng cách thích hợp trên nền trắng hoặc sáng.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;