Biểu tượng địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Biểu tượng địa điểm biểu thị các loại địa điểm khác nhau (ví dụ: quán cà phê, thư viện và bảo tàng). Bạn có thể yêu cầu URL cho biểu tượng ở định dạng PNG, cũng như màu nền biểu tượng tương ứng, với yêu cầu Địa điểm hiện tạiThông tin chi tiết về địa điểm.

Để yêu cầu hình ảnh biểu tượng và màu nền cho một địa điểm, hãy bao gồm các trường sau trong yêu cầu của bạn:

 • GMSPlaceFieldIconImageURL
 • GMSPlaceFieldIconBackgroundColor

Các ví dụ sau minh hoạ việc sử dụng hình ảnh và màu nền của biểu tượng từ yêu cầu Chi tiết về địa điểm hoặc địa điểm hiện tại:

Swift

let place: GMSPlace

// Icon image URL
let url = URL(string: place.iconImageUrl)
DispatchQueue.global().async {
  guard let url = url,
    let imageData = try? Data(contentsOf: url) else {
   print("Could not get image")
   return
  }
  DispatchQueue.main.async {
   let iconImage = UIImage(data: iconImageData)

   // Icon image background color
   let iconBackgroundView = UIView(frame: .zero)
   iconBackgroundView.backgroundColor = place.iconBackgroundColor

   // Change icon image color to white
   let templateImage = iconImage.imageWithRenderingMode(UIImageRenderingModeAlwaysTemplate)
   imageView.image = templateImage
   imageView.tintColor = UIColor.white
  }
}

Objective-C

GMSPlace *place;

dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
 // Icon image URL
 NSData * iconImageData = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL: [NSURL URLWithString: place.iconImageUrl]];
   if (!iconImageData)
     return;
   dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
    UIImage *iconImage = [UIImage imageWithData:iconImageData];

    // Icon image background color
    UIView *iconBackgroundView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectZero];
    [iconBackgroundView setBackgroundColor:place.iconBackgroundColor];

    // Change icon image color to white
    iconImage = [iconImage imageWithRenderingMode:UIImageRenderingModeAlwaysTemplate];
    [imageView setTintColor:[UIColor whiteColor]];
   });
});

Các trường

Mỗi biểu tượng Địa điểm chứa các trường sau:

 • iconImageUrl trả về URL cơ sở cho biểu tượng PNG không màu.
 • iconBackgroundColor trả về mã màu UIExtendedSRGBColorSpace mặc định cho danh mục của địa điểm.

Yêu cầu biểu tượng địa điểm và màu nền

Các bảng sau hiển thị tất cả biểu tượng địa điểm có sẵn theo danh mục. Theo mặc định, các màn hình này có một ký tự đen. icon_background_color do danh mục của địa điểm chỉ định.

Danh mục địa điểm: Đồ ăn và thức uống
(màu nền #FF9E67)
Quán bar
Quầy bar,
Câu lạc bộ đêm
Quán cà phê
Quán cà phê
Nhà hàng
Nhà hàng, Tiệm bánh
Danh mục địa điểm: Bán lẻ
(màu nền biểu tượng #4B96F3)
Hiệu sách
Sách, quần áo, đồ điện tử, đồ trang sức, giày dép,
Trung tâm mua sắm/Trung tâm thương mại
Cửa hàng tiện lợi
Cửa hàng tiện lợi
Hàng tạp hoá
Cửa hàng tạp hóa, Siêu thị
Hiệu thuốc
Hiệu thuốc
Danh mục địa điểm: Dịch vụ
(màu nền biểu tượng #909CE1)
ATM
ATM
Ngân hàng
Ngân hàng
Trạm xăng
Gas
Phòng cho thuê
Nơi lưu trú
Bưu điện
Bưu điện
Danh mục địa điểm: Giải trí
(màu nền biểu tượng #13B5C7)
Thủy cung, Du lịch
Thủy cung, Du lịch
Sân gôn
Sân gôn
Cổ
Lịch sử
Phim
Phim
Bảo tàng
Bảo tàng
Nhà hát
Nhà hát
Danh mục địa điểm: Giao thông vận tải
(màu nền biểu tượng #10BDFF)
Sân bay
Sân bay
Xe buýt
Xe buýt, đi chung xe, taxi
Xe lửa/tàu
Xe lửa/tàu
Danh mục địa điểm: Thành phố/chung/tôn giáo
(màu nền biểu tượng #7B9EB0)
Nghĩa trang
Nghĩa trang
Nhà thị chính
Tòa nhà hành chính
Thư viện
Thư viện
Đài tưởng niệm
Tượng đài
Bãi đỗ xe
Bãi đỗ xe
Trường học (tiểu học, trung học cơ sở, đại học)
Trường học (tiểu học, trung học, đại học)
Thờ cúng (Christian)
Thờ cúng (Christian)
Thờ cúng (Hindu)
Thờ cúng (Hindu)
Thờ cúng (Hồi giáo)
Thờ cúng (Đạo Hồi)
Thờ cúng (Jain)
Thờ cúng (Jain)
Thờ cúng (Do Thái)
Thờ cúng (Do Thái giáo)
Thờ cúng (Sikh)
Thờ cúng (Sikh)
Doanh nghiệp nói chung
Doanh nghiệp nói chung
Danh mục địa điểm: Ngoài trời
(màu nền biểu tượng #4DB546)
Đi thuyền
Đi thuyền
Cắm trại
Cắm trại
Công viên
Công viên
Sân vận động
Sân vận động
Vườn bách thú
Vườn thú
Danh mục địa điểm: Khẩn cấp
(màu nền biểu tượng #F88181)
Bệnh viện
Bệnh viện
Cảnh sát
Cảnh sát