Ghi chú phát hành API Maps JavaScript

Đăng ký các ghi chú phát hành này. Đăng ký

Nhóm API JavaScript của Maps thường xuyên cập nhật API này để bổ sung các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải tiến về hiệu suất. Bạn có thể chỉ định phiên bản API cần tải trong ứng dụng bằng cách chỉ định phiên bản đó trong tham số v của yêu cầu tự khởi động API Maps JavaScript. Hãy đọc thêm về cách tạo phiên bản.

Nhật ký thay đổi này liệt kê các bản phát hành theo ngày và số phiên bản, cùng với các thay đổi liên quan.

Để nhận thông tin cập nhật về các phiên bản API Maps mới, vui lòng đăng ký với nhóm google-maps-js-api-v3-notify.

3.57.8b

Ngày 11 tháng 7 năm 2024

Không có thay đổi nào công khai.

3.57.7

Ngày 4 tháng 7 năm 2024

Các thay đổi:

 • Thêm các lựa chọn xe điện và nhiên liệu vào các thuộc tính lớp Địa điểm. Bật tuỳ chọn tìm kiếm xe điện cho Place.searchByText.

3.57.6a

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

Không có thay đổi nào công khai.

3.57.5

Ngày 20 tháng 6 năm 2024

Không có thay đổi nào công khai.

3.57.4

Ngày 13 tháng 6 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Tích hợp một công cụ gắn nhãn mới để hiển thị các nhãn của Bản đồ vectơ.
 • InfoWindow có thuộc tính mới isOpen cho biết nó đang mở trên Bản đồ hay Chế độ xem phố.
 • Khắc phục tài liệu tham khảo không chính xác cho lớp Tự động hoàn thành địa điểm PlacePrediction.

3.57.3a

Ngày 6/6/2024

 • [kênh thử nghiệm] Thêm nội dung mô tả địa chỉ vào phản hồi Mã hoá địa lý để đảo ngược mã hoá địa lý, chuyển tiếp mã hoá địa lý và tra cứu mã địa điểm.

3.57.2

Ngày 28 tháng 5 năm 2024

Các thay đổi:

 • Đã khắc phục lỗi trong đó chế độ kiểm soát loại bản đồ trong thành phần web không mở các trình đơn.
 • Sửa lỗi khiến chỉ báo kéo của AdvancedMarkerElement bị thiếu.
 • Thêm chức năng tự động hoàn thành vào Place API mới.
 • Ô đường quét của bản đồ hiện được phân phát ở định dạng hình ảnh WebP.
 • Cập nhật tài liệu cho Place.searchByText và Place.search nearby để trỏ đến danh sách trường chính xác.
 • Nút đóng InfoWindow mới và tiêu đề tuỳ chọn hiện đã có trên kênh hằng tuần.

3.57.0

Ngày 24 tháng 5 năm 2024

Không có thay đổi nào công khai.

3.56.12a

Ngày 9 tháng 5 năm 2024

Các thay đổi:

 • Khắc phục lỗi làm thiếu chỉ báo kéo của AdvancedMarkerElement.

3.56.11

Ngày 2 tháng 5 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh beta] <gmp-map> hiện cũng sẽ được đặt mặc định thành chế độ vectơ khi có bộ ID bản đồ, nhưng không có loại hiển thị rõ ràng nào được đặt trên ID bản đồ (ví dụ: giống demo_MAP_ID).

3.56.10

Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Sự kiện gmp-placeselect của Place{8} tự động hiện đang tạo bong bóng.
 • [kênh thử nghiệm] Hiện đã có nút đóng InfoWindow mới và tiêu đề không bắt buộc.
 • [kênh thử nghiệm] Cải thiện bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận bằng bàn phím và con trỏ một lần để điều khiển người hình mắc áo trong Chế độ xem đường phố.
 • Khắc phục vấn đề rò rỉ bộ nhớ do xoá Điểm đánh dấu nâng cao.
 • Khắc phục sự cố hình tròn không vẽ chu vi bằng phẳng.
 • Thêm API để thiết lập chế độ vectơ trong quá trình tạo bản sao google.maps.Map (mapId không bắt buộc).

3.56.8

Ngày 11 tháng 4 năm 2024

Các thay đổi:

 • Khắc phục vấn đề rò rỉ bộ nhớ khi sử dụng AdvancedMarkerElement.

3.56.7

Ngày 4 tháng 4 năm 2024

Các thay đổi:

 • Thêm hàm search Nearby (Tìm kiếm lân cận) vào lớp Địa điểm mới.

3.56.6

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Các ô đường quét của bản đồ hiện được phân phát ở định dạng hình ảnh WebP.
 • Đã sửa vị trí neo cửa sổ thông tin cho POI trên bản đồ trên bản đồ vectơ.
 • Sửa lỗi hiển thị AdvancedMarkerElement mà không đặt vị trí.
 • Thêm sự kiện "close" vào API InfoWindow.

3.56.5

Ngày 21 tháng 3 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh beta] Màu bản đồ cơ sở mới hiện là màu mặc định cho các nhà phát triển không sử dụng mã nhận dạng bản đồ. Hãy tham khảo tại https://developers.google.com/maps/new-basemap-style-opt-in để biết thêm thông tin.
 • Đã sửa vị trí cơ sở của Cửa sổ Thông tin đối với các nhãn và biểu tượng của Vector Map.

3.56.4

Ngày 14 tháng 3 năm 2024

Không có thay đổi nào công khai.

3.56.3

Ngày 7 tháng 3 năm 2024

Không có thay đổi nào công khai.

3.56.1

Ngày 22 tháng 2 năm 2024

Các thay đổi:

 • Đã khắc phục lỗi tài liệu trong tham số "fields" của Place.searchByText.
 • [kênh beta] Tạo một vùng mặc định trong <gmp-map> và cho phép tạo các phần tử tuỳ chỉnh để bao bọc Thành phần web của API Maps JavaScript.
 • Thêm tuỳ chọn đỗ xe vào Place class API (API Lớp địa điểm) mới.
 • Ngừng sử dụng google.maps.Marker. Thay vào đó, vui lòng sử dụng google.maps.marker.AdvancedMarkerElement. Tại thời điểm này, không có lịch ngừng cung cấp google.maps.Marker, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng google.maps.marker.AdvancedMarkerElement thay vì google.maps.Marker. Mặc dù google.maps.Marker sẽ tiếp tục nhận bản sửa lỗi cho mọi sự hồi quy lớn, nhưng các lỗi hiện có trong google.maps.Marker sẽ không được xử lý. Chúng tôi sẽ thông báo ít nhất 12 tháng trước khi ngừng hỗ trợ. Vui lòng xem https://developers.google.com/maps/deprecations để biết chi tiết về việc ngừng sử dụng.
 • Thêm các thuộc tính bổ sung vào Place class API (API lớp địa điểm) mới.
 • Thêm các lựa chọn thanh toán vào Place class API mới.

3.55.11a

Ngày 15 tháng 2 năm 2024

Các thay đổi:

 • Ngăn bản đồ tự động cuộn vào chế độ xem khi được nhấp vào.

3.55.11

Ngày 8 tháng 2 năm 2024

Các thay đổi:

 • [alpha channel] Đã xoá thuộc tính inputElement khỏi PlaceAutomaticElement.
 • [kênh alpha] Thêm phần CSS cho Phần tử tự động hoàn thành về địa điểm
 • [kênh thử nghiệm] PlaceTự động hoàn thành hiện có trong Bản dùng thử (v=beta)
 • Thêm các tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận vào Places V2 API.

3.55.10

Ngày 1 tháng 2 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Ngừng sử dụng SearchByTextRequest.rankBy. Thay vào đó, vui lòng sử dụng SearchByTextRequest.rankPreferences.
 • [kênh thử nghiệm] Place.findPlaceFromQuery và Place.findPlaceFromPhoneNumber không còn hoạt động. Thay vào đó, hãy sử dụng Place.searchByText.
 • Sửa lỗi Theo dõi mức sử dụng trên mỗi kênh.
 • Bật hình nhiều đường có thể nhận biết lưu lượng truy cập cho các nhà cung cấp vị trí cho Chuyến đi và Xe trong tính năng Chia sẻ hành trình bằng JavaScript.
 • Lớp học Địa điểm mới hiện có trong kênh hàng tuần.
 • Ngừng sử dụng Place.openingHours. Thay vào đó, vui lòng sử dụng phương thức

3.55.9

Ngày 25 tháng 1 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Khắc phục vấn đề không thể đóng hộp thoại phím tắt khi nhấn phím Esc trên MapElement.
 • Thêm tham số URL mới loading=async vào URL tự khởi động để tải tập lệnh trực tiếp. Điều này cho biết rằng API JavaScript của Maps chưa được tải đồng bộ và không có mã JavaScript nào được sự kiện load của tập lệnh kích hoạt. Bạn nên đặt giá trị này thành async bất cứ khi nào có thể để cải thiện hiệu suất.

3.55.8

Ngày 18 tháng 1 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh alpha] Hiện đang gửi mã thông báo phiên dưới dạng một phần của yêu cầu Đặt tự động hoàn thành.
 • [kênh thử nghiệm] Giới thiệu một thuộc tính mới gmpClickable trong AdvancedMarkerElement. Đây là một thay đổi có thể gây lỗi đối với những người dùng đăng ký sự kiện gmp-click bằng addEventListener() trong kênh thử nghiệm beta. Để nhận sự kiện gmp-click khi nhấp, hãy đặt thuộc tính gmpClickable thành true hoặc thêm thuộc tính gmp-clickable vào thành phần web . Đối với những người dùng sử dụng addListener() để đăng ký sự kiện gmp-click, bạn không cần thay đổi gì vào lúc này.

3.55.7

Ngày 11 tháng 1 năm 2024

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm beta] Thuộc tính element của AdvancedMarkerElement hiện trỏ đến bản sao của AdvancedMarkerElement.
 • [kênh thử nghiệm] Giờ đây, Điểm đánh dấu nâng cao có thể tuỳ chỉnh nội dung bằng các nút con.
 • Sửa lỗi phím tắt xoay và thu phóng không hoạt động sau khi nhấp vào bản đồ.
 • Bật tính năng tuỳ chỉnh hình nhiều đường để Chia sẻ hành trình JavaScript.
 • [kênh alpha] Thêm các thuộc tính các loại, requiredLanguage, requestedRegion và name vào Địa điểm tự động hoàn thành
 • [kênh thử nghiệm] Khắc phục lỗi khiến phần tử Điểm đánh dấu nâng cao không được tạo khi gọi document.createElement('gmp-advanced-marker').

3.55.3

Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Không có thay đổi nào công khai.

3.55.2

Ngày 23 tháng 11 năm 2023

Các thay đổi:

 • Sửa lỗi gây ra lỗi CSP liên quan đến kiểu trong Chế độ xem đường phố

3.55.1

Ngày 16 tháng 11 năm 2023

Không có thay đổi nào công khai.

3.54.12a

Ngày 8 tháng 11 năm 2023

Các thay đổi:

 • Khắc phục lỗi khiến WebGLOverlayView không hiển thị trong một số trường hợp nhất định.

3.54.12

Ngày 2 tháng 11 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh alpha] Cập nhật tính năng Tự động hoàn thành địa điểm thành một thành phần web. Đây là một thay đổi có thể gây lỗi. Vui lòng truy cập https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference/places-widget#PlaceAutocompleteElement để biết thông tin sử dụng được cập nhật.
 • [kênh alpha] Cập nhật tính năng quản lý tiêu điểm của Phần tử tự động hoàn thành về địa điểm
 • [kênh thử nghiệm] Hiển thị sự kiện gmp-zoomchange trong MapElements
 • Bật MapTypeControl HORIZONTAL_BAR để tự động xử lý ngữ cảnh bố cục RTL.

3.54.11

Ngày 26 tháng 10 năm 2023

Các thay đổi:

 • Khắc phục vấn đề xảy ra lỗi khi thiết lập các chế độ kiểm soát trên bản đồ.
 • Thêm khả năng giới hạn hình ảnh trong Chế độ xem phố chỉ cho các nguồn chính thức của Google, thông qua StreetViewLocationRequest và StreetViewControlOptions.

3.54.10

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Giờ đây, MapElement hiện có thể tự động điều chỉnh bố cục điều khiển từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái dựa trên kiểu direction đã tính toán. Ngoài ra còn có các ô để thêm thành phần điều khiển tuỳ chỉnh. ControlPosition hiện hỗ trợ các giá trị logic để hỗ trợ bố cục LTR/RTL. API Nhúng của Maps giờ đây cũng tự động điều chỉnh bố cục điều khiển từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái dựa trên ngôn ngữ.
 • [kênh thử nghiệm] MapElement hiện đã bật AuthorizedFocus

3.54.9

Ngày 12 tháng 10 năm 2023

 • [kênh thử nghiệm] Thêm bản tóm tắt biên tập vào Places phiên bản 2 API.

3.54.7a

Ngày 28 tháng 9 năm 2023

Các thay đổi:

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho nhiều nhà cung cấp vị trí trong JavaScript Chia sẻ hành trình.

3.54.6

Ngày 21 tháng 9 năm 2023

Các thay đổi:

 • google.maps.FeatureLayer phản hồi các sự kiện di chuyển chuột.
 • Thêm google.maps.FeatureType.SCHOOL_DISTRICT, vì vậy, các Khu vực trường học được hỗ trợ trong việc định kiểu theo hướng dữ liệu.

3.54.5

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh beta] Sửa lỗi khiến addEventListener() của AdvancedMarkerElement không hoạt động.

3.54.4

Ngày 7 tháng 9 năm 2023

Các thay đổi:

 • Biểu trưng của Google sẽ không trùng lặp với thông tin bản quyền trên Bản đồ như thường lệ.

3.54.2

Ngày 24 tháng 8 năm 2023

Các thay đổi:

 • Sửa lỗi trong NavigationRenderer, trong đó Maps không tải nếu tính năng thu phóng và trung tâm không được đặt trước khi hiển thị chỉResultResult.

3.54.1

Ngày 18 tháng 8 năm 2023

Các thay đổi:

 • Nâng cấp Maps JavaScript API để hỗ trợ ECMAScript 2020 một cách nguyên gốc.
 • Điểm đánh dấu nâng cao hiện được hiển thị rõ ràng hơn.
 • Bản đồ sẽ bị tắt khi Array.from bị ghi đè bằng một phương thức triển khai không hỗ trợ đối tượng có thể lặp lại.
 • Đã sửa tiêu điểm bị mất khi các nút thu phóng bị tắt ở các mức giới hạn.

3.53.13

Ngày 27 tháng 7 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Chúng tôi đã tái cấu trúc thông tin ghi nhận sự đóng góp trong lớp Địa điểm mới. PhotoAttribution đổi tên thành AuthorAttribution author đổi tên thành displayName. authorURI đổi tên thành uri. photoURI {?string} hiện đã có trên AuthorAttribution. Photo.attributions đổi tên thành Photo.authorAttributions. Review.authorAttribution {?AuthorAttribution} thay thế Photo.author/authorURI/authorPhotoURI.
 • [kênh thử nghiệm beta] Thêm trường bắt buộc textQuery và không dùng query trong phương thức searchByText() của lớp địa điểm.
 • Đã điều chỉnh độ lệch neo của cửa sổ thông tin cho nhãn và biểu tượng của bản đồ đường quét.

3.53.12

Ngày 20 tháng 7 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Thêm nhà cung cấp vị trí phương tiện và đội xe ODRD cho tính năng Chia sẻ hành trình JavaScript – Theo dõi đội phương tiện vận chuyển.
 • Cập nhật thông báo cảnh báo khi đối số được truyền đến hàm khởi tạo LatLng() bị bỏ qua.
 • Ngừng sử dụng Marker.collisionBehavior và thay bằng AdvancedMarkerElement.collisionBehavior.

3.53.11

Ngày 13 tháng 7 năm 2023

Các thay đổi:

 • Hàm isLocationOnEdge() hiện trả về true khi điểm được chỉ định đủ gần với điểm bắt đầu hoặc cạnh của hình nhiều đường.
 • Thêm nhật ký lỗi để cho nhà phát triển biết khi nào bản đồ vectơ không thể tải và quay trở lại bản đồ raster.

3.53.7

Ngày 15/6/2023

Các thay đổi:

 • [kênh alpha] Cập nhật Phần tử tự động hoàn thành địa điểm để hỗ trợ tốt hơn cho trình đọc màn hình và các công nghệ hỗ trợ khác.

3.53.5

Ngày 1 tháng 6 năm 2023

Các thay đổi:

 • Cho phép truyền phần tử Nút đến thuộc tính content của Điểm đánh dấu nâng cao.
 • Cải thiện hiệu suất của hành vi xung đột Điểm đánh dấu nâng cao.
 • Thêm một trường mới cho DeliveryXeStop trong Chia sẻ hành trình JavaScript.

3.53.4a

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Các bản sửa lỗi:

 • Đã khắc phục vấn đề nhấp nháy trên bản đồ vectơ.
 • Sửa lỗi tính toán Ngày không chính xác khi tính đến các múi giờ khác nhau trong phương thức địa điểm getNextExpandTime().
 • Sửa một loại lỗi trong VehicleJourneySegment cho tính năng Chia sẻ hành trình.

3.53.3

Ngày 18 tháng 5 năm 2023

Các thay đổi:

 • [alpha channel] Đã khắc phục lỗi trong đó phần tử tự động hoàn thành địa điểm không khôi phục văn bản gốc nếu bạn đã sử dụng các phím mũi tên để đánh dấu gợi ý rồi nhấp vào Escape.
 • [kênh alpha] Cập nhật Kiểu dự đoán của tính năng tự động hoàn thành địa điểm để đảm bảo dấu ba chấm xuất hiện khi bị tràn văn bản.
 • [kênh thử nghiệm beta] Bối cảnh địa phương hiện hiển thị một thông báo cho biết rằng thông tin theo bối cảnh về các địa điểm trên bản đồ Ngữ cảnh địa phương sẽ sớm ngừng hoạt động.
 • Đã khắc phục lỗi trong đó người hình mắc áo trong Chế độ xem đường phố không hiển thị bản xem trước di chuột khi kéo, trừ phi người hình mắc áo đã được đưa trở lại đế ít nhất một lần đầu tiên.
 • Các giới hạn, vị trí và bán kính không dùng nữa cho Dịch vụ tự động hoàn thành địa điểm. Thay vào đó, hãy sử dụng locationBias và locationRestriction (hạn chế vị trí).

3.53.2

Ngày 4/5/2023

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Hiện đã có thể định kiểu dựa trên dữ liệu cho Tập dữ liệu
 • [kênh thử nghiệm] Hiện đã có các thành phần web <gmp-map><gmp-advanced-marker>.
 • Thêm TimeWindow dưới dạng một trường vào Task và TaskTrackingInfo trong phần Chia sẻ hành trình JavaScript.
 • AdvancedMarkerElement và PinElement được phát hành lên kênh hằng tuần.
 • Định kiểu dựa trên dữ liệu cho Ranh giới được phát hành lên kênh hằng tuần.
 • getMapCapabilities và sự kiện mapcapabilities_changed được phát hành trên kênh hằng tuần.

3.53.1a

Ngày 27 tháng 4 năm 2023

Các thay đổi:

 • Cập nhật Dịch vụ tự động hoàn thành địa điểm để hỗ trợ vị tríBias and locationRestriction
 • [kênh thử nghiệm] Tài liệu đã xuất bản về phương thức Place v2 thành JSON.
 • [kênh beta] Đã sửa lỗi kéo Điểm đánh dấu nâng cao khi bản đồ được gói.
 • [kênh thử nghiệm] Định kiểu theo hướng dữ liệu PlaceFeature.fetchPlace displayNames sẽ sử dụng ngôn ngữ của người dùng cuối.
 • [kênh thử nghiệm] AdvancedMarkerView và PinView đã được đổi tên thành AdvancedMarkerElement và PinElement.
 • [kênh beta] Khắc phục sự cố khiến AdvancedMarkers và Ghim đôi khi hoạt động mà không cần tải các mục này một cách rõ ràng. Hãy nhớ luôn tải thư viện "điểm đánh dấu" trước khi truy cập vào các lớp này.
 • [kênh thử nghiệm] AdvancedMarker position hiện đã chuẩn hoá thành độ cao vĩ độ (latLngheight).
 • [kênh thử nghiệm] Loại bỏ thuộc tính Advanced Marker draggable và chuyển sang thuộc tính gmpDraggable.

3.52.9

Ngày 13 tháng 4 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Thay đổi giá trị của thuộc tính địa điểm "pricelevel" từ một số thành một chuỗi. Giá trị có thể sử dụng cho "pricelevel" hiện tại là: "FREE", "INEXPENSIVE", "MODERATE", "EXPENSIVE", "VERY_EXPENSIVE".
 • [kênh thử nghiệm] Ngừng sử dụng AdvancedMarkerView.draggable và thay bằng gmpDraggable.
 • [kênh thử nghiệm] Xoá thuộc tính "biểu tượng" và tên trường khỏi lớp Địa điểm. Thay vào đó, các nhà phát triển nên sử dụng "svgIconMaskURI".
 • [kênh thử nghiệm] Hiện tại, thuộc tính tiêu đề của AdvancedMarkerView chỉ chấp nhận một chuỗi. Bạn có thể xoá tiêu đề bằng một chuỗi trống.
 • [kênh thử nghiệm] Thêm "svgIconMaskURI" làm tên trường được hỗ trợ cho các phương thức Place.fromPlaceFrom.
 • [kênh thử nghiệm] Thay đổi thuộc tính lớp Địa điểm từ userRatingsCount thành userRatingCount
 • Cải thiện khả năng in lỗi khi được ghi vào bảng điều khiển.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi đóng InfoWindow gây ra lỗi.

3.52.8

Ngày 6 tháng 4 năm 2023

Các thay đổi:

 • Thêm pollingIntervalMillis làm trường công khai của nhà cung cấp vị trí bỏ phiếu trong Chia sẻ hành trình JavaScript.
 • [kênh thử nghiệm] Đã thay đổi phản hồi JSON của lớp Địa điểm từ ẩn_case thành bottomCamelCase.

Các bản sửa lỗi:

 • Sửa lỗi publishTime của Bài đánh giá về địa điểm hiển thị không đúng ngày.
 • Khắc phục vấn đề việc tạo các phần tử tuỳ chỉnh sẽ bị lỗi toàn bộ.
 • [kênh beta] Sửa lỗi khiến Điểm đánh dấu nâng cao biến mất khi bản đồ đang gói.

3.52.6

Ngày 23 tháng 3 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh alpha] Thử nghiệm Tiện ích Tự động hoàn thành địa điểm (Mới) được phát hành.
 • Phát hành tính năng Chia sẻ hành trình JavaScript cho kênh hằng tuần.

3.52.5

Ngày 16 tháng 3 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Định kiểu dựa trên dữ liệu: Xoá NEIGHBORHOOD, ADMINISTRATIVE_AREA_LEVEL_3, ADMINISTRATIVE_AREA_LEVEL_4 và SUBATTRIBUTE_LEVEL_1 FeatureTypes.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi trong đó giao diện TypeScript bị trống đối với các thư viện mà importLibrary() sử dụng.

3.52.4

Ngày 9 tháng 3 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh beta] Chặn sự kiện nhấp của Điểm đánh dấu nâng cao khi điểm đánh dấu đang được kéo.

3.52.3

Ngày 2 tháng 3 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh beta] Thêm các thực thể TaskTrackingInfo để Chia sẻ hành trình JavaScript.
 • [kênh thử nghiệm beta] Nâng cấp API Maps JavaScript để hỗ trợ ECMAScript 2020 một cách nguyên gốc.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra khi thêm và xoá điểm đánh dấu vào/khỏi bản đồ.
 • Khắc phục lỗi khiến phần tử tương tác có thể nhấp vào được khi ở bên dưới Điểm đánh dấu nâng cao có thể nhấp trên thiết bị cảm ứng.

3.52.2

Ngày 23 tháng 2 năm 2023

Các thay đổi:

 • [kênh thử nghiệm] Tạo kiểu dựa trên dữ liệu: Xoá thuộc tính PlaceFeature.displayName.
 • [kênh beta] Khắc phục lỗi WebGLOverlayView không bị xoá đúng cách khi gọi setMap(null)
 • Sửa lỗi khiến thư viện search không xác định được.
 • Khắc phục lỗi trong đó nút đóng InfoWindow không hiển thị khi ở trong một gốc đổ bóng.
 • Để cải thiện Chỉ số quan trọng chính của trang web và giảm thiểu hoạt động chuyển dữ liệu không cần thiết, Maps JS hiện sẽ trì hoãn việc tải các ô bản đồ cho đến khi bản đồ gần khung nhìn. Bản đồ được tạo trong khung nhìn ban đầu của trang sẽ không có sự khác biệt.

3.52.1

Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Các thay đổi:

 • Thêm hàm importLibrary() để có thể tự động tải thư viện trong thời gian chạy.
 • [kênh thử nghiệm] Bật tính năng tự động kéo của InfoWindow khi mở trên Điểm đánh dấu nâng cao.
 • [kênh thử nghiệm] đặt một số trường trong đối tượng dữ liệu của thư viện Chia sẻ hành trình thành một giá trị không rỗng
 • [kênh thử nghiệm] Định kiểu dựa trên dữ liệu: Các tính năng NEIGHBORHOOD, ADMINISTRATIVE_AREA_LEVEL_3, ADMINISTRATIVE_AREA_LEVEL_4 và SUB AdX_LEVEL_1 FeatureTypes) đã ngừng hoạt động. Các quy tắc này sẽ bị xoá vào tháng 3 năm 2023.

3.51.8

Ngày 2 tháng 2 năm 2023

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Hỗ trợ hiển thị Điểm đánh dấu nâng cao trên các loại bản đồ tuỳ chỉnh.
 • Giờ đây, bản sao mới nhất của trình tải khởi động cùng dòng sẽ sử dụng lại số chỉ dùng một lần của CSP ở nơi khác trong tài liệu.

3.51.7

Ngày 26 tháng 1 năm 2023

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Định kiểu theo hướng dữ liệu: Thêm phương thức foundPlace để lấy tên hiển thị của PlaceFeature. Thuộc tính PlaceFeature.displayName sẽ ngừng hoạt động và bị xoá vào tháng 2 năm 2023.

3.51.6

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề Điểm đánh dấu nâng cao, trong đó việc xoá điểm đánh dấu có va chạm khỏi bản đồ đôi khi có thể dẫn đến việc phần tử điểm đánh dấu ảo bị bỏ lại trong DOM.

3.51.5

Ngày 12 tháng 1 năm 2023

Các thay đổi:

 • Sửa loại element trên AdvancedMarkerView, PinView và LocalContextMapView, từ Element thành HTMLElement | SVGElement để thể hiện chính xác hơn loại phần tử cần thiết.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi khi sử dụng Điểm đánh dấu nâng cao với InfoWindow, trong đó InfoWindow có thể không mở sau khi kéo điểm đánh dấu bằng bàn phím.

3.51.4

Ngày 5 tháng 1 năm 2023

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Thêm các thuộc tính mới vào lớp địa điểm
 • Kênh beta: Mảng FeatureMouseEvent.features định kiểu theo hướng dữ liệu có thể chứa nhiều tính năng nếu có nhiều tính năng dưới lượt nhấp và tất cả trình nghe lượt nhấp FeatureLayer dưới một lượt nhấp sẽ được kích hoạt.
 • Kênh beta: Gửi lỗi cho đối số không hợp lệ tới google.maps.Map.getFeatureLayer.
 • Sửa vị trí điểm ảnh của Điểm đánh dấu nâng cao trên bản đồ toàn màn hình.
 • Thay đổi sự kiện chuột liên kết thành bỏ qua các lượt nhấp vào nút chuột xảy ra trong khi đang nhấn một nút chuột khác.
 • Sửa lỗi làm cho Điểm đánh dấu nâng cao biến mất khi phóng to bản đồ.
 • Cải thiện hiệu suất khi phóng to bản đồ bằng nhiều Điểm đánh dấu nâng cao.
 • Cập nhật tài liệu StreetViewToànsOptions để làm rõ rằng clickToGo không khả dụng với ảnh toàn cảnh tuỳ chỉnh.
 • Cải thiện hiệu suất khi tạo LatLngBounds, kể cả thông qua Map.getBounds().
 • Cập nhật thông tin tham chiếu WebGLOverlayView cho onAdd và onRemove.
 • Thêm chế độ tuỳ chỉnh kiểu điểm đánh dấu cố định cho tính năng Chia sẻ hành trình.

3.51.3

Ngày 8 tháng 12 năm 2022

Các thay đổi:

 • Sửa lỗi làm cho điểm đánh dấu không từ bỏ tiêu điểm bàn phím khi ở bên ngoài khung nhìn bản đồ.
 • Kênh thử nghiệm beta: Giới thiệu lớp Place, một API mới đơn giản hơn hỗ trợ các mẫu sử dụng hiện đại, chẳng hạn như Lời hứa. Lớp Địa điểm bao gồm một số trường dữ liệu mới.
 • Kênh thử nghiệm beta: Sửa lỗi khiến Điểm đánh dấu nâng cao không hiển thị khi truyền một Bản đồ được bao bọc trong một Proxy.
 • Kênh thử nghiệm beta: Thêm tính năng tuỳ chỉnh điểm đánh dấu của nhà cung cấp vị trí chuyến đi để Chia sẻ hành trình bằng JavaScript.

3.51.2

Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Hiện đã có API google.maps.importLibrary().
 • Kênh beta: Không dùng nữa: Ngữ cảnh cục bộ không còn được dùng nữa và không còn được đề xuất cho các trang web mới. Tính năng này sẽ tiếp tục hoạt động và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước 12 tháng trước khi ngừng hỗ trợ. Nếu muốn tự mình xây dựng một trải nghiệm giống như Bối cảnh địa phương, bạn nên xem xét giải pháp "Khám phá khu vực xung quanh" trong Trình tạo nhanh hoặc sử dụng Thư viện địa điểm, API JavaScript của Maps. Mã mẫu và lớp học lập trình cho Thư viện địa điểm có thể giúp bạn.
 • Kênh thử nghiệm beta: Để cải thiện Core Web Vitals và giảm hoạt động chuyển dữ liệu không cần thiết, Maps JS hiện trì hoãn việc tải ô bản đồ cho đến khi bản đồ gần khung nhìn. Các bản đồ được tạo trong khung nhìn ban đầu của trang sẽ không có điểm khác biệt nào.
 • Kênh thử nghiệm beta: Thêm một sự kiện để thay đổi trạng thái thăm dò ý kiến cho các nhà cung cấp vị trí trong tính năng Chia sẻ hành trình.
 • Kênh thử nghiệm beta: Thêm các chức năng tuỳ chỉnh kiểu để Chia sẻ hành trình. Các phương thức thiết lập cũ không được dùng nữa.
 • Thêm tính năng hỗ trợ tiếp cận bằng bàn phím vào các bước của bảng chỉ đường. Giờ đây, bạn có thể di chuyển đường đi bằng phím Tab và chọn đường đi bằng phím cách hoặc phím Enter.
 • google.maps.geometry.spherical.computeArea() hiện chấp nhận các LatLngBoundsCircle. Hiện tại, bạn có thể tạo LatLngBounds bằng LatLngBoundsLiteral.
 • Thêm văn bản alt vào hình ảnh trong bảng điều khiển tuyến đường đề xuất của DirectionRenderer.

3.51.1

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Phát hành lớp Place (Địa điểm) trong Thư viện Địa điểm.
 • Kênh thử nghiệm beta: Thêm các chức năng tuỳ chỉnh kiểu để Chia sẻ hành trình. Các phương thức thiết lập cũ không còn được dùng nữa.
 • Internet Explorer 11 hiện đã ngừng hoạt động trong API Nhúng của Maps.
 • Biểu trưng Google trong API Nhúng của Maps thay đổi kiểu khi sử dụng loại bản đồ Kết hợp hoặc Vệ tinh để tăng khả năng hiển thị
 • Cải thiện hiệu suất tải của Điểm đánh dấu nâng cao.
 • Làm cho bàn phím nút "hoàn tác" bản vẽ trở nên dễ truy cập và thân thiện với trình đọc màn hình.
 • Giúp bàn phím đánh dấu của trình kết xuất chỉ đường có thể truy cập được và thân thiện với trình đọc màn hình.
 • Thêm mô tả ARIA vào kiểm soát Tỷ lệ bản đồ.
 • Bật tiêu điểm và tương tác bằng bàn phím để điều khiển tỷ lệ bản đồ.
 • Ra mắt tham số ngôn ngữ cho Geocoder JS API. API JS của Maps không còn coi US là khu vực mặc định trong Bộ mã hoá địa lý nếu không được chỉ định rõ ràng.
 • Ra mắt tham số ngôn ngữ cho API Chỉ dẫn JS.
 • Ra mắt tham số ngôn ngữ cho API JS Ma trận khoảng cách.

Các bản sửa lỗi:

 • Sửa lỗi khiến tiêu điểm bàn phím chuyển hướng đến điểm đánh dấu khi cửa sổ thông tin mở ra.
 • Sửa lỗi làm cho điểm đánh dấu không thể lấy tiêu điểm.

3,51

Ngày 16 tháng 11 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.51.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.50.
 • Các phiên bản 3.49 và 3.48 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.

3.50.12a

Ngày 7 tháng 11 năm 2022

Các thay đổi:

 • Khắc phục vấn đề google.maps.event.addListenerOncegoogle.maps.event.addDomListenerOnce có liên kết this không chính xác.

3.50.12

Ngày 3 tháng 11 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Điểm đánh dấu nâng cao hiện hỗ trợ độ cao khi được sử dụng trên bản đồ xiên.

3.50.11

Ngày 27 tháng 10 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Một lỗi hiện được ghi lại khi các lớp tính năng định kiểu dựa trên dữ liệu không còn hoạt động.
 • Kênh thử nghiệm beta: Cải thiện hiệu suất để tải Điểm đánh dấu nâng cao mặc định.

3.50.10

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Các bản sửa lỗi:

 • Sửa lỗi khoảng đệm bên phải và dưới cùng của InfoWindow trên iOS.

3.50.9

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

Các thay đổi:

 • Các bước đã chọn hiện được đánh dấu trong bảng chỉ đường.
 • Chỉnh sửa kiểu nhập TypeScript cho hàm khởi tạo PinView.
 • Chỉnh sửa kiểu nhập TypeScript cho hàm khởi tạo LagLngAltitude.
 • Cập nhật hình ảnh biểu tượng điểm đánh dấu mặc định trong DirectionsRenderer.

3.50.8

Ngày 6 tháng 10 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Phát hành bản dùng thử Điểm đánh dấu nâng cao.
 • Kênh thử nghiệm beta: Ra mắt tài liệu cho isAdvancedMarkersAvailable trên đối tượng trả về getMapCapabilities().
 • Thêm "Trường này ở chế độ chỉ đọc." vào mô tả API của LocalContextMapView và vào thuộc tính element của LocalContextMapViewOption

Các bản sửa lỗi:

 • Màu trong Kiểu tuỳ chỉnh JSON hiện sử dụng độ mờ của kiểu mặc định thay vì độ mờ bắt buộc 100%.

3.50.7

Ngày 29 tháng 9 năm 2022

Các thay đổi:

 • Trình đọc màn hình giờ đây sẽ đọc hướng dẫn về cách tương tác với Bản đồ và Chế độ xem phố.
 • Thêm phím tắt nghiêng và xoay vào hộp thoại phím tắt.

3.50.6

Ngày 22 tháng 9 năm 2022

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi khiến Lồng tiếng trên iOS có thể điều hướng qua các phần tử bên dưới hộp thoại phím tắt.
 • Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh bản đồ tĩnh.

Các thay đổi:

 • Một lỗi hiện được ghi lại vào bảng điều khiển khi map.getMapCapabilities() được gọi và có lỗi.

3.50.5

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Các thay đổi:

 • Thêm hằng số MAX_BOUNDS cho LatLngBounds để biểu thị giới hạn LatLng tối đa cho bản đồ
 • Cho phép trình đọc màn hình thực hiện thao tác nhấp trên điểm đánh dấu mặc định.

3.50.3

Ngày 1 tháng 9 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Cập nhật lớp DeliveryVehicle của tính năng Chia sẻ hành trình JavaScript để bổ sung các thuộc tính tuỳ chỉnh.
 • Khắc phục lỗi có LatLng không chính xác trong một sự kiện sau khi bản đồ bị nghiêng.

3.50.2

Ngày 25 tháng 8 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Thay đổi FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider để chấp nhận bộ lọc phương tiện giao hàng chuỗi.
 • Cập nhật hình ảnh biểu tượng điểm đánh dấu mặc định.

3.50.1

Ngày 18 tháng 8 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Giới thiệu các API chức năng bản đồ (sự kiện getMapCapabilitiesmapcapabilities_changed) cho kênh thử nghiệm beta.
 • Kênh thử nghiệm beta: Ra mắt tham số language vào google.maps.Geocoder.
 • Kênh thử nghiệm beta: Ra mắt tham số language vào google.maps.DistanceMatrixService.
 • Kênh thử nghiệm beta: Ra mắt tham số language vào google.maps.DirectionsService.
 • Khắc phục lỗi mã vùng bị bỏ qua trong nhiều API JS của Địa điểm. Ra mắt tham số ngôn ngữ và khu vực cho nhiều API Địa điểm JS.
 • Ngừng hỗ trợ trong Chế độ xem phố của API Maps JavaScript đối với những trang web không có miền googleapis.com trong phần cài đặt Chính sách bảo mật nội dung. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chính sách bảo mật nội dung để biết thêm thông tin.

3.49.12

Ngày 4 tháng 8 năm 2022

Các thay đổi:

 • Thêm DEMO_MAP_ID, một mã nhận dạng bản đồ có thể dùng cho các mã mẫu yêu cầu mã nhận dạng bản đồ. Mã bản đồ này không dành cho các ứng dụng phát hành công khai và không thể dùng cho những tính năng yêu cầu cấu hình đám mây (chẳng hạn như Tạo kiểu đám mây).
 • Làm rõ rằng FleetEngineDeliverFleetLocationProvider.locationRestriction là cần thiết để bắt đầu theo dõi.

3.49.11

Ngày 28 tháng 7 năm 2022

Các thay đổi:

 • google.maps.VehicleType hiện có thể được tham chiếu dưới dạng một enum thời gian chạy.

3.49.10

Ngày 21 tháng 7 năm 2022

Các thay đổi:

 • Giá trị NaN sẽ bị từ chối đối với chiều rộng hoặc chiều cao khi xác thực kích thước biểu tượng biểu tượng điểm đánh dấu, kích thước biểu tượng điểm đánh dấu hoặc kích thước cửa sổ thông tin.
 • Sửa lỗi không hiển thị tính năng kiểm soát theo dõi chuyển động trên các thiết bị iOS trong Chế độ xem đường phố.
 • Sửa lỗi trong đó văn bản di chuột cho chỉ đường đã bị cắt bỏ đối với ngôn ngữ RTL trong API nhúng.
 • Làm cho Cửa sổ thông tin phương tiện công cộng dễ tiếp cận hơn và thân thiện với trình đọc màn hình.

3.49.9

Ngày 14 tháng 7 năm 2022

Các thay đổi:

 • Làm rõ việc sử dụng các trường mã nhận dạng trong các nhà cung cấp vị trí của tính năng Chia sẻ hành trình.

3.49.8

Ngày 7 tháng 7 năm 2022

Các thay đổi:

 • Giúp người dùng có thể sử dụng bàn phím đường liên kết trong Chế độ xem đường phố và dùng trình đọc màn hình thân thiện với bàn phím.
 • Ra mắt một phương thức focusmới trên StreetViewPanorama.

3,49

Ngày 23 tháng 6 năm 2022

Các thay đổi:

Các bản sửa lỗi:

 • Cho phép truy cập enum BusinessStatus qua google.maps.places.BusinessStatus.

3.49.5

Ngày 16/6/2022

Các thay đổi:

 • Thêm hộp thoại và nút điều khiển phím tắt vào Chế độ xem đường phố, nhờ đó cải thiện khả năng người dùng có thể tìm thấy phím tắt.

Các bản sửa lỗi:

 • Sửa lỗi khiến biểu mẫu được gửi khi đóng Chế độ xem đường phố.

3.49.4

Ngày 9 tháng 6 năm 2022

Các thay đổi:

 • Di chuyển WebGLOverlayView, CameraParams, LatLngAltitude, moveCamera, thu phóng phân số và getVisibleRegion vào kênh hằng tuần.
 • Giờ đây, ảnh toàn cảnh mặc định trong Chế độ xem đường phố cho Map sẽ tự động quản lý tiêu điểm khi được mở. Đây là hành vi mặc định mới.
 • Giờ đây, ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố sẽ tự động khôi phục tiêu điểm khi bị đóng (nếu có thể).
 • Giờ đây, bạn có thể đóng Chế độ xem phố bằng cách nhấn phím ESC (khi nút đóng được bật).
 • geometry.spherical.computeSignedArea()geometry.spherical.computeArea() đã được tối ưu hoá để tăng độ mạnh mẽ và độ chính xác.

3.49.3a

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

Các thay đổi:

 • Cải thiện độ tương phản màu cho tính năng kiểm soát theo dõi chuyển động của Chế độ xem phố.
 • Làm cho tính năng kiểm soát theo dõi chuyển động trong bàn phím Chế độ xem phố có thể truy cập được và thân thiện với trình đọc màn hình.
 • Các lớp MapsNetworkError, MapsRequestErrorMapsServerError hiện được hiển thị công khai và ghi lại trong tài liệu.

3.49.2

Ngày 26/5/2022

Các thay đổi:

 • Cải thiện độ tương phản màu cho tính năng kiểm soát theo dõi chuyển động của Chế độ xem phố.
 • Làm cho tính năng kiểm soát theo dõi chuyển động trong bàn phím Chế độ xem phố có thể truy cập được và thân thiện với trình đọc màn hình.
 • Các lớp MapsNetworkError, MapsRequestErrorMapsServerError hiện được hiển thị công khai và ghi lại trong tài liệu.

3.49.1

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Sửa lỗi mã vùng bị bỏ qua trong nhiều API JS của Địa điểm. Ra mắt tham số ngôn ngữ và khu vực cho nhiều API Địa điểm JS.
 • Cải thiện độ tương phản màu cho toàn màn hình và các chế độ điều khiển la bàn ở chế độ tối.
 • Giúp điều khiển la bàn, nút đóng và kiểm soát liên kết địa chỉ trong Chế độ xem đường phố, dễ truy cập và thân thiện với trình đọc màn hình.

3,49

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh hằng tuần sẽ cập nhật lên phiên bản 3.49.
 • Kênh hằng quý sẽ cập nhật lên phiên bản 3.48.
 • Các phiên bản 3.47 và 3.46 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.45 đã bị xoá và không dùng được nữa.

3.48.11

Ngày 28 tháng 4 năm 2022

Các thay đổi:

 • Giờ đây, tính năng Tự động hoàn thành địa điểm có thể chấp nhận nhiều loại hơn. Tìm hiểu thêm.
 • isFractionalZoom đã được chuyển sang kênh hằng tuần.

3.48.9

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Bật WebGL 2.0 cho WebGLOverlayView.
 • Kênh beta: Đưa thư viện JourneySharing vào các loại TypeScript, bên ngoài và tài liệu tham khảo của API JavaScript của Maps.
 • Các hàm google.maps.event.addDomListener()google.maps.event.addDomListenerOnce() không được dùng nữa và không nên sử dụng. Thay vào đó, hãy sử dụng phương thức addEventListener() tiêu chuẩn. Các phương thức này sẽ tiếp tục hoạt động và không có kế hoạch loại bỏ chúng.
 • Thêm titlearia-label vào biểu tượng điểm đánh dấu của Chế độ xem phố.
 • Thêm thuộc tính aria-pressed vào chế độ điều khiển Toàn màn hình.
 • Cải thiện khoảng cách của trình đơn thả xuống cho tùy chọn kiểm soát Loại bản đồ.
 • Cập nhật nhãn aria cho trình điều khiển thả xuống Loại bản đồ.

Các bản sửa lỗi:

 • Xoá thuộc tính aria-expanded không được phép khỏi tuỳ chọn kiểm soát loại bản đồ mặc định.

3.48.8

Ngày 7 tháng 4 năm 2022

Các thay đổi:

 • Cải thiện độ tương phản màu sắc trên API Maps JS và biểu trưng Nhúng API của Google.

3.48.7a

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Xoá API chế độ xem lớp phủ WebGL không dùng nữa.
 • Bật tính năng cập nhật bản đồ cơ sở cho khách hàng sử dụng API Maps JavaScript. Bản đồ cơ sở mới cập nhật, vốn đã được sử dụng trên Google Maps dành cho người tiêu dùng, sẽ cung cấp bản đồ cơ sở phong phú hơn và chi tiết hơn, đặc biệt là đối với các đặc điểm tự nhiên của vùng đất.

Các bản sửa lỗi:

 • Huỷ bỏ bản sửa lỗi trước đó cho map.fitBounds() (dễ dàng chuyển đổi khung nhìn cho các khoảng cách ngắn), đang chờ phân tích.
 • Sửa các vấn đề về độ tương phản màu trên thành phần điều khiển Loại bản đồ ở chế độ tương phản màu cao.
 • Khớp tên dễ tiếp cận của hộp đánh dấu kiểm soát loại bản đồ với nhãn trực quan tương ứng.
 • Khắc phục các vấn đề về độ tương phản màu trên cửa sổ thông tin ở chế độ tương phản màu cao.

3.48.6

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

Các thay đổi:

 • Sửa map.fitBounds() để dễ dàng chuyển đổi khung nhìn cho các khoảng cách ngắn.

3.48.5

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các thay đổi:

 • Chỉ dành cho Safari: Đảm bảo nút đóng và vùng chứa nội dung được tự động lấy tiêu điểm trên open.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề về độ tương phản màu cho đường liên kết "Xem trên Google Maps" trên sInfoWindow.
 • Khắc phục vấn đề về độ tương phản màu cho đường liên kết "Xem trên Google Maps" trong thành phần điều khiển địa chỉ StreetViewPanorama.

3.48.4

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

Các thay đổi:

 • Giới thiệu sự kiện visible mới cho InfoWindow.
 • Giới thiệu một phương thức focus mới trên InfoWindow.

3.48.3

Ngày 3 tháng 3 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Bật kiểu gọi dịch vụ mới trong dịch vụ Chế độ xem đường phố của API Maps JavaScript. Bạn có thể cần cập nhật Chính sách bảo mật nội dung để đảm bảo những lệnh gọi này không bị chặn ở cấp trình duyệt.
 • Ra mắt thuộc tính ariaLabel mới cho InfoWindow.

3.48.1

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Hỗ trợ thêm cho việc đặt mã trải nghiệm chung. Vui lòng xem tài liệu tham khảo API tại đây.
 • Kênh beta: Giờ đây, thông số thứ nhất và thứ hai của fromLatLngAltitude sẽ được hợp nhất thành LatLngAltitude thay vì LatLngnumber.
 • Đổi tên tham số noWrap của LatLng thành noClampNoWrap.
 • Trình đọc màn hình giờ đây sẽ đọc hướng dẫn về cách di chuyển điểm đánh dấu khi một điểm đánh dấu nhận được tiêu điểm.
 • API JavaScript của Maps hiện báo cáo thông tin đo từ xa. Có thể bạn cần cập nhật Chính sách bảo mật nội dung để đảm bảo những cuộc gọi này không bị chặn ở cấp trình duyệt. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp.
 • Phiên bản này không hỗ trợ Internet Explorer. Để tiếp tục hỗ trợ Internet Explorer 11, hãy chỉ định v=3.47 và phiên bản này sẽ được cung cấp đến hết tháng 11 năm 2022.

3,48

Ngày 10 tháng 2 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.48.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.47.
 • Các phiên bản 3.46 và 3.45 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.

3.47.6

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề trang được cuộn lên đầu khi chế độ điều khiển phím tắt có tiêu điểm.

3.47.4

Ngày 6 tháng 1 năm 2022

Các thay đổi:

 • Kênh beta: Bản cập nhật API WebGLOverlayView cho bản Beta – ngừng sử dụng tất cả các lớp và phương thức có "gl" trong tên và thay bằng các lớp mới có tên "GL", ngừng sử dụng WebglCameraParams và thay vào đó là lớp CameraParams mới (lớp con là CameraOptions).
 • Cập nhật tài liệu về phương thức PlaceOpenHours để phản ánh việc không sử dụng các giờ đặc biệt trong tính toán.

3.47.3

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

Các thay đổi:

 • LatLng, LatLngBoundsCircle hiện chấp nhận một thực thể của cùng một lớp trong hàm khởi tạo.

3.47.2

Ngày 2 tháng 12 năm 2021

Các thay đổi:

 • LatLngLiteral hiện được cho phép dưới dạng tham số bất cứ khi nào LatLng được cho phép cho phép chiếu.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục một số sự cố hiển thị có thể xảy ra ở các giá trị tỷ lệ nhỏ hơn (dưới 1.0).

3.47.1

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

Các thay đổi:

 • LatLngLiteral hiện được cho phép dưới dạng tham số bất cứ khi nào LatLng được cho phép trong thư viện hình học.
 • Thêm một API onGIStateUpdateRequest mới để hỗ trợ WebGL trong API JavaScript của Maps.
 • Sửa độ tương phản màu trên màn hình lỗi.
 • Internet Explorer 11 hiện đã ngừng hoạt động trong phiên bản v=beta. Phiên bản cuối cùng của API Maps JavaScript hỗ trợ Internet Explorer 11 là phiên bản 3.47. Chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11 hoàn toàn từ tháng 11 năm 2022.
 • Maps sẽ không còn nhận được tiêu điểm Thẻ khi tuỳ chọn bản đồ keyboardShortcuts được đặt thành false.
 • Các nút Phóng to và Thu nhỏ hiện bị tắt khi đạt đến mức thu phóng tối đa hoặc tối thiểu tương ứng.
 • Chuyển đổi chế độ điều khiển MapType để sử dụng các phần tử ngữ nghĩa nhằm cải thiện trải nghiệm hỗ trợ tiếp cận và trình đọc màn hình trong Maps Nhúng API.
 • Đã thêm văn bản thay thế vào biểu tượng trên màn hình lỗi.
 • Nhiều điểm cải thiện chung về tình trạng của mã.

Các bản sửa lỗi:

 • Thay thế các thuộc tính controlHeightcontrolWidth không tuân thủ WCAG bằng các thuộc tính dữ liệu-* tuân thủ.

3,47

Ngày 11 tháng 11 năm 2021

Các thay đổi:

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.47.
 • Kênh hằng quý đã được cập nhật lên phiên bản 3.46.
 • Phiên bản 3.45 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.44 đã bị xoá và không dùng được nữa.

3.46.12

Ngày 4 tháng 11 năm 2021

Các bản sửa lỗi:

 • Đã cập nhật thanh trình đơn Loại bản đồ bằng các nhãn ARIA chính xác hơn.
 • Nhúng API: Thêm nhãn ARIA vào một số đường liên kết để cải thiện trải nghiệm trình đọc màn hình.
 • Nhúng API: Sửa độ tương phản màu cho một số mục văn bản.
 • Sửa loại google.maps.Marker.MAX_ZINDEX trong các phương thức bên ngoài.

3.46.11

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

Các thay đổi:

 • Chuyển đổi phương thức getter và phương thức setter để sử dụng goog.a11y.aria. Việc này sẽ giúp tránh các lỗi chính tả.

3.46.8

Ngày 7 tháng 10 năm 2021

Các thay đổi:

 • Ngữ cảnh cục bộ: Đã xoá đường liên kết thuộc tính khỏi ảnh Thông tin bối cảnh cục bộ (Local Context InfoWindow).

3.46.6

Ngày 23 tháng 9 năm 2021

Các thay đổi:

 • Đã sửa lỗi trong đó con trỏ bản đồ hiển thị bàn tay khi không thể kéo bản đồ.

3.46.5

Ngày 16 tháng 9 năm 2021

Các bản sửa lỗi:

 • Sửa lỗi về tỷ lệ tương phản màu trong tiện ích Tự động hoàn thành địa điểm.

3.46.3

Ngày 2 tháng 9 năm 2021

Các thay đổi:

 • Giờ đây, hướng dẫn cuộn xuất hiện phía trên các InfoWindowCustomOverlay đang mở.

3.46.2

Ngày 26 tháng 8 năm 2021

Các thay đổi:

 • Kênh thử nghiệm beta: Thông tin đo từ xa hiện đã được báo cáo. Có thể bạn cần cập nhật Chính sách bảo mật nội dung để đảm bảo những lệnh gọi này không bị chặn ở cấp trình duyệt. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp.

3,46

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

Hiện đã có phiên bản 3.46 của API JavaScript cho Maps. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

Các thay đổi:

 • Thêm hai trường mới vào PlaceResult, icon_mask_base_uriicon_background_color.
 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.46.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.45.
 • Phiên bản 3.44 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.43 đã bị xoá và không dùng được nữa.

Ngừng sử dụng:

 • Sẽ không hỗ trợ Internet Explorer nữa. Kể từ tháng 8 năm 2021 với API Maps JavaScript phiên bản 3.46, người dùng Internet Explorer 11 sẽ thấy một thông báo cảnh báo ở đầu bản đồ. Phiên bản mới nhất của API Maps JavaScript hỗ trợ Internet Explorer 11 là phiên bản 3.47. Chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11 hoàn toàn từ tháng 11 năm 2022.

Các bản sửa lỗi:

 • Đã sửa lỗi trong đó đỉnh của đa giác bị dịch chuyển ở một số mức thu phóng nhất định.
 • Khắc phục lỗi trong đó nội dung của nhiều Cửa sổ Thông tin bị chồng chéo lên nhau.

3.45.8

Ngày 29 tháng 7 năm 2021

Các thay đổi:

 • Nhúng API: Trên bản đồ được nhúng, mức thu phóng sẽ được giữ nguyên sau khi được chuyển hướng đến trang đường đi.

3.45.7

Ngày 22 tháng 7 năm 2021

Các thay đổi:

 • Chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ IE11. Giờ đây, Maps trong IE11 sẽ hiển thị một biểu ngữ trong kênh thử nghiệm beta.
 • Đã cập nhật liên kết "Tìm chỉ đường" trong bản đồ được nhúng để tăng độ chính xác.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề phương thức getFeatureById() không thể truy xuất các tính năng có mã nhận dạng bằng 0.
 • Khắc phục vấn đề gửi UNKNOWN ERROR/SERVICE BACKGROUND ERROR nếu giá trị ComponentRestriction là không xác định hoặc rỗng.

3.45.6a

Ngày 15 tháng 7 năm 2021

Các thay đổi:

 • Khi mở, tiêu điểm giờ đây sẽ được quản lý cho vùng chứa InfoWindow khi chế độ điều khiển có thể làm tâm điểm đầu tiên không nằm trong khung nhìn InfoWindow hoặc khi disableAutoPan=true.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi trong đó bản vẽ poly chưa hoàn tất tự động hoàn tất khi trình quản lý bản vẽ bị xoá và thêm lại vào bản đồ.
 • Sửa lỗi chuỗi "Chỉ đường" bị cắt bớt trong cửa sổ bật lên "Nhúng bản đồ" bằng một số ngôn ngữ.

3.45.5

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

Các thay đổi:

 • Cập nhật URL cho Maps Studio về nội dung nhập và API JS.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục trường hợp từ chối Promise chưa được xử lý khi cung cấp lệnh gọi lại.

3.45.4

Ngày 24 tháng 6 năm 2021

Các thay đổi:

 • Khắc phục lỗi khiến hộp thoại phím tắt mở ra khi gửi biểu mẫu.
 • Sửa lỗi nút "Phím tắt" không khớp.
 • Đã xoá các đối tượng vô tình được thêm vào window (Spherical, PolylineCodec, PolyGeometry). Thay vào đó, bạn phải truy cập vào các đối tượng này tại không gian tên đủ điều kiện.

3.45.3

Ngày 16/6/2021

Các bản sửa lỗi:

 • Cập nhật InfoWindow để tiêu điểm đó không di chuyển khi open() được gọi trong cùng một vòng lặp chạy như trong quá trình tạo thực thể bản đồ.

Các thay đổi:

 • Cập nhật mục Tài liệu tham khảo API InfoWindowOpenOptions để bổ sung thông tin chi tiết hơn.
 • Đã sửa lỗi vòng tiêu điểm khi sử dụng điều hướng bằng bàn phím (Tab + Option) trong Safari.

3.45.2

Ngày 10 tháng 6 năm 2021

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề chế độ kiểm soát Loại bản đồ không được nền của hộp thoại phím tắt trong Nhúng API che phủ đúng cách.
 • Khắc phục vấn đề có thể gây ra lỗi khi tải kiểu CSS phông chữ.
 • Khắc phục lỗi nhấp nháy có thể xảy ra khi kéo Bản đồ bằng một InfoWindow đang mở.

Các thay đổi:

3.45.1

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

Các thay đổi:

 • Thêm tài liệu về ảnh động, biểu tượng, nhãn và độ mờ vào giao diện Data.StyleOptions.
 • Thiết kế lại hộp thoại bản quyền để hỗ trợ khả năng tiếp cận hiệu quả hơn.
 • Giờ đây, InfoWindows sẽ tự động quản lý tiêu điểm khi được mở. Thao tác này thể hiện hành vi mặc định mới.
 • Thêm API InfoWindowOpenOptions, cho phép nhà phát triển kiểm soát cách quản lý tiêu điểm khi mở InfoWindows.
 • InfoWindows hiện có thể đóng bằng cách nhấn phím ESC.
 • InfoWindows hiện được thông báo là "hộp thoại" khi sử dụng trình đọc màn hình.
 • Tính năng tách biệt polyfill hiện đã bật; thay đổi này sẽ ngăn việc cài đặt các polyfill nội bộ của API Maps trên trang lưu trữ.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề vòng tròn lấy nét bản đồ xuất hiện khi chuyển đổi các thẻ trình duyệt.
 • Khắc phục vấn đề vòng lấy nét cho các tuỳ chọn điều khiển bản đồ, phần tử điểm đánh dấu và các mục trong trình đơn con kiểm soát loại bản đồ xuất hiện không chính xác khi tương tác bằng chuột trong một số trình duyệt.

Các tính năng mới:

 • Bật tính năng hỗ trợ cho Promises (Lời hứa) trong các dịch vụ Chỉ đường, Ma trận khoảng cách, Độ cao, Bộ mã hoá địa lý, Hình ảnh thu phóng tối đa, Chế độ xem đường phố và AutcompleteService.getPlacePredictions().
 • Thêm hộp thoại và chế độ điều khiển phím tắt trên bản đồ để cải thiện khả năng tìm thấy phím tắt.
 • Bản đồ vectơ hiện có trong kênh hằng tuần (chỉ các tính năng cơ bản; các tính năng WebGL có trong kênh beta).

3.44.14

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Các thay đổi:

 • Giờ đây, một cảnh báo sẽ được ghi vào bảng điều khiển khi InfoWindow.open() được gọi mà không có thực thể Map hoặc Chế độ xem đường phố được liên kết.

3.44.12

Ngày 28 tháng 4 năm 2021

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề các điểm đánh dấu đã bị xoá hoặc bị ẩn được thêm lại vào bản đồ sau khi thay đổi sang loại bản đồ mới.

Bối cảnh địa phương:

 • Hỗ trợ thêm các mảng không có phương thức @@iterator được xác định là giá trị placeTypePreferences hợp lệ.

3.44.11a

Ngày 20 tháng 4 năm 2021

Các thay đổi:

 • Cải thiện hiệu suất để tạo điểm đánh dấu tuỳ chỉnh bằng đối tượng Biểu tượng.
 • Ngăn tiêu điểm di chuyển đến trình đơn thả xuống của loại bản đồ khi di chuột lên một nút.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi có thể xảy ra khi tải điểm đánh dấu tĩnh trước khi khởi tạo bản đồ cơ sở.

3.44.9

Ngày 8 tháng 4 năm 2021

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi trong đó các nút điều khiển của Maps có thể truy cập được bằng bàn phím khi bật Chế độ xem đường phố.

3.44.8

Ngày 1 tháng 4 năm 2021

Các thay đổi:

 • Thư viện ngữ cảnh cục bộ: Di chuyển biểu trưng Google trong Chế độ xem chi tiết về địa điểm xuống cuối nội dung.

3.44.7

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

Các thay đổi:

 • Giờ đây, tiêu điểm bàn phím sẽ quay lại phần tử thích hợp khi InfoWindow đóng.

3.44.4

Ngày 4 tháng 3 năm 2021

Các thay đổi:

 • Hình ảnh 45° hiện được cung cấp với phạm vi mức thu phóng rộng hơn và chế độ điều khiển xoay giờ đây có cả nút theo chiều kim đồng hồ và nút ngược chiều kim đồng hồ.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra khi kết xuất bản đồ nhiều lần.
 • Khắc phục tình trạng rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra khi thêm hoặc xoá các hình tròn hoặc hình chữ nhật trên bản đồ.

3.44.2

Ngày 25 tháng 2 năm 2021

Các thay đổi:

 • Khắc phục lỗi lệnh gọi hàm Tự động hoàn thành getPlacePredictions của địa điểm trỏ không chính xác đến điểm cuối không chính xác trong kênh thử nghiệm beta.

3.44.1

Ngày 18 tháng 2 năm 2021

Các thay đổi:

 • Các nút Trình chọn địa điểm của LocalContext hiện bị tắt khi tải lại các địa điểm hiển thị.
 • Điểm đánh dấu không được tối ưu hoá hiện có thể làm tâm điểm và có thể truy cập bằng bàn phím.
 • Kênh beta: Các đối tượng đã xoá vô tình được thêm vào window (Spherical, PolylineCodec, PolyGeometry). Bạn nên truy cập các đối tượng này tại không gian tên đủ điều kiện của chúng.
 • Đã bật tính năng Cách ly Polyfill trong kênh Beta. Điều này có nghĩa là API JavaScript của Maps sẽ không còn cài đặt các đoạn mã polyfill vào trang lưu trữ nữa.

3.43.8a

Ngày 25 tháng 2 năm 2021

Chúng tôi chỉ cập nhật kênh hằng quý. Các thay đổi:

 • Khắc phục vấn đề rò rỉ bộ nhớ khi kết xuất bản đồ nhiều lần

3.43.8

Ngày 5 tháng 2 năm 2021

Các thay đổi:

 • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ beta cho Promises (Lời hứa) trong AutocompleteService.getPlacePredictions().

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục vấn đề Markers có nhãn bị chặn các sự kiện nhấp chuột, ngay cả khi clickable được đặt thành false.

3.43.7a

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục nhiều vấn đề liên quan đến việc vẽ hình nhiều đường.

3.43.6

Ngày 21 tháng 1 năm 2021

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi trong đó các lỗ hổng của đa giác geojson đôi khi được lấp đầy.
 • Sửa lỗi khiến lớp phủ biến mất khi chuyển đổi giữa chế độ xem bản đồ và chế độ xem đường phố.

3.43.5

Ngày 14 tháng 1 năm 2021

Các thay đổi:

 • Thay đổi hộp đánh dấu trong trình đơn để dễ đọc hơn bằng trình đọc màn hình.
 • Tăng kích thước của các nút sàn để dùng cho ảnh toàn cảnh trong nhà ở Chế độ xem đường phố.
 • Đã sửa vị trí của các nút điều khiển theo dõi chuyển động trên thiết bị di động trong Chế độ xem đường phố.

Các bản sửa lỗi:

 • Giờ đây, nút trình đơn trên bàn phím sẽ kích hoạt sự kiện contextmenu.
 • Khắc phục lỗi trong đó chế độ điều khiển toàn màn hình không hoạt động đúng cách khi chuyển đổi giữa Bản đồ và Chế độ xem đường phố trong một số trường hợp.
 • Khắc phục vấn đề trình đọc màn hình không thể điều hướng đến các điểm đánh dấu trong bản đồ.
 • Đã khắc phục lỗi khiến biểu tượng địa điểm biến mất trong điểm đánh dấu địa điểm của LocalContext.

3.43.3

Ngày 9 tháng 12 năm 2020

Các thay đổi:

 • Đổi tên giao diện google.maps.MouseEvent thành google.maps.MapMouseEvent và thêm một thuộc tính domEvent, cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào sự kiện cơ bản từ DOM.
 • Cải thiện hoạt động bộ nhớ của lớp phủ đa giác.
 • Bộ nhớ Canvas hiện được giải phóng một cách rõ ràng để tránh các vấn đề về bộ nhớ trong Safari.

Các bản sửa lỗi:

 • Sửa lỗi trong đó chế độ điều khiển toàn màn hình ngừng hoạt động khi chuyển đổi giữa Bản đồ và Chế độ xem đường phố trong một số trường hợp.
 • Đã sửa lỗi trong đó lỗi được ghi vào bảng điều khiển trên sự kiện click của điểm đánh dấu.
 • Sửa lỗi kích thước của vùng có thể nhấp của điểm đánh dấu bị vẽ quá lớn.
 • Khắc phục lỗi xung đột polyfill ảnh hưởng đến Symbols trên IE11.

3.43.2

Ngày 1 tháng 12 năm 2020

Các thay đổi:

 • Thêm sự kiện contextmenu để thay thế tốt hơn cho sự kiện rightclick. Sự kiện contextmenu thêm tính năng phản hồi với thao tác nhấp ctrl trên macOS.
 • Thêm thuộc tính hỗ trợ tiếp cận vào các điểm đánh dấu không được tối ưu hoá khi cung cấp title hoặc label.
 • Thêm các nhãn và vai trò ARIA khác cho các chế độ điều khiển MapType nhằm cải thiện trải nghiệm trình đọc màn hình.
 • Cải thiện tính năng hỗ trợ trình đọc màn hình cho các chế độ điều khiển MapType. Khi người dùng rời khỏi chế độ điều khiển, trình đơn thả xuống sẽ tự động đóng.
 • Sửa số lượng mục do trình đọc màn hình báo cáo trong trình đơn thả xuống; việc này ngăn dòng phân cách dòng được tính là một mục trong danh sách.
 • Thêm vòng lấy nét trong phần tử map để cho biết tiêu điểm bằng bàn phím khi được lấy tiêu điểm thông qua hoạt động tương tác với bàn phím.
 • Thêm các chế độ điều khiển khác bằng bàn phím vào các chế độ điều khiển của MapType. Các tuỳ chọn thả xuống giờ đây sẽ tự động đóng khi chế độ điều khiển mất tiêu điểm. Các phím mũi tên lên và xuống mở trình đơn thả xuống còn nút Escape để đóng trình đơn. Phím Home (Trang chủ) và End (Kết thúc) lần lượt di chuyển đến mục đầu tiên và mục cuối cùng trong trình đơn thả xuống.

Các bản sửa lỗi:

 • Đã khắc phục lỗi trong đó việc huỷ ảnh động điểm đánh dấu có thể, trong một số trường hợp, khiến điểm đánh dấu cụ thể đó chấm dứt sớm các ảnh động trong tương lai.

3.43.1a

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Các thay đổi:

 • Thêm một thuộc tính className vào giao diện MarkerLabel để thiết lập lớp CSS của phần tử label.
 • Bổ sung tính năng hỗ trợ beta cho tính năng Promise (Lời hứa) trong Dịch vụ hình ảnh thu phóng tối đa.
 • Thêm tính năng hỗ trợ thử nghiệm cho Promise (Lời hứa) trong dịch vụ StreetView.
 • Thêm văn bản hỗ trợ tiếp cận vào điểm đánh dấu không được tối ưu hoá khi title hoặc label được cung cấp.
 • Xoá nhãn aria-pressed khỏi nút trình đơn thả xuống điều khiển MapType để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận.
 • Đã chuyển đổi DropdownMenuDropdownMenuItem thành các yếu tố thời tiết để cải thiện khả năng tiếp cận.
 • Thay đổi văn bản của phần tử bản quyền để đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tương phản màu.
 • Giờ đây, bạn có thể mở và đóng trình đơn thả xuống bằng cách sử dụng phím enter hoặc phím cách.
 • Giờ đây, bạn có thể lấy các mục trong trình đơn thả xuống làm tiêu điểm.
 • Thư viện ngữ cảnh cục bộ: Các nút kiểm soát băng chuyền hiện đã bị tắt khi chúng không có hiệu lực và không còn chồng chéo mục đầu tiên hoặc mục cuối cùng trong danh sách.

Các bản sửa lỗi:

 • Khắc phục lỗi có thể xảy ra khi GroundOverlays vượt qua kinh tuyến 180 độ.
 • Theo mặc định, các phím tắt không còn bị tắt nữa khi bạn đặt disableDefaultUI thành true.
 • Khắc phục lỗi văn bản của trình đọc màn hình không chính xác đối với các nút bật tắt của bản đồ.
 • Thêm tên và kiểu hỗ trợ tiếp cận vào Map.
 • Sửa lỗi tài liệu về giao diện hiển thị không chính xác một số thuộc tính không bắt buộc theo yêu cầu.
 • Khắc phục lỗi trong đó tham số hàm khởi tạo noWrap LatLng bị bỏ qua khi truyền LatLngLiteral.

3,43

Ngày 18 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 3.43 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.43.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.42.
 • Phiên bản 3.41 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.40 đã bị xoá và không dùng được nữa.

3.42.9

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Các thay đổi:

 • Khắc phục lỗi trình đọc màn hình thông báo trạng thái của hộp đánh dấu không chính xác.
 • Đã khắc phục sự cố với tính năng điều khiển bản đồ, trong đó Tab/Shift+Tab bị sai thứ tự.
 • Đã chuyển đổi các nút bản đồ từ div thành nút gốc để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận.
 • Độ nghiêng hiện bị hạn chế tuỳ thuộc vào mức độ thu phóng của bản đồ WebGL.
 • Khắc phục sự cố nút toàn màn hình biến mất một phần trên Internet Explorer khi controlSize nhỏ hơn 27.

3.42.8

Ngày 7 tháng 10 năm 2020

Các thay đổi:

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ thử nghiệm cho lời hứa trong Dịch vụ chỉ đường.
 • Bộ mã hoá địa lý componentRestrictions hiện sẽ thực hiện các bước kiểm tra xác thực cho các chuỗi trống.
 • Khắc phục lỗi nhãn điểm đánh dấu bị biểu tượng điểm đánh dấu tuỳ chỉnh trên Safari che khuất.

Hỗ trợ cho biểu tượng Địa điểm được cập nhật

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Các biểu tượng được trả về cùng với yêu cầu Chi tiết địa điểm và Tìm kiếm địa điểm đã được cập nhật để sử dụng các ký tự tượng hình mới cho biểu tượng. Bạn không cần làm gì cả, các ký tự mới sẽ tự động hiển thị.

3.42.7

Ngày 29 tháng 9 năm 2020

Các thay đổi:

 • Khắc phục lỗi trong đó thứ tự từ không chính xác cho ngôn ngữ RTL (từ phải sang trái) trong chú thích điều khiển "Báo cáo lỗi bản đồ".
 • Nhãn đánh dấu ở giữa cho hướng văn bản RTL.

3.42.6

Ngày 21 tháng 9 năm 2020

Các thay đổi:

3.42.5

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Các thay đổi:

 • Cập nhật phương thức LatLngBounds.union để xử lý các trường hợp khi 2 giới hạn vượt quá 180 độ.

3.42.4

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Các thay đổi:

 • Một lỗi hiện được ghi vào bảng điều khiển khi phát hiện phương thức triển khai Date.now() không hợp lệ.
 • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ beta cho phương thức Dịch vụ Promises in Heights (Lời hứa trong phương thức dịch vụ Độ cao).
 • Ra mắt thuộc tính InfoWindow.minWidth mới để chỉ định chiều rộng tối thiểu cho InfoWindow.
 • Sửa lỗi trong đó các tuyến đường chỉ đường bị mờ sau khi thay đổi điểm đến.

3,42

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 3.42 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

Các thay đổi:

 • InfoWindows hiện có chiều rộng tối đa mặc định là 648px có thể ghi đè bằng cách đặt thuộc tính InfoWindow maxWidth. Giờ đây, chiều rộng của một InfoWindow có thể vượt quá 648px nhưng vẫn bị giới hạn theo chiều rộng của bản đồ. (Trước đây, Infowindows luôn bị giới hạn ở mức nhỏ hơn 648px hoặc chiều rộng bản đồ.)
 • Ngăn hiện tượng nhấp nháy của kết xuất theo kiểu mặc định trong khi kết xuất các tập dữ liệu GeoJson lớn.
 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.42.
 • Kênh hằng quý đã được cập nhật lên phiên bản 3.41.
 • Phiên bản 3.40 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.39 đã bị xoá và không dùng được nữa.

3.41.7

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Đã khắc phục:

 • Sửa lỗi khiến việc đặt thuộc tính clickableIcons thành false không có hiệu lực khi sử dụng tính năng Tạo kiểu đám mây.

3.41.5

Ngày 6 tháng 7 năm 2020

Các thay đổi:

 • Khắc phục lỗi vi phạm về loại đáng tin cậy.

3.41.2

Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Các thay đổi:

 • Trường Địa điểm permanently_closed trong Thư viện địa điểm, API JavaScript của Maps đã ngừng hoạt động.

3,41

Ngày 20 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 3.41 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.41.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.40.
 • Phiên bản 3.39 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.38 đã bị xoá nên không dùng được nữa.

3.40.11

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Các thay đổi:

 • Thêm trường mới là business_status vào các kết quả Tìm kiếm địa điểm và Chi tiết địa điểm. Sử dụng trường này thay vì permanently_closed.
 • Khắc phục một cảnh báo không chính xác trên bảng điều khiển khi yêu cầu PlaceResult.utc_offset_minutes (mới); một cảnh báo hiện được trả về cho PlaceResult.utc_offset (đã không dùng nữa).

3.40.9

Ngày 14 tháng 4 năm 2020

Các thay đổi:

 • Giờ đây, bản đồ sẽ gửi đi một cách dễ dàng hơn để chẩn đoán InvalidValueError nếu được chuyển một mapdiv không phải là một Phần tử.
 • Khi trình duyệt Chrome tự động điền một địa chỉ vào google.maps.places.Autocomplete, trình duyệt sẽ không kích hoạt yêu cầu tự động hoàn thành gửi tới máy chủ nữa (điều này sẽ giúp tránh việc thanh toán).
 • Tăng độ chính xác cho thuộc tính maxWidth. Trước khi có sự thay đổi này, nếu bạn chỉ định maxWidth của InfoWindow là 100, thì chiều rộng tối đa thực tế của InfoWindow sẽ là 94px. Sau thay đổi này, chiều rộng tối đa thực sự sẽ là 100px.
 • Khắc phục vấn đề rò rỉ bộ nhớ với trình tạo yêu cầu vẽ khi sử dụng điểm đánh dấu và giới hạn bản đồ.

3.40.6

Ngày 24 tháng 3 năm 2020

Các thay đổi:

 • Sửa văn bản bị cắt bớt trong trường thời gian di chuyển cho IE11.

3.40.4

Ngày 10 tháng 3 năm 2020

Các thay đổi:

 • Sửa lỗi gọi setTilt() 2 lần sẽ làm lệch Bản đồ.

3.40.2

Ngày 23 tháng 2 năm 2020

Các thay đổi:

 • Iframe ẩn trong Maps bị xoá khỏi thanh điều hướng thẻ.

3.40.1

Ngày 18 tháng 2 năm 2020

Các thay đổi:

 • Không cảnh báo về InvalidVersion cho v=beta.
 • Khắc phục vấn đề cuộn khi hiển thị Chế độ xem đường phố.

3,4

Ngày 11 tháng 2 năm 2020

Hiện đã có phiên bản 3.40 của API JavaScript cho Maps. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.40.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.39.
 • Phiên bản 3.38 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.37 đã bị xoá và không dùng được nữa.

3.39.6

Ngày 8 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 3.39.6 của Maps JavaScript API hiện đã có sẵn. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

Đã khắc phục:

 • Đối với các yêu cầu Chỉ đường, ZERO_RESULTS hiện được ghi lại vào bảng điều khiển và không còn dẫn đến nhật ký lỗi nữa.

3,39

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Hiện đã có phiên bản 3.39 của API JavaScript cho Maps. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

Các thay đổi:

 • Internet Explorer 10 không còn được hỗ trợ nữa (phiên bản cuối cùng hỗ trợ phiên bản 3.38).
 • AutocompletePrediction hiện trả về khoảng cách theo đường thẳng đến địa điểm đã chọn, từ vĩ độ/kinh độ gốc được chỉ định.

Ngừng sử dụng:

 • Các trường Địa điểm open_nowutc_offset sẽ không được dùng nữa kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2019 và sẽ bị tắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Hãy xem phần Di chuyển trường địa điểm để tìm hiểu thêm.
 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.39.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.38.
 • Phiên bản 3.37 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.36 đã bị xoá nên không dùng được nữa.

3,38

Ngày 20 tháng 8 năm 2019

Phiên bản 3.38 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.38.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.37.
 • Phiên bản 3.36 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.35 đã bị xoá nên không dùng được nữa.
 • Bạn không thể sử dụng Fusion Table nữa (phiên bản 3.37 là phiên bản cuối cùng hỗ trợ tính năng này).
 • Chúng tôi hiện đã ngừng hỗ trợ Internet Explorer 10 và kết thúc hỗ trợ từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, tuỳ thuộc vào kênh phát hành hoặc số phiên bản mà bạn sử dụng.

3,37

Ngày 15 tháng 5 năm 2019

Hiện đã có phiên bản 3.37 của API JavaScript cho Maps. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.37.
 • Kênh hàng quý đã được cập nhật lên phiên bản 3.36.
 • Phiên bản 3.35 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.34 đã bị xoá và không dùng được nữa.
 • Internet Explorer 9 không còn được sử dụng nữa (3.34 là phiên bản cuối cùng hỗ trợ nó).

3,36

Ngày 14 tháng 2 năm 2019

Phiên bản 3.36 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

Các thay đổi:

 • Số tính năng mới đã thêm:
  • Bây giờ, bạn có thể thay đổi kích thước của các thành phần điều khiển bản đồ bằng cách sử dụng MapOption.controlSize.
  • Giờ đây, bạn có thể hạn chế các giới hạn trên bản đồ bằng cách sử dụng MapOptions.restriction.
 • Cửa sổ thông tin đã được cải thiện.
 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.36.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.35.
 • Phiên bản 3.34 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.33 đã bị xoá nên không dùng được nữa.

3,35

Ngày 29 tháng 1 năm 2019

Các thay đổi:

 • Giờ đây, API có thể trả về tổng số bài đánh giá cho mỗi địa điểm.
 • Hỗ trợ thêm Mã cộng. Mã cộng là các mã ngắn cung cấp địa chỉ cho mọi vị trí trên thế giới, ngay cả ở những khu vực không có địa chỉ đường phố truyền thống.
 • Internet Explorer 9 không còn được hỗ trợ.

Ngừng sử dụng:

 • Tham số placeIdOnly cho Autocomplete không được dùng nữa.
 • Lớp Fusion Tables trong API Maps JavaScript không được dùng nữa kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2018. Lớp Fusion Tables sẽ bị tắt hoàn toàn vào ngày 3 tháng 12 năm 2019 và sẽ không còn hoạt động sau ngày đó. Tìm hiểu thêm.

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Hiện đã có phiên bản 3.35 của API JavaScript cho Maps. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

Các thay đổi:

 • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.35.
 • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.34.
 • Phiên bản 3.33 vẫn có sẵn khi được yêu cầu theo số.
 • Phiên bản 3.32 đã bị xoá và không dùng được nữa.

3,34

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 3.34 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn. Xem hướng dẫn Tạo phiên bản.

Các thay đổi:

 • Tên phiên bản mới đã được triển khai. Giờ đây, bạn có thể chỉ định kênh phát hành hoặc số phiên bản:
  • Kênh hằng tuần được cập nhật lên phiên bản 3.34.
  • Kênh hằng quý được cập nhật lên phiên bản 3.33.
  • Phiên bản 3.32 vẫn được cung cấp.
  • Phiên bản 3.31 đã bị xoá nên không dùng được nữa. Thay vào đó, những khách hàng chỉ định phiên bản 3.0 đến 3.31 sẽ nhận được kênh mặc định, kênh hằng tuần hoặc kênh hằng quý (xem hướng dẫn Tạo phiên bản).
 • Giao diện người dùng điều khiển lớn hơn hiện đã được bật. Với sự gia tăng của các thao tác chạm trên nhiều thiết bị, chúng tôi đã điều chỉnh giao diện người dùng điều khiển cho phù hợp với cả thao tác chạm ngón tay và thao tác nhấp chuột. (Bạn có thể chọn không tham gia bằng cách tải API với v=quý, v=3.33 hoặc v=3.32.)

3,33

Ngày 11 tháng 6 năm 2018

Các thay đổi:

Ngày 16 tháng 5 năm 2018

Phiên bản 3.33 của Maps JavaScript API hiện có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm. Xem hướng dẫn về tạo phiên bản API.

Các thay đổi:

3,32

Ngày 13 tháng 2 năm 2018

Các thay đổi:

3,31

Ngày 13 tháng 2 năm 2018

Các thay đổi:

 • Tạo 256 điểm đánh dấu DOM đầu tiên theo mặc định, sau đó tạo các điểm đánh dấu tiếp theo là Tile Markers. Mặc định hiện tại là tất cả Trình đánh dấu ô.
 • Ở các mức thu phóng cao (đã phóng to) khi kéo Người hình mắc áo, hãy ưu tiên NEAREST, thay vì ảnh toàn cảnh BEST do Google chọn.
 • gestureHandling: none hiện hoạt động giống như draggable: false khi được thay đổi bên trong trình xử lý di chuột (hiện có hiệu lực từ mousedown).

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

Phiên bản 3.31 của Maps JavaScript API hiện có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm. Xem hướng dẫn về tạo phiên bản API.

Các thay đổi:

 • Trường region hiện được trả về cùng với yêu cầu về Thông tin chi tiết về địa điểm.

3,3

Ngày 16 tháng 8 năm 2017

Phiên bản 3.30 của Maps JavaScript API hiện có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm. Xem hướng dẫn về tạo phiên bản API.

Các thay đổi:

 • Theo mặc định, nút toàn màn hình hiện được bật trên máy tính.
 • Phiên bản này giới thiệu thuộc tính gestureHandling cho các ứng dụng dành cho máy tính cho phép người dùng tương tác bằng con lăn chuột hoặc bàn di chuột. Để kiểm soát cách người dùng tương tác với bản đồ, bạn nên sử dụng thuộc tính gestureHandling thay vì các thuộc tính scrollwheel, disableDoubleClickZoomdraggable.

3,29

Ngày 16 tháng 5 năm 2017

Phiên bản 3.29 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm. Xem hướng dẫn về cách tạo phiên bản API.

Các thay đổi:

 • Định dạng của mã ảnh toàn cảnh cho ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố do người dùng tạo (tuỳ chỉnh) đã thay đổi do những điểm cập nhật cơ sở hạ tầng cơ bản. Thao tác này sẽ làm tăng nhẹ số lượng ảnh toàn cảnh có sẵn.
  • Các yêu cầu ảnh toàn cảnh do người dùng tạo (tuỳ chỉnh) bằng mã ảnh toàn cảnh cũ trong API JavaScript của Maps vẫn hoạt động. Nếu bạn cố gắng tìm ảnh toàn cảnh bằng thuộc tính position của đối tượng StreetViewPanoramaOptions, kết quả của bạn sẽ chứa mã ảnh toàn cảnh mới. Bạn không cần phải liên kết mã ảnh toàn cảnh cũ và mới vì cả hai mã này đều sẽ vẫn hợp lệ.
  • Nếu bạn phụ thuộc vào logic xác minh và/hoặc phân tích cú pháp mã ảnh toàn cảnh, xin lưu ý rằng định dạng của mã ảnh toàn cảnh có thể thay đổi.
  • Bạn có thể báo cáo mọi vấn đề bằng công cụ theo dõi lỗi.
 • Nội dung cập nhật về phương thức fitBounds của lớp google.maps.Map.
  • Để thay đổi khung nhìn khi bản đồ bị ẩn, giờ đây, bạn có thể thiết lập bản đồ thành visibility: hide (chế độ hiển thị: bị ẩn), do đó đảm bảo rằng div bản đồ có kích thước thực.

3,28

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Thuộc tính draggable của đối tượng MapOptions đã không dùng nữa. Để tắt tính năng kéo bản đồ trên thiết bị máy tính, hãy sử dụng thuộc tính gestureHandling rồi đặt thuộc tính này thành none.

Ngày 15 tháng 2 năm 2017

Phiên bản 3.28 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm. Xem hướng dẫn về cách tạo phiên bản API.

Các thay đổi:

 • Bản đồ đã đăng nhập không còn được hỗ trợ trong phiên bản 3.28 trở lên của API JavaScript cho Maps.

3,27

Ngày 2 tháng 2 năm 2017

Đã khắc phục:

Ngày 10 tháng 1 năm 2017

Giờ đây, bạn có thể hạn chế để các cụm từ gợi ý của tính năng Tự động hoàn thành chỉ xuất hiện ở nhiều quốc gia. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉ định tối đa 5 quốc gia trong trường componentRestrictions của AutocompleteOptions.

Ngày 15 tháng 11 năm 2016

Phiên bản 3.27 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm. (Xem hướng dẫn về cách tạo phiên bản API.)

Các thay đổi:

 • Tuỳ chọn gestureHandling mới trong đối tượng MapOptions giúp bạn tối ưu hoá trải nghiệm của người dùng khi tương tác với bản đồ trên thiết bị di động. Các giá trị hiện có là:
  • greedy: Bản đồ luôn xoay (lên hoặc xuống, sang trái hoặc sang phải) khi người dùng vuốt (kéo vào) màn hình. Nói cách khác, cả thao tác vuốt bằng một ngón tay và vuốt bằng hai ngón tay đều khiến bản đồ xoay.
  • cooperative: Người dùng phải vuốt bằng 1 ngón tay để cuộn trang và hai ngón tay để xoay bản đồ. Nếu người dùng vuốt bản đồ bằng một ngón tay, thì một lớp phủ sẽ xuất hiện trên bản đồ cùng với lời nhắc yêu cầu người dùng sử dụng hai ngón tay để di chuyển bản đồ. Xem mẫu ở trên trên thiết bị di động để xem chế độ cộng tác trong thực tế.
  • none: Không thể xoay hoặc chụm bản đồ.
  • auto (mặc định): Hành vi là cooperative hoặc greedy, tuỳ thuộc vào việc trang có thể cuộn hay không.

  Để biết thêm thông tin chi tiết và ví dụ, hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

 • Chế độ điều khiển toàn màn hình sẽ hiển thị theo mặc định trên các thiết bị di động, vì vậy, người dùng có thể dễ dàng phóng to bản đồ. Khi bản đồ ở chế độ toàn màn hình, người dùng có thể xoay bản đồ bằng một hoặc hai ngón tay. Lưu ý: iOS không hỗ trợ tính năng toàn màn hình. Do đó, chế độ điều khiển toàn màn hình sẽ không xuất hiện trên thiết bị iOS.

Ngừng sử dụng bản đồ đã đăng nhập

Ngày 6 tháng 10 năm 2016

Tính năng đăng nhập không dùng nữa. Các phiên bản 3.27 trở xuống của API JavaScript cho Maps tiếp tục hỗ trợ bản đồ đã đăng nhập. Phiên bản trong tương lai sẽ không hỗ trợ bản đồ đã đăng nhập nữa, nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ các tính năng lưu địa điểm vào Google Maps bằng cách sử dụng cửa sổ thông tin hoặc SaveWidget. Đọc thêm về bản đồ đã đăng nhập.

Thay đổi thông qua điểm tham chiếu trong phản hồi của dịch vụ Chỉ đường

Ngày 29 tháng 8 năm 2016

Trường via_waypoints trong phản hồi của Dịch vụ chỉ đường chứa một mảng các điểm tham chiếu chưa được chỉ định trong yêu cầu ban đầu. Trường via_waypoints sẽ tiếp tục xuất hiện trong phản hồi chỉ đường có thể kéo, nhưng sẽ không được dùng nữa trong phản hồi về tuyến đường thay thế. Phiên bản 3.27 sẽ là phiên bản cuối cùng của API hỗ trợ via_waypoints trong các tuyến thay thế.

Bạn nên yêu cầu các tuyến thay thế, sau đó hiển thị tất cả các tuyến dưới dạng không thể kéo và hiển thị tất cả các tuyến dưới dạng có thể kéo. Người dùng có thể kéo tuyến đường chính cho đến khi tuyến đường đó khớp với một tuyến thay thế. Trường via_waypoints có sẵn trên tuyến đường kết quả (do người dùng kéo).

3,26

Ngày 18 tháng 8 năm 2016

Phiên bản 3.26 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm. (Xem hướng dẫn về cách tạo phiên bản API.)

Các thay đổi:

 • Trình kết xuất Chế độ xem đường phố mới mang đến các điểm cải tiến về kết xuất, bao gồm hiệu ứng chuyển cảnh và ảnh động mượt mà hơn, cải thiện quy trình lập mô hình đối tượng, hỗ trợ tốt hơn cho thiết bị di động và các chế độ điều khiển rõ ràng hơn. Xem chi tiết trên Blog dành cho nhà phát triển địa lý của Google.
 • API này hiện hỗ trợ các sự kiện liên quan đến hướng thiết bị trong Chế độ xem đường phố, vì vậy, người dùng trên thiết bị di động có thể nhìn xung quanh bằng cách di chuyển điện thoại. Là nhà phát triển, bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này. Hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết thông tin chi tiết.

3,25

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

Phiên bản 3.25 của API JavaScript cho Maps hiện đã có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm. (Xem hướng dẫn về cách tạo phiên bản API.)

Chúng tôi đã ngừng hỗ trợ Internet Explorer 9

Ngày 2 tháng 5 năm 2016

Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2016, Internet Explorer 9 không còn được API JavaScript của Maps hỗ trợ chính thức nữa. Xem danh sách các trình duyệt được hỗ trợ.

3,24

Ngày 14 tháng 4 năm 2016

Các thay đổi:

 • Giờ đây, bạn có thể vô hiệu hoá khả năng nhấp vào các biểu tượng bản đồ. Biểu tượng bản đồ đại diện cho một địa điểm yêu thích, còn gọi là POI. Xem phương thức setClickableIcons trên google.maps.Map.

Ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 9507: Các đường liên kết trong Chế độ xem đường phố hiện đã hoạt động trở lại trong Safari.

Ngày 28 tháng 3 năm 2016

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 9394: Cửa sổ thông tin sẽ tự động đóng khi người dùng mở cửa sổ thông tin cho biểu tượng bản đồ cơ sở và ngược lại.
 • Hiển thị biểu trưng màu trắng của Google khi bản đồ cơ sở được tạo kiểu bằng thuộc tính styles trên bản đồ (trước đây, biểu trưng chỉ chuyển sang màu trắng khi áp dụng kiểu bằng StyledMapType).

Ngày 18 tháng 3 năm 2016

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 9424: new LatLng({lat: 0, lng: 0})
 • Khắc phục lỗi di chuyển chuột bằng trình kết xuất Chế độ xem đường phố mới (với google.maps.streetViewViewer = 'photosphere').

Ngày 15 tháng 2 năm 2016

Các thay đổi:

 • Bạn không thể chọn không sử dụng các chế độ kiểm soát mới bằng google.maps.controlStyle = 'azteca'.

3,23

Ngày 18 tháng 1 năm 2016

Các thay đổi:

 • Bản phát hành này bao gồm một chế độ điều khiển toàn màn hình mới cho bản đồ. Người dùng có thể nhấp vào chế độ điều khiển để phóng to bản đồ để bản đồ chiếm toàn bộ màn hình. Chế độ điều khiển này bị tắt theo mặc định. Bạn có thể bật chế độ này trong MapOptions và định cấu hình chế độ này bằng FullscreenControlOptions. Vị trí mặc định của nó là RIGHT_TOP.
 • Chế độ điều khiển toàn màn hình cho Chế độ xem đường phố được bật theo mặc định. Bạn có thể tắt tính năng này qua StreetViewPanoramaOptions và định cấu hình bằng FullscreenControlOptions. Vị trí mặc định của thao tác này hiện là RIGHT_TOP.

Ngày 4 tháng 1 năm 2016

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 9009: Khi tổng hợp các sự kiện chuột từ thao tác chạm, hãy sử dụng nút bên trái thay vì nút giữa để tương thích với jQuery.
 • Vấn đề 4201: API không còn sử dụng eval() nữa. Do đó, giờ đây, bạn có thể sử dụng API này mà không cần lệnh unsafe-eval Chính sách bảo mật nội dung.

Ngày 21 tháng 12 năm 2015

Các thay đổi:

 • Tùy chọn ánh xạ để vô hiệu hóa nút đăng nhập cho bản đồ đã đăng nhập (nút này sẽ hiển thị hình đại diện cho người dùng đã đăng nhập, nút này sẽ vẫn cho phép đăng nhập thông qua các hành động đã đăng nhập (ví dụ: gắn dấu sao) nhưng sẽ không có nút đăng nhập trên bản đồ khi tùy chọn này được đặt).
 • Giao diện cho các yêu cầu tìm kiếm văn bản đã thay đổi. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, tham số types sẽ không được dùng nữa. Thay vào đó, tham số type mới chỉ hỗ trợ một loại cho mỗi yêu cầu tìm kiếm. Ngoài ra, các loại establishment, foodgrocery_or_supermarket sẽ không còn được hỗ trợ làm tham số tìm kiếm (tuy nhiên, vẫn có thể trả về các loại này trong kết quả tìm kiếm). Chúng tôi sẽ hỗ trợ các yêu cầu dùng tham số types cũ đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2017. Sau đó, tất cả các yêu cầu tìm kiếm văn bản phải sử dụng phương thức triển khai mới.

Ngày 2 tháng 12 năm 2015

Các thay đổi:

 • Hàm khởi tạo Autocomplete xác minh rằng nó đã được cung cấp một phần tử đầu vào.
 • Cửa sổ thông tin địa điểm yêu thích trên bản đồ cơ sở hiển thị cùng một nội dung ở chế độ không đăng nhập dưới chế độ đã đăng nhập.
 • Các phần ngoài API Google Maps cho Trình biên dịch đóng hiện chỉ định một loại (số hoặc chuỗi) cho các enum.

Ngày 25 tháng 11 năm 2015

Các thay đổi:

 • Thêm các phương thức .toJSON() vào đối tượng LatLngLatLngBounds. Những thông báo này được dùng thông qua JSON.stringify().

Ngày 19 tháng 11 năm 2015

Các thay đổi:

 • Biểu trưng Google màu trắng cho bản đồ được tạo kiểu

Đã khắc phục:

3,22

Ngày 7 tháng 1 năm 2016

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 9009: Khi tổng hợp các sự kiện chuột từ thao tác chạm, hãy sử dụng nút bên trái thay vì nút giữa để tương thích với jQuery.

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

Các thay đổi:

 • Dịch vụ Chỉ đường và dịch vụ Ma trận khoảng cách hiện sẽ trả về thời gian dự đoán giao thông (trong trường phản hồi duration_in_traffic) khi chế độ đi lại đang lái xe. Để nhận thời gian di chuyển dự kiến, hãy thêm giá trị cố định vào đối tượng drivingOptions trong yêu cầu, chỉ định departureTime hiện tại hoặc tương lai. Bạn cũng có thể chỉ định một trafficModel là lạc quan, bi quan hoặc dự đoán tốt nhất (mặc định) để tác động đến các giả định được dùng khi tính toán thời gian di chuyển. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Dịch vụ chỉ đườngdịch vụ Ma trận khoảng cách. Lưu ý: duration_in_traffic chỉ dành cho khách hàng sử dụng Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps.

Không dùng nữa:

 • Trường yêu cầu durationInTraffic hiện không dùng nữa. Trước đây, đối với những khách hàng sử dụng Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps, chúng tôi đề xuất liệu kết quả có bao gồm khoảng thời gian có tính đến điều kiện giao thông hiện tại hay không. Thay vào đó, giờ đây, bạn nên sử dụng trường drivingOptions.

Ngày 5 tháng 11 năm 2015

Không dùng nữa:

 • Thư viện AdSense đã ngừng hoạt động từ tháng 5 năm 2015 và không còn có trong phiên bản thử nghiệm của API JavaScript cho Maps. Thư viện này sẽ sớm bị xoá khỏi bản phát hành và các phiên bản bị treo của API. Một giải pháp thay thế là Google AdSense. Hãy xem hướng dẫn để tạo đơn vị quảng cáo AdSense.

Ngày 22 tháng 9 năm 2015

Các thay đổi:

Ngày 15 tháng 9 năm 2015

Các thay đổi:

 • Vị trí và giao diện mặc định đã thay đổi đối với nhiều mục điều khiển trên bản đồ và trên ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố. Giờ đây, trải nghiệm người dùng sẽ nhất quán hơn bất kể bản đồ có đang sử dụng chế độ chế độ đăng nhập hay không và cũng nhất quán hơn với trang web của Google Maps. Nếu muốn tiếp tục sử dụng nhóm chế độ điều khiển trước đó một thời gian, bạn có thể thiết lập google.maps.controlStyle = 'azteca' trong phiên bản 3.22.
 • Chế độ kiểm soát Toàn màn hình mới trong Chế độ xem đường phố cho phép người dùng mở ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố ở chế độ toàn màn hình.

Không dùng nữa:

 • Kiểm soát Bản đồ toàn cảnh không còn khả dụng nữa.
 • Tính năng Điều khiển xoay trên bản đồ không còn hoạt động nữa. Để xoay chế độ xem, người dùng nhấp và kéo hoặc vuốt bản đồ. (Xin lưu ý rằng bạn vẫn có thể sử dụng chế độ kiểm soát Lia máy trong Chế độ xem đường phố.)
 • Chế độ điều khiển Thu phóng chỉ có ở một kiểu và do đó google.maps.ZoomControlStyle không còn được cung cấp nữa.

Ngày 1 tháng 9 năm 2015

Các thay đổi:

 • Đã thêm giá trị cố định LatLngBounds
 • Khắc phục vấn đề về lớp CSS quá rộng
 • Cải thiện khả năng tải thẻ thông tin sau khi thay đổi kích thước bản đồ

Chúng tôi đã ngừng hỗ trợ Internet Explorer 8

Ngày 31 tháng 8 năm 2015

Kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2015, Internet Explorer 8 chính thức không còn được API JavaScript của Maps hỗ trợ nữa. Xem danh sách các trình duyệt được hỗ trợ. Để biết thông tin về chính sách hỗ trợ trình duyệt của Microsoft, hãy xem bài đăng trên IEBlog ngày 7 tháng 8 năm 2014.

3,21

Ngày 5 tháng 8 năm 2015

Các thay đổi:

 • Cải thiện hiệu suất: chỉ tải các thẻ thông tin hiển thị
 • Nhiều điểm cải tiến trong tài liệu

Ngày 21 tháng 7 năm 2015

Các thay đổi:

 • Đã ra mắt điểm đánh dấu có nhãn
 • Khắc phục: Lỗi hết bộ nhớ iOS7 đối với poly trên màn hình có độ phân giải rất cao
 • Sửa lỗi sự kiện chạm trên IE10+
 • Xác minh lỗi trên dữ liệu đầu vào do Nhà phát triển cung cấp hiện xuất ra bảng điều khiển thay vì báo lỗi.

Ngày 6 tháng 7 năm 2015

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 8159: Lỗi: kết xuất không chính xác StrokePosition.OUTSIDE

Ngày 17 tháng 6 năm 2015

Các thay đổi:

 • Đã khắc phục: Vấn đề 6321: Lỗi: "Uncaught TypeError: Không thể đọc thuộc tính 'x' of không xác định" chỉ trong trình duyệt Android/iOs

Ngày 2 tháng 6 năm 2015

Các thay đổi:

 • Không dùng nữa: CloudLayer, PROFILELayer
 • Đã khắc phục: Vấn đề 8098: Lỗi: Bản đồ nhiệt có trọng số không kết xuất chính xác với một điểm

Ngày 2 tháng 6 năm 2015

Các thay đổi:

 • thêm khả năng Mã hóa địa lý placeId thành địa chỉ/vĩ độ
 • trả về mã địa điểm qua API mã hoá địa lý

Ngày 28 tháng 5 năm 2015

Các thay đổi:

 • Đã khắc phục: Vấn đề 6358: Ký hiệu đường dẫn SVG không hiển thị chính xác trên các thiết bị HDPI

Ngày 19 tháng 5 năm 2015

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7673: Kiểm soát vị trí lỏng lẻo sau khi sử dụng trình đơn thả xuống loại bản đồ
 • Vấn đề 7589: Người hình mắc áo nhảy khi bản đồ được đổi kích thước.

3,20

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

Đã khắc phục:

 • Tăng mức thu phóng tối đa của địa hình và tải các ô có dpi cao ngay cả khi thu phóng tối đa.

Ngày 13 tháng 4 năm 2015

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7820: Con trỏ không hoạt động trên các trang được tải từ file://
 • Vấn đề 7591: Lỗi: StreetViewService.getImageByLocation bị lỗi khi đối số bán kính không phải là số nguyên

Ngày 25 tháng 3 năm 2015

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7733: Lỗi: Mặt đất/hình ảnh KML – Lớp phủ đột ngột có độ phân giải rất thấp
 • Lưu văn bản Tiện ích được căn chỉnh tốt hơn với biểu tượng dấu sao

Ngày 17 tháng 3 năm 2015

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7756: Lỗi: Hồi quy hiệu suất Safari 8
 • Đã xóa lớp nhân khẩu học
 • Những điểm cải tiến đối với InfoWindow Chrome

Ngày 17 tháng 2 năm 2015

Phiên bản thử nghiệm hiện tại của API JavaScript cho Maps (3.19) sẽ trở thành phiên bản phát hành.

Phiên bản 3.17 sẽ bị loại bỏ. Các yêu cầu cho phiên bản 3.17 hoặc bất kỳ phiên bản nào trước đó sẽ được phân phát phiên bản 3.18.

Tài liệu tạo phiên bản có tại: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/versions

Các phiên bản có thể sử dụng sau khi di chuyển:

Thử nghiệm: 3.20

Bản phát hành: 3.19

Đóng băng: 3,18

3,19

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

Đã khắc phục:

 • Con trỏ ở chế độ đã đăng nhập.

Ngày 19 tháng 3 năm 2015

Đã khắc phục:

Ngày 20 tháng 1 năm 2015

Đã khắc phục:

13 tháng 1 năm 2015

Đã khắc phục:

 • ô hiện đã bị ẩn khỏi trình đọc màn hình

Ngày 17 tháng 12 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 6917: Lỗi: Hình dạng không tuân theo thuộc tính "có thể kéo" của bản đồ
 • Vấn đề 7445: Lỗi: Lỗi bản trình bày khi sử dụng tính năng đăng nhập của API Maps phiên bản 3

Ngày 2 tháng 12 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7390: Lỗi: đường siêu liên kết thời tiết.com không hoạt động
 • Vấn đề 7376: Lỗi: WebGL đã bị tắt (hiện đã bật lại)
 • Xung đột khi đặt tên ES6 bằng Biểu tượng

Ngày 25 tháng 11 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7333: Lỗi: con nháy của cửa sổ thông tin bị hỏng trong IE9

3,18

Ngày 4 tháng 12 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7390: Lỗi: đường siêu liên kết thời tiết.com không hoạt động

Ngày 18 tháng 9 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7136: Nhiều tiêu đề điểm đánh dấu không hoạt động trong Firefox

Ngày 9 tháng 9 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 7098: Việc đặt tiêu đề POV của chế độ xem phố sẽ gây ra lỗi

Ngày 26 tháng 8 năm 2014

3.18 được phát hành thử nghiệm.

Phiên bản 3.17 hiện đã ổn định.

3,17

Ngày 20 tháng 8 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 6937: Hồi quy trong phiên bản 3.17: Không thể đọc thuộc tính "xoá" không xác định (trong mục Địa điểm)

Ngày 12 tháng 8 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Vấn đề 6968: Lỗi: Các phím mũi tên trên bàn phím không hoạt động với v=3.exp

Ngày 31 tháng 7 năm 2014

Thêm:

 • Ngăn bản đồ được cung cấp tài liệu rõ ràng về cách các sự kiện DOM lan truyền qua các sự kiện đó. Đã thêm ngăn overlayMouseTarget.

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

Thêm:

 • Đã thêm toGeoJson vào Lớp dữ liệu và Tính năng lớp dữ liệu riêng lẻ, cho phép xuất hình học sang GeoJSON.

Ngày 24 tháng 6 năm 2014

Thêm:

 • place_id là giá trị nhận dạng riêng biệt của một địa điểm, được thêm vào Thư viện địa điểm để Tự động hoàn thành và Thông tin chi tiết về địa điểm.
 • Thêm overview_path vào DirectionsRoute, cung cấp một hình nhiều đường được mã hoá đại diện cho toàn bộ tuyến đường.

26 Tháng 5 năm 2014

Thêm:

 • Bạn không cần phải sử dụng tham số sensor trong URL của API Maps nữa.

Ngày 20 tháng 5 năm 2014

3.17 được phát hành thử nghiệm.

3,16

Ngày 15 tháng 4 năm 2014

Đã khắc phục:

Ngày 08 tháng 4 năm 2014

Thêm:

 • Xoay bản đồ khi di chuyển chuột trong khi vẽ.

Đã khắc phục:

 • Chấp nhận LatLngLiteral ở nhiều vị trí hơn.
 • InfoWindow sẽ tự đổi kích thước khi Roboto đã tải xong ( Vấn đề 5713)

Ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Các lớp KML bán trong suốt không còn trong suốt trên IE 8 ( Vấn đề 6540)

Ngày 26 tháng 3 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Xoá các lệnh gọi event.returnValue trong Chrome để ngăn cảnh báo trên bảng điều khiển.
 • Tính năng chụm để thu phóng không hoạt động trong IE11 ( Vấn đề 5747)

Ngày 18 tháng 3 năm 2014

Thêm:

Ngày 12 tháng 3 năm 2014

Thêm:

Ngày 24 tháng 2 năm 2014

Thêm:

 • Hỗ trợ phà trong các dịch vụ Ma trận khoảng cách và Chỉ đường.

Ngày 17 tháng 2 năm 2014

3.16 được phát hành thử nghiệm.

3,15

Ngày 03 tháng 3 năm 2014

Đã khắc phục:

Ngày 10 tháng 2 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Tắt tất cả tính năng tăng tốc phần cứng cho thẻ thông tin trên Chrome/Linux để giải quyết vấn đề lớn hơn về tăng tốc phần cứng của Chrome.

Ngày 03 tháng 2 năm 2014

Đã khắc phục:

Ngày 29 tháng 1 năm 2014

Đã khắc phục:

 • Tắt tất cả tính năng tăng tốc phần cứng cho thẻ thông tin trên Chrome/Windows để giải quyết vấn đề lớn hơn về tăng tốc phần cứng của Chrome. ( Vấn đề 6219)

Ngày 22 tháng 1 năm 2014

Đã khắc phục:

Ngày 16 tháng 1 năm 2014

Đã khắc phục:

 • CSS làm mới hình ảnh ít cụ thể hơn để ghi đè ít kiểu do người dùng đặt hơn.

Ngày 27 tháng 11 năm 2013

Đã khắc phục:

 • Việc tạo điểm đánh dấu sau khi tạo thực thể bản đồ sẽ gửi ra lỗi không xác định "contains" ( Vấn đề 5798)

Ngày 19 tháng 11 năm 2013

Đã khắc phục:

 • Các biểu tượng thao tác trên bảng chỉ đường không hiển thị đúng cách trong Firefox

3,14

Ngày 10 tháng 9 năm 2013

Đã khắc phục:

 • Các đường liên kết trong cửa sổ thông tin chính thức của Google không mở trong thẻ/cửa sổ mới ( Vấn đề 5794)

Ngày 15 tháng 8 năm 2013

 • Làm mới hình ảnh sẽ trở thành chế độ kết xuất bản đồ mặc định trong phiên bản phát hành của API.
 • DynamicMapsEngineLayer: tính năng báo cáo về các lớp vectơ, hình ảnh và KML

3,13

Ngày 25 tháng 6 năm 2013

Thêm:

 • DynamicMapsEngineLayer

Ngày 11 tháng 6 năm 2013

Thêm:

Đã khắc phục:

 • Lỗi: Ảnh toàn cảnh tuỳ chỉnh trong Chế độ xem đường phố và xoay xuống 90 độ ( Vấn đề 4875)

3,12

Ngày 04 tháng 06 năm 2013

Đã khắc phục:

Ngày 15 tháng 5 năm 2013

Thêm:

Ngày 29 tháng 4 năm 2013

Đã khắc phục:

 • Các điểm đánh dấu đã bị xoá vẫn còn trên bản đồ trên trình duyệt Android và Dolphin

3,11

Ngày 19 tháng 2 năm 2013

Đã khắc phục:

 • Việc thay đổi DrawingMode trong khi vẽ gây ra lỗi
 • Nhấp vào các bước trong bảng điều khiển chỉ đường để thu phóng

Ngày 12 tháng 2 năm 2013

Đã khắc phục:

 • Bạn có thể kéo đa giác không kéo được qua một đa giác kéo được bằng phương thức nhập bằng cách chạm (Vấn đề 4868)
 • Biểu tượng phương tiện công cộng không chính xác trong Bảng thay thế tuyến đường khi TravelMode được chuyển ( Vấn đề 4581)
 • panTo(latLng) không phải lúc nào cũng căn giữa bản đồ chính xác tại latLng trong một số điều kiện

Ngày 29 tháng 1 năm 2013

Thêm:

 • thêm StreetViewCoverageLayer để thêm lớp độ bao phủ theo phương thức lập trình
 • Tiếp xúc Chế độ xem đường phố để chụp ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố

Đã khắc phục:

 • Việc tăng mức sử dụng bộ nhớ khi sử dụng phiên bản 3.8 của Google Maps JavaScript dẫn đến sự cố (quan sát được trong IE 9, Chrome, v.v.) ( Vấn đề 4162 )
 • Trình đơn thả xuống (chọn) trong InfoWindow sẽ không theo dõi thao tác xoay bản đồ trên Firefox

Ngày 22 tháng 1 năm 2013

Thêm:

 • tuỳ chọn có thể kéo cho hình nhiều đường, đa giác, hình tròn, hình chữ nhật
 • trường price_level trong PlaceResult

Ngày 15 tháng 1 năm 2013

Đã khắc phục:

 • Biểu tượng hình nhiều đường lặp lại đang vẽ không chính xác đối với một số hình nhiều đường ( Vấn đề 4333)

Ngày 7 tháng 1 năm 2013

Đã khắc phục:

Ngày 17 tháng 12 năm 2012

Thêm:

 • Ngôn ngữ mới: Tiếng Urdu và Iceland

Đã khắc phục:

Ngày 17 tháng 12 năm 2012

Thêm:

 • Ngôn ngữ mới: Tiếng Urdu và Iceland

Đã khắc phục:

Ngày 10 tháng 12 năm 2012

Thêm:

 • khả năng tải hình ảnh bằng cách đặt thuộc tính crossorigin

Đã khắc phục:

 • vấn đề hiển thị điểm đánh dấu với hình ảnh từ xa trong cận cảnh ( Vấn đề 4616)
 • Lỗi JS khi hiển thị lại các biểu tượng trên hình nhiều đường trên IE 7/8

Ngày 3 tháng 12 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Thư viện Markermanager không hoạt động với API JS phiên bản 3 của Maps ( Vấn đề 4543)

Ngày 27 tháng 11 năm 2012

Thêm:

 • sử dụng canvas DPI cao trên thiết bị DPI cao để tối ưu hoá các điểm đánh dấu

Đã khắc phục:

3,10

Ngày 04 tháng 2 năm 2013

Đã khắc phục:

 • Mức sử dụng bộ nhớ tăng lên khi sử dụng phiên bản 3.8 của Google Maps JavaScript? dẫn đến sự cố (quan sát được ở IE 9, Chrome, v.v.) ( Vấn đề 4162 )

Ngày 25 tháng 9 năm 2012

Thêm:

 • Chế độ xem đường phố trong nhà
 • cố định xoay vòng thành iconSequence
 • "Thời gian trong lưu lượng truy cập hiện tại" cho Chỉ đường

Ngày 11 tháng 9 năm 2012

Mới:

 • Đã thêm StrokePosition vào đa giác, hình chữ nhật, hình tròn
 • ComputeOffsetOrigin đến thư viện hình học
 • Thêm 4 ngôn ngữ mới cho API: Tiếng Afrikaans, tiếng Amharic, tiếng Swahili, tiếng Zulu

Ngày 28 tháng 8 năm 2012

Thêm:

 • loại vào textSearch API địa điểm

Đã khắc phục:

 • Không thể chuyển đối tượng biểu tượng đến MarkerOptions trong GWT
 • Hồi quy: Chụm để thu phóng trên iOS 5 khi cuộn trang ( Vấn đề 4046)

Ngày 14 tháng 8 năm 2012

Thay đổi đáng chú ý:

 • Sửa đổi giao diện thành KmlLayer để chấp nhận url làm thuộc tính MVC, thay vì một đối số hàm khởi tạo.

3,9

Ngày 10 tháng 9 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Không thể chuyển đối tượng biểu tượng đến MarkerOptions trong GWT
 • Hồi quy: Chụm để thu phóng trên iOS 5 khi cuộn trang ( Vấn đề 4046)

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Lỗi cú pháp trên Android 3.x

Ngày 31 tháng 7 năm 2012

Thay đổi đáng chú ý:

 • Ẩn lớp phủ Chế độ xem đường phố trên phép chiếu tuỳ chỉnh

Đã khắc phục:

 • Biểu tượng điểm đánh dấu không kích hoạt các sự kiện trên chuyến tham quan động vật hoang dã khi tỷ lệ này lớn hơn 35
 • sự kiện nhấp chuột không được nêu ra cho các điểm đánh dấu trên bản đồ tuỳ chỉnh (loại bản đồ + phép chiếu)

Ngày 25 tháng 7 năm 2012

Đã khắc phục:

 • thành phần Hạn chế đối với tính năng Tự động hoàn thành (Vấn đề 4302)

Ngày 17 tháng 7 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Không nhấp vào được hộp văn bản trong InfoWindow trên IE
 • ranh giới_thay đổi sẽ kích hoạt trước khi thay đổi_thay_đổi ( Vấn đề 1399)
 • Lựa chọn backgroundColor không được giữ nguyên sau khi gọi Chế độ xem đường phố
 • Chuyển từ bản đồ được tạo kiểu sang vệ tinh tải các ô bản đồ một cách không cần thiết
 • Liên kết các thuộc tính có thể kéo/scroll xoay bị bỏ qua trong chế độ vẽ ( Vấn đề 4012)
 • LatLngBounds sẽ trả về phạm vi kinh độ đầy đủ khi nhiều bản sao của thế giới hiển thị
 • Không vẽ hình trống khi nhấp đúp ( Vấn đề 3964)
 • Sự kiện đánh dấu thừa khi nhấp vào ( Vấn đề 3911)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã đổi tên các điểm cuối tìm kiếm và truy vấn thành các điểm cuối Tìm kiếm và textSearch lân cận

10 Tháng 7 năm 2012

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đặt google.maps.event.removeListener() chấp nhận đối số rỗng

Ngày 27 tháng 6 năm 2012

Thêm:

Thay đổi đáng chú ý:

 • Nhận biết màu " trong suốt" là màu.

Ngày 23 tháng 6 năm 2012

Thêm:

 • Biểu tượng
 • HeatmapLayer
http://mapsplatform.googleblog.com/2012/06/powerful-data-visualization-with.html
 • Các tuỳ chọn mới cho bộ tạo kiểu "trọng số" và "màu":

http://mapsplatform.googleblog.com/2012/06/google-maps-api-now-with-even-more.html

Ngày 15 tháng 5 năm 2012

Thêm:

 • Hạn chế theo quốc gia đối với tính năng Tự động hoàn thành (Tự động hoàn thành.component HẠN) (Vấn đề 3899)
 • Bộ lọc loại Khu vực và Thành phố

3.8

Ngày 1 tháng 5 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Đôi khi, các điểm đánh dấu đã bị xoá xuất hiện lại ( Vấn đề 4087)
 • Bóng đánh dấu đôi khi không hiển thị (Vấn đề 3993)

Ngày 23 tháng 4 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Người hình mắc áo vẫn xuất hiện trên bản đồ với loại bản đồ tuỳ chỉnh sau khi đóng Chế độ xem đường phố ( Vấn đề 4076)
 • Không thể thêm lại điểm đánh dấu động đã xoá vào bản đồ ( Vấn đề 4052)

Ngày 18 tháng 4 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Cửa sổ thông tin thời tiết luôn hiển thị biểu tượng mưa trên Firefox ( Vấn đề 4063)

Thêm:

Ngày 10 tháng 4 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Hình ảnh chụp từ trên cao hiển thị ngay cả khi không có hình ảnh chụp từ trên cao cho toàn bộ khung nhìn ( Vấn đề 3913)

Ngày 3 tháng 4 năm 2012

Thêm:

Đã khắc phục:

 • Ranh giới ô hiển thị đối với hình nhiều đường trên trình đơn IE 9 Quirks
 • Các điểm đánh dấu nhảy xung quanh khi xoay trong Chế độ xem đường phố Canvas

Ngày 28 tháng 3 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Sử dụng tên thẻ viết thường để tương thích với Squarespace ( Vấn đề 3868)
 • Thay đổi hành vi thu phóng cho bàn di chuột của Apple để giảm độ nhạy của bàn di chuột ( Vấn đề 2416)

Ngày 20 tháng 3 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Việc tạo điểm đánh dấu có hình ảnh đổ bóng không tồn tại sẽ gây ra lỗi ( Vấn đề 4014)

Thêm:

 • Nhấp để di chuyển/Nhấp để thu phóng trong Chế độ xem đường phố ( Vấn đề 2447)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Tắt tính năng nhấp đúp để thu phóng theo mặc định trong Chế độ xem đường phố

Ngày 6 tháng 3 năm 2012

Đã khắc phục:

Thêm:

Ngày 21 tháng 2 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Bản đồ bị mờ trên IE 9 ( Vấn đề 3875)
 • Hình nhiều đường có các cạnh thẳng hàng trong không gian LatLng được đơn giản hoá không chính xác (Vấn đề 3739)

Thêm:

 • google.maps.geometry.poly.containsLocation() và isLocationOnEdge() ( Vấn đề 1978)

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Hồi quy: Điểm đánh dấu được điều chỉnh theo tỷ lệ hiển thị không chính xác với thông số "kích thước" không hợp lệ ( Vấn đề 3908)
 • Bản đồ bị treo ở chế độ chỉnh sửa khi setedit(false) gọi trong khi người dùng đang kéo điểm điều khiển ( Vấn đề 3842)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Làm mờ chéo giữa các ảnh toàn cảnh của Chế độ xem phố.

3.7

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Điểm đánh dấu nhấp nháy ở vị trí cuối cùng trước khi thả ảnh động ( Vấn đề 3608)
 • Việc mở InfoWindow và thu phóng cùng lúc sẽ dẫn đến trung tâm bản đồ không chính xác (Vấn đề 3738)
 • Bỏ qua thao tác nhấp chuột phải khi kéo điểm đánh dấu ( Vấn đề 3237)
 • Tiêu đề điểm đánh dấu đôi khi không xuất hiện trên Firefox ( Vấn đề 3773)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Điểm đánh dấu được điều chỉnh theo tỷ lệ hiện được hiển thị trong Canvas nếu có
Đã thêm:

Ngày 31 tháng 1 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Đã khắc phục: Ô Hàn Quốc không chính xác sau khi di chuyển vòng quanh thế giới ( Vấn đề 2722)
 • Đã khắc phục: Không thể thả người hình mắc áo chính xác để hiển thị Chế độ xem phố ( Vấn đề 3861)
 • Thêm thuộc tính "visible" cho hình nhiều hình ( Vấn đề 2861)
 • panTo và panBy tạo ảnh động ngay cả khi khung nhìn ở xa (Hồi quy)

Ngày 24 tháng 1 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Sự kiện chuột thông qua cửa sổ InfoWindow (Vấn đề 3573)
 • Đã bật tính năng biến đổi CSS trên IE9
 • Đã thêm imageDateControl vào Ảnh toàn cảnh đường phố
 • Bật Chế độ xem đường phố Canvas trên trình duyệt IE 9, Opera và Safari/Windows

Ngày 16 tháng 1 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Không thể kéo người hình mắc áo ở chế độ vẽ
 • Kích hoạt đúng cách các sự kiện, tôn trọng zIndex của polys và các lớp khác
 • Thêm thuộc tính "trạng thái" KmlLayer ( Vấn đề 3015)

Ngày 10 tháng 1 năm 2012

Đã khắc phục:

 • Hiển thị người hình mắc áo nếudisableDefaultUI là true và streetViewControl là true

Ngày 7 tháng 12 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Đường cao tốc có kiểm soát lối ra vào có thể được tạo kiểu riêng biệt với đường cao tốc (road.highway.controls_access)
 • place_thay đổi được kích hoạt khi người dùng nhấn "Enter" trên tính năng Tự động hoàn thành (Vấn đề 3407)

Ngày 28 tháng 11 năm 1011

Đã khắc phục:

 • Đặt lại vị trí của tính năng Tự động hoàn thành khi cửa sổ được đổi kích thước. Sự kiện "resize" (đổi kích thước) có thể được kích hoạt trên đối tượng Tự động hoàn thành.

Ngày 22 tháng 11 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Kích thước nội dung InfoWindow hiện được tính toán có tính đến các kiểu xếp tầng
 • Tính năng kiểm soát xoay bản đồ trên không không khớp với tiêu đề khi tạo bản đồ

Ngày 7 tháng 11 năm 2011

Thay đổi đáng chú ý:

 • Kiểu hình ảnh mới của các chế độ điều khiển mặc định
 • Các hình dạng có thể chỉnh sửa (đa giác, hình nhiều đường, hình tròn, hình chữ nhật)
 • DrawingManager mới để thêm lớp phủ mới
 • Các trường PlaceResult mới: trang web và international_phone_number
 • Trường HeightResult mới: độ phân giải

Đã khắc phục:

 • Biểu tượng bắt đầu và kết thúc trong kết quả chỉ đường giờ đây sẽ hiển thị với nền trong suốt trong IE 7 trở lên

3.6

Ngày 31 tháng 10 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Lỗi khi sử dụng API Maps với Thư viện nguyên mẫu trên IE7

Ngày 25 tháng 10 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Lỗi khi bản đồ KmlLayer thay đổi trước khi tải xong lớp
 • Rò rỉ bộ nhớ trong IE khi thêm và xoá đa giác

Ngày 18 tháng 10 năm 2011

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã thêm trường từ khoá vào PlaceSearchRequest
 • Đã xoá đường khỏi Chế độ xem đường phố

Ngày 10 tháng 10 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Địa chỉ quá dài trong bản xem trước của Chế độ xem đường phố

Ngày 27 tháng 9 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Chế độ điều khiển bản đồ toàn cảnh sẽ cập nhật vào giữa và tính năng thu phóng đồng thời nếu chế độ thu phóng đã thay đổi

Ngày 27 tháng 9 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Tìm nạp hai lần ô ban đầu trong Chrome
 • Rò rỉ bộ nhớ trong khi xoay
 • Không thả người hình mắc áo trong Chế độ xem đường phố khi xoay đến khu vực ngoài phạm vi bao phủ
 • Hồi quy: GroundOverlays vượt qua kinh độ -180 biến mất
 • Hồi quy: Trung tâm bản đồ không chính xác khi mở cửa sổ thông tin trong khi xoay và thu phóng

Thay đổi đáng chú ý:

 • Hiển thị bản xem trước Chế độ xem đường phố khi người hình mắc áo được kéo

Ngày 20 tháng 9 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Rò rỉ bộ nhớ trong Chrome/Windows khi kết xuất điểm đánh dấu bằng Canvas
 • Kết xuất điểm đánh dấu để xem từ trên cao với tiêu đề 90 hoặc 270 độ

Thay đổi đáng chú ý:

 • Bạn không thể truy cập các loại bản đồ mặc định của Google thông qua sổ đăng ký loại bản đồ (ngăn chặn quyền truy cập vào các ô bản đồ)
 • Hoạt ảnh xoay khi rời khỏi và nhập hình ảnh trên không

Ngày 12 tháng 9 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Điểm đánh dấu bị kẹt ở vị trí nhô lên sau khi chú thích xuất hiện trên Firefox 4 trở lên ( Vấn đề 3334)

Thay đổi đáng chú ý:

 • GeocoderResult.formatted_address không được ghi lại

Ngày 6 tháng 9 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Cửa sổ thông tin chọn phần tử (thả xuống) không tuân theo tính năng xoay bản đồ trong Firefox
 • Thẻ thông tin ở Hàn Quốc trên một số thiết bị di động

Ngày 29 tháng 8 năm 2011

Thay đổi đáng chú ý:

 • Cho phép các chế độ điều khiển tuỳ chỉnh có chỉ mục z cao hơn chế độ kiểm soát API
 • Đường liên kết đưa người dùng đến phiên bản ngôn ngữ chính xác của maps.google.com
 • Không được mở InfoWindow trên một đối tượng KML nếu không có HTML, tên hoặc nội dung mô tả của cửa sổ thông tin.
 • Khắc phục hồi quy: các ô DPI cao bị hỏng

Ngày 24 tháng 8 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Tắt tính năng tăng tốc phần cứng cho Chrome/Mac: khắc phục sự cố kết xuất điểm đánh dấu và nhấp vào lớp phủ ( Vấn đề 3544, Vấn đề 3551)
 • Khắc phục lỗi chụm để thu phóng đối với Android khi người dùng cuộn trang (Vấn đề 3373)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Các biểu tượng doanh nghiệp hiện được bật theo mặc định.

Ngày 17 tháng 8 năm 2011

Thay đổi đáng chú ý:

 • Biểu tượng bản đồ có thể nhấp cho các địa điểm yêu thích.
 • Bạn có thể đặt kiểu trong MapOptions và áp dụng trên tất cả các loại bản đồ mặc định.
 • Người hình mắc áo xuất hiện trên các loại bản đồ tùy chỉnh trừ khi bị vô hiệu hóa một cách rõ ràng.

3,5

Ngày 10 tháng 8 năm 2011

Đã khắc phục:

 • Điểm đánh dấu bị kẹt ở vị trí kéo lên khi được kéo đến đường chân trời trong Chế độ xem đường phố
 • Chế độ xem đường phố không đổi kích thước khi bản đồ hoặc cửa sổ được đổi kích thước
 • Chế độ xem đường phố với trình duyệt InfoWindow dùng chung gặp sự cố

Ngày 2 tháng 8 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Siêu liên kết trong cửa sổ thông tin trên IE không hoạt động ( Vấn đề 3503)
 • Chế độ điều khiển tỷ lệ không in được ( Vấn đề 2966)
 • Hồi quy: Lỗi khi sử dụng OverviewMapControl với bản đồ được tạo kiểu (Vấn đề 3489)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Trình đơn theo bối cảnh trên hầu hết các chế độ điều khiển hiện đã tắt khi nhấp chuột phải.
 • Ảnh toàn cảnh/Bản đồ trong Chế độ xem đường phố bên trong InfoWindow không xoay khi di chuột qua InfoWindow
 • Hiện có thể cuộn InfoWindow trên iPad

Ngày 18 tháng 7 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Sự kiện LatLng không chính xác khi người dùng cuộn trang trên iOS >= 4.1 ( Vấn đề 3373)

Ngày 11 tháng 7 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Khắc phục: <select> không nhấp vào được trong cửa sổ thông tin trên thiết bị cảm ứng (Vấn đề 3232)
 • Khắc phục: Nhấp chuột không được kích hoạt trên bản đồ sau khi nhấp chuột phải nếu MapOptions.draggable là false (Vấn đề 3071)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Các điểm đánh dấu có cùng chỉ mục z hiện được sắp xếp nhất quán trên các ranh giới ô
 • Giờ đây, bạn có thể cuộn trong cửa sổ thông tin trên iOS
 • Điểm đánh dấu và hình nhiều giác hiện được vẽ lại khi phép chiếu của bản đồ thay đổi

Ngày 5 tháng 7 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Đã khắc phục: Con trỏ đánh dấu không hiển thị khi không thể kéo bản đồ ( Vấn đề 3120)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Thêm khả năng tạo kiểu cho trình đơn thả xuống và nút điều khiển Tự động hoàn thành địa điểm
 • Tiện ích Tự động hoàn thành của địa điểm giữ lại nội dung mô tả mà máy chủ trả về sau khi người dùng chọn một đề xuất

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Đã khắc phục: Các lát bản đồ ban đầu sẽ được tìm nạp hai lần
 • Khắc phục: sự kiện maptypeid_change đã được kích hoạt nhiều lần khi bản đồ được tạo sau phiên bản 3.4 (Vấn đề 3051)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Tính năng tự động hoàn thành địa điểm đã được thay đổi để thêm vào phần nội dung thay vì thông tin đầu vào gốc
 • BOTTOM_RIGHT hiện ở vị trí chính xác

Ngày 8 tháng 6 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Khắc phục: Thu phóng không còn ảnh động nếu thay đổi về mức thu phóng lớn hơn 2 ( Vấn đề 3033)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã khắc phục: OverlayView.set('map', foo) hiện giống với OverlayView.setMap
 • Xoá tuỳ chọn "ngôn ngữ" của GeocoderRequest

Ngày 17 tháng 5 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Đã khắc phục: Sự cố hiển thị Chế độ xem phố trong IE7 ( Vấn đề 3272)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Bật hiệu ứng chuyển đổi mờ dần cho các thẻ thông tin bản đồ khi tải và thay đổi loại bản đồ.

Ngày 7 tháng 5 năm 2011

Không có thay đổi đáng chú ý nào.

3.4

Ngày 7 tháng 5 năm 2011

Không có thay đổi đáng chú ý nào.

Ngày 6 tháng 5 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Đã khắc phục: Ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố không hiển thị trong IE7 ( Vấn đề 3272)
 • Khắc phục: PNG bán trong suốt với ImageMapType mất độ trong suốt trong IE7 và IE8 ( Vấn đề 3275)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Dịch vụ ma trận khoảng cách

Ngày 14 tháng 4 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Khắc phục: Hỗ trợ các màu CSS đã đặt tên cho poly strokeColor và FillColor
 • Khắc phục: Đa giác không hiển thị nếu strokeOpacity được đặt thành 0.0 ( Vấn đề 3241)
 • Đã khắc phục: Lỗi trong IE8 khi di chuyển với đơn vị quảng cáo hiển thị ( Vấn đề 3159)
 • Cho phép bản đồ Địa hình và Bản đồ kết hợp mà không cần Bản đồ và Vệ tinh trong tuỳ chọn kiểm soát loại bản đồ (Vấn đề 3089)
 • Ô DPI cao được tải cho những màn hình có DPI cao ( Vấn đề 2614)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Nghiêng trên không mặc định là 45 độ khi hình ảnh trên không được bật và có sẵn
 • Hành vi chụm đã được cải thiện trên iPad
 • Đổi tênDirectionTravelMode và NavigationUnitSystem thành TravelMode và UnitSystem (tên cũ vẫn có khả năng tương thích ngược)

Ngày 14 tháng 4 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Khắc phục: Biểu tượng và bóng của điểm đánh dấu không còn trong suốt trên IE6
 • Đã khắc phục: Điểm đánh dấu không còn nhấp nháy khi thu phóng
 • Đã khắc phục: Hiển thị đa giác trên ranh giới ô gần cực bắc/nam

Thay đổi đáng chú ý:

 • Hình nhiều đường và Đa giác hiện được hiển thị trong Canvas nếu có thể.
 • Vĩ độ cao cho các sự kiện trên hình nhiều đường và đường viền đa giác hiện đã bám sát điểm gần nhất trên đường kẻ.

Ngày 5 tháng 4 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Không thể thay đổi tiêu đề trong Chế độ xem đường phố khi ở chế độ vệ tinh ( Vấn đề 3174)
 • Bản đồ bị hỏng khi VML bị tắt ( Vấn đề 3119)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Giờ đây, lớp phủ đường trong Chế độ xem đường phố sẽ hiển thị ở chế độ xiên

Ngày 22 tháng 3 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Người hình mắc áo xuất hiện trong các loại bản đồ tuỳ chỉnh ( Vấn đề 3154)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã sửa: Các điểm đánh dấu lớn bị cắt ở ranh giới ô
 • Đã khắc phục: Lớp phủ Chế độ xem phố ở chế độ xiên
 • Đã khắc phục: Chế độ điều khiển bản đồ toàn cảnh hiển thị ở chế độ in

Ngày 17 tháng 3 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

Thay đổi đáng chú ý:

 • Khắc phục: Các vòng tròn và hình chữ nhật sẽ bỏ qua zIndex
 • Khắc phục: Sự kiện chuột kích hoạt các sự kiện 2 lần khi Điểm đánh dấu đang tạo ảnh động
 • Đã khắc phục: Bản đồ được tạo kiểu không sử dụng kiểu nếu thêm loại bản đồ vào sổ đăng ký sau khi đặt mã loại bản đồ
 • Đã khắc phục: Các loại bản đồ không được định kiểu chấp nhận kiểu của Loại bản đồ được tạo kiểu
 • Các điểm đánh dấu hiện kích hoạt MouseEvents, không phải sự kiện DOM

Ngày 11 tháng 3 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Thao tác nhấp đúp vào một điểm đánh dấu không còn thu phóng bản đồ ( Vấn đề 3090)
 • Điểm neo có bóng đánh dấu tuỳ chỉnh hiện đã hoạt động ( Vấn đề 3112)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Lớp Hashtag
 • Đã khắc phục trạng thái lập chỉ mục z của điểm đánh dấu đường đi
 • Đã cố định vị trí bóng mặc định

Ngày 2 tháng 3 năm 2011

Thay đổi đáng chú ý:

 • Điểm đánh dấu hiện được hiển thị trong Canvas/VML nếu có
 • Đích nhấp lớn hơn cho hình nhiều đường, đa giác, KML trên thiết bị có hỗ trợ cảm ứng

Ngày 22 tháng 2 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Điểm neo InfoWindow hiển thị qua thuộc tính MVC 'anchorPoint' ( Vấn đề 2860)
 • Khắc phục sự cố Kết hợp ở mức thu phóng 0 và 1 ( Vấn đề 3062)
 • Hình tròn/hình chữ nhật đã được sửa nếu được thêm/xoá nhanh vào bản đồ ( Vấn đề 3052)
 • kéo được: giá trị false đã được khắc phục trên thiết bị cảm ứng ( Vấn đề 3044)

Ngày 18 tháng 2 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Các điểm đánh dấu trong Chế độ xem đường phố chỉ bị thu nhỏ chứ không được phóng to (Vấn đề 2969)
 • Đường đi có thể kéo hiện hoạt động khi RouteIndex không phải là 0 ( Vấn đề 2995)
 • Đã khắc phục xung đột giữa Flash và tính năng kéo bản đồ ( Vấn đề 2956)
 • Khi mapTypeId được thay đổi trong trình nghe maptypeid_changing, hoạt động kiểm soát loại bản đồ hiện sẽ nhất quán

Thay đổi đáng chú ý:

 • Theo mặc định, các nhãn hiện được bật khi người dùng nhấp vào Chế độ vệ tinh trên tuỳ chọn kiểm soát loại bản đồ

Ngày 8 tháng 2 năm 2011

Thay đổi đáng chú ý:

 • Các chế độ điều khiển mới về loại bản đồ phân cấp – rất thân thiện!
 • Biểu trưng mới (Vấn đề 2574)
 • Đổi tên MarkerShape.coord thành MarkerShape.coords để khớp với thuộc tính phối hợp <area> của HTML

3.3

Ngày 17 tháng 3 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Đa giác không hiển thị

Ngày 8 tháng 2 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Yêu cầu thẻ thông tin không bị hủy trong Chrome ( Vấn đề 3011)
 • sự kiện nhấp chuột phải không được kích hoạt trong FF/Mac ( Vấn đề 2920)
 • Sự cố hiển thị văn bản trong Safari/Mac ( Vấn đề 3024)
 • Bản đồ chỉ đường không in chính xác trong IE

Ngày 21 tháng 1 năm 2011

Thay đổi đáng chú ý:

 • MVCArrays hiện được chấp nhận trong thư viện hình học hình cầu
 • Sửa lỗi hiển thị chéo bên dưới một điểm đánh dấu khi bị kéo trong IE6
 • z-index không còn được đặt trên div vùng chứa bản đồ

Ngày 17 tháng 1 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Khắc phục vấn đề về việc thời gian không chính xác đối với zoom_change dẫn đến kết quả không chính xác cho fromLatLngToContainerPixel ( Vấn đề 2539)

Ngày 6 tháng 1 năm 2011

Các vấn đề đã giải quyết:

Thay đổi đáng chú ý:

 • Các tính năng điều khiển thu phóng và kéo đã được tách riêng (không còn tuỳ chọn điều khiển điều hướng). Bạn có thể thiết lập riêng các cấu hình này.
 • Điều khiển thu phóng mới, thân thiện với cảm ứng trên các thiết bị cảm ứng
 • Giờ đây, bạn có thể xoá nội dung của MVCArray bằng cách gọi clear()
 • Khắc phục lỗi rò rỉ bộ nhớ khi thêm và xoá điểm đánh dấu trong IE8
 • Kết xuất hình nhiều giác nhanh hơn với thuật toán đơn giản hoá được cải tiến

Ngày 23 tháng 12 năm 2010

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Trình xử lý lượt nhấp tham chiếu được khắc phục theo hướng có thể kéo (Vấn đề 2871)

Ngày 21 tháng 12 năm 2010

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Đã thêm động lượng vào bản đồ khi kéo ( Vấn đề 2592)
 • Khắc phục lỗi CSS trong Chế độ xem đường phố ( Vấn đề 2666)
 • Khắc phục lỗi JS khi hiện cửa sổ InfoWindow có chiều rộng của Map là 0 trong IE (Vấn đề 2536)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Trên thiết bị cảm ứng, giờ đây, chúng ta sẽ hiển thị một tuỳ chọn điều khiển thu phóng bằng cách chạm cho dù có yêu cầu ZOOM_PAN hoặc Small điều khiển điều hướng. Nếu thiết bị hỗ trợ cảm ứng đa điểm trong trình duyệt, thì sẽ không có chế độ điều khiển thu phóng nào hiển thị vì thao tác thu phóng được thực hiện thông qua thao tác chụm.

Ngày 9 tháng 12 năm 2010

Các vấn đề đã giải quyết:

 • InfoWindows hiện có thể in đẹp trong IE ( Vấn đề 1343)
 • Khắc phục độ mờ trong IE8 cho ImageMapType

Thay đổi đáng chú ý:

 • Một chữ thập sẽ hiển thị bên dưới Điểm đánh dấu với một biểu tượng tùy chỉnh khi được kéo và upOnDrag được bật

Ngày 5 tháng 12 năm 2010

Các vấn đề đã giải quyết:

 • Cung cấp giao diện để khám phá mức thu phóng tối đa tại một vị trí nhất định cho hình ảnh vệ tinh. ( Vấn đề 2049)
 • Thêm tuỳ chọn (raiseOnDrag) để bật/tắt ảnh động khi một điểm đánh dấu được kéo. ( Vấn đề 2910)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Giờ đây, điểm đánh dấu sẽ nâng lên khi được kéo và nảy lên khi được thả.
 • Bạn có thể kiểm soát ảnh động của điểm đánh dấu theo phương thức lập trình bằng hàm setAnimation.

Ngày 28 tháng 11 năm 2010

Các vấn đề đã giải quyết:

 • maptypeid_thay đổi không còn kích hoạt hai lần ( Vấn đề 2449)
 • Hiện tại, bạn có thể truy cập vào thuộc tính "size" của đối tượng MarkerImage ( Vấn đề 2465)
 • Hình dạng điểm đánh dấu tham chiếu đến biểu tượng chứ không phải hình sprit (Vấn đề 2629)
 • Tính năng xoay bản đồ khi kéo điểm đánh dấu đã được cải thiện cho các bản đồ nhỏ hơn ( Vấn đề 2868)
Những thay đổi đáng chú ý:
 • Giờ đây, bạn có thể in bản đồ mà không cần cho phép in hình nền
 • Khắc phục lỗi trong đó điểm đánh dấu hướng có thể kéo được khi đặt thuộc tính "kéo được" thành false

Ngày 16 tháng 11 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

Thay đổi đáng chú ý:

 • Khắc phục lỗi khiến một cửa sổ mới mở ra trong FF khi một điểm đánh dấu nếu nhấn phím shift.
 • Mất biểu tượng điểm đánh dấu chữ cái khi chỉ định MarkOptions bằng OutlineRenderer

3.2

Ngày 11 tháng 11 năm 2010

Thay đổi đáng chú ý:

 • Sửa lỗi đa giác bị cắt bớt bằng RTL trên IE7/IE8
 • Sửa lỗi khiến hộp đánh dấu bị ẩn trên Safari 5 do các quá trình biến đổi 3d
 • Các hình nhiều đường trắc địa kéo dài qua đường xích đạo thiếu thông tin chi tiết
 • Đã thêm vị trí điều khiển cho LEFT_CENTER, LEFT_BOTTOM, RIGHT_CENTER, RIGHT_BOTTOM.
 • Đã đổi tên các vị trí điều khiển LEFT thành LEFT_TOP, RIGHT thành RIGHT_TOP, TOP thành TOP_CENTER và BOTTOM thành BOTTOM_CENTER

Ngày 11 tháng 10 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2478: Chế độ xem đường phố – La bàn bị lệch/Thiếu trong một số trình duyệt
 • Vấn đề 2528: Độ mờ ImageMapTypeOptions bị hỏng trong IE8
 • Vấn đề 2661: Infowindow – Nhấp chuột phải vào một trường nhập dữ liệu không hiển thị trình đơn theo bối cảnh
 • Vấn đề 2741: Vị trí điểm đánh dấu không hoạt động trên iOS 4 sau khi xoay bản đồ

Thay đổi đáng chú ý:

 • Chế độ xem đường phố được bật theo mặc định
 • Khắc phục lỗi không chuyển "this" đến .getTileUrl
 • Sự kiện InfoWindow domready hiện được kích hoạt sau khi cửa sổ hiển thị

Ngày 28 tháng 9 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2712: Rò rỉ bộ nhớ (thêm/xoá điểm đánh dấu, hiển thị/ẩn điểm đánh dấu, thu phóng/di chuyển bản đồ)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Bản đồ V2 và V3 hoạt động tốt hơn khi cả hai nằm trên cùng một trang
 • Sửa lỗi trong Chế độ xem đường phố HTML5 khi được kéo nhanh xuống dưới

Ngày 16 tháng 9 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2701: Tiêu đề điều khiển trình điều hướng của Chế độ xem đường phố ban đầu không theo dõi góc nhìn của người dùng

Ngày 14 tháng 9 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 157: Hỗ trợ chỉ đường lái xe có thể kéo
 • Vấn đề 1852: Sự kiện "rightclick" trên google.maps.Marker được kích hoạt mà không có đối số
 • Vấn đề 2673: Người hình mắc áo biến mất sau khi thay đổi vị trí

Thay đổi đáng chú ý:

 • Hiệu suất của điểm đánh dấu đã được cải thiện

Ngày 31 tháng 8 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

Thay đổi đáng chú ý:

 • Tính năng địa lý đã được cải thiện để thu phóng cao hơn

Ngày 24 tháng 8 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2648: Việc kích hoạt sự kiện thay đổi kích thước bản đồ gây ra lỗi trong Firefox trong phiên bản 3.2.1

Thay đổi đáng chú ý:

 • Giờ đây, khi phóng to hoặc thu nhỏ nhiều lần (chẳng hạn như khi sử dụng con lăn chuột), giờ đây, chúng tôi sẽ tải ít thẻ thông tin hơn từ các mức thu phóng trung gian.

Ngày 16 tháng 8 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2416: Thao tác kéo và thu phóng bằng chuột thần kỳ của Apple quá nhạy
 • Vấn đề 2606: Thiết lập có thể kéo: false trên bản đồ sẽ tắt đường liên kết
 • Vấn đề 2640: Bộ nhớ chưa bị xoá khi trình duyệt làm mới / onunload (IE)

Thay đổi đáng chú ý:

 • Các điểm đánh dấu Chế độ xem phố được điều chỉnh theo tỷ lệ theo khoảng cách
 • Cập nhật thanh trượt thu phóng khi xoay

Ngày 9 tháng 8 năm 2010

Thay đổi đáng chú ý:

 • Các thuộc tính không dùng nữa KMLMouseEvent.position và FusionTablesMouseEvent.Position đã bị xoá. Thay vào đó, hãy dùng .latLng
 • Thuộc tính không dùng nữa StreetViewService.getNearestẢnh toàn cảnh đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng .getToànByLocation

3.1

Ngày 28 tháng 9 năm 2010

Thay đổi đáng chú ý:

 • Khắc phục vấn đề các đường đi có cùng điểm khởi hành và đích đến gặp lỗi JS

Ngày 9 tháng 8 năm 2010

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã khắc phục việc thay đổi Bản đồ của OverlayView
 • Việc gọi GroundOverlay.setMap(null) đã được khắc phục
 • IE không còn rò rỉ tính năng thu phóng/di chuyển bộ nhớ

Ngày 5 tháng 8 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2588: Lệnh gọi setVisible(false) trên đối tượng Ảnh toàn cảnh có đính kèm một trình nghe gây ra lỗi JS trong IE

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã khắc phục điểm đánh dấu biến mất trong IE6 khi thay đổi mức thu phóng

Ngày 29 tháng 7 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã ngừng sử dụng ảnh toàn cảnh tuỳ chỉnh "originTiêu đề" và thay bằng "centerHeader"
 • Gạch lai Hàn Quốc hiện đã hiển thị đường
 • Giờ đây, các lượt nhấp sẽ chuyển qua các đa giác không thể nhấp vào được trên bản đồ

Ngày 22 tháng 7 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1856: Hỗ trợ kết xuất đa giác trong Opera
 • Vấn đề 2159: Sự kiện kéo được kích hoạt sau khi thu phóng bằng con lăn chuột
 • Vấn đề 2385: Ở các mức thu phóng sâu hơn, GroundOverlay sẽ chuyển sang màu đen trong Internet Explorer
 • Vấn đề 2337: Polyline bị mất
 • Vấn đề 2427: Thao tác kéo với cửa sổ thông tin đang mở trên tính năng tự động kéo sẽ gây ra điểm đánh dấu "bị treo"
 • Vấn đề 2493: Điểm đánh dấu không bị xoá đúng cách trong IE7
 • Vấn đề 2500: Hình ảnh đánh dấu bị cắt khi sử dụng !Marker.setIcon(<scaled MarkerImage>) cho điểm đánh dấu hiện có
 • Vấn đề 2549: Dịch vụ so sánh giá (CSS) cho trình đơn thả xuống của Google tạo cảnh báo

Thay đổi đáng chú ý:

 • Sự kiện nhấp chuột không còn được kích hoạt khi một đa giác được kéo
 • Thao tác nhấp vào một phần tử lựa chọn Biểu mẫu mở rộng bên ngoài InfoWindow sẽ không còn kích hoạt lượt nhấp vào bản đồ
 • Việc nhấp vào lớp phủ KML không còn kích hoạt sự kiện nhấp chuột vào bản đồ
 • Giờ đây, Chế độ xem phố sẽ tự động được xoay để vừa với một InfoWindow trên màn hình
 • KML và FusionTables MouseEvent LatLng đã thay đổi từ "vị trí" thành "latLng"
 • Các chế độ điều khiển thu phóng trên Android không còn truyền lượt nhấp đến bản đồ

Ngày 17 tháng 6 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

Thay đổi đáng chú ý:

 • Khắc phục lỗi điểm đánh dấu nhấp nháy
 • Cải thiện tính năng kích hoạt sự kiện InfoWindow domready
 • Chỉ đường.bounds hiện đã hiển thị

Ngày 11 tháng 6 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

Những thay đổi đáng chú ý:
 • Khắc phục sự cố rò rỉ bộ nhớ đánh dấu
 • Độ trễ mã hoá địa lý đầu tiên đã được cải thiện
 • Đã cấp quyền truy cập vào StreetViewService

3

Ngày 18 tháng 5 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

Những thay đổi đáng chú ý:
 • Đã sửa lỗi để thể hiện chính xác bản quyền của Google trên loại bản đồ tùy chỉnh
 • Đã thêm thuộc tính trắc địa vào Đa giác và Hình nhiều đường
 • Thêm tuỳ chọn có thể nhấp vào Đa giác và Hình nhiều đường
 • Thêm tuỳ chọn có thể nhấp vào GroundOverlay

Ngày 13 tháng 5 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1724: Kích thước/lề infoWindow không chính xác khi đặt nội dung thông qua một phần tử, thay vì bằng chuỗi

Thay đổi đáng chú ý:

 • Khắc phục lỗi các lớp phủ trên mặt đất bị cắt sớm khi vượt qua mốc ngày
 • Điểm đánh dấu setIcon hiện hoạt động với \ trong url
 • Trình kích hoạt sự kiện di chuột đa giác và nhiều đường trong IE
 • Khi bạn thay đổi biểu tượng điểm đánh dấu, biểu tượng này sẽ không nhấp nháy nữa

Ngày 7 tháng 5 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1458: Yêu cầu về tính năng: Hỗ trợ KML trong Google API phiên bản 3
 • Vấn đề 1658: Thêm lớp phủ lưu lượng truy cập
 • Vấn đề 2209: Tràn ngăn xếp
 • Vấn đề 2254: Nhiều lệnh gọi "setMap(gMap)" và "setMap(null)" trên đối tượng Vòng tròn làm thay đổi nét vẽ và độ mờ màu nền

Thay đổi đáng chú ý:

 • Thêm Lớp KML và GeoRSS
 • Thêm Lớp phủ mặt đất
 • Thêm các lớp mới: Giao thôngĐi xe đạp
 • Thêm thuộc tính "suppressBicyclingLayer" dựa trên DirectionsRendererOptions
 • Sửa lỗi để đảm bảo lớp thu phóng được tham chiếu chính xác khi MapType thay đổi
 • Đổi tên thuộc tính hướngResult "start/end_point" thành "start/end_location"
 • Đã đổi tên thuộc tínhDirectionLeg "start/end_ Analytics" thành "start/end_address"
 • Đổi tên thuộc tính "Optimized_waypoint_order" của Chỉ đường thành "waypoint_order"
 • Ngừng hỗ trợ các tên thuộc tính đường đi cũ (setTripIndex, getTripIndex, hideTripList, provideTripAlternatives) và tiếp tục cảnh báo ghi nhật ký. Đồng thời xoá cả lượt chuyển đổi tuyến đường đến các chặng đến bước và chuyến đi đến tuyến đường đến bước đi.
 • Đã cập nhật GeocoderGeometry.latLng thành GeocoderGeometry.location

Ngày 30 tháng 4 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2230: Bản đồ khởi chạy mà không có phép chiếu tuỳ chỉnh dự kiến

Thay đổi đáng chú ý:

 • Thao tác nhấp vào bản đồ giờ đây sẽ đặt tiêu điểm bàn phím
 • Tính năng chụm để thu phóng của iPad hiện đã được hỗ trợ

Ngày 26 tháng 4 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1826: Thêm các sự kiện di chuột qua và di chuột trên Đa giác và Hình nhiều đường
 • Vấn đề 2177: map.setZoom(z) không hoạt động đúng cách trong sự kiện "maptypeid_changing"
 • Vấn đề 2247: Tuỳ chọn hideRouteList trênDirectionsRenderer không hoạt động như mong đợi

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã sửa lỗi trong đó các biểu tượng tuỳ chỉnh biến mất khỏi phía dưới cùng của bản đồ trong khi xoay

Ngày 13 tháng 4 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2275: Không thể sử dụng lại MarkerImage
 • Vấn đề 2181: Khi bạn thêm thẻ google.maps.Marker rồi dùng con lăn chuột để phóng to hoặc thu nhỏ, điểm đánh dấu sẽ bị ẩn

Ngày 11 tháng 4 năm 2010

Không có thay đổi đáng chú ý hoặc vấn đề nào được thay đổi.

Ngày 5 tháng 4 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1976: Các vấn đề về biểu tượng tuỳ chỉnh và điểm đánh dấu có thể kéo được
 • Vấn đề 2107: Điểm đánh dấu có thể kéo sẽ biến mất khi bị kéo ra khỏi bản đồ
 • Vấn đề 2181: Không có thuộc tính phép chiếu của bản đồ cơ sở

Thay đổi đáng chú ý:

 • Hiển thị hình nhiều đường tổng quan về đường đi trong NavigationRoute dưới dạng Overview_path.
 • Hiển thị phép chiếu hiện tại của Map dưới dạng thuộc tính chỉ đọc.

Ngày 23 tháng 3 năm 2010

Thay đổi đáng chú ý:

 • Độ cao hiện được hiển thị trong API
 • Cải thiện tính năng tải thẻ thông tin cho kết nối Internet chậm.

Ngày 15 tháng 3 năm 2010

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đa giác giờ đây có thể tô lại chính xác kiểu khi thay đổi kiểu.
 • Thông báo cảnh báo không dùng nữa qua console.log được đưa ra khi sử dụng kiểu cũ "Chỉ đường".

Ngày 10 tháng 3 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1801: zIndex hình nhiều đường/đa giác
 • Vấn đề 2144: Chỉ đường phải cung cấp lựa chọn Tránh đường cao tốc
 • Vấn đề 2207: Lỗi: Polyline được điền trong IE
 • Vấn đề 2113: Hình nhiều đường bị hỏng trong FF ở mức thu phóng cao sau bản phát hành tháng 1

Thay đổi đáng chú ý:

Ngày 3 tháng 3 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2136: Làm rối thuộc tính trong google.maps.MarkerImage không được tham chiếu

Thay đổi đáng chú ý:

 • Đã sửa lỗi nhảy bản đồ.
 • Tính năng thu phóng hai lần liên tiếp đã được cải thiện.
 • Sự kiện kéo điểm đánh dấu .latLng không còn bị làm rối mã nguồn.

Ngày 26 tháng 2 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1651: di chuột (di chuột) / di chuột (di chuột) / di chuột ra đối với canvas bản đồ
 • Vấn đề 2142: SpecifyRendererOptions cho phép người dùng loại bỏ hoàn toàn các điểm đánh dấu
 • Vấn đề 2148: event.latLng Thiếu!
 • Vấn đề 2109: Lỗi: NavigationControlStyle.ZOOM_PAN không hiển thị chính xác trong IE8
 • Vấn đề 2153: MVCArray.push() không trả về độ dài mới

Thay đổi đáng chú ý:

 • Thêm độ mờ vào ImageMapType.
 • Khắc phục lỗi không kích hoạt thao tác nhấp chuột phải vào một hình chữ nhật/hình tròn.
 • Các sự kiện nội dung của cửa sổ thông tin không còn bị xoá khi ẩn nữa.

Ngày 8 tháng 2 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 2135: Lỗi: Nếu bạn sử dụng lại MVCArray của Đa giác trong một Polyline, thì Polyline sẽ bị đóng.

Thay đổi đáng chú ý:

 • Thêm Lớp hình chữ nhật mới
 • Đã thêm Lớp vòng kết nối mới
 • Khắc phục lỗi rò rỉ bộ nhớ khi tạo rồi xoá một điểm đánh dấu.
 • Ngừng chú thích MVCArray của LatLngs để đóng Đa giác, vì điều đó khiến các Polylines có cùng MVCArray cũng bị đóng (xem Vấn đề 2135)
 • Khắc phục lỗi đôi khi ẩn điểm đánh dấu trên màn hình nếu mức thu phóng của bản đồ được đặt về giá trị hiện tại.
 • Sửa ImageMapType để hiển thị chính xác trên Android.
 • Thay đổi sơ đồ cắt đa giác để cho phép các đa giác chứa cực bắc hoặc cực nam.
 • Tăng phạm vi vĩ độ của MercatorProjection lên mức tối đa có thể tuỳ thuộc vào độ chính xác của dấu phẩy động.

Ngày 28 tháng 1 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1367: Yêu cầu về tính năng: Hiển thị LayoutManager để nhà phát triển đặt DIV vào "luồng điều khiển"
 • Vấn đề 1916: Yêu cầu về tính năng: Thêm khả năng điều chỉnh tỷ lệ MarkerImage
 • Vấn đề 1443: Extend() và union() trả về đối tượng LatLngBounds
 • Vấn đề 1997: Tài liệu về "size" MapOption
 • Vấn đề 2074: Bản đồ không hiển thị khi bản đồ thế giới vừa với kích thước chính xác của vùng chứa bản đồ

Thay đổi đáng chú ý:

 • Hỗ trợ thêm cho các ngôn ngữ ở Ấn Độ:
  • bn, gu, kn, ml, mr, ta, te
 • Thêm các phương thức tĩnh mới vào không gian tên sự kiện:
  • addListenerOnce
  • addDomListenerOnce
 • Thêm thuộc tính "enabled_lat_lngs" mới vào đối tượng DirectionsStep để hiển thị tập hợp các latlng ở định dạng ASCII nén
 • Cải thiện hiệu suất bằng cách xoá các phần tử DOM đánh dấu ngoài màn hình
 • Đã sửa lỗi di chuyển trong Google Chrome
 • Khắc phục lỗi chụm-thu phóng trên iPhone

Ngày 19 tháng 1 năm 2010

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1422: Yêu cầu về tính năng: Cho phép nhà phát triển tạo loại bản đồ tuỳ chỉnh
 • Vấn đề 1523: Yêu cầu về tính năng: fromContainerPixelToLatLng (và ngược lại)
 • Vấn đề 1443: Extend() và union() trả về đối tượng LatLngBounds
 • Vấn đề 1960: lỗi: thông tin không đầy đủ bằng cách sử dụng provideTripAlternatives
 • Vấn đề 1675: Lỗi tài liệu hướng dẫn
 • Vấn đề 1676: Lỗi trong tài liệu hướng dẫn – Các tuỳ chọn kiểm soát
 • Vấn đề 1856: Đa giác không hiển thị trong Opera!!!
 • Vấn đề 1954: Bản dịch tiếng Bulgaria được bản địa hoá không chính xác.
 • Vấn đề 1976: Lỗi: Các vấn đề về biểu tượng tuỳ chỉnh và điểm đánh dấu có thể kéo được
 • Vấn đề 2063: Xung đột tên biến khi rút gọn các lớp con OverlayView

Thay đổi đáng chú ý:

Ngày 17 tháng 12 năm 2009

Thay đổi đáng chú ý:

 • Khắc phục tình trạng giật ban đầu xảy ra trước khi ảnh động kéo bản đồ bắt đầu.
 • Sửa lỗi bản đồ chuyển đến vị trí khác khi thu phóng qua mức thu phóng tối đa bằng ScrollWheel hoặc DoubleClick.
 • Các nút điều khiển Bản quyền, MapType và Điều hướng sẽ thay đổi kích thước cho phù hợp với kích thước bản đồ.
 • Phương thức getter, setter và tên sự kiện kiểu cũ chính thức bị ngừng sử dụng và không còn được xác định nữa.

Ngày 10 tháng 12 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1820: Phóng to bằng con lăn có vẻ như phóng to vượt quá mức thu phóng tối đa và "bỏ qua/nhảy" vị trí của bản đồ
 • Vấn đề 1743: Thao tác thu phóng bằng thao tác cuộn khiến bản đồ di chuyển đến một vị trí hoàn toàn khác

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Thêm phương thức mới panToBounds.
 • Đã thêm hoạt ảnh mới trên bản đồ. Ảnh hưởng đến thao tác kéo, kéo, thu phóng và các lệnh gọi đến setCenter/setZoom trong tất cả các trình duyệt.
 • Thêm thông báo cảnh báo nhật ký bảng điều khiển nếu đang sử dụng các phương thức không dùng nữa.

Ngày 25 tháng 11 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1696: Yêu cầu về tính năng: vị trí kiểm soát bản đồ
 • Vấn đề 1909: lỗi getBounds sau khi trung tâm bản đồ thay đổi
 • Vấn đề 1938: map.setOptions không nhận dạng được các tuỳ chọn điều khiển

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ RTL để hỗ trợ các ngôn ngữ sau: tiếng Ả Rập, tiếng Farsi, tiếng Do Thái
 • Đã hiển thị thuộc tính lat_lngs cho các bước chỉ đường_DirectionResult.

Ngày 11 tháng 11 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1742: Điểm đánh dấu biểu tượng tuỳ chỉnh luôn xuất hiện ở phía trên điểm đánh dấu mặc định

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ cho 3 ngôn ngữ mới.
  • Tiếng Basque
  • Tiếng Galic
  • Tiếng Tagalog

Ngày 29 tháng 10 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1421: Yêu cầu về tính năng: Thêm lớp Chỉ đường vào API v3

Những thay đổi đáng chú ý khác:

Ngày 26 tháng 10 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1647: Yêu cầu về tính năng: Cung cấp một sự kiện cho infowindow dom sẵn sàng
 • Vấn đề 1710: khả năng huỷ sự kiện thu phóng người dùng khi nhấp đúp

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Lỗi JS được gửi khi các đối số không hợp lệ được chuyển vào google.maps.LatLng() mới
 • Khắc phục lỗi: bản đồ tĩnh tải hai lần khi tải bản đồ

Ngày 15 tháng 10 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Các bản cập nhật tài liệu:
  • Đã hiển thị phương thức mới: LatLngBounds.isEmpty()
  • Đã sắp xếp tất cả phương thức, sự kiện, thuộc tính và hằng số theo tên
  • Sửa các loại không chính xác trong các thuộc tính lựa chọn hình nhiều đường và đa giác

Ngày 28 tháng 9 năm 2009

 • Cải thiện hiệu suất kết xuất hình nhiều hình.
 • Khắc phục vấn đề với cảnh báo JS cho SVGView.

Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1420: Tính năng: Thêm lớp Polyline vào API
 • Vấn đề 1371: sự kiện map.bounds_ changed kích hoạt nhiều lần khi bản đồ đang di chuyển
 • Vấn đề 1700: Vị trí không chính xác trong nhấp chuột sau khi thu nhỏ trong Firefox 3.5
 • Vấn đề 1702: latLng được báo cáo không chính xác trong các sự kiện nhấp chuột và dblclick khi có khoảng lệch cuộn trong phần tử mẹ
 • Vấn đề 1723: Bản đồ nhảy khi kéo trên iPhone

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Đã ra mắt hình nhiều đường và đa giác! Các tuỳ chọn này cho phép bạn vẽ đường kẻ hoặc vùng được tô màu nền trên bản đồ, chỉ định kiểu nét vẽ và kiểu tô màu nền, cũng như hỗ trợ hầu hết các sự kiện di chuột (tức là chưa di chuột qua). Các trình duyệt này hoạt động trên tất cả các trình duyệt được hỗ trợ (IE6.0+, Firefox 2.0+, Safari 3.1+, Chrome), bao gồm cả các thiết bị di động được hỗ trợ.
 • Thêm sự kiện "idle" mới trên Bản đồ, được kích hoạt khi bản đồ chưa di chuyển trong một chút. Giải quyết Vấn đề 1371.
 • Khắc phục việc các sự kiện nhấp chuột trả về các giá trị LatLng không chính xác.
 • Sửa lỗi chụm phóng to trên iPhone. Hãy xem Vấn đề 1723.

Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1659: latLng được báo cáo không chính xác trong các sự kiện nhấp chuột và dblclick sau khi di chuyển, Firefox 3.5
 • Vấn đề 1621: nhận được vị trí không chính xác sau khi nhấp vào bản đồ trong ie8 với dooctype
 • Vấn đề 1642: InfoWindow overflow:auto
 • Vấn đề 1531: chiều cao của infoWindow tăng lên sau mỗi lần mở

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Đã sửa đổi cú pháp cho phương thức get/set và tên sự kiện như chỉ định dưới đây. Cú pháp cũ vẫn được hỗ trợ để duy trì khả năng tương thích ngược. Ví dụ:
  • set_funBoat() => setFunBoat()
  • get_funBoat() => getFunBoat()
  • FunBoat_thay đổi => những người vui chơi thú vị
 • Thêm phương thức mới "onAdd" vào giao diện OverlayView. Giao diện này sẽ được gọi khi các ngăn và phép chiếu được khởi chạy lần đầu tiên. Email này giúp giải quyết Vấn đề 1377.
 • Phương thức "remove" của giao diện OverlayView đã được đổi tên thành "onRemove". Tên cũ vẫn được hỗ trợ để duy trì khả năng tương thích ngược.

Ngày 2 tháng 9 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1525: lỗi get_bounds ở mức thu phóng thấp
 • Vấn đề 1596: Việc di chuyển qua rìa phía bắc hoặc phía nam của thế giới sẽ trả về một lỗi
 • Vấn đề 1643: Lỗi: Lập bản đồ con lăn chuột một cách không cần thiết
 • Vấn đề 1379: Tôi không thấy dữ liệu bản đồ Hàn Quốc trong phiên bản 3

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Bật tính năng cuộn con lăn liên tục và nhấp đúp trên Chrome, Safari 4 và Firefox 3.5
 • Cải thiện hiệu suất kéo bản đồ
 • Nhấp đúp để căn giữa bản đồ sau khi thu phóng

Ngày 24 tháng 8 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Bật tính năng thu phóng con lăn chuột theo mặc định. Để tắt tính năng này, hãy đặt thuộc tính con lăn của tuỳ chọn Map thành false.
 • Tài liệu được cập nhật để thêm các hàm panTo và panBy.

Ngày 14 tháng 8 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1575: Lỗi trong phương thức đánh dấu có thể kéo set_draggable()

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Đã bật tính năng thu phóng con lăn chuột.
 • Khắc phục vấn đề ảnh hưởng đến iPhone, trong đó hiện tượng nhảy bản đồ xảy ra sau khi kéo.

Ngày 4 tháng 8 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Tính năng chụm và kéo trên iPhone sẽ mạnh mẽ hơn.
 • Thêm phương thức setter và getter zIndex vào các đối tượng InfoWindow.

Các thay đổi về tài liệu:

 • Thêm điểm đánh dấu các phương thức get_draggable và set_draggable
 • Đã thêm tính năng kéo điểm đánh dấu, kéo bắt đầu, kéo vào, các sự kiện có thể kéo_thay đổi được
 • Đã thêm thuộc tính có thể kéo của điểm đánh dấu
 • Đã thêm các phương thức get_zIndex và set_zIndex của cửa sổ thông tin
 • Đã thêm cửa sổ thông tin zIndex_thay đổi
 • Đã thêm thuộc tính zIndex của Cửa sổ thông tin

Ngày 13 tháng 7 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1415: nội dung cửa sổ thông tin: có thể chọn true/ false
 • Vấn đề 1432: Sự kiện Mouseout không kích hoạt sau khi gọi set_icon
 • Vấn đề 1365: Kiểm soát loại bản đồ hiển thị không chính xác với loại tài liệu nghiêm ngặt

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Nhà phát triển không cần chỉ định kích thước cho MarkerImage, API sẽ phát hiện kích thước khi không được cung cấp. Xin lưu ý rằng các đối số kích thước, neo và gốc cho MarkerImage đều là không bắt buộc.
 • Nhà phát triển không cần phải gọi OverlayView.call(this) trong hàm khởi tạo của lớp con OverlayView.
 • Các phương thức "thay đổi" OverlayView đã bị xoá khỏi giao diện. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến mã của nhà phát triển vì những phương thức này chưa thực sự được sử dụng trước đây.
 • Tuỳ chọn partialmatch đã bị xoá khỏi đối tượng Yêu cầu bộ mã hoá địa lý. Nếu nhà phát triển tiếp tục truyền thì thao tác đó sẽ không ảnh hưởng đến truy vấn.

Ngày 12 tháng 6 năm 2009

Vấn đề đã thay đổi:

 • Vấn đề 1363: Lỗi: Các sự kiện nhấp vào bản đồ không được gửi đi trên iPhone

Những thay đổi đáng chú ý khác:

 • Có thể nhấp vào điều khiển thu phóng lớn trong tất cả các trình duyệt
 • Infowindow "xoá" thành phần điều khiển thu phóng lớn, định vị hoàn toàn bên trong bản đồ và các thành phần điều khiển
 • Bản quyền trên thiết bị di động sử dụng hình ảnh đẹp
 • Ô sẽ tải từ chính giữa thay vì từ trên cùng bên trái
 • Người dùng không còn có thể chọn văn bản của các nút loại bản đồ hoặc bất kỳ hình ảnh điều khiển nào
 • Thư viện chính có kích thước nhỏ hơn ~1,9 KB