Hỗ trợ trình duyệt

API Maps JavaScript và API nhúng của Maps hỗ trợ các trình duyệt web sau:

Máy tính
  • Phiên bản hiện tại của Microsoft Edge (Windows), ngoại trừ chế độ IE.
  • Hai phiên bản ổn định chính mới nhất của Firefox (Windows, macOS, Linux).
  • Hai phiên bản ổn định chính mới nhất của Chrome (Windows, macOS, Linux).
  • Hai phiên bản ổn định chính mới nhất của Safari (macOS).
Android
  • Phiên bản Chrome hiện tại trên Android 4.1 trở lên.
  • Chrome WebView trên Android 4.4 trở lên.
iOS
  • Safari trên thiết bị di động trên các phiên bản chính hiện tại và trước đây của iOS.
  • UIWebView và WKWebView trên các phiên bản chính hiện tại và trước đó của iOS.
  • Phiên bản Chrome hiện tại dành cho iOS.