Interfejs REST

Interfejs Google Ads API może być wywoływany za pomocą gRPC lub REST. Oba interfejsy udostępnia projekty zorientowane na zasoby, które są udostępniane innym interfejsom API Google Cloud.

Zalecamy, aby w miarę możliwości korzystać z oficjalnych bibliotek klienta. Zapewniają idiomatyczny kod bezpieczny dla każdego w obsługiwanym języku i obsługują wiele szczegółów służących do komunikacji na niskim poziomie (np. ustawienia limitu czasu, podział na strony czy uwierzytelnianie). Nasze biblioteki klienta zawierają też obszerny zestaw przykładów kodu oraz narzędzi ułatwiających wykonywanie typowych zadań, takich jak tworzenie nazw zasobów czy obsługa masek pól.

Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat REST i wyjaśnia, co należy wiedzieć, aby bezpośrednio wywoływać interfejs REST bez korzystania z biblioteki klienta obsługiwanej przez Google. Ten przewodnik może być przydatny, jeśli piszesz własny kod, aby bezpośrednio używać REST lub korzystać z zewnętrznej biblioteki klienta HTTP.