REST Resource: users.threads

Zasób: Thread

Zbiór wiadomości reprezentujących rozmowę.

Zapis JSON
{
 "id": string,
 "snippet": string,
 "historyId": string,
 "messages": [
  {
   object (Message)
  }
 ]
}
Pola
id

string

Unikalny identyfikator wątku.

snippet

string

Krótka część tekstu wiadomości.

historyId

string

Identyfikator ostatniego zapisu historii, który zmodyfikował ten wątek.

messages[]

object (Message)

Lista wiadomości w wątku.

Metody

delete

Natychmiast i trwale usuwa określony wątek.

get

Pobiera określony wątek.

list

Wyświetla listę wątków w skrzynce pocztowej użytkownika.

modify

Modyfikuje etykiety zastosowane do wątku.

trash

Przenosi określony wątek do kosza.

untrash

Usuwa określony wątek z kosza.