Method: users.threads.get

Pobiera określony wątek.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/threads/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator wątku do pobrania.

Parametry zapytania

Parametry
format

enum (Format)

Format zwracania wiadomości.

metadataHeaders[]

string

Jeśli podana i format to METADATA, należy uwzględnić tylko nagłówki określone.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Thread.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

Format

Wartości w polu enum
full Zwraca pełne dane e-maila z treścią analizowaną w polu payload. Pole raw nie jest używane. Nie można używać formatu podczas uzyskiwania dostępu do interfejsu API za pomocą zakresu gmail.metadata.
metadata Zwraca tylko identyfikatory, etykiety i nagłówki e-maili.
minimal Zwraca tylko identyfikatory i etykiety e-maili. Nie zwraca nagłówków, treści ani ładunku e-maili.