Method: users.threads.trash

Przenosi określony wątek do kosza. Wszystkie wiadomości należące do wątku są też przenoszone do kosza.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/threads/{id}/trash

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator wątku przeniesiony do kosza.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Thread.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.