Method: users.settings.cse.keypairs.disable

Wyłącza parę kluczy szyfrowania po stronie klienta. Uwierzytelniony użytkownik nie może już używać pary kluczy do odszyfrowywania przychodzących wiadomości zaszyfrowanych po stronie klienta ani podpisywania wychodzących wiadomości zaszyfrowanych po stronie klienta.

Aby odzyskać dostęp, włącz parę kluczy przy użyciu klawisza keypairs.enable.

Po 30 dniach możesz trwale usunąć parę kluczy, korzystając z metody keypairs.obliterate.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/keypairs/{keyPairId}:disable

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Podstawowy adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Aby wskazać uwierzytelnionego użytkownika, możesz użyć specjalnej wartości me.

keyPairId

string

Identyfikator pary kluczy do wyłączenia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CseKeyPair.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.