Method: users.settings.cse.keypairs.obliterate

Trwale i natychmiast usuwa parę kluczy szyfrowania po stronie klienta. Możesz trwale usunąć tylko pary kluczy wyłączone od ponad 30 dni. Aby wyłączyć parę kluczy, użyj metody keypairs.disable.

Gmail nie może przywrócić ani odszyfrować wiadomości zaszyfrowanych przy użyciu wymazanego klucza. Uwierzytelnieni użytkownicy i administratorzy Google Workspace utracą możliwość odczytywania zaszyfrowanych wiadomości.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/keypairs/{keyPairId}:obliterate

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Podstawowy adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Aby wskazać uwierzytelnionego użytkownika, możesz użyć specjalnej wartości me.

keyPairId

string

Identyfikator pary kluczy do wyczyszczenia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.