Method: users.settings.cse.keypairs.enable

Włącza wyłączoną parę kluczy szyfrowania po stronie klienta. Para kluczy stanie się ponownie aktywna dla wszystkich powiązanych tożsamości szyfrowania po stronie klienta.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/keypairs/{keyPairId}:enable

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Podstawowy adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Aby wskazać uwierzytelnionego użytkownika, możesz użyć specjalnej wartości me.

keyPairId

string

Identyfikator pary kluczy, która ma być włączona.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CseKeyPair.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.