การเริ่มต้น Python อย่างรวดเร็ว

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วอธิบายวิธีตั้งค่าและเรียกใช้แอปที่เรียกใช้ Google Workspace API

การเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace อย่างรวดเร็วจะใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API เพื่อจัดการรายละเอียดบางอย่างของขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับแอปของคุณเอง การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ใช้วิธีการการตรวจสอบสิทธิ์ที่เรียบง่ายซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบ สำหรับสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เราขอแนะนำให้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ก่อนเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะกับแอปของคุณ

สร้างแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่ง Python ที่ส่งคำขอไปยัง Drive Labels API

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ
 • ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์
 • ตั้งค่าตัวอย่าง
 • เรียกใช้ตัวอย่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • บัญชี Google

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมเพื่อให้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้เสร็จสมบูรณ์

เปิดใช้ API

ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้มากกว่า 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียว

ให้สิทธิ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ปลายทางและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในแอป คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างน้อย 1 รายการ รหัสไคลเอ็นต์ใช้เพื่อระบุแอปเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth ของ Google หากแอปทำงานในหลายแพลตฟอร์ม คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์แยกกันสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > แอปบนเดสก์ท็อป
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 6. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0
 7. บันทึกไฟล์ JSON ที่ดาวน์โหลดเป็น credentials.json และย้ายไฟล์ไปยังไดเรกทอรีการทำงาน

ติดตั้งไลบรารีไคลเอ็นต์ของ Google

 • ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google สำหรับ Python

   pip install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib
  

ดูตัวเลือกอื่นๆ ในการติดตั้งได้ในส่วนการติดตั้งของไลบรารี Python

กำหนดค่าตัวอย่าง

 1. สร้างไฟล์ชื่อ quickstart.py ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน quickstart.py:

  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.errors import HttpError
  
  # If modifying these scopes, delete the file token.json.
  SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/drive.labels.readonly']
  
  def main():
   """Shows basic usage of the Drive Labels API.
  
    Prints the first page of the customer's Labels.
   """
   creds = None
   # The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
   # created automatically when the authorization flow completes for the first
   # time.
   if os.path.exists('token.json'):
    creds = Credentials.from_authorized_user_file('token.json', SCOPES)
   # If there are no (valid) credentials available, let the user log in.
   if not creds or not creds.valid:
    if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
     creds.refresh(Request())
    else:
     flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file('credentials.json',
                             SCOPES)
     creds = flow.run_local_server(port=0)
    # Save the credentials for the next run
    with open('token.json', 'w') as token:
     token.write(creds.to_json())
   try:
    service = build('drivelabels', 'v2', credentials=creds)
    response = service.labels().list(
      view='LABEL_VIEW_FULL').execute()
    labels = response['labels']
  
    if not labels:
     print('No Labels')
    else:
     for label in labels:
      name = label['name']
      title = label['properties']['title']
      print(u'{0}:\t{1}'.format(name, title))
   except HttpError as error:
    # TODO (developer) - Handle errors from Labels API.
    print(f'An error occurred: {error}')
  
  if __name__ == '__main__':
   main()
  

เรียกใช้ตัวอย่าง

 1. สร้างและเรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  python quickstart.py
  
 2. ครั้งแรกที่คุณเรียกใช้ตัวอย่าง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณให้สิทธิ์เข้าถึง ดังนี้

  1. หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ ระบบจะแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้เลือก 1 บัญชีที่จะใช้สำหรับการให้สิทธิ์
  2. คลิกยอมรับ

  ข้อมูลการให้สิทธิ์จะจัดเก็บไว้ในระบบไฟล์ ดังนั้นเมื่อคุณเรียกใช้โค้ดตัวอย่างในครั้งถัดไป คุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ให้สิทธิ์

คุณสร้างแอปพลิเคชัน Python แรกที่ส่งคำขอไปยัง Drive Labels API สำเร็จแล้ว

ขั้นตอนถัดไป